Pāvils Rozītis

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (140); Author of the comment (1); Person of reception (46)

Photos: Person in photo(3)

NamePāvils Rozītis
PseudonymPāvils Ilgvars
SummaryPāvils Rozītis (1889–1937) – rakstnieks, dzejnieks, žurnālists, tulkotājs, literāri publicistisku rakstu autors un literatūrkritiķis. Psiholoģiskās prozas tradīciju veidotājs latviešu literatūrā. Izkopis satīras un anekdotiskās noveles žanru, uzskatāms par 20. gadsimta 20. un 30. gadu latviešu anekdotiskās noveles spilgtāko pārstāvi. Sarakstījis 4 romānus, no tiem ievērojamākie ir 1928. gadā iznākušais romāns "Ceplis" un 1936. gadā publicētais darbs "Valmieras puikas". Romāns "Zemes prieks" (1937) nepabeigts. Vairāku dzejoļu, īsprozas un eseju krājumu autors. Rakstījis esejas par Kārli Skalbi, Jāni Akurateru, Jāni Jaunsudrabiņu, Viktoru Eglīti u.c., kas apkopotas 1920. gadā iznākušajā krājumā "Kultūras slāpes". Publicējis teātra recenzijas, publicistiku, tulkojis cittautu literatūru.
Personal informationDzimis saimnieku ģimenē. Četru gadu vecumā zaudējis tēvu Pēteri un arī tēva mājas. Kopā ar māti Annu Cielēnu un jaunākajām māsām bērnību ir pavadījis pieticīgos apstākļos netālajās Auduļu mājās.

1914–1918: Pirmā pasaules kara laikā dzīvo Baku, kur apprecējies ar latviešu meiteni Antoniju.
1917: piedzimst dēls Viestards.
1918: pēc atgriešanās Latvijā nodarbojies ar literāru darbu.
1922: piedzimst meita Dzidra.
1928: apprecējies otrreiz ar Almu.
1935: piedzimst meita Ieva.
Work1908: pirmā publikācija – krievu pedagoga Konstantīna Venceļa brošūras "Neredzamās verdzības ķēdes" tulkojums,
1910, 12. marts: pirmais publicētais oriģināldarbs – tēlojums "Nodevējs?..." laikrakstā "Jaunā Dienas Lapa".

Proza

Stāsti un noveles
1913: “Ceturtā grācija”.
1919: “Es un viņas”.
1920: “Granātu ziedi”.
1920: “Nāves vižņi”.
1920: “Miglas svilpes”.
1920: “Ceļš uz paradīzi”.
1922: “Portrejas”.
1923: “Atriebība un citas noveles”.
1925: “Krāces”.
1926: “Jaunsaimnieks”.
1928: “Pret savu gribu”.
1933: “Mezgli”.
1935: “Skaidas”.

Romāni
1921: “Divas sejas”.
1924: “Uguns ceļi”.
1928: “Ceplis”.
1936: “Valmieras puikas”.
1937: “Zemes prieks” (nepabeigts).

Dramaturģija

1931: “Jaunā cepure”.

Dzejoļu krājumi

1910 “Kaijas”.
1912": “Ziedu krūze”.
1918: “Zīļu rota”.
1919: “Skanošais laiks”.
1919: “Jaunavības tornis”.
1920: “Zobens un lilija”.
1923: “Mans korāns”.
1927: “Pie akas”.
1936: “Sarunas”.

Kultūrvēsturiski apcerējumi

1920: “Kultūras slāpes” (sakopotas esejas no periodikas par Kārli Skalbi, Jāni Akurateru, Viktoru Eglīti u. c.).

Kopoti raksti

1937–1939: “Kopoti raksti” (10 sējumos).
1961–1962: “Raksti” (piecos sējumos, sastādījis Jānis Niedre).

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

1908: Konstantīns Vencelis. "Neredzamās verdzības ķēdes"
1909: Oskars Vailds "Estētiskais manifests"
1909: Oskars Vaulds. "Zvejnieks un viņa dvēsele"
1913: Vladimirs Koroļenko. "Ļaunā sabiedrībā"
1914: Nikolajs Krašeņuņikovs. "Pasaka par mīlu"
1920: Longs. "Dafnis un Hloa"
1927: Gijs de Mopasāns. "Mont-Oriol"

Sastādītie krājumi

1920: Jāņa Akuratera Kopoti Raksti 2 sējumos.

Literāro darbu tulkojumi citās valodās

Proza

Igauņu valodā
1967:
Ceplis ("Ceplis"). Tulkojis Oskars Kuningass (Oskar Kuningas).
1984: Valmiera poisid ("Valmieras puikas"). Tulkojis Oskars Kuningass (Oskar Kuningas).

