Raits Ritums

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (2); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(1)

NameRaits Ritums
Name at birthJēkabs Lībeks
SummaryRaits Ritums (īst. v. Jēkabs Lībeks; 1891–1982) – žurnālists, grāmattirgotājs, sabiedrisks darbinieks. 1925. gadā atvēris savu grāmatnīcu Rīgā, ar nodaļu Ogrē. Bijis nedēļas laikraksta "Ogres Straumes" redaktors un izdevējs. Darbojies žurnālistikā un publicējies izdevumos "Jaunā Dienas Lapa", "Pēdējā Brīdī", "Aizsargs" un provinces izdevumos. Tulkojis A. Čehova , Gabriela d' A nuncio. Oskara Vailda un citu darbus avīžu literārajiem pielikumiem. Trīs viencēlienu lugu autors. Kopš 1944. gada rudens dzīvoja trimdā Vācijā.
Personal informationDzimis rokpeļņa ģimenē.
Pēc Lazdonas draudzes skolas beigšanas ieradies Rīgā, kur sācis darboties grāmatniecībā, bet vakaros sagatavojoties pārbaudījumiem mājskolotāja tiesību iegūšanai, ko sekmīgi izturējis.

1925: atvaļinājies no dienesta.
1925: atvēris savu grāmatveikalu.
1930: slēdzis laulību ar Šarloti Cauni, dēls Ojārs Lībeks.

1944: devies bēgļu gaitās uz Vāciju.
WorkKopš 1911: darbojās periodikā.
1913: pirmās publikācijas B. Ibanjesa stāsta "Ierēdnis" tulkojums laikraksta "Auseklis" literārajā pielikumā (7.–9.numurā) un Oskara Vailda pasakas "Lakstīgala un roze" tulkojums "Jaunajā Latvijas kalendārā".

Periodikā publicējis stāstus ("Klaidoņi", 1929), dažus tēlojumus un aprakstus, rakstus par nacionālo apziņu, valsts svētkiem, aizsargiem.
Nozīmīgs raksts par tirdzniecības ētiku – "Grāmatu tirgotāju un izdevēju ētika" ("Latvju Grāmata", 1927, 3; iepriekš nolasīts kā referāts).
Tulkojis Antona Čehova stāstu "Vasarnieki" (periodikā 1928, pirmo reizi ar pseidonīmu Raits Ritums), Leonīda Andrejeva stāstu "Bezdibens" (periodikā 1929) u. c.
Sarakstījis trīs viencēliena lugas, kas izrādītas Latvijā un Vācijā.

Darbojies žur
nālistikā, izdodot "Ogres Straume", kā arī rakstījis izdevumos "Jaunā Dienas Lapa", "Pēdējā Brīdī", "Aizsargs" un citur.

5. Rīgas
aizsargu pulka adjutants, dziedājis Nikolaja Alunana un Emiļa Melngaiļa korī, līdzdarbojies Rīgas Jaunajā teātri un dažādās biedrībās.

Rakstījis latviešu trimdas laikrakstos, sniedzis priekšlasījumus par dažādiem tematiem latviešu mītnēs Flensburgā, Hannoverē, Oldenburgā, Fārelē un Delmenhorstē.
Darbojies daudzās sabiedriskās organizācijās.

Ieguvis tautskolotāja tiesības.
1907: sācis strādāt par mācekli Augusta Golta grāmatu veikalā.
Piedalījies Latvijas brīvības cīņās.
Bijis Iekšlietu ministrijas ierēdnis, pēc tam pievērsies grāmatniecībai.
1925: Rīgā, vēlāk Ogrē atvēris grāmatveikalu. Izdevis un rediģējis "Mednieku un makšķernieku gada grāmatu" un citus izdevumus.
1928–1928: laikraksta "Ogres Straume" izdevējs un redaktors. Septiņus gadus strādājis tiesu resorā.
Vācu okupācija laikā vadījis Anša Gulbja grāmatnīcu Rīgā.
1930: izdeva laikrakstu "Provinces Vēstnesis".
Quotations".. aktīvi darbojas organizācijās, lasa mītnē referātus par dažādiem aktuāliem jautājumiem un ir vairāku trimdas laikrakstu līdzstrādnieks. Bez tam, un to gribu visvairāk uzsvērt, viņš savāc un sakrāj mūsu laikrakstus un žurnālus gada gājumu pēc gada gājuma un nosūta tos somu un zviedru bibliotēkām, pievienošanai šo bibliotēku latviešu literatūras krājumiem, bet nesaņemot par to nekādu atlīdzību. Raits Ritums bija tas, kas pirms vairākiem gadiem, saldams četras dienas no vietas neapkurināmā pagrabā, savāca, sapakoja un nosūtīja uz Helsinkiem pāri par 200 sējumu trimdas pirmo gadu latviešu daiļliteratūras, kas citādi būtu drīzumā sadedzināti. Lielāki vai mazāki grāmatu un laikrakstu sūtījumi uz minētām vietām gājuši tagad katru gadu, bet par to nekas nav dzirdēts, un kam gan būtu nācis prātā padomāt, cik tas prasa darba, laika un izdevumu, jo, ja paku saturs viņam nemaksā, tad iesaiņojums nogādāšana uz muitu un pastu, vienmēr, izdevumi nav mazie. Patiesībā tas ir svētīgs un arī nepieciešams darbs, kas jo sevišķi noderēs nākamām paaudzēm, kas pētīs trimdas laiku. Tas ir liels un pašaizliedzīgs darbs, bet tomēr paliek nemanīts un neatzīts, un ir bijuši gadījumi, ka par to nicīgi parausta plecus un pasmejas."
Vītoliņa, Līvija. Gadu desmitus draugos ar grāmatu. Latvija, Nr.6 (13.02.1971)
Occupationsjournalist
public employee
trader
Birth time/place15.02.1891
Prauliena
Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads
Dzimis Praulienas pagastā.
EducationPraulienas pagastskola
Prauliena
Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads

