Valentīna Hermane

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (6); Editor (1); Person of reception (9)

Photos: Person in photo(3)

NameValentīna Hermane
Additional namesLūsiņa; Deilija (Daly)
Name at birthKupreičika
SummaryValentīna Hermane (1924-1979) - dzejniece. Dzimusi Abrenes apriņķī. Izglītību ieguvusi Abrenē un Jaungulbenē. Jau agrā jaunībā ģimenē izjutusi politisko pārmaiņu represijas. 1944. gadā devusies bēgļu gaitās. Neilgu laiku dzīvojusi Vācijā, Anglijā un Kanādā, kopš 20. gs. 50. gadu vidus ASV, Čikāgā. Vairāku dzejas krājumu autore. Dzejā dominēja mīlestības, dzimtenes un it sevišķi varonības motīvi. Rakstījusi arī īsprozu.
Personal informationTēvs dienējis robežapsardzes brigādē, bija ieroču meistars robežapsardzības brigādes štābā.
Otrā pasaules kara laikā kritis vīrs - leģiona virsseržants Jānis Lūsiņš, tēvs miris izsūtījumā Sibīrijā.

1943: pavasarī apprecējusies ar Latviešu leģiona virsseržantu Jāni Lūsiņu, drīz pēc kāzām krita austrumu frontē.
Precējusies ar Džonu Deiliju, dēls Boriss, meita Mērija.
Work

Literārā darbība

Dzejot sākusi agrā jaunība, kā atzinusi, sava prieka dēļ.
No 1958: publicējusi periodikā dzejoļus un stāstus, publicistiskus rakstus (arī angļu valodā).

Literārie darbi

1959: dzejoļu krājums "Meklējumi".
1963: dzejoļu krājums "Viss neizgaist".
1965: stāstu krājums "Ēnu robežas".
1970: dzejoļu krājums "Bez tevis".
1973: dzejoļu krājums "No man's land" ("Nevienam nepiederoša zeme", 1973).

Sakārtots palicis arī vēl viens dzejoļu krājums; tāpat latviešu trimdas periodikā izkaisīti pāri par simt dzejoļu un vairāki īsstāsti.
Stiprākā puse bija rakstīt dzejoļus par varoņiem un to cildināšana. Viņa veltījusi dzejoļus arī zināmiem karavīriem. Vairāki teksti komponēti.

Quotations

Par dzejas krājumu "Meklējumi" (1959)

".. lasītājs atrod 2 nodaļas. Pirmo autore veltījusi dzimtenei, strēlniekiem, karavīriem, bet otru, ko apzīmējusi vēl reizi ar to pašu visai grāmatai doto nosaukumu - Meklējumi, veltījusi intimiem pārdzīvojumiem, galvenokārt mīlestībai. Pirmās nodaļas sākumu varētu nodēvēt par apceres līriku - tur galvenokārt trimdinieka skumjas un ilgas pēc tālās dzimtenes. [..] Par saturu runājot - pavīd spilgta izteiksme, maz vārdos ielikts daudz domu un jūtu. [..] Vismaz tiem lasītājiem, kam patīk skaidra doma, koncentrēta izteiksme un daiļums tā "vecmodīgajā" nozīmē, Valentīnas Hermanes - Daly dzeju krājums būtu ieguvums".

Millere, Antonija. Tēvzemei un mīlai. Laiks, 1960, 4. jūn.

Par dzejas krājumu "Viss neizgaist" (1963)


"Valentine Hermane tiešām ciena pārbaudītas dzejas tradicijas un [..] krājumā viņa bieži atkāpjas no klasiskajām formām, tad arī brīvajā pantā viņa tomēr stingri ievēro ritmu. "Viss neizgaist" saturā patriotiskā un mīlestības līrika. Patriotiskajā dzejā parasti viegli iezogas klišejiskas frāzes. Bet Hermanei arī šajā nodaļā vietumis pavīd daži autobiogrāfiski pārdzīvojumi. Citādi viņas sniegums šajā novadā nav izcils, bet patīkami konstatēt, ka ir dzejnieki, kas joprojām cenšas to kuplināt. Hermanes mīlestības lirikas savukārt ir kvēla kā vasaras svelme. Savās izjūtās un pārdzīvojumos dzejniece ir loti vaļsirdīga un atklāta. Visumā - ja salīdzina šo krājumu ar Hermanes pirmo grāmatu - progress ir nenoliedzams. Atliek vēlēties, lai dzejnieces augšupceļš turpinātos arī nākotnē"

Čaks, Raimunds. Otrais krājums. Laiks, 1963, 7. dec.


