Vilis Dermanis

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (24); Translator (1); Editor (1); Author of the comment (1); Person of reception (17)

Photos: Person in photo(3)

NameVilis Dermanis
PseudonymRāts, Delta, Dambītis
Personal information1875: 28. maijā dzimis Bukaišu muižā Dobeles apriņķī, muižas mežsarga Viļa Dermaņa ģimenē, jaunākais no pieciem bērniem. Kad Dermanim ir trīs gadi, nomirst viņa tēvs, drīz pēc tam arī māte.
1905: Briselē apprecas ar Henrieti Ābeli (1882–1954, Vorkuta), revolucionāri, 1917. gadā, abiem Dermaņiem uzturoties ASV, Bostonā Simoni koledžā ieguvusi bibliotekāres izglītību.
Work

Literatūrkritiskā darbība

1899: pirmā publikācija – raksts "Dabas zinības tautskolās", kas publicēts "Paidagoģiskā kalendārā skolotājiem un vecākiem".

Nozīmīgākie literatūrkritiskie darbi
1901: Eduards Veidenbaums savā dzejā ("Jaunā raža V")
1901: Pesimisms dzejā, sevišķi latviešu lirikā ("Mājas Viesis", jūlijs–augusts)
1903: "Tālas noskaņas zilā vakarā" ("Dienas Lapa", Nr. 178–179)
1913: J. Raiņa – "Gals un sākums" ("Vārds", 2. sējums)
1913: Modernais proletariāts un māksa ("Domas", Nr. 1)

Politiskā darbība

1896: Baltijas skolotāju seminārā piedalās sociāldemokrātiska pulciņa dibināšanā, ir viens no pulciņa vadītājiem.
1900: aprīlī iestājas Rīgas sociāldemokrātiskajā organizācijā.
1904: 20. jūnijā Rīgā kā Liepājas delegāts piedalās Latviešu Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) dibināšanas kongresā.
1904: gada beigās LSDSP centrālās komitejas uzdevumā dodas uz ASV, lai nodibinātu ciešākus kontaktus ar Amerikas latviešu strādniekiem emigrantiem.
1905: vasarā atgriežas Eiropā, Šveicē un Beļģijā ir LSDSP izdotā laikraksta "Sociāldemokrāts" līdzstrādnieks.
1905: novembrī revolūcijas dēļ atgriežas Rīgā, piedalās sociāldemokrātu sasauktajā Latvijas skolotāju kongresā, kur kopā ar Raini un Jāni Asaru izstrādā tautas izglītības sociāldemokrātisko programmu. Šajā laikā turpina arī žurnālista darbu LSDSP laikrakstā "Pēterburgas Latvietis".
1906: dodas un Pēterburgu, lai piedalītos Krievijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas 4. kongresā Stokholmā, kā arī LSDSP 1. kongresā.
1906: 1. un 2. augustā Majoru kongresā partija tiek pārdēvēta par Latvijas Sociāldemokrātiju jeb LSD, un Dermanis kļūst par vienu no krasākajiem latviešu menševiku jeb mazinieku vadoņiem.
1906: rudenī dodas uz Liepāju, kur cenšas atjaunot sociāldemokrātiskās kustības darbību.
1907: piedalās Krievijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas 5. kongresā Londonā un LSDSP 2. kongresā.
1907: 10. oktobrī Vili Dermani arestē cara policija kā latviešu meņševiku ideoloģisko vadoni.
1908: 17. novembrī tiesa Dermanim piespriež četru gadu cietumsodu Rīgas Centrālcietumā, Saratovas un Butirku cietumā.
1912: pēc cietumsoda izciešana Dermani nometina Irkutskas guberņas Balaganskas apriņķa Mališovskas sādžā.
1914: izbēg no Balaganskas trimdas, kādu laiku dzīvo pie Pētera Stučkas Pēterburgā, no turienes aizbrauc uz Somiju un tālāk uz Berlīni, kur viņu arestē un izsūta uz Zviedriju, no kurienes Dermanis dodas vispirms uz Dāniju, tad uz ASV, kur apmēram sešus gadus darbojas kā propagandists.
1914 oktobris –1920 septembris: dzīvo ASV, kur darbojas vietējā Amerikas sociālistu partijas latviešu koporganizācijā.
1917: aprīlī ASV tiesa piespriež viņam desmit mēnešus cietuma soda par pretvalstisku runu kādā krievu politisko emigrantu mītiņā Česterā.
1917–1920: dzīvo Vašingtonā, studē turienes universitātē un intensīvi izmanto Kongresa bibliotēkas bagāto grāmatu krājumu, vienlaikus arvien vairāk pievērsdamies boļševistiskajam novirzienam un darbodamies komunistiskajos laikrakstos "New Yorker Volkzeitung" un "Soviet Russia".
1919: Vašingtonā iestājas Amerikas Komunistiskajā partijā.
1920: 4. septembrī iebrauc Rīgā, viņu ievēl Satversmes sapulcē, prasa legalizēt komunistisko partiju. Dermani ievēl par Rīgas arodbiedrību, kuru vadīja nelegālā komunistiskā partija, Centrālbiroja prezidija priekšsēdētāja vietnieku.
1921: pēc Dermaņa vairākkārtējas uzstāšanās nedemokrātiskā lielinieciskā garā kreiso arodbiedrību rīkotajās sapulcē tiek ierosināts viņu izslēgt no partijas, bet 1921. gada augustā viņš pats sarauj saites ar Sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Dermani ievēl par Rīgas arodbiedrību Centrālbiroja prezidija priekšsēdētāju, viņš kļūst par vienu no kreisās strādniecības vadītājiem.
1922: ievēl Rīgas domē kopā ar Linardu Laicenu un Leonu Paegli.
1922: Dermaņa vadītās Palīdzības komitejas Krievijas bada cietējiem naudas skapī tiek atrastas Padomju Krievijā viltotas Latvijas valsts kases zīmes, kas vēlāk izrādās provokācija. Dermani kā līdzzinātāju izdod tiesai, bet pirms tiesas sēdes Padomju Krievijas valdība ierosina Latvijas valdībai apmainīt viņu pret pāris apcietinātiem Latvijas pavalstniekiem.
1923: Maskavā Dermani uzņem Krievijas Komunistiskajā (boļševiku) partijā, ieskaitot partijas biedra stāžu no 1900. gada.