Lazdonas draudzes skola
Lazdona
Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads

Rīgas Komercinstitūts
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Working placeRīga
Rīga
Latvijas Republikas Kara ministrijas budžeta un kredīta pārvalde.

Daugavpils
Daugavpils
Armijas ekonomiskā veikala priekšnieks Daugavpili.

Delmenhorsta
Delmenhorst, Lower Saxony, Germany
Delmenhorstas latviešu mītnes bibliotekārs

1925
Laikraksts "Rīgas Ziņas"
Rīga
Rīga
Administrators.

1925
Marijas iela, Rīga
Marijas iela, Rīga
Raita Rituma grāmatveikals darbojās Rīgā, Marijas ielā 24.


1933 – 1940
Rīga
Rīga
Strādājis tieslietu resorā, vecākais sevišķu uzdevumu ierēdnis, departamenta revidents.

1942 – 1944
A. Gulbja apgāds
Krišjāņa Barona iela 14, Rīga
Krišjāņa Barona iela 14, Rīga, LV-1050
Vadīja A. Gulbja grāmatveikalu.
Participation in organisationsLatviešu grāmattirgotāju un izdevēju biedrība
Ilgus gadus bijis Grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrības valdes sekretārs.

Daugavas Vanagi
Hannovere
Hanover, Lower Saxony, Germany

DV Hanoveres nodaļas biedrs.


Latviešu preses biedrība
Vācija
Germany
LPB Vācijas kopas biedrs.

Rīga
Rīga
Komerczinātņu institūta korporācijas "Mercuria" biedrs.

Vesterosa
Västerås, Västmanland, Sweden
Zviedru Stiftsoch Landsbiblioteket korrespondējošs līdzstrādnieks, vācot un sūtot šim institūtam latviešu trimdas kultūrvēsturiskos materiālus.

Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība
Rīga
Rīga
Service1914 – 1917 (Date is approximate)
Pasaules kara laikā iesaukts toreizējā krievu armijā un iedalīts karaspēka daļā Latvijas teritorijā, bet pēc 1917. gada revolūcijas no dienesta atvaļināts.

1918
1919. gada sākumā brīvprātīgi iestājies cīnītāju rindās un iedalīts toreizējā kapteiņa Bankava artilērijas vienībā.

1934
Rīgas aizsargu pulka bataljona adjutants.
Emigrated1944
Vācija
Germany
Devās bēgļu gaitās.
Place/time of death15.01.1982
Delmenhorsta
Delmenhorst, Lower Saxony, Germany
Buried20.01.1982
Delmenhorstas kapsēta
110, Wildeshauser Straße, Deichhorst, Delmenhorst, Niedersachsen, 27753, Deutschland

Map legendShowing 1-19 of 19 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Prauliena
(Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads)
15.02.1891Birth time/placeVillage
2Delmenhorsta
(Delmenhorst, Lower Saxony, Germany)
15.01.1982Place/time of deathCity
3Vācija
(Germany)
1944EmigratedCountry
4Delmenhorstas kapsēta
(110, Wildeshauser Straße, Deichhorst, Delmenhorst, Niedersachsen, 27753, Deutschland)
20.01.1982BuriedCemetery
5Prauliena
(Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads)
(Not set)EducationVillage
6Lazdona
(Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads)
(Not set)EducationVillage
7Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010)
(Not set)EducationBuilding, house
8Rīga
(Rīga)
(Not set)Working placeCity
9Daugavpils
(Daugavpils)
(Not set)Working placeCity
10Rīga
(Rīga)
1925Working placeCity
11Rīga
(Rīga)
1933 - 1940Working placeCity
12Marijas iela, Rīga1925Working placeStreet
13Krišjāņa Barona iela 14, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 14, Rīga, LV-1050)
1942 - 1944Working placeBuilding, house
14Delmenhorsta
(Delmenhorst, Lower Saxony, Germany)
(Not set)Working placeCity
15Hannovere
(Hanover, Lower Saxony, Germany)
(Not set)Participation in organisationsCity
16Vācija
(Germany)
(Not set)Participation in organisationsCountry
17Rīga
(Rīga)
(Not set)Participation in organisationsCity
18Vesterosa
(Västerås, Västmanland, Sweden)
(Not set)Participation in organisationsCity
19Rīga
(Rīga)
(Not set)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.