Saulcerīte Viese

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (108); Compiler (24); Editor (10); Author of the comment (16); Person of reception (16)

Audio/video: Narrator (1)

Photos: Person in photo(4)

NameSaulcerīte Viese
Personal informationVIESE Saulcerīte (1932.2.VIII Jēkabpilī - 2004. 24.XII Rīgā) - literatūrzinātniece, rakstniece, filol. z.k. (1970), filol. dokt. (1992), habilitētā filol.dokt. (1996), LZA goda loc. (1996).
Dz. grāmatveža ģim. Beigusi Siguldas vsk. (1950) un LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1955). Strād. Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzejā par jaunāko zin. līdzstr. (1955-58) un fondu glabātāju (1958-73), izdevn. "Liesma" par kritikas un lit. mantojuma red. vad. (1973-78), RS par konsultanti referenti (1978-90). RS b. (1968). LPSR N.b.k.d. (1985). Mežaparka attīstības b-bas pr-ja (no 1997).
Pirmā publikācija - apraksts "Darbs, draudzība, dedzība" laikr. "Padomju Jaunatne" 1955.8.II. V. lit. darbu un zin. pētījumu centrā - izcilas personības latv. lit. un kult. vēsturē. Grām. "Randenes vasara" (1965) un "Pasaules dziesma" (1973) viegli uztveramā, saistošā formā stāstīts par Raiņa bērnību un pusaudža gadiem. Rūpīgas arhīva materiāla studijas, interese par pētījamās personības tapšanas un attīstības ceļu, laikm. konteksta izjūta raksturīga monogrāfijām "Aspazija" (1975), "Jaunais Rainis" (1982), "Mūža raksts" (1985, par K. Baronu). J. Raiņa un Aspazijas mīlestībai, radošajai kopdarbībai un pretrunām veltīta kopā ar J. Bebrišu veidotā dok. drāma "Zvaigzne iet un deg, un..." (kopā ar J. Bebrišu, t-rī 1967, grām. 1969) un apcere "Gājēji uz Mēnessdārzu" (1990). Public. arī stāsts "Garlība Merķeļa sarunas ar nezināmo" ("Karogs", 1982, 8), kopā ar J. Bebrišu veidots tā dramatizējums (t-rī 1983).
V. rakstnieces stila savdabība izpaužas grām. "Raganiezis" (1976), "Radīšanas brīnums" (1980), "Dieviena" (1994). Tajās apkopots daudzveidīgs materiāls - esejas, piezīmes, atmiņu tēlojumus, arī senas teikas un nostāstus - vieno sirsnīga aut. person. pieredzes caurstrāvota intonācija. Pirmo grām. kompozicionāli saista bērnības skatījums no pieauguša cilv. redzespunkta, otro - dažādu personību, gk. rakstnieku un mākslinieku radošās darbības kopsakarību meklējumi, trešo - teiku burvības apvīts Gaiziņa novada tēls.
V. public. lit. vēst., teorijas un kult. mantojuma apguves jaut. veltītus rakstus presē, lit. mantojuma gadagrām. "Varavīksne" u.c. Sast. "Raiņa gadagrāmatu" (1975-89, dažus gadagājumus kopā ar citiem) un "Raiņa un Aspazijas gadagrāmatu" (1990, 1992, 1994, kopā ar citiem), Aspazijas Kopotus rakstus (1-6, 1985-88) u.c., tāpat ceļvežus pa rakstnieku dzīves un radošās darbības vietām. Esejas par rakstniekiem un īsas ziņas par viņu mājām - muzejiem apkopotas grām. "Pie sliekšņa, pie avota" (1989). Sar. priekšv. un komentārus M. Kaudzītes grām. "Atmiņas no tautiskā laikmeta" izdevumam (1994). Sakārtojusi publicēšanai uz sar. ievadu novadpētnieka Jāņa Krūmiņa grām. "Savējie ap Gaiziņkalnu" (1997). 90. gados pētījusi Mežaparka vēsturi, sast. prospektu "Mežaparks - nami, cilvēki, likteņi" (kopā ar I. Vijupi), public. kultūrvēsturisku pētījumu "Mežaparks. Pilsēta priežu silā" (2001). Kopā ar R. Luginsku sast. apceru, dokumentu, interviju un atmiņu krāj. par grāmatniecības situāciju pad. laikā "Grāmatas aizkulises" (2002, arī līdzaut.). V. veikusi lielu organiz. darbu latv. kult. darbinieku piemiņas iemūžināšanā, tai skaitā veidojusi izstādi "Krišjānis Barons un latviešu tautasdziesma" (1984-85).
Aspazijas balvas laureāte (1990). Apbalvota ar Triju ZVaigžņu ordeni (1995).
L. Zuzena E. Rādīšanas brīnums un radīšanas brīnums - Saulcerīte Viese // Jaunā Gaita, 1983, 144; Viese S. Darbi un gadi // 11 dažādi spalvas brāļi. R., 2000; Elektrību? Tad labāk atombumbu!: [Saruna ar S. V.] / Pierakst. E. Zirnis // SestDiena, 2001, 7.IV.
I. Sekste
LinksIeva Viese-Vigula (1987) - Granddaughter
Occupationsscientist
author
literary scholar
Birth time/place02.08.1932
Jēkabpils
Jēkabpils
EducationUnknown – 1950
mācījies
Siguldas vidusskolā

