Vilhelms Pantēniuss

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (19); Translator (4); Compiler (7); Editor (17); Author of the comment (2); Person of reception (6)

Photos: Person in photo(3)

NameVilhelms Pantēniuss
Additional namesKristiāns
PseudonymW.P. ; P.........
Name at birthWilhelm Christian Pantenius
Linkhttps://bbld.de/GND1179005686 ; https://www.geni.com/people/Wilhelm-Pantenius/6000000023953258599
SummaryVilhelms Kristiāns PANTĒNIUSS (Pantenius; arī Pantēnijs, 1806-1849) ir Baltijas vācu mācītājs un žurnālists, rakstnieka, vēsturisko romānu autora Teodora Hermaņa Pantēniusa tēvs. Viņš ir dzimis mācītāja Johana Kristiana Pantēniusa ģimenē. Vilhelms Panteniuss ir studējis teoloģiju Tērbatas universitātē (1826-29) un 1830. gadā ieguvis teoloģijas kandidāta grādu, pēc studiju beigšanas pusotru gadu pavadījis ceļojumā ārzemēs. 1831. gada otrajā pusē viņš ir strādājis par mājskolotāju Salgales mācītājmuižā, pēc tam - Ozolmuižā. No 1835. gada Vilhelms Panteniuss ir palīgmācītājs, no 1837. gada - mācītājs latviešu draudzē Annas baznīcā Jelgavā, Jelgavā arī miris un apbedīts Baložu kapos.
Vilhelms Panteniuss ir bijis laikraksta "Latviešu Avīzes" redaktors (1835-49), kopš 1832. gadā šajā laikrakstā arī publicējis savus oriģināldarbus, tulkojumus, dzeju un stāstus, bet galvenokārt rakstus ar pamācošu un izglītojošu raksturu. Vilhelms Panteniuss ir sastādījis Kurzemes kalendāru "Veca un jauna laika grāmata" (1834-1850). Panteniuss ir pievērsis uzmanību latviešu izglītošanai, savā draudzē viņš ir atvēris sešas skolas un sagatavojis tām skolotājus. Viņš ir dibinājis Jelgavas Latviešu lasīšanas biedrību un aktīvi darbojies Latviešu literārajā (draugu) biedrībā, no 1839. gada līdz mūža galam viņš ir bijis tās Kurzemes nodaļas direktors. Panteniuss ir uzskatāms par tautas apgaismības vēlīnu darbinieku, viņš ir publicējis kristīgi didaktiska satura literatūru, piemēram, "Pirmā nieku grāmatiņa, kur nav nieki iekšā" (1846), rokasgrāmatas lauksaimniekiem, piemēram, liellopu kopšanā (1837), kašķa ārstēšanā (1838), par nomas līgumiem un holeras epidēmiju (abi 1848) u.c..
Personal informationVilhelms Kristiāns Panteniuss ir dzimis Zaļenieku mācītāja Kristiāna Panteniusa (Pantenius, 1766-1826) un viņa sievas Agneses, dzimušas Konradi (Conradi, ?-1848), septiņu bērnu ģimenē.

Vilhelms Kristiāns Panteniuss ir precējies ar Luīzi Konradi (Conradi) 1835. gada 3. decembrī. Laulībā dzimuši: Vilhelms Panteniuss (1835-1836), Natālija Agnese Denfera (Denffer, 1839-?)), Johanna Bernevica (Bernewitz, 1841-1924), Matilde Auguste Panteniusa (dzim./mir.1842) un Baltijas vācu rakstnieks un publicists Teodors Hermanis Panteniuss (1843-1915).
Work

Reliģiskā literatūra

1850: Jēzus Kristus ir tā dzīvības maize no debesīm nākusi [reliģiska apcere]. Jelgava: Stefenhāgens un dēls.

Pamācoši stāsti un dzeja: tulkojumi, oriģināldarbi, sastādīti krājumi

1838: Pirmais solis uz laimi jeb laika kavēklis veciem un jauniem, īpaši skolas bērniem, celts no avīžu apgādātājiem [didaktiskas īsprozas krājums]. Jelgava: Stefenhāgens un dēls.
1840: Otrais solis uz laimi jeb laika kavēklis veciem un jauniem, īpaši skolas bērniem, celts no avīžu apgādātājiem. Jelgava: Stefenhāgens.
1840: Jānim Gūtenberģim par godu un par piemiņu [ievaddaļa]. Jelgava: Stefenhāgens un dēls.
1844: Brūte un brūtgāns [stāsts]. Jelgava: Stefenhāgens un dēls.
1846: Pirmā nieku grāmatiņa, kur nav nieki iekšā [didaktiskas īsprozas krājums]. Jelgava: Stefenhāgens un dēls.
1853: Blivera pamilie [stāsts, tulkojums no vācu valodas]. Jelgava: Stefenhāgens un dēls.

