Valdis Lukss

lv
Report to editor

Collections (3)

Works: Author (191); Compiler (1); Co-author (1); Author of the comment (5); Person of reception (98)

Audio/video: Narrator (3)

Photos: Person in photo(10)

NameValdis Lukss
Additional namesValdemārs
Name at birthVoldemārs Lukss
Linkhttps://enciklopedija.lv/skirklis/91761-Valdis-Lukss-
SummaryValdis Lukss (īstajā vārdā Valdemārs Lukss; 1905–1985) – dzejnieks. Dzejā tēlots Otrā pasaules kara pārdzīvojums, frontes ikdiena. Luksa pēckara gadu dzejai raksturīgs padomju iekārtas slavinājums un sociālisma jauncelsmes tēlojums. Pazīstams arī kā dziesmu tekstu autors. Nozīmīga ir Valda Luksa darbība Latvijas Padomju rakstnieku savienībā – viņš ir viens no pirmajiem biedriem, bijis Dzejas sekcijas konsultants, ilggadējs valdes loceklis un valdes pirmais sekretārs.
Personal informationDzimis Kristapa un Lības Luksu trīs bērnu ģimenē kā jaunākais dēls. Vecākais brālis 1944. gadā emigrēja uz Vāciju, vēlāk pārcēlās uz Kanādu. Vidējais brālis Roberts 1941. gadā tika nošauts.
Sieva Olga Luksa (1913). Dēls – Jānis (1946), meita – Ruta (1947).
1915–1921: sākoties Pirmajam pasaules karam, Valda Luksa ģimene evakuējās uz Akmoļinskas apgabalu netālu no Omskas.
1921: ģimene atgriezās Latvijā, Valdis Lukss apmetās uz dzīvi Rīgā un atsāka mācības.
1938: iestājās nelegālajā organizācijā "Sarkanā palīdzība", kas bija saistīta ar komunistisko pagrīdi.
1941–1945: sākoties kara darbībai Latvijas teritorijā, evakuējās uz Kirovu, Uržumu, vēlāk iestājās Latviešu strēlnieku divīzijā, bija vada komandieris, strādāja frontes laikrakstos "Latviešu Strēlnieks" un "Par Padomju Latviju".
Work1925: pirmie dzejoļi publicēti žurnāla "Darba Jaunatne" 9. un 10. numurā.
1926: dzejoļi publicēti kopkrājumā "5x5=25".
Studiju laikā Valdis Lukss publicējies žurnālā "Trauksme", "Domas" u. c. izdevumos.

Dzejoļu krājumi

1941: "Skarbums".
1943: "Sniga sniegi".
1945: "Kara krūze".
1949: izlase "Dzejas".
1955: "Izlase".
1962: "Marts".
1964: "Dzērves".
1970: "Asins raudze".
1973: "Apvaga".
1975: "Strūgala".
1978: "Klātums".
1980: "Iepēdas".
1985: izlase "Norudenes".

Dzejoļu krājumi un poēmas bērniem

1948: "Augsim".
1949: "Uzbrukums N pilsētai".
1951: "Rīta solis".
1953: "Mani draugi".
1954: "Pavasaris".
1955: izlase "Dzejoļi un poēmas".
1956: "Pirmklasnieki".
1957: "Tinces varavīksne".
1959: "Dziesma par slinko Jānīti".
1962: "Dziesma par cāļiem".
1964: "Klases draugs".
1966: "Labrīts".
1970: "Septiņas sarunas".
1974: dzejisks mīklu alfabēts "Kas tas ir?".
1975: "Tā atsoļo rīts".
1977: "Es būšu... Vasaras raibumi".

Poēmas

1945: "Tēvs un dēls".
1948: "Rita sāk dzīvot" (poēma jaunatnei).
1957: "Slava".
1968: "Četri tūkstoši pirmajam – ceļu!".

Kopoti raksti

1965–1967: Raksti 4 sējumos.