Unknown – 1955
studējis
LVU Vēstures un filozofijas fakultātes Latviešu val.un lit.nodaļā
Participation in organisations1968 – 1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre

1990 – 2004
Latvian Writers’ Union
Rīga
Rīga
Biedre
Travelled1974
Vācijas Demokrātiskā Republika


1976
Vācijas Demokrātiskā Republika


1976
Japāna
Japan
Tūrisma brauciens spectūristu grupas sastāvā.

00.01.1979
Polija
Poland
PSRS Rakstnieku savienības komandējums.

00.08.1980 – 00.09.1980
Lielbritānija
United Kingdom
Personīgs ielūgums no tēva.

1982
Sofija, Bulgārija
Sofia, Bulgaria
Brauciens uz bulgāru literatūras starptautisko tulkotāju simpoziju.

00.06.1983
Šveice
Switzerland
Brauciens no PSRS Rakstnieku savienības uz 14 dienām materiālu vākšanai par Raiņa dzīvi un literāro darbību emigrācijā.

00.09.1983
Sofija, Bulgārija
Sofia, Bulgaria
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā uz bulgāru dzejas svētkiem.

00.08.1984
Vācijas Demokrātiskā Republika

Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

00.09.1984 – 00.10.1984
Lielbritānija
United Kingdom
Brauciens pēc ielūguma.

00.10.1984 – 00.11.1984
Grieķija
Greece
Brauciens uz desmit dienām Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas Rakstnieku savienības speciālās grupas sastāvā.

00.12.1984
Berlīne
Berlin, Germany
Komandējums uz piecām dienām sakarā ar Kr. Baronam veltīto izstādi Berlīnē.

00.06.1985
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Dalība Baltijas Centra Stokholmas Universitātes organizētajā Kr. Barona 150. dzimšanas dienas atcerei veltītajā konferencē.
Place/time of death24.12.2004
Rīga
Rīga
RewardsLPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1985

Raiņa prēmija
Prēmija piešķirta par ieguldījumu Raiņa daiļrades pētniecībā un popularizēšanā.
1990

Aspazijas prēmija
Prēmija piešķirta par ieguldījumu Aspazijas dzīves un daiļrades apzināšanā.
1990

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere ar Ordeņa domes 1995. gada 2. augusta lēmumu.
V šķira
1995

Map legend

Showing 1-17 of 17 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Jēkabpils
(Jēkabpils)
02.08.1932Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
24.12.2004Place/time of deathCity
3Vācijas Demokrātiskā Republika 1974TravelledCountry
4Vācijas Demokrātiskā Republika 1976TravelledCountry
5Polija
(Poland)
01.01.1979TravelledCountry
6Japāna
(Japan)
1976TravelledCountry
7Sofija, Bulgārija
(Sofia, Bulgaria)
1982TravelledCity
8Vācijas Demokrātiskā Republika 01.08.1984TravelledCountry
9Lielbritānija
(United Kingdom)
01.08.1980 - 01.09.1980TravelledCountry
10Sofija, Bulgārija
(Sofia, Bulgaria)
01.09.1983TravelledCity
11Lielbritānija
(United Kingdom)
01.09.1984 - 01.10.1984TravelledCountry
12Šveice
(Switzerland)
01.06.1983TravelledCountry
13Grieķija
(Greece)
01.10.1984 - 01.11.1984TravelledCountry
14Berlīne
(Berlin, Germany)
01.12.1984TravelledCity
15Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
01.06.1985TravelledCity
16Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1968 - 1990Participation in organisationsBuilding, house
17Rīga
(Rīga)
1990 - 2004Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.