Vija Jugāne

lv
Report to editor

Works: Author (69); Compiler (1); Editor (12); Author of the comment (8); Person of reception (7)

Photos: Person in photo(2)

NameVija Jugāne
Name at birthKļaviņa
SummaryVija Jugāne (dz. Kļaviņa; 1941–2022) – literatūrkritiķe, žurnāliste. Izdevniecības "Liesma" Oriģinālās daiļliteratūras redakcijas vadītāja (1985-92), žurn. "Karogs" izdevniecības daļas vad. kopš 1992. Žurnālistu sav. b. (1974). RS b. (1991). Pirmā publikācija - raksts par E. Eferta-Klusā sab. darbību 1917 - "Šodienas vārdā" laikr. "Padomju Jaunatne" 1967.18.IV. Pirmā publikācija kritikā - recenzija par A. Kalves stāstu krāj. "Loma" - "Spēks un vājums" (turpat, 1968.7.I). Public. recenzijas un rakstus par latv. prozu. Veidojusi kritiķa dienasgrāmatas žanru, sniedzot vērtējošus apskatus par ikmēneša prozas darbiem (1984-85). Recenzijas un apskati, kā arī izdevēja dienasgrāmata (1985-88) apkopoti krāj. "Apjēgt" (1990). Rediģējusi M.Vanagas kultūrvēst. epopeju "Dvēseļu pulcēšana" 7 grām. (1993-99).
Personal informationDzimusi 1941. gada 19. jūnijā Rīgā grāmatveža ģimenē.
Work1967: 18. aprīlī: pirmā publikācija – raksts "Šodienas vārdā" par Ernesta Eferta-Klusā sabiedrisko darbību 1917. gadā laikakstā. "Padomju Jaunatne".
1968: 7. janvārī pirmā publikācija kritikā – recenzija "Spēks un vājums" par Aivara Kalves stāstu krājumu "Loma" laikrakstā "Padomju Jaunatne".
1993–1999: rediģējusi Melānijas Vanagas kultūrvēsturiskās epopejas "Dvēseļu pulcēšana" 7 grāmatas.

Rakstu krājums

1990: Apjēgt
Quotations

Par rakstu krājumu "Apjēgt" (1990)

"Viens no būtiskākajiem momentiem, kas līdztekus ietvertā satura nozīmībai saista V. Jugānes darbos, ir autores intonācija sarunā ar lasītāju. Kā kritiķe ievadā raksta, grāmata “liecina ne tikai par mūsu literatūras virzību, tā apliecina arī manas personiskās pūles apjēgt dzīves un literatūras sakarības laikā un telpā”. Autore nebaidās rakstīt es formā, minēt piemērus no savas literatūras vērtētājas pieredzes, ieskicēt izjūtas, kādas radušās, lasot vienu vai otru darbu.
Taču subjektivitāte nav pretencioza. Pakāpeniski veidojas autores tēls lietpratīga, īpaši sevi sagatavojusi un izglītojusi lasītāja, kas tāpat kā citi meklē mākslas darbā izšķiļošos patiesību par dzīvi. Vērtējumi ir asi, atklāti un godīgi. Turklāt, arī mākslinieciski vājus darbus vērtējot, kritiķe vairās no ironiski izsmejošā toņa. Viņa neaizvaino, bet rosina uzticēties, saprast, apjēgt. [..] Autore kopusi publicistiski analītisko kritiku [..]."

Sekste, Inguna. Literārās dzīves fragments. Literatūra un Māksla, 1991, 20. aprīlī. Literatūra un Māksla, Nr.14 (20.04.1991)
Occupationsjournalist
literary critic
Birth time/place19.06.1941
Rīga
Rīga
Education1948 – 1959
Rīgas 24. vidusskola
Rīga
Rīga

1960 – 1965
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Rīga

Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

Working place1965 – 1966
Rīgas Elektromehāniskais tehnikums
Rīga
Rīga

1966 – 1967
LPSR Centrālais Oktobra revolūcijas arhīvs
Rīga
Rīga

Zinātniskā līdzstrādniece


1967 – 1974
Laikraksts "Padomju Jaunatne"
Rīga
Rīga

Kultūras nodaļas korespondente un vadītāja


1974 – 1980 (Date is approximate)
Latvijas Radiofons
Rīga
Rīga

Literāro raidījumu nodaļas vadītāja


1980 – 1985
Literature and Art
Rīga
Rīga
Kritikas nodaļas korespondente un vadītāja

1985 – 1992
Izdevniecība "Liesma"
Rīga
Rīga
Oriģinālās daiļliteratūras redakcijas vadītāja

1992 – 2000 (Date is approximate)
Žurnāls "Karogs"
Rīga
Rīga
Izdevniecības daļas vadītāja
Participation in organisations1974
Latvijas PSR Žurnālistu savienība
Rīga
Rīga
Biedre

1991
Latvian Writers’ Union
Rīga
Rīga
Biedre
Place/time of death07.04.2022
Rīga
Rīga

Map legendShowing 1-13 of 13 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
19.06.1941Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
07.04.2022Place/time of deathCity
3Rīga
(Rīga)
1948 - 1959EducationCity
4Rīga
(Rīga)
1960 - 1965EducationCity
5Rīga
(Rīga)
1967 - 1974Working placeCity
6Rīga
(Rīga)
1974 - 1980Working placeCity
7Rīga
(Rīga)
1965 - 1966Working placeCity
8Rīga
(Rīga)
1980 - 1985Working placeCity
9Rīga
(Rīga)
1992 - 2000Working placeCity
10Rīga
(Rīga)
1985 - 1992Working placeCity
11Rīga
(Rīga)
1966 - 1967Working placeCity
12Rīga
(Rīga)
1974Participation in organisationsCity
13Rīga
(Rīga)
1991Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.