Roberts Mūks

lv
Report to editor

Works: Author (67); Person of reception (68)

Photos: Person in photo(1)

NameRoberts Mūks
PseudonymRoberts Mūks
Name at birthRoberts Avens
Summary
Personal informationDzimis pagasta rakstveža ģimenē.

Kopš 2006. gada tiek rīkots Latvijas skolu jaunatnes radošais konkurss.
Work

Literārā darbība

Pirmā publikācija - raksts par Imanuelu Kantu laikr. "Rēzeknes Ziņas" 40. gadu pirmajā pusē. Liels skaits rakstu un filozisko eseju žurnālā "Ceļa Zīmes", laikrakstos "Laiks", "Londonas Avīze" u. c.
Dzejoļi trimdas periodikā kopš 60. gadu sākuma.

Filozofs

Ar Roberta Avena vārdu publicējis filozofijas grāmatas "Imagination is reality" ("Iztēle ir realitāte", 1980), "Imaginal body.." ("Iztēlotais ķermenis..", 1982), "The new gnosis: Heideger, Hillman and angels" ("Jaunā izziņa: Heidegers, Hillmans un eņģeļi", 1984, latv. val. Ljā 2002).
Filozofisko apceru tematika ir mākslinieciskās iztēles īpatnības arhetipiskā psiholoģijā, kā arī austrumu reliģijās un M. Heidegera koncepcijā, par pamatu izmantojot V. Gīgeriha izteikto sakarību starp kristietību un tehnoloģiju.
Filozofiskās apceres publicētas dažādu pasaules valstu periodiskajos izdevumos.
Izdotas filozofisku eseju grāmatas "Mīts un iztēle" (Rīgā 1991), "Ŗeliģija un misticisms" (1994), "Dieva pērtiķa zīmē" (1996), "Kosmiskais narcisms" (1997), "Paradīzes mīts" (1998), "Latvju velis Junga un arhetipiskās psiholoģijas skatījumā" (1999), "Dvēsele - tilts starp Rietumu un Austrumu reliģijām" (2001) un citas.
Quotations"Rīgas skola gūta apjauta par antīko pasauli, vēlāk Amerikas kolledžās papildināta ar zināšanām teoloģijā un reliģiju vēsturē, bagātīgi uzrādās Mūka dzeja. Tā ir dzeja ar "dveseles auriem", dzeja ar smeldzi "ko mēs nēsājam līdzi kā savu nabu". Metafizika un makabri smiekli. Ēverģēlībai un satīrai klāt nedefinējama ērmotība, kas reizē pārsteidz un iztrūcina — dzejotā nebēdnība izrādās nopietna lieta. Īstam dzejas meistaram saturs no stila nav dalāms, to par jaunu apliecina R. Mūka īpatnais dzejas rokraksts un tematika, kas pēc
viņa paša teiciena, ir pati dzeja."

Kraujiete, Aina. Roberts Mūks - Z. Lazdas balvas laureāts. Laiks, 1986, 1. febr.

"Mūka dzeja ar savu artistisko vieglumu, metaforisko oriģinalitāti un spriego intonāciju pieder pie 80. gadu trimdas dzejas nozīīgākām. vērtībām. Mūka dzejas pasaulē cilvēks rādīts kā šķietams un iluzors, pašapmāna varā par savu vietu un lomu laikmetā un cilvēces vēsturē. Mūka pasaules izjūta radusies plašā vēsturiskā, filoziskā un reliģiozā, arī psiholoģiskā salīdzinājumā ar mūsdienu subkultūru, tradīcijām. Mūka dzejā ass intelekts, skeptiska ironija apvienota ar alkām pēc mīlestības, maiguma, jutekliskā un garīgā, Zemes un kosmosa, cilvēka un dabas vienotības, par dominanti uzskatot cilvēka mūžīgo atrašanos starp neziņu, tumsu, instinktiem un garīgo aktivitāti, skaistuma un humānisma sargāšanu, starp piesaisti laikmeta maldiem un vēlmi atrast un izjust ārpuslaicīgo, pārpersonisko."

Vecgrāvis, Viesturs. Roberts Mūks. Latviešu rakstniecība biogrāfijās, 2003.
Occupationspoet
philosopher
Birth time/place14.01.1923
Galēnu pagasts
Galēnu pagasts, Riebiņu novads
Residence2013
Riebiņi
Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads
Atklātas Robertam Mūkam veltītas skulptūras.
EducationDricēni 6-year Primary School

Dricēni


Aglona
Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads

Mācījies Aglonas klasiskajā ģimnāzijā


Lēvena
Leuven, Flemish Brabant, Belgium

Studējis Lēvenas jezuītu teoloģiskajā seminārā.


studējis
beidz Ņujorkas Fordema universitāti ar doktora grādu teoloģijā

studējis
studējis neilgi LU194?g.

studējis
Mičiganas universitātē ieguvis mākslas zinātņu bakaluara grādu

Malta
Malta, Viļānu pagasts, Viļānu novads
Mācījies Maltas pamatskolā.

Vircburga
Würzburg, Bavaria, Germany
Studējis Vircburgas Universitātē.

Baltijas Universitāte
Pinneberga
Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421

Unknown – 1942
mācījies
pēc ģimnāzijas beigšanas - darba dienests un neilgas studijas LU
beidz Rīgas 1.valsts klasisko ģimnāziju

Unknown – 1953
studējis
beidzis ar licenciāta grādu
beidz Briseles universitātes Žurnālistikas fakultāti
Awards2002
Literatūras gada balva.

2004
Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas piemiņas fonda balva.
Participation in organisationsLatviešu Rakstnieku apvienība
Place/time of death04.01.2006
Rīga
Rīga

BuriedGaļāni
Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads

Apglabāts Galēnu kapsētā.

Memorials2008
Galēni
Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads

Vidsmuižā atklāts tēlnieces Māras Kalniņas veidots piemiņas kapakmens.

Museums2007
Galēni
Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads

Roberta Mūka muzejs; 2015. gadā muzejs atjaunots.

RewardsZinaīdas Lazdas prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Krokodils un es".
1980

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 2003. gada 20. oktobra lēmumu.
IV šķira
2003

Map legendShowing 1-11 of 11 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Galēnu pagasts
(Galēnu pagasts, Riebiņu novads)
14.01.1923Birth time/placeParish
2Riebiņi
(Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads)
2013ResidenceVillage
3Rīga
(Rīga)
04.01.2006Place/time of deathCity
4Gaļāni
(Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads)
(Not set)BuriedVillage
5Aglona
(Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads)
(Not set)EducationVillage
6Lēvena
(Leuven, Flemish Brabant, Belgium)
(Not set)EducationCity
7Malta
(Malta, Viļānu pagasts, Viļānu novads)
(Not set)EducationVillage
8Vircburga
(Würzburg, Bavaria, Germany)
(Not set)EducationCity
9Pinneberga
(Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421)
(Not set)EducationCity
10Galēni
(Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads)
2008MemorialsVillage
11Galēni
(Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads)
2007MuseumsVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.