Vija Jugāne

lv
Report to editor

Works: Author (31); Compiler (1); Editor (12); Author of the comment (7); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(2)

NameVija Jugāne
Personal informationJUGĀNE Vija (dz. Kļaviņa; 1941.19.VI Rīgā) - literatūrkritiķe, žurnāliste.
Dz. grāmatveža ģim. Beigusi Rīgas 24. vsk. (1959), LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1965). Strād. par skolotāju Rīgas elektromehān. tehnikumā (1965-66). LPSR Centrālā Oktobra rev. arhīva zin. līdzstr. (1966-67), laikr. "Padomju Jaunatne" kultūras nod. korespondente un vad. (1967-74), Ljas Radio literāro raidījumu komentētāja (1974-80), laikr. "Literatūra un Māksla" kritikas nod. korespondente un vad. (1980-85). Izdevn. "Liesma" Oriģinālās daiļlit. red. vadītāja (1985-92), žurn. "Karogs" izdevniecības daļas vad. kopš 1992. Žurnālistu sav. b. (1974). RS b. (1991).
Pirmā publikācija - raksts par E. Eferta-Klusā sab. darbību 1917 - "Šodienas vārdā" laikr. "Padomju Jaunatne" 1967.18.IV. Pirmā publikācija kritikā - recenzija par A. Kalves stāstu krāj. "Loma" - "Spēks un vājums" (turpat, 1968.7.I). Public. recenzijas un rakstus par latv. prozu. Veidojusi kritiķa dienasgrāmatas žanru, sniedzot vērtējošus apskatus par ikmēneša prozas darbiem (1984-85). Recenzijas un apskati, kā arī izdevēja dienasgrāmata (1985-88) apkopoti krāj. "Apjēgt" (1990). Rediģējusi M.Vanagas kultūrvēst. epopeju "Dvēseļu pulcēšana" 7 grām. (1993-99).
B. Tabūns
Occupationsjournalist
literary scholar
literary critic
critic
Birth time/place19.06.1941
Rīga
Rīga
Education1959
mācījies
beidz Rīgas 24.vidusskolu

1965
studējis
beidz LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu
Working place1967–1974
Laikraksts "Padomju Jaunatne"
"Padomju Jaunatnes" kultūras nodaļas vadītāja.

1978 (Date is approximate)
Valsts Televīzijas un radio raidījumu komiteja
Rīga
Rīga
Valsts Televīzijas un radio raidījumu komitejas literāro raidījumu nodaļas vecākā redaktore.

Map legend

Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
19.06.1941Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
1978Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.