Vēstules

1975: "Kara dienu vēstules".

Ārzemju autoru darbu tulkojumi un atdzejojumi grāmatās

No krievu valodas
1947: Nikolajs Pogodins "Kremļa kuranti".
1947: Agnija Barto "Tavi svētki".
1948: Agnija Barto "Mazuļi".
1951: Aleksandrs Tvardovskis "Vasilijs Tjorkins" (atdzejojis kopā ar Jāni Plaudi un Pēteri Silu).
1953: Visarions Sajanovs "Ļeņins Gorkos".
1961: Nikolajs Pogodins "Cilvēks ar šauteni'', "Kremļa kuranti", "Trešā patētiskā" (kopā ar Valiju Brutāni, Oļģertu Dunkeru).
1967: Samuils Maršaks "Kaķu nams".

Periodikā Valdis Lukss publicējis literatūrkritiskus rakstus.
Quotations""Es negribētu teikt, ka mans tēvs ar savu radošo darbību pastāvošajai iekārtai apzināti maksāja kaut kādas nodevas," spriež Jānis. Viņš pārstāvēja to revolucionāri domājošo paaudzi, kas augusi trūkumā pagājušā gadsimta 30. gados un patiesi ticēja komunisma ideāliem. [..] Tēvs nebija radikāls cilvēks, bet viņš darīja daudz, lai šo spiedienu izturētu un ne viens vien kompartijai nevēlams autors tomēr varētu publicēties un izdzīvot.
Mudīte: "Tas gan ir fakts – no tā laika rakstniekiem neviens nekad par Valdi Luksu nav teicis nevienu sliktu vārdu. Vecais Lukss esot bijis godīgs, krietns cilvēks, lāga vīrs un labs Rakstnieku savienības vadītājs. Viņš vienmēr bija gaiši noskaņots, labvēlīgs pret pasauli, un ar apbrīnojamu humora izjūtu. [..]
Viņš bija ideālists, ticēja sociālisma idejām, par spīti šīs varas nejēdzībām. Taču arī spēja Rakstnieku savienībā saglabāt demokrātisku gaisotni, veidot augsni, kur nākamajai rakstnieku un dzejnieku paaudzei attīstīties.""

Lielbārde, Zanda. Dzejnieka mantojums: [par dzejnieku Valdi Luksu (1905–1985) tekstā stāsta dēls Jānis Lukss, vedekla Mudīte Luksa]. Ievas Stāsti, 2016, Nr. 9, 29. apr./ 12. maijs, 32., 35. lpp.

LinksRoberts Lukss (1897–1941) - Brother
Occupationspoet
newspaper editor
Birth time/place21.06.1905
Smārdes pagasts
Smārdes pagasts, Tukuma novads
Dzimis Smārdes pagasta Sileniekos.
Residence
Baznīcas iela 4, Rīga
Baznīcas iela 4, Rīga


Krišjāņa Valdemāra iela 94, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 94, Rīga, LV-1013

1922
Brīvības iela 149, Rīga
Brīvības iela 149, Rīga, LV-1012

1926 (Date is approximate)
Brīvības iela 151, Rīga
Brīvības iela 151, Rīga, LV-1012
Dzīvojis Brīvības ielā 153 (nams mūsdienās neeksistē).
Education1914 – 1915
Smārdes pagastskola
Smārde
Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads
Mācījies vienu ziemu. Mācības pārtrauca Pirmais pasaules karš.

1915 – 1916
Viesienas pagasta Gaiziņkalna sešklašu pamatskola
Viesiena
Viesiena , Aronas pagasts, Madonas novads
Mācījies skolā vienu ziemu bēgļu gaitās Vidzemē.

1921 – 1922
Rīgas pilsētas 2. pamatskola
Krišjāņa Barona iela 71, Rīga
Krišjāņa Barona iela 71, Rīga, LV-1001

00.08.1922 – 00.06.1926
Rīga City 4th Secondary School
Gaiziņa iela 3, Rīga
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050

1926 – 1939
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050
1926. gadā iestājās Arhitektūras fakultātē, 1927. gadā pārgāja uz Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļu. Piešķirts vēstures zinātņu kandidāta grāds.

