Viktors Irbe

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (84); Person of reception (6)

Photos: Person in photo(2)

NameViktors Irbe
PseudonymBebers, Ezītis
SummaryViktors Irbe (1922–2005) – žurnālists, redaktors, sabiedrisks darbinieks. Rakstījis par latviešu presi, publicējis dažādus apskatus, pārskatus, ceļojumu piezīmes un recenzijas latviešu trimdas periodikā, galvenokārt laikrakstā "Latvija Amerikā". Publicējis arī atmiņu tēlojumus.
Personal information
Work1960: pirmā publikācija "Modernie latviešu vikingi" laikrakstā "Latvija" 10. septembrī.
Quotations

Par Viktora Irbes darbību

"Viņš izauga bez žurnālistu skolām un semināriem. Pašmācības ceļā vēroja, kā citi apraksta notikumus un no tiem mācījās, līdz izauga par pazīstamu žurnālistu-redaktoru. [..] V. Irbem piemīt izcilas dāvanas – ātri orientēties, loģiski uzrakstīt vēroto un dzirdēto. Šo rindiņu autors ir bijis liecinieks, kad pēc kādas lielākas sanāksmes, kad citi atvelk elpu, Irbe savā mašīnā sācis klabināt rakstāmmašīnu un pēc nedaudz minūtēm no tās varēja izvilkt gatavu ziņojumu, kāds ir noderīgs avīzei. Protams, Viktoram palīdzējusi viņa labā akadēmiskā izglītība, ko bija jau sācis Rīgā, tad Ķīlē un vēlāk Ņujorkā. Viņš ir speciālists elektrisko skaitļotāju analizē un kopš 1970. gada strādā pie Kolumbijas universitātes, kas viņam nodrošina dzīves iztiku. Sešdesmitajos gados, kad latviešu dzīve Ņujorkā sita augstu vilni, Viktors ar visu krūti metās sabiedriskā darbā. Tie bija skaisti gadi, kad visur plauka latviešu kolonijas un kad mēs paši vēl bijām jauni. Viktors Irbe bijis dažādos amatos Ņujorkas ev. lut. draudzē, bet savu lielāko lomu veica Latviešu Preses biedrībā. No 1967.–74. g. bija LPB priekšnieks, kad biedrība piedzīvoja savus ziedu laikus. Noorganizēja divus preses un literātu kongresus, kas notika Katskiļos pie Ņujorkas, izdeva LPB piemiņas markas, Brīvo Vārdu, izkārtoja izlozes globālā apmērā un rakstu krājumu Raksti pie Latvijas Amerikā. Noorganizēja Ērika Raistera fondu, kas vēl tagad darbojas. Cilvēkam, kas mīl darbu, tā arī nekad netrūkst. No 1970.–75.g. viņš ir DV Mēnešraksta un no 1976.–80.g. Treji Vārti redaktors. PBLA viņa darbu novērtējusi, 1980. gadā pasniedzot goda balvu žurnālistikā."
Akmentiņš, Osvalds. Redaktora Viktora Irbes darba gadi. Latvija Amerikā, 1986, 26. apr.
Occupationsjournalist
public employee
editor
Birth time/place22.03.1922
Rūjiena
Rūjiena, Valmieras novads

EducationUnknown – 1941
Rūjienas ģimnāzija
Rīgas iela 30, Rūjiena
Rīgas iela 30, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240

Beidzis mācības. Tolaik Rūjienas Valsts ģimnāzija.


Unknown – 1964
Ņujorka
New York, USA
Beidza International Data Processing Institute Ņujorkā.

1942 – 1943 (Date is approximate)
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

Nepabeigtas studijas Ķīmijas fakultātē; studiju virziens: farmācija un bakterioloģija.


1946
Ķelne
Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany

Uzsācis studijas Ķelnes Universitātē, tomēr studijas nebeidza.

Working place
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Strādāja zobārstniecības laboratorijā.


Columbia University of the City of New York
Ņujorka
New York, USA
Darbs ar datoriem.


Amerikas Savienotās Valstis
United States
"Continental Baking Co" programmētājs.

1961
Laikraksts "Latvija Amerikā"
Laikraksta Ņujorkas redaktors.

1970 – 1975
"Daugavas Vanagu Mēnešraksts"
Redaktors.

1976 – 1980
Žurnāls "Treji Vārti"
Īstlansinga, Mičigana, ASV

Rediģēja žurnālu.

Participation in organisations
Latviešu preses biedrība

Darbojies Centrālajā valdē, bijis priekšsēdis,Latvijas PEN klubs


Daugavas Vanagi
Darbojās DV Ņujorkas valdē.
Service1943
Latvian Legion
Iesaukts, tiek pārtrauktas studijas Latvijas Universitātē.
Emigrated00.06.1944
Latvian Legion
Vācija
Germany

Ar sanitāro rotu nonāk Vācijā.

Detention1945
Austrumfrīzija
East Frisia, Germany

Angļu gūstā nometnē līdz 1945. gada novembrim.

Place/time of death07.03.2005
Ņujorka
New York, USA
Buried10.03.2005
Vestčesteras kapsēta
Westchester, Connecticut, United States
Apbedīts Vestčesteras Frenklina kapsētā.
RewardsPBLA Kultūras fonda Goda balva
Par darbu žurnālistikā
1980

Map legendShowing 1-13 of 13 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rūjiena
(Rūjiena, Valmieras novads)
22.03.1922Birth time/placeCity
2Ņujorka
(New York, USA)
07.03.2005Place/time of deathCity
3Vācija
(Germany)
01.06.1944EmigratedCountry
4Vestčesteras kapsēta
(Westchester, Connecticut, United States)
10.03.2005BuriedCemetery
5Rīgas iela 30, Rūjiena
(Rīgas iela 30, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240)
- 1941EducationBuilding, house
6Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1942 - 1943EducationBuilding, house
7Ķelne
(Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany)
1946EducationCity
8Ņujorka
(New York, USA)
- 1964EducationCity
9Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
(Not set)Working placeCountry
10Ņujorka
(New York, USA)
(Not set)Working placeCity
11Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
(Not set)Working placeCountry
12Īstlansinga, Mičigana, ASV1976 - 1980Working placeBuilding, house
13Austrumfrīzija
(East Frisia, Germany)
1945DetentionRegion, area

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.