Skaidrīte Kaldupe

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (92); Person of reception (34)

Photos: Person in photo(3)

NameSkaidrīte Kaldupe
Name at birthSkaidrīte Ķikute
SummarySkaidrīte Kaldupe (1922–2013), dzejniece un rakstniece. Kopš pirmās publikācijas viens no galvenajiem dzejas motīviem ir dzimtās zemes mīlestība. Jūtīga dabas uztvere, daudz rakstījusi par jūru. Bieži savos darbos risinājusi pārdomas par morāles un ētikas jautājumiem. Rakstījusi arī literārās pasakas, daudzas no tām veltītas Alūksnes pusei, arī stāstus, romānus un autobiogrāfiskus darbus.
Personal informationDzimusi amatnieka ģimenē.
Neilgi mācījusies Mellužu pamatskolā, tad vecāki pārceļas uz dzīvi laukos. Tēvs nopērk varenu ozolu un liepu ieskautu lauku māju Annas pagasta Rūnēnos.
Mācījusies Annas pagasta sešklasīgajā pamatskolā.
1937: pamatskolas beidzamās klases pabeigusi Alūksnē.
Vecāki izrentē lauku māju un atgriežas Jūrmalā, Sakidrīte mācības turpina Dubultu ģimnāzijā, bet pēdējo ģimnāzijas gadu atkal mācās Alūksnē.
1942: beigusi Alūksnes ģimnāziju.
Cerības iestāties LVU Filoloģijas fakultātē nepiepildās, jo nav nostrādāts praktiskā darbā viens gads.
1943–46: studējusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultātē. Sākumā klātienes nodaļā, vēlāk sāk strādāt un pāriet uz neklātieni.
1945–47: strādājusi par vācu valodas skolotāju Alūksnes vidusskolā.
1948–1951: beigusi LVU Filoloģijas fakultāti. 1948. gadā izdodas iestāties LVU Filoloģijas fakultātē, sākumā neklātienē, bet, vienā gadā pabeidzot divus kursus, no trešā kursa klātienes nodaļā.
1951–55: bijusi Raiņa Literatūras muzeja zinātniskā līdzstrādniece.
Strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju Līgatnē.
1956–58: strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju Jūrmalas 4. vidusskolā, tagadējā Pumpuru vidusskolā. Strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju arī Gaismas skolā Šķirotavā Rīgā.
1960: uzņemta Latvijas Rakstnieku Savienībā. Nodarbojusies tikai ar rakstniecību.
Work1945: pirmais publicētais dzejolis – "Dzimtenei" laikrakstā "Ventas Balss" (8. maijā).

Dzeja

"Jūras tuvums" (1958)
"Grieze sauc" (1961)
"Gaismas audēja" (1963)
"Zaļās gatves" (1965)
"Linu zieds" (1968)
"Zīļu lietus" (1971)
"Vēstules no ošu zemes" (1973)
"Rudzu sējējs" (1976)
"Meža grāmata" (1982)
"Avotkrūze" (1985)
"Sauja kviešu" (1987, izlase)
"Saules priede" (1990)
"Linu dvieļu raksti" (1993)
"Ceļmalas baltais āboliņš" (1994)
"Dzintara nesēja nakts" (1994)
"Gulbji paliek pie jūras" (1995)
"Egles zieds" (1998)
"Kamenes lūgšana" (1999)
"Gaismas lāsei un jūrai" (2002)

Literārās pasakas

"Piejūras dārzi" (1968)
"Griezes bērns" (1970)
"Pūķagalva" (1972)
"Dižā kalve" (1974)
"Ziemeļzemes pasakas" (1976)
"Vidzemes ceļinieks" (1979)
"Rīgas vējlukturi" (1983)
"Cīruļmaize" (1989)
"Parunā ar mani, pīlādžkoks" (1996)

Stāsti

"Lielupes sils" (1969)
"Padebešu kalns" (1971)
"Ozolslieksnis" (1976).

Romāni

"Meža mozaīkas" (1980)
"Dievaiņu ezers" (1994)
"Bez mājām" (1994)
"Lievenis" (1998)
"Svētvakara viesis" (1999)
"Dīvainā māja pie Lielupes" (2001)
"Liepu dārzs" (2001)
"Novēlotā atgriešanās" (2002)

Autobiogrāfiski darbi

"Rīta rasas rokrakstā" (autobiogrāfiski tēlojumi, 1994)
"Dzīvesstāsts un 33 visjaunākie dzejoļi" (1997)
"No jūras līdz ošu zemei" (dokumentāla atmiņu grāmata, 2001)
Quotations"Kopš pirmās publikācijas viens no Kaldupes galvenajiem dzejas motīviem ir dzimtās zemes mīlestība. Jūtīga dabas uztvere, daudz rakstījusi par jūru. Bieži risinājusi pārdomas par morāles un ētikas jautājumiem. Sākot ar krājumu "Linu zieds", pievērsusies arī vēstures tematikai. Jaunākajos dzejoļu krājumos nereti izmantoti latviešu folkloras motīvi. Dzejai izteikta latviska mentalitāte, tajā turpinātas latviešu romantiskās dzejas tradīcijas. Rakstījusi galvenokārt klasiskajā pantmērā. Daudzi dzejoļi izmantoti par dziesmu tekstiem.
Pasakās tēlotas cilvēku savstarpējās attiecības, aizstāvētas dzīves ētiskās vērtības, izteikta atziņa par darbu kā īstas laimes avotu. Darbība risināta pagātnē, arī mūsu dienās. Izmantoti pārveidoti folkloras motīvi, simboli, personifikācijas, valoda dzejiski gleznaina, koncentrēta, bagāta. Bieži lietotas asonanses, aliterācijas. Stāstos Kaldupe pievērsusies cilvēka jūtu dzīvei, nedodot personu detalizētu zīmējumu, akcentējot dažas raksturīgas līnijas. Stils poētisks, lirisks, metaforām, alegorijām bagāts. Sarakstījusi romānu "Meža mozaīkas" (1980), kurā centusies atklāt meža darbinieku psiholoģiju un problēmas. Tajā veiksmīgi personu portretējumi, dziļa dabas izjūta, poētisks, gleznains stils ar pasaku elementiem, personāžu valodā izmantoti tautā noklausīti raksturīgi izteicieni. Romānos "Dievaiņu ezers", "Bez mājām" (abi 1994) kritiski skatīts padomju laiks, skartas cilvēku vientulības problēmas, romānā "Lievenis" (1998) ētiskā skatījumā rādītas ļaužu savstarpējās nesaskaņas, mantojumu dalot, kā arī mīlestības sarežģījumi, bet romānā "Svētvakara viesis" (1999) – traģiski notikumi latviešu tautas dzīvē 1945. gada pavasarī."