Krievu valodā
1949: Товар ("Preces"). Tulkojis E. P. Ilmers.
1953: Цеплис ("Ceplis"). Tulkojis Vladimirs Ņevskijs (Владимир Невский).
1990: Валмиерские мальчишки ("Valmieras puikas"). Tulkojusi Viola Rugāja.

Dzeja

Krievu valodā
1978:
Желудевое ожерелье ("Zīļu rota"). Atdzejojis Leonīds Čerevečņiks (Леонид Черевичник).


Antoloģijas un periodiskie izdevumi

Poļu valodā
1938:
Antologia poezji łotewskiej ("Latviešu dzejas antoloģija").
1951: Opowiadania łotewskie ("Latviešu stāsti").

Angļu valodā
1938: At a Masquerade // The Tricolour Sun. Latvian Lyrics in English Versions. ("Maskarādē // Trīskrāsainā saule. Latviešu dzeja angļu versijā"). Atdzejojis Viljams Metjū (William Matthew).

Vācu valodā
1924: Lettische Lyrik ("Latviešu dzeja").
1978: Ware // Unter dem Flūgel eines Vogels ("Preces // Putna Paspārnē").

Krievu valodā
1986: Пути огня ("Uguns ceļi"). Tulkojis Leonīds Čerevečņiks (Леонид Черевичник).

Darbība kino un teātra mākslā

1940: spēlfilma "Aizsprosts" (scenārija līdzautors). Režisors Aleksandrs Rusteiķis.

Saskare ar tiesu un represīvajām iestādēm

1923: kopā ar izdevējiem saukts pie kriminālatbildības, – Rīgas Apgabaltiesas viceprokurors Mārtiņš Legzdiņš apsūdzējis pornogrāfijas un nekaunīgu rakstu ražošanā un izplatīšanā par darbiem, kas apkopoti krājumā "Portrejas". Ticis attaisnots.

Atveidojums mākslā

1921: tēlnieka Emīla Meldera veidotais Pāvila Rozīša skulpturālais portrets granītā. Glabājas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.

1953: romāna "Ceplis" iestudējums teātrī
1972: Latvijas PSR spēlfilma "Ceplis" pēc tāda paša nosaukuma romāna motīviem
Quotations"Divdesmitajos un trīsdesmitajos gados Pāvils Rozītis izveidojas par spilgtāko latviešu anekdotiskās noveles meistaru, prasmīgi variēdams savā daiļradē visdažādākos klasiskās noveles sižeta konstrukcijas veidus, smeldams bagātīgu ierosmi Dž. Bokačo, G. de Mopasāna, O. Henrija, E. A. Po, O. Vailda daiļradē. Ar P. Rozīša darbiem žanrs daudzējādā ziņā iegūst spilgtumu un daudzkrāsainību tieši savā tradicionālajā, klasiskajā izteiksmē. Taču rakstnieks nebūt neaprobežojas tikai ar anekdoti, kaut arī tā ir dzēlīga, bet situācijas un rakstura pretišķībās nereti izgaismo arī savu varoņu psiholoģiju, ja to prasījusi viņa radošā iecere."

Smilktiņa, Benita. Laikmets un cilvēks P. Rozīša novelēs. Noveles. Rīga: Zinātne, 1999, 181., 182. lpp.

"Visai atšķirīgi žanriski un tematiski, kā arī apjoma un māksliniecisko izteiksmes līdzekļu izmantojumā krājumi liecina par savdabīga dzejnieka izaugsmi. Pāvila Rozīša lirikā plašs intensīvu pārdzīvojumu spektrs: no liesmainas erotikas līdz skumjai apcerei. Liriskais varonis ekspresīvs, skaistuma alkstošs un kontrastainu izjūtu pārpilns. Spēcīgus impulsus Pāvila Rozīša dzejai un īsajai prozai devis Kaukāzā pavadītais bēgļu laiks. [..] Pirmie stāstu krājumi veidoti romantiski liriskās prozas tradīcijā: eksotiskā vai bohēmiskā vidē varonis gremdējas ar mistiku saistītu skumju un nemiera izjūtās. Žanriski un stilistiski daudzveidīgas ir Pāvila Rozīša noveles. Būdams 30. gadu latviešu anekdotiskās noveles spilgtākais pārstāvis, Pāvils Rozītis satīriski izgaismojis pilsoniskās sabiedrības netikumus. Psiholoģiskajās novelēs atklāta cilvēka garīgā krīze.
Pāvils Rozītis sarakastījis četrus žanriski atšķirīgus romānus. Viņš ir viens no latviešu psiholoģiskā romāna izkopējiem. Diloģijā "Divas sejas" (1921) un "Uguns ceļi" (1924) atklāta personības sašķeltības traģika, risināta Fjodoram Dostojevskim radniecīgā nozieguma un soda problemātika. Romāns "Ceplis" (1928) ir asa satīra par 20. gadu Latvijas finansiālajām aprindām, plašus sabiedrības slāņus aptverošs tēlojums. Autobiogrāfisks un reizē romantiskas ievirzes darbs ir romāns "Valmieras puikas" (1936), tas sakņots 20. gadsimta sākuma (īpaši 1905. gada revolūcijas perioda) Valmieras vēsturiskajos notikumos un reālijās, izmantojot konkrētus prototipus. Valmieras puiku trauksmainais nemiers un protests pret jebkuru sastingumu dzīvē Pāvila Rozīša daiļradei ir vispārraksturīgs."

