Rasma Sināte

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (42); Compiler (2); Author of the comment (1); Person of reception (4)

Photos: Person in photo(1)

NameRasma Sināte
Name at birthRasma Tīfentāle
SummaryRasma Sināte (1917–2005) – valodniece. Kārļa Dziļlejas meita. Beigusi Latvijas Universitāti, strādājusi par skolotāju. 1944. gadā devās bēgļu gaitās uz Vāciju, pēc tam dzīvoja ASV. Aktīvi iesaistījusies trimdas latviešu sabiedriskajā dzīvē, bijusi lektore dažādos kursos, referente sarīkojumos, latviešu valodas skolotāja Gaŗezera vasaras vidusskolā, lektore 2x2 kursos. Rakstījusi par Zinaīdu Lazdu (krājumā "Zinaīda Lazda", 1963), sastādījusi Aspazijas lirikas izlasi "Sēklu trauks" (1971), piedalījusies grāmatas "Latviešu literatūras hrestomātija" 3. klasei un pašmācībai (1974) veidošanā. Bijusi Detroitas latv. informatīvā biļetena "Vēstis" redakcijas kolēģijas locekle. Kopā ar Lalitu Muižnieci un Sarmu Kronīti-Sīpolu sarakstījusi pareizrakstības rokasgrāmatu "Turi pa rokai, iemet aci" (1990, papildinātais izdevums 1991). Žurnālā "Mazputniņš" rakstījusi latviešu rakstnieku dzīvesstāstus, kā arī nodaļu "Valodas padomiņš".
Personal informationDzimusi Kārļa Dziļlejas ģimenē. Četru gadu vecumā zaudēja māti un vēlākajos gados par mazo Rasmu rūpējās pamāte Marija Dziļleja (1890–1985), ar kuru Kārlis Dziļleja apprecējās 1926. gadā. 1924: žurnāla "Jaunības Tekas" 9. numurā publicēti tēva Kārļa Dziļlejas dzejoļi no cikla "Rasmas vasaras dziesmiņas".

1940
: janvārī uzvārds Tīfentāls mainīts uz Dziļleja.
Precējusies ar mag. iur. Pauli Sinātu (1913–1997).
1944: ar vīru un dēlu Andreju devās bēgļu gaitās uz Vāciju, dzīvoja Eslingenas latviešu bēgļu nometnē; vēlāk izceļoja uz ASV, dzīvoja austrumkrastā un strādāja vienkāršu maizes darbu. 1955: pārcēlās uz Mičiganu.
WorkLiterārā darbība
1926: jauniešu žurnālā "Jaunais Cīrulītis" 5. numurā publicēta īsludziņa "Balle neiznāca"; parakstīta ar Rasmas Tīfentāles vārdu, Valsts parauga pamatskolas 1. klases audzēkne.
Nelieli īsprozas darbiņi publicēti žurnālā "Jaunais Cīrulītis" arī 1927., 1928. un 1929. gadā.

1938: kopā ar Austru Tamužu saņēma Latvijas Universitātes 1. godalgu par pētījumu "Ciktāl Janševska darbos atspoguļojas Kursas patiesā daba, dzīve, valoda un vēsture?".

1939: laikrakstā "Talsu Vārds" publicēts raksts "Vasaras krāšņums Kurzemes laukos. Vērojumi Talsu novada ārēs", 6. jūl.; 1939. gada vasarā vākusi vietvārdus Talsus novadā.
Studiju laikā piedalījusies Rīgas Latviešu biedrības valodniecības nodaļas sēdēs, pārstāvot tur Talsu izloksni.

Aktīvi iesaistījusies trimdas sabiedriskajā dzīvē, bijusi lektore dažādos kursos, referente sarīkojumos, latviešu valodas skolotāja Garezera vasaras vidusskolā, lektore 2x2 kursos.
1984: lasījusi kursu par Krišjāni Baronu Rietummičiganas universitātē.
Rakstījusi par Zinaīdu Lazdu (krājumā "Zinaīda Lazda", 1963).
Sastādījusi Aspazijas lirikas izlasi "Sēklu trauks" (1971).
Piedalījusies grāmatu "Latviešu literatūras hrestomātija" 3. klasei un pašmācībai (1974) veidošanā.
Detroitas latviešu informatīvā biļetena "Vēstis" redakcijas kolēģijas locekle. Katrā numurā bija arī viņas "Valodas lappuse", kurā izskaidroja vārdu nozīmi un to pareizu lietošanu.