Quotations"Iepazinies ar marksismu vēl būdams skolotāja semināra audzēknis, V. Dermanis tam paliek uzticīgs visu mūžu un kļūst par revolucionāru sabiedrisku darbinieku un cīnītāju. Viena no viņa sabiedriskās darbības nozarēm ir literatūras kritika. Visvairāk viņš tai pievērsies savos jaunības gados, kad publicēta lielākā daļa literatūrkritisko rakstu. [..]
Uzskatīdams, ka literatūra ir ideoloģija, viņš vienlaikus to vērtē kā mākslu, kas savdabīgā veidā ar mākslinieciskiem līdzekļiem attēlo dzīvi un pauž tās vai citas šķiras uzskatus."

Knope, Elza. Vilis Dermanis – literatūras kritiķis. Rīga: Zinātne, 1976. 120. lpp.
LinksHenriete Dermane (1882–1954) - Wife
Occupationsjournalist
literary scholar
literary critic
Birth time/place28.05.1875
Bukaiši
Bukaiši, Bukaišu pagasts, Dobeles novads
Bukaišu muiža

Residence00.10.1914 – 1917
Bostona
Boston, Massachusetts, United States

Darbojas sociāldemokrātijas organizācijās.


1917 – 00.08.1920
Vašingtona
Washington, United States

1922 – 1938
Maskava
Moscow, Russia
EducationBukaišu pagastskola
Bukaiši
Bukaiši, Bukaišu pagasts, Dobeles novads

1892 – 1893
Jelgavas Aleksandra skola
Dobeles iela 43, Jelgava
Dobeles iela 43, Jelgava, LV-3001

Var tajā mācīties ar Bukaišu labdarības biedrības atbalstu.


