Vilnis Eihvalds

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (25); Compiler (3); Editor (1); Author of the comment (13); Person of reception (4)

Photos: Person in photo(4)

NameVilnis Eihvalds
SummaryVilnis Eihvalds (1928–1998) – literatūrzinātnieks, no 1958. gada līdz mūža beigām Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē docējis latviešu literatūras vēstures kursu, kā arī kursus par Eriku Ādamsonu, Aleksandru Čaku, Jāni Poruku, Raini, latviešu romantisko dzeju, latviešu liriku un liroepiku. Rakstījis apceres par latviešu dzejniekiem un prozaiķiem. Viņa pētnieciskajam rokrakstam iezīmīga smalka, analītiski asociatīva dzejnieku daiļrades interpretācija, prasme erudīti analizējamā autora darbu iesaistīt Eiropas un pasaules literatūras, filozofijas, mākslas un kultūras kontekstos. Bijis vairāku literatūrzinātnieku, literatūras vēsturnieku paaudžu audzinātājs un skolotājs.
Personal informationDzimis Naudītes pagasta Laukaiņu māju saimnieka Kārļa Eihvalda (1882–1969) un viņa sievas Elzas (1906–1996) ģimenē.
Work1958: pirmā publikācija – raksts "Galvenās sociālistiskā reālisma iezīmes Andreja Upīša epopejā" (Rīgas pedagoģiskā institūta raksti, 11. Rīga, 1958).
1992: ieguvis filoloģijas doktora grādu par disertāciju "Raksturīgākie romantisma reprezentanti latviešu dzejā".
1958–1998: Latvijas Valsts universitātes (vēlāk Latvijas Universitāte) Filoloģijas faklutātē docējis latviešu literatūras vēstures kursu (1890–1940), kā arī kursus par Eriku Ādamsonu, Aleksandru Čaku, Jāni Poruku, Raini, latviešu romantisko dzeju, latviešu liriku un liroepiku.
Periodikā publicētas apceres par latviešu dzejniekiem romantiķiem (Frici Bārdu, Kārli Skalbi, Aspaziju, Jāni Ziemeļnieku u. c.), par Aleksandru Čaku, Eriku Ādamsonu, Antonu Austriņu, Vili Plūdoni, Arvedu Švābi, Jāni Jaunsudrabiņu, Jāni Ezeriņu u.c.
Regulāri popularizējis literāro mantojumu, sniedzis priekšlasījumus literārajos sarīkojumos, televīzijas un radio pārraidēs.

Viļņa Eihvalda tulkojumi

1963: Sergejs Prokofjevs. "Autobiogrāfija". Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1964: Kārlis Ludvigs Opics. "Mans ģenerālis: štāba feldfēbeļa nedisciplinēts ziņojums". Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība (kopā ar M. Šmuloviču.
1996: Džebrans Kālils Džebrans. "Esejas par vispārcilvēciskām vērtībām" (fragmenti no Libānas rakstnieka Džebrana Kālila Džebrana grāmatas "Pravietis"). Skola un Ģimene, 1996, Nr. 1–12.
Quotations"Pasniedzēju Eihvaldu mīlēja par daudz ko. Vienkārt, jau par to, ka viņam iekrita lasīt latviešu literatūras interesantāko posmu: no 19. gadsimta 90. gadiem līdz 1940. gadam. Viņa stāstījums bija suģestējošs, brīvs un bieži izgreznots ar dzejoļu deklamācijām un salīdzinošo analīzi nomierinoši samtainā, vīrišķā tembrā. Paralēli analīzei aizvien viņš neaizmirsa pieminēt teorētiķus, ar kuriem vērts iepzīties, – Juriju Tiņanovu, Juriju Lotmanu, Vjačeslavu Ivanovu u. c. Aprādīja reminiscences no Rietumu un krievu sudraba laikmeta avotiem. [..] Lekcijās dominēja asociāciju princips, vērsts vairāk uz literatūras izjūtas atraisīšanu nekā uz faktu precīzu iegaumēšanu."
(Kubuliņa, Anda. Pasniedzējs Vilnis Eihvalds. Zemes dēls ar zvaigžņu dvēseli: krājums literatūrzinātnieka Viļņa Eihvalda piemiņai. Rīga: Pētergailis, 1999, 208., 209. lpp.)
Occupationsliterary scholar
lecturer
docent
Birth time/place04.04.1928
Dobele
Dobele, Dobeles novads
Education1936 – 1942
Naudīte 6-year Primary School

1942 – 1947
Dobele Secondary School No.1

1947 – 1951
Latvian State Pedagogical Institute
Working place1951 – 1958

Rīgas pedagoģiskais institūts, docētājs


1958 – 1998
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)

Filoloģijas fakultāte, docētājs

Place/time of death06.07.1998
Rīga
Rīga
Buried
Dobele
Dobele, Dobeles novads
Apbedīts Dobeles Vecajos kapos.

Map legendShowing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Dobele
(Dobele, Dobeles novads)
04.04.1928Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
06.07.1998Place/time of deathCity
3Dobele
(Dobele, Dobeles novads)
(Not set)BuriedCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.