Rainis Remass

lv
Report to editor

Works: Author (19); Compiler (2); Editor (1); Author of the comment (2); Person of reception (5)

Photos: Person in photo(2)

NameRainis Remass
Personal informationREMASS Rainis (īst. v. Rainis Krautmanis; dz. 1937.15.XII Popes pag. Remašos - 2001. 7.X Rīgā, kremēts, pelni izkaisīti Rindas upē) - atdzejotājs, literatūrkritiķis, dzejnieks.
Dz. zemnieku ģim. Beidzis 2. poligrāfijas mākslas arodsk. un J. Raiņa Rīgas 8. vakara vsk. (1957). Stud. Maskavas Poligr. inst. Redaktoru fak. (1958-64). Strād. par ofsetiespiedēju Paraugtipogrāfijā (1957-59), korektoru (1963-64), ugunsdzēsēju Ventspilī (1964-66), redaktoru Kinofilmu iznomāšanas kantorī (1966-74), laikr. "Literatūra un Māksla" (1974-76) un "Padomju Jaunatne" (1978-80). 80. gados red. izdevniecībā "Zvaigzne". RS b. (1988).
Pirmā publikācija - recenz. "Pārdomas par cilvēku attieksmēm un tieksmēm pēc laimes" laikr. "Literatūra un Māksla" 1959.16.V. 60. gados rakstījis dzejoļus. Atdzejojis no kr. (gk. pad. autoru darbus), poļu, spāņu (P. Nerudas "Dzeja", 1979, kopā ar citiem), vācu valodas. Public. recenzijas par latv. dzejnieku grām., vērtējis atdzejojumus. Argumentēti analizējis atdzejošanas teorijas un prakses problēmas, pievērsies dzejas uztveres jautājumiem. R. literatūrkrit. raksti izd. krāj. "Šis karalauks ir svēts" (1979). Sast. un komentējis U. Leinerta izlasi "Graudam būt" (1986). Mūža garumā tapušos nozīmīgākos dzejoļus un atdzejojumus, t. sk. arī no lībiešu val., R. apkopojis grām. "Ūdenszāles un mokas" (2001; aut. komentāri par darbu rašanās laikmetu un kontekstu).
L. Auziņš I. Ar lībisku spītu, ar latvisku uzdrīksmi // Karogs, 2001, 11.
I. Sekste
Occupationstranslator
literary scholar
literary critic
Birth time/place15.12.1937
Education
mācījies
beidz 2.poligrāfijas mākslas arodskolu

unknown – 1957
mācījies
beidz J.Raiņa Rīgas 8.vakara vidusskolu

1958 – 1964
studējis
Maskavas Poligrāfiskā institūta Redaktoru fakultātē
Working place1963 – 1964
Latvijas Valsts izdevniecība
Korektors.
Place/time of death07.10.2001
Rīga
Rīga
Buried
Kremēts, pelni izkaisīti Rindas upē.

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
07.10.2001Place/time of deathCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.