1990
: kopā ar Lalitu Muižnieci un Sarmu Kronīti-Sīpolu sarakstījusi pareizrakstības rokasgrāmatu "Turi pa rokai, iemet aci" (2. papildinātais izdevums 1991).

LinksLalita Muižniece (1935) - Pupil
Nora Valtere (1910–1990) - Co-worker
Kārlis Dziļleja (1891–1963) - Father
Ilze Zīverte (1929–2020) - Half-sister
Occupationslibrarian
writer
philologist
public employee
Birth time/place31.08.1917
Dzimusi bēgļu laikos Pēterpilī, Krievijā.
Education
Rīgas Valsts paraugpamatskola
Rīga
Rīga

Beidza 4 klases.Rīgas pilsētas 16. pamatskola
Pārdaugava
Pārdaugava, Rīga, Latvija

Unknown – 1936
Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Ģertrūdes iela 32, Rīga
Ģertrūdes iela 32, Rīga, LV-1011

Unknown – 1955
Annarbora
Ann Arbor, Michigan, United States

Beigusi Mičiganas universitāti ar humanitāro zinātņu maģistres grādu bibliotēku zinātnē.


1936 – 1942
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

Beigusi studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija, ieguvusi maģistres grādu baltu filoloģijā.

Working place
Žurnāls "Mazputniņš"
Amerikas Savienotās Valstis
United States

Redaktore.


23.09.1940 – 1941
Rīgas 7. vidusskola
Ģertrūdes iela 32, Rīga
Ģertrūdes iela 32, Rīga, LV-1011

Skolotāja; strādājusi kopā ar Noru Dzelzskalni (vēlāk pazīstamu kritiķi Noru Valteri).


1941 – 1943 (Date is approximate)
Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Ģertrūdes iela 32, Rīga
Ģertrūdes iela 32, Rīga, LV-1011

Skolotāja.


1945 – 1947
Eslingenas Latviešu ģimnāzija
Eslingene pie Nekāras
Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg, Germany

Latviešu valodas skolotāja.


1955 (Date is approximate)
Ferndēla
222 E 9 Mile Rd, Ferndale, MI 48220, USA

Bibliotekāre Ferndēlas publiskajā bibliotēkā (Ferndale Area District Library) Mičiganā, līdz aiziešanai pensijā bija bērnu nodaļas vadītāja.

Participation in organisations
Akadēmiskā organizācija "Ramave"

1966
Latviešu preses biedrība
Place/time of death17.04.2005
Amerikas Savienotās Valstis
United States

Map legend

Showing 1-11 of 11 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
17.04.2005Place/time of deathCountry
2Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1936 - 1942EducationBuilding, house
3Annarbora
(Ann Arbor, Michigan, United States)
- 1955EducationCity
4Ģertrūdes iela 32, Rīga
(Ģertrūdes iela 32, Rīga, LV-1011)
- 1936EducationBuilding, house
5Rīga
(Rīga)
(Not set)EducationCity
6Pārdaugava
(Pārdaugava, Rīga, Latvija)
(Not set)EducationPart of a city
7Ģertrūdes iela 32, Rīga
(Ģertrūdes iela 32, Rīga, LV-1011)
1941 - 1943Working placeBuilding, house
8Ģertrūdes iela 32, Rīga
(Ģertrūdes iela 32, Rīga, LV-1011)
23.09.1940 - 1941Working placeBuilding, house
9Ferndēla
(222 E 9 Mile Rd, Ferndale, MI 48220, USA)
1955Working placeCity
10Eslingene pie Nekāras
(Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg, Germany)
1945 - 1947Working placeCity
11Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
(Not set)Working placeCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.