Sarma Muižniece

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (11); Artist (1); Person of reception (8)

Photos: Person in photo(1)

NameSarma Muižniece
Additional namesLiepiņa, Muižniece Liepiņa, Muiznieks Liepins
SummaryDzejniece, māksliniece un sabiedriska darbiniece Sarma Muižniece Liepiņa (1960) dzimusi ASV, Kalamazū. Līdzās izglītībai amerikāņu skolā mācījusies Kalamazū latviešu skolā un Minsteres Latviešu ģimnāzijā. Pirmā literārā publikācija 1976. gadā. Strādājusi par skolotāju, aktīvi piedalījusies latviešu jauniešu sabiedriskajā un kultūras dzīvē ASV, strādājusi Harvardas universitātes Videner bibliotēkā ar baltiešu grāmatām un periodiku. Rakstījusi apceres par mākslu un mākslas izstādēm, kā māksliniece piedalījusies izstādēs, darbojusies kā izstāžu kuratore.
Personal informationDzimusi valodnieces un dzejnieces Lalitas Muižnieces (dzimusi 1935) un sabiedriskā darbinieka, kiropraktiķa Valža Muižnieka (1927–2009) ģimenē.

1984: precējusies ar Jāni Liepiņu, dēli – Jūlijs Liepiņš (1985) un Pēteris Liepiņš (1987).

1974: pirmo reizi viesojās Latvijā.
Work

Literārā darbība

1976: pirmā publikācija dzejolis "mūs nav daudz" laikrakstā "Latvija" 4. decembrī.
"Dzejoļi var būt spontānāki, uz lappuses aptveŗamāki un, kaut bieži prasa tikpat lielu un ilgu darbu pārrakstot kā kāda reportāža, tieši dzejoļu rakstīšana man arvien sagādā pacilātību un patiesu, pat bērnišķu prieku. Pirmais literārais sarīkojums ārpus skolas vai nometnes, kuŗā mani aicināja lasīt savus darbus, bija Kalamazū literārās kopas rīkotais Dzejas un melodijas (1976.II), kad man bija 15 gadu." (Sarma Muižniece Liepiņa)

Intervijā Jurim Zommeram 2007. gadā atzinusi, ka "Dzejoļus sāku rakstīt kad man bija apmēram trīspadsmit gadu. Kursas vasaras vidusskolā piedalījos "Dzejas grupiņā" vai, kā mēs to iesaucām, Mango sazvērestībā, ar Olafu Stumbru." (Jaunā Gaita, Nr. 249, 2007).

Mācījusies latviešu vasaras vidusskolā "Kursa" ASV, papildskolā, vasaras kursos, piedalās aktīvi latviešu jaunatnes kongresos, akcijās, norisēs, 2x2 un 3x3 nometnēs un citi.
Strādājusi par skolotāju un lektori latviešu skolās ASV, arī Gaŗezerā.
1979: lektore piedalījusies Eiropas Vasaras vidusskolā Minsterē, bijusi žurnāla EVS`79 "Tornis" redaktore, 1980. gadā viesojās Austrālijā un piedalījās Austrālijas latviešu Jaunatnes kursos, Vasaras vidusskolā un 20. Austrālijas latviešu Rakstnieku dienās Adelaidā un Austrālijas Latviešu Kultūras dienās Pertā.

1976: pirmo reizi kopā ar Zintu Aistaru, Anitu Dzirni, Ilzei Kleinbergu, Dīnu Raunu (Sniedzi Ruņģi) un Hēru Zaļinsku uzstājās jauno autoru vakarā Kalamazū.
1977: pirmo reizi uzstājās Rakstnieku cēlienā ASV Rietumkrasta dziesmu svētku laikā, turpmāk regulāri piedalās latviešu literāros sarīkojumos ASV, Kanādā un Eiropā, arī Austrālijā, Jaunatnes dziesmu svētku literārā cēlienā un bijusi tā vadītāja.
1983: pirmo reizi ar pasteļiem piedalījusies plašakā mākslas izstādē.
1980. gada Ziemassvētkos izdots dzejoļu krājums "Izģērbies"; apgāds "Ceļinieks" (Detroita), vāka autors un mākslinieciskais iekārtotājs Balvis Rubess.

Dzejoļi publicēti žurnālos "Jaunā Gaita","LaRAs Lapa", "Karogs" (1990), "Māksla", laikrakstos "Laiks", "Latvija", "Latvija Amerikā", "Austrālijas Latvietis", "Literatūra un Māksla".