1893 – 1897
Baltijas skolotāju seminārs
Kuldīga
Kuldīga, Kuldīgas novads

00.09.1903 – 1904
Maskavas Universitāte
Maskava
Moscow, Russia

Juridiskā fakultāte, brīvklausītājs

Šajā laikā aktīvs Maskavas pagrīdes sociāldemokrātiskās partijas biedrs.


1917 – 1920
Vašingtonas Universitāte
Vašingtona
Washington, United States

Studiju laikā apmeklē Kongresa biobliotēku.

Working place1897 – 1900
Rembates pagasts
Rembates pagasts, Ogres novads

Skolotājs


1900 – 1903 (Date is approximate)
Jonatāna biedrības skola
Rīga
Rīga

00.06.1905 – 00.11.1905
Laikraksts "Sociāldemokrāts"
Šveice
Switzerland
Līdzstrādnieks

00.06.1905 – 00.11.1905
Laikraksts "Sociāldemokrāts"
Brisele
Brussels, Belgium

Līdzstrādnieks


1923 – 1936 (Date is approximate)
Latviešu strādnieku fakultāte
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Pasniedzējs

1923 – 1937 (Date is approximate)
Maskava
Moscow, Russia

Staļina vārdā nosauktā Austrumtautu komunistiskā universitāte, pasniedzējs.

Tajā apmācīja mazākumtautību pārstāvjus no Āzijas reģiona.


00.01.1923 – 00.06.1936
Maskava
Moscow, Russia

Juliana Marhļevska vārdā nosauktā Rietumtautu komunistiskā universitāte, vispārējās vēstures pasniedzējs, kā arī Vispārējās vēstures katedras vadītājs.

Tā bija Kominternes mācību iestāde, kas gatavoja partijas, komjaunatnes un arodbiedrību darbiniekus no PSRS dzīvojošajiem Rietumu mazākumtautību pārstāvjiem.


1925 – 1928
Maskava
Moscow, Russia

Ķīnas darbaļaužu komunistiskā universitāte, Vispārējās vēstures katedras vadītājs.


1929 – 1930
Maskava
Moscow, Russia

Kārļa Lībknehta vārdā nosauktais Maskavas Valsts pedagoģiskais institūts, pasniedzējs


1935 – 1937
Maskava
Moscow, Russia
Maskavas svešvalodu institūts, jaunlaiku vēstures pasniedzējs
Participation in organisations1904 – 1921
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
Rīga
Rīga

1923 – 1925
Krievijas komunistiskā (boļševiku) partija (1918–1925)
Maskava
Moscow, Russia

1925 – 1937
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
Maskava
Moscow, Russia
Travelled1904 – 1902
Amerikas Savienotās Valstis
United States
No 1904. gada beigām līdz 1905. gada vasarai Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas uzdevumā dodas uz ASV, lai dibinātu sakarus ar latviešu emigrantiem strādniekiem.

00.04.1904
Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (1898—1917)
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Piedalās Krievijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas 4. kongresā.

30.04.1907 – 19.05.1907
Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (1898—1917)
Londona
London, Greater London, United Kingdom

Piedalās Krievijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas 5. kongresā.


1911
Zviedrija
Sweden

No Berlīnes tiek izsūtīts uz Zviedriju.


1914
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Pēc izbēgšanas no nometinājuma vietas Balaganskā kādu laiku uzturas Pēterburgā pie Pētera Stučkas.

1914
Viborga
Vyborg, Leningrad Oblast, Russia

No Pēterburgas dodas uz Viborgu (toreiz iekļāvās Somijas teritorijā), lai izceļotu uz Berlīni.


