Pēteris Aparnieks

lv
Report to editor

Works: Author (3)

NamePēteris Aparnieks
Personal informationAPARNIEKS Pēteris (dz. 1910 Vīpē) - literāts.
Dz. saimnieka ģimenē. Pēc vietējās skolas beigšanas pelnījies, dzīdams plostus un strādājot uz dzelzceļa, vēlāk strād. Rīgas ostā. Apmeklējis Rīgas pils. amatniecības tehnikuma vakara nodaļu, ko ekonomiskās krīzes dēļ nepabeidzis. Apguvis kursos grāmatveža amatu un apmeklējis Kr. Barona TA nodarbības. Strād. izdevniecībā "Latvju Grāmata". Žurnālos "Tāle" un "Dzirkstis" publicējis dzejoļus. Pēc to slēgšanas (1934) grāmatvedis Kalkūnes dzirnavās netālu no Daugavpils. Daugavpilī iznākusi viņa stāstu grām. "Nemiera bērni" (1937). No 1937-39 motorists un grāmatvedis Vīpes dzirnavās. 1940 uzcēlis smēdi, iesaistījies darbā par darbveža palīgu Vīpes izpildu komitejā, par ko 1941 arestēts. Pēc vairākkārtīgiem nāves draudiem 1942 nonācis koncentrācijas nometnē Šerburgā (Francijā). 1944 bēdzis, nonākot pie sabiedrotajiem, deviņus mēnešus karojis amerikāņu armijā Francijā, Vācijā, Belģijā. 1944 kontuzēts, 1945 atgriezies Latvijā - līdz pensijai strādājis mežsaimniecībā. Sar. lugu "Jautrā brigāde". Ar L. Ķuzānes priekš- un starpvārdiem laikrakstā "Jēkabpils Vēstnesis" publicētas viņa atmiņas "Trešais man vienmēr nāca līdzi..." (1992, VI).
R. Briedis
WorkDzejoļu publikācijas žurnālos "Tilts" un "Dzirkstis" līdz 1934. gadam, kad Kārļa Ulmaņa valdība žurnālus slēdza.
Occupationslitterateur
Birth time/place1910
Education
citi izglītības veidi
Nav pabeidzis.
neklātienē mācījies Meža tehnikumā

beidzis kursus
3 mēnešu kursi, pēc to beigšanas ieguvis grāmatveža un mašīnrakstītāja tiesības.
beidz grāmatvežu kursus

mācījies
Tā varētu būt Mežmuižas pagast- vai pamatskola, kas tajā vietā darbojās no 1904 - 1. pas. karam, pēc kara atjaunota (1919) kā sešklasīga psk. (
Jēkabpils Vēstnesis, 1992, 27.VI).
beidzis "vietējo skolu" (6 klases)

mācījies
Pasaules ekonomiskās krīzes dēļ pietrūkst darba ostā, līdz ar to - naudas, tāpēc 2 gadi tehnikumā paliek nepabeigti.
3 gadus mācījies Rīgas pilsētas amatniecības tehnikuma vakara nodaļā

1934
citi izglītības veidi
1934 Ulmaņa valdība Tautas augstskolu slēdza.
apmeklējis K. Barona Tautas augstskolas Literatūras fakultāti

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.