Valda Dreimane

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (13); Person of reception (7)

Audio/video: Narrator (5)

Photos: Person in photo(1)

NameValda Dreimane
Personal informationDREIMANE Valda (prec. Melngaile; 1932.21.V Rīgā - 1994.18.XI Ņūtonā, ASV) - dzejniece, literatūrzinātniece.
Dz. virsnieka ģim. 1940-44 māc. Rīgas 9. psk.; kopš 1944 X trimdā, 1945-51 māc. Vācijas bēgļu nometņu sk. Cellē, Hannoverē. No 1951 X dzīv. ASV, gk. Bostonā. Beigusi Hārvarda univ. (1966) un Minhenes univ., 1967 ieguvusi dokt. grādu, aizstāvot disertāciju "Bertolds Brehts un Kristofers Mārlovs". Strād. par vācu lit. vēst., īpaši dzejas un drāmas vēst. docētāju Velsleja koledžā, Hārvarda universitātē. Kopš 1969 Bostonas univ. profesore. 1989-91 Minsteres latv. ģimn. direktore un skolotāja Vācijā. 1972-89 bijusi lektore latv. vasaras skolās un nometnēs ASV, Kanādā, Anglijā un Vācijā, kā arī skolotāja Beverīnas un Garezera vasaras vidusskolās, recenzente mācību grām. izdevniecībās. 1962-78 dzejas nod. redaktore žurn. "Jaunā Gaita". LaRA biedre. Ljas RS b. (1991). Ljas PEN kluba biedre. PBLA Kult. fonda K.Barona prēm. (1993).
Pirmā publikācija - dzejoļu kopa žurn. "Jaunā Gaita" 1961 (29. nr.). Dzejoļu krāj. "Ūdens raksti" (1970), "Kad bēg putni" (1977, Z. Lazdas balva 1979) raksturīgs emocionāli spriegs dabas attēlojums, nereti pat identificēšanās ar dabu, tiecoties personiski nofiksēt realitātes un dvēseliskuma izjūtu dziļāko, simbolisko jēgu. D. dzejā dominē apgarota labestība, elēģisks, detaļu zīmējumā impresionistiski smalks pasaules vērojums, dažkārt intuitīvi tverts mūsdienu civilizācijas draudīgums. Dzejas formai raksturīgs lakonisks verlibrs, poētikā - folkl. ietekme. 1993 izd. dzejoļu izlase "Tam neaizsargātam namam, kas sirds". D. public. literatūrkrit. un literatūrteorēt. rakstus un esejas latv. un angļu valodā par Aspaziju, K. Baronu, A. Čaku, latv. folkloru, kā arī par V. Belševicas, I. Ziedoņa, A. Kalves, G. Saliņa, L. Tauna, B. Bičoles, A. Ivaskas u. c. rakstn. daiļradi. Latv. valodā public. raksti gk. žurn. "Labietis" un "Jaunā Gaita".
L. Liepiņš J. Ledum cauri // Karogs, 1990, 2; Kubuliņa A. [Valda Dreimane] // Avots, 1990, 10; Vecgrāvis V. Valdas Dreimanes piemiņai // Labrīt, 1994, 25.XI.
V. Vecgrāvis
Occupationspoet
scientist
literary scholar
Birth time/place21.05.1932
Rīga
Rīga
Education
studējis
beidz Minhenes universitāti

Unknown – 1966
studējis
beidz Hārvarda universitāti

1940 – 1944
mācījies
mācījusies Rīgas 9.pamatskolā

1945 – 1951
mācījies
mācījusies Vācijas bēgļu nometņu skolā Cellē, Hanoverā

1945 – 1951
mācījies
mācījusies Vācijas bēgļu nometņu skolā Cellē, Hanoverā
Working place1989 – 1991
Munster Latvian Gymnasium
Salzmannstraße 152
152, Salzmannstraße, Kinderhaus-Ost, Kinderhaus, Münster-Nord, Münster, Nordrhein-Westfalen, 48159, Deutschland
Direktore un skolotāja.
Place/time of death18.11.1994
RewardsZinaīdas Lazdas prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Kad bēg putni".
1979

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par Minsteres Latviešu ģimnāzijas mācību programmas vadlīniju sekmīgu izstrādāšanu.
1992

Map legendShowing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
21.05.1932Birth time/placeCity
2Salzmannstraße 152
(152, Salzmannstraße, Kinderhaus-Ost, Kinderhaus, Münster-Nord, Münster, Nordrhein-Westfalen, 48159, Deutschland)
1989 - 1991Working placeBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.