1914
Berlīne
Berlin, Germany
Berlīnē Vili Dermani apcietina un izsūta uz Zviedriju.

1914
Dānija
Denmark
No Zviedrijas Vilis Dermanis dodas uz Dāniju, no kurienes – uz ASV.
Detention1907 – 17.11.1911
Mazā Matīsa iela 3, Rīga
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009

1907. gada vasaras sākumā apcietina, līdz tiesai ir apcietinājumā Rīgā un Liepājā. Pēc tiesa sprieduma 1908. gada 17. novembrī sodu izcieš Rīgas Centrālcietumā.


1911 – 00.03.1912
Saratova
Saratov, Saratov Oblast, Russia
Saratovas cietums

00.04.1911 – 1912
Maskava
Moscow, Russia
Butirku cietums

1912 – 1914
Balagansk district, Irkutsk oblast

Nometinājumā Mališovskas sādžā.


10.05.1922 – 00.12.1922
Rīga
Rīga

Politieslodzīto apmaiņas kārtībā izsūtīts uz Krieviju.

Place/time of death03.02.1938
Butova
Butovo, Moscow Oblast, Russia
Butovas poligons

Map legend

Showing 1-36 of 36 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Bukaiši
(Bukaiši, Bukaišu pagasts, Dobeles novads)
28.05.1875Birth time/placeVillage
2Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
01.10.1914 - 1917ResidenceCity
3Vašingtona
(Washington, United States)
1917 - 01.08.1920ResidenceCity
4Maskava
(Moscow, Russia)
1922 - 1938ResidenceCity
5Butova
(Butovo, Moscow Oblast, Russia)
03.02.1938Place/time of deathVillage
6Bukaiši
(Bukaiši, Bukaišu pagasts, Dobeles novads)
(Not set)EducationVillage
7Dobeles iela 43, Jelgava
(Dobeles iela 43, Jelgava, LV-3001)
1892 - 1893EducationBuilding, house
8Kuldīga
(Kuldīga, Kuldīgas novads)
1893 - 1897EducationCity
9Maskava
(Moscow, Russia)
01.09.1903 - 1904EducationCity
10Vašingtona
(Washington, United States)
1917 - 1920EducationCity
11Rembates pagasts
(Rembates pagasts, Ogres novads)
1897 - 1900Working placeParish
12Rīga
(Rīga)
1900 - 1903Working placeCity
13Šveice
(Switzerland)
01.06.1905 - 01.11.1905Working placeCountry
14Brisele
(Brussels, Belgium)
01.06.1905 - 01.11.1905Working placeCity
15Maskava
(Moscow, Russia)
01.01.1923 - 01.06.1936Working placeCity
16Maskava
(Moscow, Russia)
1923 - 1937Working placeCity
17Maskava
(Moscow, Russia)
1929 - 1930Working placeCity
18Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1923 - 1936Working placeCity
19Maskava
(Moscow, Russia)
1925 - 1928Working placeCity
20Maskava
(Moscow, Russia)
1935 - 1937Working placeCity
21Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1904 - 1902TravelledCountry
22Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
01.04.1904TravelledCity
23Londona
(London, Greater London, United Kingdom)
30.04.1907 - 19.05.1907TravelledCity
24Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1914TravelledCity
25Viborga
(Vyborg, Leningrad Oblast, Russia)
1914TravelledCity
26Berlīne
(Berlin, Germany)
1914TravelledCity
27Zviedrija
(Sweden)
1911TravelledCountry
28Dānija
(Denmark)
1914TravelledCountry
29Mazā Matīsa iela 3, Rīga
(Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009)
1907 - 17.11.1911DetentionBuilding, house
30Balagansk district, Irkutsk oblast1912 - 1914DetentionCity
31Rīga
(Rīga)
10.05.1922 - 01.12.1922DetentionCity
32Saratova
(Saratov, Saratov Oblast, Russia)
1911 - 01.03.1912DetentionCity
33Maskava
(Moscow, Russia)
01.04.1911 - 1912DetentionCity
34Rīga
(Rīga)
1904 - 1921Participation in organisationsCity
35Maskava
(Moscow, Russia)
1923 - 1925Participation in organisationsCity
36Maskava
(Moscow, Russia)
1925 - 1937Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.