Padomu literatūra: galvenokārt tulkojumi

1837: Pamācīšana moderēm, kā pie lopu kopšanas būs turēties. Jelgava: Stefenhāgens un dēls.
1838: Pamācīšana, kā iekš trim dienām var cilvēkam kašķi nodzīt [tulkojums no vācu valodas]. Jelgava: Stefenhāgens
1848: No Jelgavas. Savam sirdsmīļam draugam Bārtes un Nīces mācītājam G.Braže no Jelgavas latviešu rīta mācītāja [piezīmes par holēru Kurzemē]. Jelgava: Stefenhāgens un dēls.
1848: Pamācīšana, kā būs nomas kuntraktes iecelt. Jelgava: Stefenhāgens un dēls.

Kalendārs: sastādītājs un izdevējs, dažu publikāciju autors

1834-1850: Veca un jauna laika grāmata [Kurzemes kalendārs] Jelgava: Stefenhāgens un dēls

Publikācijas "Latviešu Avīzēs" [izlase]

Dzeja un proza
1832: Trīs zeļļi un Līzīte zārciņā [ziņģe]. Latviešu Avīzes, nr. 6
1832: Sudraba karote [stāstiņš]. Latviešu Avīzes, nr.19.
1832: Vakara dziesma, kad galva iereibusi [ziņģe]. Latviešu Avīzes, nr. 21
1832: Kas vilku strapā, tam jākauc līdz ar vilku. Latviešu Avīzes, nr. 46.

Raksti par kultūru un izglītību
1837: No Jelgavas [par latviešu bibliotēkas veidošanu]. Latviešu Avīzes, Nr. 20.
1837: Jauna ziņa [par bibliotēku Baldones draudzē]. Latviešu Avīzes, nr. 38.
1837: Sirdsmīļi lasītāji [atskats uz “Latviešu Avīžu” darbību 1837. gadā]. Latviešu Avīzes, nr. 52.
1838: Kādi vārdi par skolām. Latviešu Avīzes, nr. 7.
1844: Padoms, voi būs iet par skolmeisteru, voi ne. Latviešu Avīzes, nr. 7-9, 25,26.
1844: Kristap Kakting. Svētas patiesības liecinieks uz sprediķu vīzi [recenzija]. Latviešu Avīzes, nr. 42.
1849: Padoms tiem, kam aug bērni apakš acīm. Latviešu Avīzes, nr. 23-24.
1849: Mīļais skolmeistar! [nebūs pagurt pie pirmajām grūtībām]. Latviešu Avīzes, nr. 29.

Dažāda satura publicistika
1832: Zeme ir apaļa. Latviešu Avīzes, nr. 50.
1833: Par dažādiem svešu tautu ieradumiem. Latviešu Avīzes, nr. 40
1835: No Pēterburģes. [mācītāja J.V.Knīrima ievešana amatā Pēterburgas Annas baznīcā]. Latviešu Avīzes, nr. 12.
1835: Jelgava [šosejas būve starp Jelgavu un Rīgu]. Latviešu Avīzes, nr. 20.
1835: Jaunas ziņas [laupītāju iebrukumi Emburgā un Ozolmuižā]. Latviešu Avīzes, nr. 33.
1835: Ir dzeršana augļus nes. Latviešu Avīzes, nr. 50.
1836: Kādi vārdi par lepnu prātu. Latviešu Avīzes, nr. 39.
1836: Savāds padoms [par Jelgavas mācītāju bez sava nama un mirušo mācītāju portretiem]. Latviešu Avīzes, nr. 47
1838: Baznīcā dažādas vajadzības [baznīcēns lūdz mācītājam sprediķa norakstu, lai pārliecinātos, vai katru gadu nelasa vienu un to pašu]. Latviešu Avīzes, nr. 8
1838: Jauna ziņa [Pēterburgā nodegusi Ziemas pils]. Latviešu Avīzes, nr. 2.
1839: Jaunas ziņas [Skolas un pagaidu baznīcas iesvētīšana Kalnciemā]. Latviešu Avīzes, nr. 37
1840: Jaunas ziņas [par ģenerālsuperintendentu Dr.J.G.L.Rihteru, aizejot mūžībā]. Latviešu Avīzes, nr. 38.
1843: Kalnamuižas [nekrologs mācītājam F.V.Kadem]. Latviešu Avīzes, nr. 12.
1844: Jānis Kleinberg – slepkava. Latviešu Avīzes, nr. 20-22.
1848: Janvār mēnesis [par kopdzīvi laulībā]. Latviešu Avīzes, nr. 3
1848: Lipstu jaunās baznīcas iesvētīšana. Latviešu Avīzes, nr. 44.
QuotationsVecais Patenius visu savu mūžu nokalpoja latviešiem gan kā mācītājs, gan kā laikraksta vadītājs un rakstu sastādītājs un izdevējs. Pie tam viņš darbojās nevis kā vienkārši derēts gans, bet pilnā mērā kā īsts gans, kas ielika visu savu sirdi un prātu savā darbā un vārda patiesā ziņā ar pašuzupurēšanos izpildīja savu uzņemto pienākumu kā reti kāds cits.
No: Āronu Matīss. Vecais Panteniuss. Viņa dzīve un darbi. Rīga, 1924, 6. lpp.