Kalnača, Biruta. Pāvils Rozītis. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 494. lpp.
Occupationspoet
translator
journalist
author
literary critic
publisher
editor
autors
Birth time/place01.12.1889
Pura Pilpi
"Pura Pilpi", Liepas pagasts, Cēsu novads, LV-4128
Residence1894
Auduļi
"Auduļi", Liepas pagasts, Cēsu novads, LV-4128

Pēc tēva nāves kopā ar māti un jaunākajām māsām bērnību ir pavadījis pieticīgos apstākļos Auduļu mājās.


1915 – 1918
Baku
Baku, Azerbaijan
Pirmā pasaules kara laikā dzīvo Baku.

1918
Latvija
Latvia
1918. gadā atgriezies Latvijā.
EducationLiepas pagastskola
Liepa
Liepa, Liepas pagasts, Cēsu novads
Mācījies Liepas pagastskolā.

1901 – 1902
Valmieras pilsētas skola
Mācījies Valmieras pilsētas skolā.

1902 – 1907
E. Liepiņa privātā proģimnāzija
Mācījies E. Liepiņa privātajā proģimnāzijā (skolotāji – Jānis Greste, Vilis Bergmanis).
Skolas biedri: Linards Laicens, Rūdolfs Egle, Jānis Kārkliņš, Niklāvs Strunke, Arveds Švābe.

1908 – 1909
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Mācījies Čerņajeva sagatavošanās kursos Pēterburgā, mēģinot iegūt tautskolotāja tiesības. Izkrīt vienā priekšmetā.

1910 – 1914
A. Šaņavska Maskavas Tautas universitāte

Studējis Alfonsa Šaņavska Maskavas Tautas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē.


1921 – 1927
University of Latvia
Studējis Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu nodaļā. Studijas nepbeidz.
Working place1914 – 1915
Laikraksts "Līdums"
Dzirnavu iela 68, Rīga
Dzirnavu iela 68, Rīga, LV-1050
Laikraksta "Līdums" līdzstrādnieks

1914 – 00.08.1915
Laikraksts "Jaunākās Ziņas" (1911–1940)
Rīga
Rīga

Līdzstrādnieks laikrakstā "Jaunākās Ziņas".


1915 – 1918
Baku
Baku, Azerbaijan
Ierēdnis Nobela naftas rūpniecībā Baku, Azerbaidžānā.

1918 – 1919
Laikraksts "Līdums"
Kesk 16, Valga
Kesk 16, Valga, Valga District, Estonia

1918. gadā pēc atgriešanās Latvijā strādāja laikraksta "Līdums" redakcijā Valkā (pēc mūsdienu teritoriālā iedalījuma Valgā).


1919 – 1921
Latvian Army
Cenzors Latvijas armijas štāba informācijas nodaļā.

10.12.1920
Latvijas Republikas Izglītības ministrija
Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga, LV-1010

Izglītības ministrijas Mākslas un kultūras departamenta direktors no 1920. gada 10. decembra.


1921 – 1926 (Date is approximate)
Apgāds "Latvju Kultūra"
Tērbatas iela 15/17, Rīga
Tērbatas iela 15/17, Rīga, LV-1011

Literārais redaktors apgādā "Latvju Kultūra".


1921 – 1926
Žurnāls "Ritums"
Krišjāņa Barona iela 14, Rīga
Krišjāņa Barona iela 14, Rīga, LV-1050
Redaktors žurnālā "Ritums".

