Pēteris Dardzāns

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (10); Publisher (3); Editor (1); Person of reception (2)

Photos: Person in photo(3)

NamePēteris Dardzāns
SummaryPēteris Dardzāns (1889-1985) – latviešu strēlnieku virsnieks, tautsaimnieks, literāts. Studiju gados iesaukts kara dienestā, starp 1915. un 1917. gadu bijis latviešu strēlnieku pulka rotas un bataljona komandieris, Krievijas pilsoņu kara laikā – iecelts par Troickas latviešu strēlnieku bataljona komandieri. Pēc kara strādājis dažādus ar tautsaimniecību saistītus darbus. Kopš 1931. gada periodikā publicējis rakstus par tautsaimniecību, militāriem jautājumiem, vēsturiskus apskatus. 1944. gadā emigrējis uz Vāciju, bet 1950. gadā – uz ASV. Rediģējis rakstu krājumu "Latviešu strēlnieki" septiņos sējumos (1935-40). No 1963. gada vadījis Latviešu strēlnieku organizāciju, bijis rakstu krājuma "Strēlnieks" redakcijas loceklis. 1967. gadā Dardzāns kļuvis par krājuma galveno redaktoru. Sarakstījis grāmatu "Dieva plaukstā" (divos sējumos, izdoti 1985. un 1987. gadā), kurā lasāmas autobiogrāfiskas bērnības atmiņas, ieskats Dardzānu dzimtas vēsturē, taču centrālā vieta ierādīta latviešu strēlnieku cīņām.
Personal informationJāņa Akuratera attāls radinieks.
Work

Pirmā publikācija

1931: "Pasaules saimnieciskā krīze" žurnālā "Burtnieks" 1931. gada 2. numurā.

Darbība rakstniecībā

1935-1940: rediģējis rakstu krājuma "Latviešu strēlnieki" septiņus sējumus.
1963: rakstu krājuma "Strēlnieks" redakcijas loceklis.
1967: rakstu krājuma "Strēlnieks" galvenais redaktors.

Atmiņu grāmatas

1985: "Dieva plaukstā" I sējums.
1987: "Dieva plaukstā" II sējums.

Quotations

Par grāmatas "Dieva plaukstā" 1. sējumu

"Dardzāns vienmēr bijis cīnītājs par taisnību un patiesību, nepakļaudamies konvencijām un grupu spiedieniem un neciezdams garīgi sīkas, par varoņiem pārvērstas personas, diletantus, demagogus un lielībniekus. Pēc profesijas būdams tautsaimnieks, Dardzāns gatavojās zinātnieka karjērai un nepavisam neplānoja būt kaŗavīrs, bet liktenis viņam bija lēmis kļūt par vienu no ievērojamākajiem latviešu strēlnieku virsniekiem un Ziemsvētku kaujās ar savu drosmi un talantu gūt izšķīrējus panākumus, kā arī izvadīt savu 1. Latvijas atbrīvošanas bataljonu (Troickas pulku) 6000 jūdžu pāri Sibirijas taigām, tundrām un tuksnešiem nepārtrauktās kaujās ārā no Krievijas pilsoņu kaŗa elles uz brīvo Latviju. [..] Dardzāns ir lielisks stāstītājs un arī raksta saistoši, kaut gan atmiņās jau jūtams redaktora rokas trūkums. [..] viņš demonstrē ne tikai labo atmiņu savu gaitu aprakstā, bet arī plašās vispārīgās zināšanas vēsturē, polītiskā zinātnē, tautsaimniecībā, psīcholoģijā un loģikā [..]. Sējums bagātināts ar 136 fotografijām, no kuŗām daudzas ļoti retas, un 14 schēmām. Dardzāna atmiņas ir liels, kaut vēls, pienesums latviešu vēstures literātūrā."

Andersons, Edgars, Dr. Liels pienesums latviešu vēstures literatūrā. Jaunā gaita nr. 160, 1986. gada decembris.
LinksJānis Akuraters (1876–1937) - Relative
Occupationsowner
litterateur
military
economist
Birth time/place18.05.1889
Spuldzenieki, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads
Dignāja Parish, LV-5215, Latvia
Residence1944 – 1950
Vācija
Germany

1950 – 1985
Amerikas Savienotās Valstis
United States

Dzīvojis Ņujorkā, vēlāk pārvācies uz Čikāgu

Education1908
Luda Bērziņa tirdzniecības skola
Jēkabpils
Jēkabpils

Mācījies un beidzis Luda Bērziņa tirdzniecības skolu Jēkabpilī


1910
Ivanovo-Vozņesenskas reālskola

Mācījies un kā eksternis beidzis Ivanovo-Vozņesenskas reālskolu


1914
Rīgas Politehniskais institūts
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Beidzis RPI Komercnodaļu


1915
Kazaņas karaskola
Kazaņa
Kazan, Tatarstan, Russia

Beidzis Kazaņas karaskolu

Working place1930 – 1932
Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība
Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības ģenerālsekretārs


1932 – 1943
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija

Preses un biedrību nodaļas vadītājs


1934 – 1940
Rīgas pilsētas lombards
Kalēju iela 18/20, Rīga
Kalēju iela 18/20, Rīga, LV-1050
Rīgas pilsētas krājkases un lombarda direktors
Service1914 – 1918

1914. gadā iesaukts Krievijas armijā


1918 – 1920
Ticis iecelts par Troickas latviešu strēlnieku bataljona komandieri
Place/time of death01.04.1985
Čikāga
Chicago, Illinois
BuriedAkāciju kapsēta
W Irving Park Road, Norridge, Chicago, Illinois, United States

1992. gada 31. oktobrī pārapbedīts Rīgā, Brāļu kapos

RewardsSvētās Annas ordenis
IV šķira
Svētā Staņislava ordenis
Piešķirts Svētā Staņislava ordenis ar šķēpiem.
III šķira
Viestura ordenis
Piešķirts Viestura ordenis ar šķēpiem.
Francijas Kara krusts
Piešķirts Francijas Kara krusts ar diviem palmas zariem.
Svētā Jura zobens
Piešķirts par kauju 1916.23.12. Tīreļpurvā.
Svētā Vladimira ordenis
IV šķira
Svētās Annas ordenis
III šķira
The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1927. gada 28. aprīļa lēmumu. Ordenis piešķirts viņam kā Latviešu strēlnieku Sibīrijā Troickas pulka komandierim pulkvedim-leitnantam.
IV šķira
1927

Map legend

Showing 1-9 of 9 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Spuldzenieki, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads
(Dignāja Parish, LV-5215, Latvia)
18.05.1889Birth time/placeBuilding, house
2Vācija
(Germany)
1944 - 1950ResidenceCountry
3Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1950 - 1985ResidenceCountry
4Čikāga
(Chicago, Illinois)
01.04.1985Place/time of deathCity
5Akāciju kapsēta
(W Irving Park Road, Norridge, Chicago, Illinois, United States)
(not set)BuriedCemetery
6Jēkabpils
(Jēkabpils)
1908EducationCity
7Kazaņa
(Kazan, Tatarstan, Russia)
1915EducationCity
8Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1914EducationBuilding, house
9Kalēju iela 18/20, Rīga
(Kalēju iela 18/20, Rīga, LV-1050)
1934 - 1940Working placeBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.