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem "Latviešu Avīžu" redaktoriem Pantēniuss redaktora amatā bija ilgi - 14 gadus. Viņa darbība laikrakstā un mācītāja amatā vēstures literatūrā ir guvusi samērā plašu vērību un atzinību. Dominē viedoklis, ka tieši Pantēniusa laikā laikraksts piedzīvoja savu uzplaukumu un kļuva virzienā un saturā dzīvāks. Tomēr arī tam nevar piekrist, jo "Latviešu Avīžu" saturs un lasītāju auditorijas skaitliskā samazināšanās liecina par pretējo. Laikrakstā, it īpaši 40. gados tika ievietoti gari, vienkāršajiem lasītājiem grūti saprotami moralizējoši sacerējumi. Nereti tie bija sprediķu teksti. Laikraksta saturs ieguva pelēcību, vienmuļību, trūka saistība ar dzīvi un notikumiem.
No: Vita Zelče. Latviešu avīžniecība. Laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā. 1822-1865. Rīga: Zinātne, 2009, 119. lpp.

Pagodinājums
1847. gadā saņem mācītāja amata zelta krustu.
LinksTeodors Hermanis Pantēnijs (1843–1915) - Son
Johanna Konrādija (1814–1892) - Sister-in-law
Occupationspastor
translator
journalist
editor
Birth time/place07.03.1806
Zaļenieku pagasts
Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads
Dzimis Zaļenieku mācītājmuižā
Education1826 – 1829
Tērbatas Universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005

studējis teoloģiju. 1829. gadā Tērbatā ieguvis sudraba medaļu.

1830. gadā ieguvis teoloģijas kandidāta grādu.

Working place00.06.1831 – 00.01.1832
Salgales mācītājmuiža
Salgale parish, LV-3045, Latvia

Pēc atgriešanās no ārzemēm pusgadu strādā par mājskolotāju. Nostiprina draudzību ar mācītāja Konradi meitu.


1832 – 00.12.1834
Ozolmuiža
Ozolmuiža , Elejas pagasts, Jelgavas novads

Strādājis par mājskolotāju barona fon Hāna ģimenē.


17.02.1835 – 1837
Jelgavas sv. Annas evaņģēliski luteriskā draudze
Sv. Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 22A, Jelgava
Lielā iela 22A, Jelgava, LV-3001
Palīgmācītājs, pirmo sprediķi saka 1835. gada 1. janvārī, ieved amatā nedaudz vēlāk.

1837 – 20.07.1849
Jelgavas sv. Annas evaņģēliski luteriskā draudze
Sv. Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 22A, Jelgava
Lielā iela 22A, Jelgava, LV-3001

Mācītājs

Ar Panteniusa atbalstu līdz 1849. gadam draudzē nodibinātas sešas skolas: Klīvesmuižā, Ozolmuižā, Volgundē, Tetelē, Svētes muižā un Kroņvircavā.

Participation in organisations1826
Kurzemes studentu korporācija "Curonia"
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Studentu korporācijas biedrs

1835 – 1849
Latviešu Avīzes
Jelgava
Jelgava
Laikraksta redaktors un publicists

1837 – 1848 (Date is approximate)
Jelgavas Latviešu lasīšanas biedrība
Jelgava
Jelgava
Biedrības dibinātājs, organizētājs. 1848. gadā jau raksta, ka laika trūkuma dēļ biedrība vairs nedarbojas.

1839 – 1849
Lettisch-literärische Gesellschaft / Latvian Literary Society
Dalībnieks, Kurzemes nodaļas direktors
Travelled1830 – 1841
Vācija
Germany
Pēc studiju beigšanas pusotru gadu pavada, apceļojot Vāciju, Šveici un Franciju.
Place/time of death20.07.1849
Jelgava
Jelgava
Miris 8os vakarā no tīfa vai dizentērijas - atbilstoši toreizējai diagnozei Nervenfieber [sal. Inland. Der Zuschauer, nr.6555 (13.07.1849)].

Buried00.07.1849
Baložu kapi
Baložu iela 14, Jelgava, LV-3008

Map legendShowing 1-12 of 12 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Zaļenieku pagasts
(Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads)
07.03.1806Birth time/placeParish
2Jelgava
(Jelgava)
20.07.1849Place/time of deathCity
3Baložu kapi
(Baložu iela 14, Jelgava, LV-3008)
01.07.1849BuriedCemetery
4Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005)
1826 - 1829EducationBuilding, house
5Ozolmuiža
(Ozolmuiža , Elejas pagasts, Jelgavas novads)
1832 - 01.12.1834Working placeVillage
6Salgales mācītājmuiža
(Salgale parish, LV-3045, Latvia)
01.06.1831 - 01.01.1832Working placeBuilding, house
7Sv. Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 22A, Jelgava
(Lielā iela 22A, Jelgava, LV-3001)
17.02.1835 - 1837Working placeChurch
8Sv. Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 22A, Jelgava
(Lielā iela 22A, Jelgava, LV-3001)
1837 - 20.07.1849Working placeChurch
9Vācija
(Germany)
1830 - 1841TravelledCountry
10Jelgava
(Jelgava)
1837 - 1848Participation in organisationsCity
11Jelgava
(Jelgava)
1835 - 1849Participation in organisationsCity
12Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005)
1826Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.