Mirdza Ābola. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Occupationspoet
author
Birth time/place24.02.1922
Melluži
Kūdra, Jūrmala
Education1929
Mellužu pamatskola
Melluži
Kūdra, Jūrmala

Savā pirmajā skolā – Mellužu pamatskolā mācās neilgi, vecāki pārceļas uz dzīvi laukos.


1935 (Date is approximate)
Anna Parish School
Annas pagasts
Annas pagasts, Alūksnes novads

Mācījusies Annas pagasta sešklasīgajā pamatskolā.


1936 – 1937 (Date is approximate)
Alūksne
Alūksne, Alūksnes novads

Beigusi E. Glika pamatskolu.


1937 – 1941 (Date is approximate)
Dubultu ģimnāzija
Dubulti
Kūdra, Jūrmala

Mācījusies Dubultu ģimnāzijā.


1941 – 1942
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Glika iela 10, Alūksne
Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Pēdējo ģimnāzijas gadu atkal mācījusies Alūksnē.


1943 – 1946
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
Lielā iela 2, Jelgava
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

Agronomijas fakultāte

Sakumā studē klātienes nodaļā, vēlāk sāk strādāt un pāriet uz neklātieni.


1946
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
Lielā iela 2, Jelgava
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

Agronomijas fakultāte


1948 – 1951
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Rīga
Rīga

Filoloģijas fakultāte

Working place1945 – 1947
Alūksne Secondary School
Kanaviņu iela 14, Alūksne
Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Strādājusi par vācu valodas skolotāju.

1951 – 1955
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Pils laukums 2, Rīga
Pils laukums 2, Rīga, LV-1050
Bijusi Raiņa Literatūras muzeja zinātniskā līdzstrādniece.

1955 – 1956 (Date is approximate)
Līgatne
Līgatne, Līgatnes novads
Strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju Līgatnē.

1956 – 1958
Jūrmalas 4. vidusskola
Kronvalda iela 8, Jūrmala
Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV-2008
Strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju Jūrmalas 4. vidusskolā, tagadējā Pumpuru vidusskolā.

1958 (Date is approximate)
Šķirotava
Rīga
Strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju arī Gaismas skolā Šķirotavā Rīgā.
Participation in organisations1960 – 1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre

1990 – 2013
Latvian Writers’ Union
Lāčplēša iela 48/50 – 12
Lāčplēša iela 48/50 - 12, Rīga, LV-1011
Biedre
Travelled1974
Čehoslovākija
Czechia, Slovakia

1974
Polija
Poland
Place/time of death06.01.2013
Buried2013
Alūksnes Lielie kapi
"Lielie kapi", Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Map legend

Showing 1-19 of 19 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Melluži
(Kūdra, Jūrmala)
24.02.1922Birth time/placePart of a city
2Alūksnes Lielie kapi
("Lielie kapi", Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301)
2013BuriedCemetery
3Melluži
(Kūdra, Jūrmala)
1929EducationPart of a city
4Annas pagasts
(Annas pagasts, Alūksnes novads)
1935EducationParish
5Alūksne
(Alūksne, Alūksnes novads)
1936 - 1937EducationCity
6Lielā iela 2, Jelgava
(Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001)
1943 - 1946EducationBuilding, house
7Lielā iela 2, Jelgava
(Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001)
1946EducationBuilding, house
8Rīga
(Rīga)
1948 - 1951EducationCity
9Glika iela 10, Alūksne
(Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301)
1941 - 1942EducationBuilding, house
10Dubulti
(Kūdra, Jūrmala)
1937 - 1941EducationPart of a city
11Kanaviņu iela 14, Alūksne
(Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301)
1945 - 1947Working placeBuilding, house
12Pils laukums 2, Rīga
(Pils laukums 2, Rīga, LV-1050)
1951 - 1955Working placeBuilding, house
13Līgatne
(Līgatne, Līgatnes novads)
1955 - 1956Working placeCity
14Kronvalda iela 8, Jūrmala
(Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV-2008)
1956 - 1958Working placeBuilding, house
15Šķirotava
(Rīga)
1958Working placePart of a city
16Čehoslovākija
(Czechia, Slovakia)
1974TravelledCountry
17Polija
(Poland)
1974TravelledCountry
18Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1960 - 1990Participation in organisationsBuilding, house
19Lāčplēša iela 48/50 – 12
(Lāčplēša iela 48/50 - 12, Rīga, LV-1011)
1990 - 2013Participation in organisationsApartment

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.