Pēteris Gūtmanis

lv
Report to editor

Works: Author (4); Translator (1); Person of reception (2)

Photos: Person in photo(1)

NamePēteris Gūtmanis
PseudonymBarons fon Kamp a Ausīm
Personal informationGŪTMANIS Pēteris (1848.19.VIII Braslavas pag. "Skursenēs" - 1916.3.XII Mores pag. "Pitņos", apbed. Nītaures kapos) - skolotājs un literāts, publicists.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Cēsu elementārsk. un apr. skolā. 1870 beidzis gub. ģimn. Rīgā. 1870-73 stud. tieslietas Tērbatā, vēlāk Pēterburgā, bet studijas nav pabeidzis. Tērbatā G. bijis aktīvs A. Kronvalda vadītā latv. inteliģences pulciņa dalībnieks, šeit sācis lit. darbību. Rokrakstā izd. satīr. lapu "Šis un tas". Pirmā publikācija - dzejolis "Rūpes par līgaviņu" laikr. "Baltijas Vēstnesis" 1872.9.II. Rakstījis humor. un satīr. dzejoļus, lit. mīklas, parodijas. Publikācijas parakstījis ar ps., šifru vai public. anonīmi. No 1873 dzīv. Pēterburgā, strād. par mājskolotāju. Te aizsākusies sadarbība ar Baumaņu Kārli, Kažoku Dāvi, Ausekli, A. Jurjānu u.c. latv. inteliģentiem. Organizējis latv. t-ra izrādes (vācu b-bas "Palme" paspārnē), darbojies b-bā "Burtnieks". Bijis satīr. almanahu "Jauni dunduri" (1875), "Dunduru pēcnākami" (1876), "Dunduru padēli" (1877), "Dundurs pats" (1878) ofic. izdevējs. Almanahos "Dunduri" public. savus I. Krilova fabulu tulk., ar Ausekli kopīgi sacerētas satīras (Brenča un Zvinguļa dialogus). Dzejas un prozas almanahu satīra vērsta pret s-bas morāles divkosību, vārdu nesaskaņu ar darbiem, pret šķiru privilēģijām. 1878 strād. Petrozavodskas gub. ģimn. par vācu val. skolotāju, 1879 līdz 20. gs. sāk. - Pleskavas reālskolā. Tulk. no kr., poļu, vācu valodas. Žurn. "Rota" (1885, 1-24) public. poļu rakstn. J. Kraševska vēst. rom. "Kunigas" tulk. (ar nos. "Jaunais varonis"). Nepublic. palikusi G.tulk. F. Šillera drāma "Vilhelms Tells".
1883 Pleskavā nodib. un 6 g. vadījis Latv. savstarpējās palīdzības b-bu, arī latv. draudzi. Vasaras pavadījis Ljā. Bijis Rīgas Latv. b-bas Zinību komis. loc. (no 1884). Rakstījis par biškopības jaut. laikr. "Rīgas Avīzes". Mūža nogali pavadījis Mores pag. Pitņu mājās. - Ps.: Birutas Peksis, Vīķu Peksis, Barons fon Kamp a Ausīm u.c.
L. Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu. R., 1893; Bergs F. Pēteris Gūtmanis // Biškopju kalendārs 1902. g. Cēsis, 1901; Celmiņa T. Satīrisko rakstu krājumi "Dunduri" // Rakstnieki un meistarība. R., 1964; Niedre J. "Dunduri" un "Dundurlaiks" // Satīras almanahi Dunduri. R., 1978.
I. Rubule
WorkPublicētējis humoristiskus un satīriskus dzejoļus.
Brenča un Zvinguļa dialogi – kopā ar Ausekli sacerētas satīras – almanahos "Dunduri".
Publicējis I. Krilova fabulu tulkojumus almanahos "Dunduri".
Occupationsteacher
publicist
litterateur
Birth time/place19.08.1848
Braslavas pagasts
Braslavas pagasts, Alojas novads
Dzimis Braslavas pagasta "Skursenēs".
Education
mācījies
mācījies Cēsu elementārskolā

mācījies
mācījies Cēsu apriņķa skolā

studējis
Studijas nav pabeidzis.
studē tieslietas Pēterburgā

1870
mācījies
beidzis guberņas ģimnāziju Rīgā

1870–1873
studējis
studē tieslietas Tērbatā
Place/time of death03.12.1916
More [uo]
More, Mores pagasts, Siguldas novads
Miris Mores pagasta "Pitņos".
Buried00.12.1916
Nītaure
Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads

Map legend

Showing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Braslavas pagasts
(Braslavas pagasts, Alojas novads)
19.08.1848Birth time/placeParish
2More [uo]
(More, Mores pagasts, Siguldas novads)
03.12.1916Place/time of deathVillage
3Nītaure
(Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads)
01.12.1916BuriedVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.