1922 (Date is approximate)
Latvijas Republikas Izglītības ministrija
Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga, LV-1010

Izglītības ministrijas Mākslas nodaļas vadītājs


1925 – 1934 (Date is approximate)
Rīgas Tautas augstskola

Rīgas Tautas augstskolas literārās studijas vadītājs


1927 – 1928
Laikraksts "Pēdējā Brīdī"
Dzirnavu iela 57, Rīga
Dzirnavu iela 57, Rīga, LV-1010

Laikraksta "Pēdējā Brīdī" un "Pieci Santīmi" (laikraksta "Pēdējā Brīdī" vakara pielikums) redaktors


1932 – 1934
Latvijas Republikas Tautas labklājības ministrija
Pēc dažiem rakstniecībai veltītiem gadiem Tautas labklājības ministrijas Inteliģento bezdarbnieku nodaļas vadītājs.

1933 – 1934
Laikraksts "Dienas Lapa" (1933–1934)
Bruņinieku iela 49, Rīga
Bruņinieku iela 49 - 1, Rīga, LV-1011
Redaktors

1935 – 1937
Rīgas pilsētas 3. bibliotēka
Lāčplēša iela 161, Rīga
Lāčplēša iela 161, Rīga, LV-1003
Bibliotēkas pārzinis
Participation in organisations1919
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības priekšsēdētājs

1920 – 1926
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības valdes loceklis

1930 – 1937
Latvijas un PSRS tautu kultūras tuvināšanās biedrība
Latvijas un PSRS tautu kultūras tuvināšanās biedrības priekšsēdētājs
Travelled1926
Itālija
Italy
Ceļojums uz Itāliju, kur iepazinies ar Maksimu Gorkiju.

00.07.1927
Somija
Finland
1927. gada jūlijā kopā ar vairākiem citiem latviešu žurnālistiem un rakstniekiem (R. Egli, K. Eliasu, V. Grēviņu, Ā. Ersu u.c.) ceļojis pa Somiju.
Place/time of death20.02.1937
Rīga
Rīga
Miris ap plkst. 7 no rīta.
Buried1937
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026
Memorials1981
Valmiera
Valmiera
Valmieras centrā atklāts piemineklis "Valmieras puikas" (tēlniece – Timiāna Munkēviča), kurā iemūžināti romāna "Valmieras puikas" varoņi.
RewardsKultūras fonda prēmija
Uguns ceļi
Prēmija piešķirta par romānu "Uguns ceļi".
Literatūra
1925

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par stāstu "Mežs".
Literatūra
1936

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par stāstu "Marmora kāpnes".
Literatūra
1937

Map legend

Showing 1-22 of 22 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Pura Pilpi
("Pura Pilpi", Liepas pagasts, Cēsu novads, LV-4128)
01.12.1889Birth time/placeFarmstead
2Auduļi
("Auduļi", Liepas pagasts, Cēsu novads, LV-4128)
1894ResidenceFarmstead
3Baku
(Baku, Azerbaijan)
1915 - 1918ResidenceCity
4Latvija
(Latvia)
1918ResidenceCountry
5Rīga
(Rīga)
20.02.1937Place/time of deathCity
6Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
1937BuriedCemetery
7Liepa
(Liepa, Liepas pagasts, Cēsu novads)
(Not set)EducationVillage
8Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1908 - 1909EducationCity
9Lāčplēša iela 161, Rīga
(Lāčplēša iela 161, Rīga, LV-1003)
1935 - 1937Working placeBuilding, house
10Bruņinieku iela 49, Rīga
(Bruņinieku iela 49 - 1, Rīga, LV-1011)
1933 - 1934Working placeBuilding, house
11Tērbatas iela 15/17, Rīga
(Tērbatas iela 15/17, Rīga, LV-1011)
1921 - 1926Working placeBuilding, house
12Krišjāņa Barona iela 14, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 14, Rīga, LV-1050)
1921 - 1926Working placeBuilding, house
13Baku
(Baku, Azerbaijan)
1915 - 1918Working placeCity
14Dzirnavu iela 57, Rīga
(Dzirnavu iela 57, Rīga, LV-1010)
1927 - 1928Working placeBuilding, house
15Dzirnavu iela 68, Rīga
(Dzirnavu iela 68, Rīga, LV-1050)
1914 - 1915Working placeBuilding, house
16Rīga
(Rīga)
1914 - 01.08.1915Working placeCity
17Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga, LV-1010)
1922Working placeBuilding, house
18Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga, LV-1010)
10.12.1920Working placeBuilding, house
19Kesk 16, Valga
(Kesk 16, Valga, Valga District, Estonia)
1918 - 1919Working placeBuilding, house
20Itālija
(Italy)
1926TravelledCountry
21Somija
(Finland)
01.07.1927TravelledCountry
22Valmiera
(Valmiera)
1981MemorialsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.