Quotations

Par Sarma Muižnieces literārās jaunrades pirmsākumiem

"Sarma Muižniece sākusi dzejot apm. pirms gadiem pieciem. Viņas dzejā atspoguļojas izjūtu un pasaules uztveres maiņas, kas notiek pārejā no bērna uz jaunieti. Dzejoļos blakus visai personīgiem pārdzīvojumiem un dzimtas piederības sajūtai Sarma labprāt pievēršas tēvzemes un brīvības tēmām, vai, viņas pašas vārdiem - tiem, kas vēl tic. To labi raksturoja arī sarīkojumā lasītā dzejoļa nobeigums. Mūsu nav daudz, pat kādam eļļas ķēniņam ir vairāk sievu nekā mēs, bet mēs stāvam uz klints un skatāmies saulē. – Viņas dzejoļos atspoguļojas dziļa dabas izjūta, kas kopš seniem laikiem bijusi raksturīga latviešu dzejniekiem."
Ruņģe, Valija. Trešā paaudze. Latvija Amerikā, 1976, 13. marts.


Par dzejoļu krājumu "Izģērbies" (1980)

"Apveltīta ar asu redzi un bagātu fantāziju, viņa pieskaras visai pasaulei, kas virmo ap viņu. Apbrīnojama ir jaunās dzejnieces tematu dažādība. [..] Apzinīgi vai neapzinīgi Sarma Muižniece ignorē ikdienas un literārās valodas atšķirības."
Luce, Ņina. Jaunas dzejnieces pirmā grāmata. Londonas Avīze, 1981, 15. maijs.

"Sarma Muižniece atrodas uz trimdas otras paaudzes sliekšņa - apstāklis, kas viņai, īpaši kā sievietei, devis iespēju sniegt trimdas dzejai citu tonalitāti, kas daudz tiešāka, frivolāka un varbūt uzbāzīgāka nekā viņas priekštecēm. "Izģērbies" ir tituls, kas reizē uz
mudina un izaicina. Jāatzīst, ka Muižniece pati nekautrējas atbrīvot savu dvēseli no lieka tērpa. [..] Centrālu vietu krājumā ieņem mīlestība jeb precīzāk – attieksmes ar vīriešu dzimti. Šeit nav runas par sievietes tradicionālo pakļaušanos vīrietim – varbūt vienīgi ārējiem apstākļiem, bet ne viņas attieksmē kā sievietei pret vīrieti. Šie dzejoļi bieži vien ir refleksijas, kurās dažubrīd pavīd sāpes, prieks un piemīlīga intimitāte, bet citubrīd tajās uzliesmo iznicinoša ironija un savādāka rakstura sievišķīga pašapziņa, kas līdz šim latviešu dzejā bijusi tikpat kā nepamanīta, bet kas atbilst jaunaudzes sieviešu puses centieniem pēc patstāvības un savā turpinājuma varbūt arī pēc vienlīdzības abu dzimšu starpā. [..] Viena no Muižnieces labākām īpašībām ir spēja pārsteigt lasītāju ar trāpīgiem, nekonvenciāliem formulējumiem, kuros nereti ir humora pilna distance. Otrs ir svaiga un veselīga tieksme neslēpties aiz subtiliem un grūti tveramiem simboliem."
Johansons, Pāvils. Atklātība. Laiks, 1981, 16. maijs.

LinksLalita Muižniece (1935) - Mother
Rūta Skujiņa (1907–1964) - Grandmother
Austra Skujiņa (1909–1932) - Relative
Jūlijs Lācis (1892–1941) - Grandfather
Māra Celle (1938) - Mother's sister
Ojārs Celle (1929–2021) - Relative
Ieva Solveiga Celle-Harms (1966) - Cousin
Occupationspoet
artist
educator
lecturer
Birth time/place10.09.1960
Kalamazū
Kalamazoo, Michigan, United States

Residence1960 – 1982
Kalamazū
Kalamazoo, Michigan, United States

1975 – 1976
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany

1982
Pitsburga
Pittsburgh, Pennsylvania, United States

1984
Keimbridža
Cambridge, Massachusetts, United States

1985
Boksforda
Boxford, Massachusetts, United States

Kopš 1985. gada dzīvo Bostonas apkārtnē, Boksfordā.