1933./1934., 1934./1935. mācību gadā bijis studiju pārtraukumā obligātā karadienesta dēļ.

Working placeUnknown – 1930
Rīga
Rīga
Pasniedzis privātstundas

1930 – 1940
Šoseju un zemes ceļu departaments
Gogoļa iela 3, Rīga
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Rēķinvedis

1934
Rīga
Rīga
Komunistiskās partijas laikraksta "Apskats" redaktors

1940 – 1941
Latvijas PSR Galvenās literatūras pārvalde
Rīga
Rīga
Galvenās literatūras pārvaldes pilnvarotais

1940 – 1941
Laikraksts "Literatūras Avīze" (1940–1941)
Rīga
Rīga
Redakcijas sekretārs

00.08.1940 – 00.09.1940
Laikraksts "Rīts" (1934–1940)
Rīga
Rīga
Redaktors

00.09.1940 – 00.06.1941
Latvijas PSR AP Prezidija izdevums "Ziņotājs"
Rīga
Rīga
Atbildīgais redaktors

00.09.1941 – 00.11.1942
Laikraksts "Latviešu Strēlnieks"
Krievija
Russia
Frontes laikraksta līdzstrādnieks

00.11.1942 – 00.05.1945
Laikraksts "Par Padomju Latviju"
Krievija
Russia

00.05.1945 – 00.02.1946
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Laikraksta redaktors

00.10.1947 – 00.04.1950
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Jauno literātu konsultants

01.04.1950 – 31.12.1965
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes pirmais sekretārs

1958 – 1962
PSRS Augstākā Padome
Maskava
Moscow, Russia
5. sasaukuma deputāts

1959 – 1971
PSRS Rakstnieku savienība
Maskava
Moscow, Russia
Valdes sekretārs.

Reizi vai divreiz gadā darbs (līdz trīs mēnešu ilgs) PSRS Rakstnieku savienībā.

Participation in organisations1927 – 1937 (Date is approximate)
Studentu biedrība "Zemgalija"
Rīga
Rīga
Biedrs

00.11.1928
Trauksmes grupa
Rīga
Rīga
Biedrs

1938
Iestājies nelegālajā organizācijā "Sarkanā palīdzība", kas bija saistīta ar komunistisko pagrīdi.

1940 – 1985
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1944 – 1952
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
Biedrs

1952 – 1985
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedrs

1956 – 1959
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā komiteja
Rīga
Rīga
Loceklis
Service15.04.1934 – 15.04.1935
Latvian Army
Aizpute
Aizpute, Dienvidkurzemes novads
10. Aizputes kājnieku pulka seržants. Specialitāte kara dienestā – ložmetējnieks.

00.08.1941 – 00.09.1941
Sarkanā armija
Krievija
Russia

Latviešu strēlnieku divīzijas vada komandieris

Emigrated00.06.1915 – 00.08.0000 (Date is approximate)
Piebalgas
Piebalgas, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads

00.09.1915 – 1916
Viesiena
Viesiena , Aronas pagasts, Madonas novads

1916 – 1917
Omska
Omsk, Omsk Oblast
Evakuējās uz Akmoļinskas apgabalu netālu no Omskas.

