Tenu Karma

lv
Report to editor

Collections (3)

Works: Author (4); Translator (2); Compiler (1); Person of reception (1)

Audio/video: Narrator (2)

Photos: Person in photo(1)

NameTenu Karma
Personal informationKARMA Tenu (dz. 1924.1.V Tartu, Igaunijā, miris 2014.9.IX) - filologs.
Dz. skolotāju ģim. Māc. Tartu 15. psk. (1931-36), Tartu Pedagoģijas proģimn. (1936-40). Beidzis Tartu 1. ģimn. humanitāro nod. (1942), pēc tam bijis laukstrādn. Tartu aprinķī. 1944 VIII-IX sakarā ar totālo mobilizāciju iesaukts rezerves robežapsardzības pulkā Peltsamā un Vilandē, pēc tam izgājis pad. filtrāciju, 1945 XII atgriezies Tartu. Stud. Tartu univ. Vēst. un filol. fak. somugru valodas (1946-51). Strād. Tartu laikr. "Traktoristi Haal" (1951-54), bijis korektors tipogrāfijā (1954-56). Kopš 1956 dzīv. Rīgā un strād. LU Zin. b-kā par klasifik. grupas vadītāju. Piedalījies ekspedīcijās pie Kurzemes lībiešiem (1948-50 un arī vēlāk). Mācījis b-ku darbiniekiem un LU filol. un vēstures studentiem ig. val. (60. un 70. gados) un lasījis speckursu "Ievads lībiešu filoloģijā" (kopš 1990). Mācījis lībiešu valodu Lībiešu Kult. sav. organizētajā svētdienas skolā (kopš 1990).
Pētījis lībiešu, igauņu un latviešu sakarus valodā un kultūrā, arī grāmatniecībā; publicējies igauņu un latv. valodā (reizēm kopā ar M. Rudzīti, P. Dambergu, V. Pātsi) presē un rakstu krāj., uzstājies radio, TV, konferencēs par Prinčiem, N. Polmani, P. Dambergu u. c. lībiešu kult. darb., par G. Merķeli, arī K. Abenu, P. Aristi, A. Kicbergu, F. R. Kreicvaldu, J. K. Petersonu, E. Vildi u. c. igauņu kult. darb. un viņu sakariem ar Lju, kā arī par D. H. Grindeļa, K. Barona, E. Veidenbauma sakariem ar Igauniju. Sar. pārskatu par ig. gramatiku K. Abena sastādītajai "Igauņu-latviešu vārdnīcai" (1967). Ig. valodā tulk. V. Lāča rom. "Ciems pie jūras" (1956), V. Vīgantes lugu "Kad rūsa plaiksnās" (t-rī 1961), K. Baumaņa monogr. "Teodors Zaļkalns" (1971), J. Sudrabkalna, L. Paegles, Z. Skujiņa u.c. aut. īso prozu. Kopā ar P. Dambergu sast. izlasi "Lībiešu tautasdziesmas" (teksti lībiešu un latv. val., 1980), sar. tai ievadu, atdzejojumus latv. valodā, pārskatu par lībiešu valodu, sast. vārdnīcu. Periodikā publicēti no ig. val. tulk. daži A. Kallases, A. H. Tammsāres u.c. aut. darbi (kopā ar meitu R. Karmu). Piedalījies latv. bibliotekārās terminol. un bibliogr. saīsinājumu izveidē un nac. kultūras biedrību b-ku veidošanas jautājumu risināšanā.
L. Krunka palagā ir mazāks ļaunums: (Saruna ar T.K. un M.Rudzīti) / Pierakst. G.Blumberga // Labrīt, 1994, 2.V; Saari H. Uhe filoloogi elust // Emakeele seltsi aastaraamat. 1984. Tallinn, 1986.
A. Rožkalne
LinksRūta Karma (1958) - Daughter
Occupationsresearcher
librarian
linguist
translator
educator
philologist
Birth time/place01.05.1924
Tartu
Tartu, Tartu County, Estonia
ResidenceRīga
Rīga
Educationunknown – 1942
mācījies
beidz Tartu 1.ģimnāzijas humanitāro nodaļu

1931 – 1936
mācījies
mācījies Tartu 15.pamatskolā

1936 – 1940
mācījies
mācījies Tartu Pedagoģijas proģimnāzijā

1946 – 1951
University of Tartu
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005

Studējis Tartu universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē somugru valodas.

Place/time of death09.09.2014
BuriedRīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026

Profesores Martas Rudzītes un lībiešu valodas un kultūrvēstures pētnieka Tenu Karmas kapakmens atklāts 2019. gada 5. novembrī.

RewardsThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 1997. gada 29. oktobra lēmumu.
IV šķira
1997

Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts
Atzinības raksts piešķirts par izcilu ieguldījumu Latvijas valodniecības attīstībā un kultūrvēstures pētīšanā.
2007

Map legend

Showing 1-4 of 4 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
01.05.1924Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
(not set)ResidenceCity
3Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
(not set)BuriedCemetery
4Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005)
1946 - 1951EducationBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.