Education1974
Kalamazū
Kalamazoo, Michigan, United States

Beigusi mācības Kalamazū latviešu skolā.


1976
Munster Latvian Gymnasium
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany

Sākusi mācības, ar Latviešu Nacionālā fonda (LNF, Zviedrija) starpniecību saņēmusi profesora J. Auškāpa piemiņas mācību stipendiju.


00.08.1976

Beigusi Kursas latviešu vasaras vidusskolu.


1978
Kalamazū
Kalamazoo, Michigan, United States

Beigusi Komstokas ģimnāziju (Comstock High School).


1982
Kalamazū
Kalamazoo, Michigan, United States

Beigusi mācības Kalamazū koledžas (Kalamazoo College) Mākslas fakultātē, ieguvusi bakalaura grādu mākslā un politekonomiskās attiecībās (Public Policy).


1986
Bostona
Boston, Massachusetts, United States
Papildinājusi zināšanas Bostonas arhitektūras centrā (Boston Architectural Center).
Working place1983 – 1984
Kalamazū
Kalamazoo, Michigan, United States
Kopā ar dzejnieci Anitu Dzirni vadījusi mākslas salonu "Artistic License".

1983 – 1984
Kalamazū
Kalamazoo, Michigan, United States
Strādājusi par mākslas skolotāju bērniem un jauniešiem.

1995 – 2003
Amerikas Savienotās Valstis
United States

Hārvardas Universitātes Widener Bibliotēkas slāvu nodaļa, darbs ar baltiešu materiāliem.


2015 – 2017
Žurnāls "Jaunā Gaita"
Palīgredaktore.
Participation in organisationsLatviešu Rakstnieku apvienība

Amerikas latviešu mākslinieku apvienība
Amerikas Savienotās Valstis
United States

Valdes locekle.


Bostona
Boston, Massachusetts, United States
Bostonas Trimdas draudzes locekle.

Amerikas Savienotās Valstis
United States

Ērikas Raistera Piemiņas fonda valdes locekle.


Amerikas latviešu tautiskā savienība
Amerikas Savienotās Valstis
United States

Valdes locekle.


2005 – 2009
Amerikas Latviešu apvienība
Amerikas Savienotās Valstis
United States

Vadījusi Kultūras nozari.


2006 – 2013
Amerikas Latviešu apvienība
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Vadījusi Kultūras fondu.
Travelled1974
Rīga
Rīga

00.12.1980 – 00.01.1981
Austrālija
Australia
RewardsJāņa Bieriņa piemiņas fonda balva
2007

Ērika Raistera piemiņas fonda balva
Balva piešķirta par nozīmīgu darbu jaunatnes audzināšanā un latviešu kultūras saglabāšanā.
2016

Andra Ritmaņa radošās nākotnes piemiņas fonda balva
2019

Map legend

Showing 1-22 of 22 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Kalamazū
(Kalamazoo, Michigan, United States)
10.09.1960Birth time/placeCity
2Pitsburga
(Pittsburgh, Pennsylvania, United States)
1982ResidenceCity
3Kalamazū
(Kalamazoo, Michigan, United States)
1960 - 1982ResidenceCity
4Keimbridža
(Cambridge, Massachusetts, United States)
1984ResidenceCity
5Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
1975 - 1976ResidenceCity
6Boksforda
(Boxford, Massachusetts, United States)
1985ResidenceCity
7Kalamazū
(Kalamazoo, Michigan, United States)
1978EducationCity
8Kalamazū
(Kalamazoo, Michigan, United States)
1982EducationCity
9Kalamazū
(Kalamazoo, Michigan, United States)
1974EducationCity
10Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
1976EducationCity
11Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
1986EducationCity
12Kalamazū
(Kalamazoo, Michigan, United States)
1983 - 1984Working placeCity
13Kalamazū
(Kalamazoo, Michigan, United States)
1983 - 1984Working placeCity
14Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1995 - 2003Working placeCountry
15Rīga
(Rīga)
1974TravelledCity
16Austrālija
(Australia)
01.12.1980 - 01.01.1981TravelledCountry
17Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
2006 - 2013Participation in organisationsCountry
18Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
2005 - 2009Participation in organisationsCountry
19Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
(Not set)Participation in organisationsCountry
20Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
(Not set)Participation in organisationsCity
21Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
(Not set)Participation in organisationsCountry
22Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
(Not set)Participation in organisationsCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.