Par dzejas krājumu "Bez tevis" (1970)

"Valentines Hermanes dzeja ir tālu no konvencionālām formām, lai gan ik rindu nāk ar lielo burtu. Arī no "modernisma" viņa ir tālu, kaut daudzos dzejoļos ir vienvārdu rindas. Valentine Hermane ir - viņa pati. īsts dzejnieks nav ne klasicisma, ne modernisma kalps. Viņš ir suverēns. Arī Valentine Hermane ir suverēna. Ar vienkāršos vārdos izteiktiem pārdzīvojumiem un atziņām viņa ir radījusi hermaniskā stilā rakstītus dzejoļus ar paliekamu vērtību. [..]. Ļoti spēcīga Valentine Hermane ir emociju un redzes gleznās, kas viņas dzejoļiem piešķir dzīvības spraigumu un krāsainību.

Apse, Arnolds. Daugavas vanagu dzejniece. Daugavas Vanagu Mēnešraksts, Nr. 2, 1971.
Occupationswriter
Birth time/place20.07.1924
Abrene
Pytalovo, Pskov Oblast, Russia
"Grāveros".
ResidenceAnglija
England, United Kingdom

Čikāga
Chicago, Illinois

Anglija
England, United Kingdom
20. gs. 40. gadu otrajā pusē, līdz 1950. gadam.

1956 – 1979 (Date is approximate)
Čikāga
Chicago, Illinois
EducationJaungulbene
Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads

Mācījusies.


Abrenes pamatskola
Abrene
Pytalovo, Pskov Oblast, Russia

Gulbenes mājturības vidusskola
Gulbene
Gulbene, Gulbenes novads

1959
Čikāga
Chicago, Illinois
Beigusi vidusskolu.

1959 – 1964
Northern Illinois University
Čikāga
Chicago, Illinois

Studējusi modernās valodas, ieguvusi bakalaura grādu pedagoģijā


1969
Vermonta
Vermont, United States
Ieguvusi maģistra grādu modernās valodās Midleburijas universitātē (Middlebury College).
Working placeEldžina
Elgin, Illinois, United States
Strādājusi Eldžinas vidusskolā un koledžā, mācījusi angļu un krievu valodu.

Abrene
Pytalovo, Pskov Oblast, Russia
Abrenes apriņķa priekšnieka sekretāre; 20. gs. 40. gadu sākumā.

Iceho
Itzehoe, Schleswig-Holstein, Germany
Ierēdne latviešu bēgļu nometnē.
Participation in organisationsDaugavas Vanagi

Sekretāre; aktīvi darbojās Čikāgas kopā.


Darbojās koporācijā "Aurora".

1965
Latviešu preses biedrība

LPB uzņemta 1965. gadā, bijusi Centrālās valdes locekle.

Emigrated1944
Devusies bēgļu gaitās.

1944
Vācija
Germany
Bēgļu gaitās.

1950
Kanāda
Canada
Travelled00.04.1968
Austrālija
Australia
Sidnejā apciemoja radus, Melburnā piedalījas Latviešu preses kopas sarīkojumā.
Place/time of death19.11.1979
Eldžina
Elgin, Illinois, United States

BuriedKatskilu brāļu kapi
Bloomer Rd 414, Tannersville, State of New York, United States

Apbedīta pelnu urna.

Map legend

Showing 1-19 of 19 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Abrene
(Pytalovo, Pskov Oblast, Russia)
20.07.1924Birth time/placeCity
2Anglija
(England, United Kingdom)
(Not set)ResidenceCountry
3Čikāga
(Chicago, Illinois)
(Not set)ResidenceCity
4Anglija
(England, United Kingdom)
(Not set)ResidenceCountry
5Čikāga
(Chicago, Illinois)
1956 - 1979ResidenceCity
6Eldžina
(Elgin, Illinois, United States)
19.11.1979Place/time of deathCity
7Kanāda
(Canada)
1950EmigratedCountry
8Vācija
(Germany)
1944EmigratedCountry
9Katskilu brāļu kapi
(Bloomer Rd 414, Tannersville, State of New York, United States)
(Not set)BuriedCemetery
10Jaungulbene
(Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads)
(Not set)EducationVillage
11Čikāga
(Chicago, Illinois)
1959EducationCity
12Čikāga
(Chicago, Illinois)
1959 - 1964EducationCity
13Abrene
(Pytalovo, Pskov Oblast, Russia)
(Not set)EducationCity
14Gulbene
(Gulbene, Gulbenes novads)
(Not set)EducationCity
15Vermonta
(Vermont, United States)
1969EducationRegion
16Eldžina
(Elgin, Illinois, United States)
(Not set)Working placeCity
17Abrene
(Pytalovo, Pskov Oblast, Russia)
(Not set)Working placeCity
18Iceho
(Itzehoe, Schleswig-Holstein, Germany)
(Not set)Working placeCity
19Austrālija
(Australia)
01.04.1968TravelledCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.