00.06.1941 – 00.08.1941
Kirova
Kirov, Kirov Oblast, Russia

00.06.1941 – 00.08.1941
Uržuma
Urzhum, Kirov Oblast, Russia
Travelled
Japāna
Japan


Lielbritānija
United Kingdom


Islande
Iceland


Itālija
Italy

00.11.1947
Rumānija
Romania

1948
Vācija
Germany
Vācijs Demokrātiskā republika

1960
Čehija
Czechia, Slovakia
Čehoslovākija
Place/time of death24.07.1985
Rīga
Rīga
Buried27.07.1985
Raiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026

Map legend

Showing 1-44 of 44 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Smārdes pagasts
(Smārdes pagasts, Tukuma novads)
21.06.1905Birth time/placeParish
2Baznīcas iela 4, Rīga(Not set)ResidenceBuilding, house
3Krišjāņa Valdemāra iela 94, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 94, Rīga, LV-1013)
(Not set)ResidenceBuilding, house
4Brīvības iela 149, Rīga
(Brīvības iela 149, Rīga, LV-1012)
1922ResidenceBuilding, house
5Brīvības iela 151, Rīga
(Brīvības iela 151, Rīga, LV-1012)
1926ResidenceBuilding, house
6Rīga
(Rīga)
24.07.1985Place/time of deathCity
7Kirova
(Kirov, Kirov Oblast, Russia)
01.06.1941 - 01.08.1941EmigratedCity
8Uržuma
(Urzhum, Kirov Oblast, Russia)
01.06.1941 - 01.08.1941EmigratedCity
9Omska
(Omsk, Omsk Oblast)
1916 - 1917EmigratedCity
10Piebalgas
(Piebalgas, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads)
01.06.1915 - 01.08.1000EmigratedVillage
11Viesiena
(Viesiena , Aronas pagasts, Madonas novads)
01.09.1915 - 1916EmigratedVillage
12Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
27.07.1985BuriedCemetery
13Smārde
(Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads)
1914 - 1915EducationVillage
14Krišjāņa Barona iela 71, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 71, Rīga, LV-1001)
1921 - 1922EducationBuilding, house
15Gaiziņa iela 3, Rīga
(Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050)
01.08.1922 - 01.06.1926EducationBuilding, house
16Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1926 - 1939EducationBuilding, house
17Viesiena
(Viesiena , Aronas pagasts, Madonas novads)
1915 - 1916EducationVillage
18Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
01.04.1950 - 31.12.1965Working placeBuilding, house
19Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
01.05.1945 - 01.02.1946Working placeBuilding, house
20Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
01.10.1947 - 01.04.1950Working placeBuilding, house
21Rīga
(Rīga)
01.08.1940 - 01.09.1940Working placeCity
22Rīga
(Rīga)
01.09.1940 - 01.06.1941Working placeCity
23Rīga
(Rīga)
1940 - 1941Working placeCity
24Rīga
(Rīga)
1940 - 1941Working placeCity
25Rīga
(Rīga)
- 1930Working placeCity
26Gogoļa iela 3, Rīga
(Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050)
1930 - 1940Working placeBuilding, house
27Rīga
(Rīga)
1934Working placeCity
28Krievija
(Russia)
01.09.1941 - 01.11.1942Working placeCountry
29Krievija
(Russia)
01.11.1942 - 01.05.1945Working placeCountry
30Maskava
(Moscow, Russia)
1959 - 1971Working placeCity
31Maskava
(Moscow, Russia)
1958 - 1962Working placeCity
32Rumānija
(Romania)
01.11.1947TravelledCountry
33Vācija
(Germany)
1948TravelledCountry
34Čehija
(Czechia, Slovakia)
1960TravelledCountry
35Japāna
(Japan)
(Not set)TravelledCountry
36Lielbritānija
(United Kingdom)
(Not set)TravelledCountry
37Islande
(Iceland)
(Not set)TravelledCountry
38Itālija
(Italy)
(Not set)TravelledCountry
39Aizpute
(Aizpute, Dienvidkurzemes novads)
15.04.1934 - 15.04.1935ServiceCity
40Krievija
(Russia)
01.08.1941 - 01.09.1941ServiceCountry
41Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1940 - 1985Participation in organisationsBuilding, house
42Rīga
(Rīga)
1927 - 1937Participation in organisationsCity
43Rīga
(Rīga)
1956 - 1959Participation in organisationsCity
44Rīga
(Rīga)
01.11.1928Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.