Pāvils Johansons

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (14); Author of the comment (1); Person of reception (12)

Photos: Person in photo(3)

NamePāvils Johansons
Additional namesPāvils Kārlis
Summary
Personal informationDzimis dzejnieces Veronikas Strēlertes un esejista, kultūrvēsturnieka un zinātnieka Andreja Johansona ģimenē.
1962: iesvētīts Stokholmas latviešu ev.-lut. draudzē.
1973: ar māti Veroniku Strēlerti pirmo reizi viesojies Latvijā.
Work

Literārā darbība

1966: sācis publicēties.
1967: dzejolis "Tas īsais brīdis" jauniešu žurnāla "Mēs" 23. numurā; dzejolis "Ēnu spēle" laikrakstā "Laiks" 30. augustā.

Dzeja publicēta latviešu trimdas izdevumos "Ceļa Zīmes", "Latvija", "Laiks", "Mēs", "Londonas Avīze", "Latvija Amerikā", "Austrālijas Latvietis".

Regulāri piedalījies latviešu literāros sarīkojumos Eiropā, viesojies ASV, Anglijā, Austrālijā.
Piedalījies Eiropas latviešu jauniešu (ELJA) aktivitātēs, kongresos un saietos, kur gan muzicēja, gan arī piedalījās dzejas lasījumos.

Trimdas periodikā publicējis stāstus un recenzijas. Zviedru valodā publicējis īsu latviešu literatūras vēstures pārskatu.
1969: izdevumā "Snīpis" publicējis turpinājumos rakstu "Modernisma ievadītāji Somijas zviedru literatūrā".
1970: zviedru žurnāla "Horisont" 3. burtnīcā - baltiešu rakstniecībai veltītā numurā, kopā ar Juri Kronbergu un Andreju Irbi publicējuši latviešu atdzeju zviedru valodā.
1973: sarakstījis īsu pārskatu - Latviešu literatūras vēsture, kas domāta kā mācības grāmata Stokholmas universitātes Slāvu institūta latviešu valodas nodaļai.

Mūziķa darbība

Apguvis čello un ģitāras spēli. No 20. gadsimta 60. gadu vidus sacerējis dziesmas ar Aleksandra Čaka, Veronikas Strēlertes, Eduarda Veidenbauma u. c. aut. tekstiem, ko pats izpildījis ģitāras pavadījumā.
20. gs. 60. gadu beigās dziedājis profesora Arvīda Norīša vadītajā Stokholmas Latviešu jauktajā korī.
20. gs. 70. gadu sākumā muzicējis rokgrupā "Dunduri" kopā ar dzejnieku Juri Kronbergu un Jānis Zālīti.

Spēlējis basketbolu Zviedrijas junioru klasē klubā "Rīga".
Piedalījies atsevišķās Stokholmas Latviešu teātra izrādēs (piemēram, 1968. gadā Aspazijas "Boass un Rute" iestudējumā, 1969. gadā Alfreda Dziļuma lugā "Beigu sākums", 1971. gadā Riharda Rīdzinieka lugā "Spoguļu sienas".).
Ilgus gadus bijis Stokholmas latviešu papildskolas skolotājs.
1977: ievēlēts Baltijas institūta valdē.
Quotations

Par dzejas krājumu "Sudraba ceturksnis" (Kopenhāgena, 1968)

".. visuma Pāvils Johansons ir pilnīgi pats par sevi. Nedz saturā, nedz izteiksmē nav viņam ari nekādas tuvības ar jaungaitnieku plejādu. Šī gribētos sacīt, fainomenālā patstāvība jau pati par sevi ko nozīmē un,
protams, mūsu dzejas auduma sāk ievilkt jaunu dzīparu. Pāvils Johansons ir dzejnieks ar smalkam maņām un oriģinālu Iztēli. No maņām, liekas, pirmajā vietā izceļama dzirde. Varbūt tā tikai nenozīmīga sagadīšanās, bet interesanti, ka šai mazajā burtnīcā sešas reizes kaut kādā sakarā pieminēta auss. [..] Savu gaitu Pāvils Johansons ir sācis sekmīgi."

Rudzītis, Jānis. Pats jaunākais. Latvija, 1968, 24. aug.


Par dzejas krājumu "Patskaņi un līdzskaņi" (Stokholma, 1976)

"Krājums radies astoņu gadu laikā, tādēļ tematiskais diapazons ir loti plašs. Ir bērnības ainas, politiski dzejoli, filozofiski ievirzīti dzejoli u. c. Bet galvenās. caurejošās tēmas ir: "indivīds-sabiedrība" un "es-tu". Visā sarežģītajā, nedrošajā pasaulē - ārējā kā iekšējā - un attiecībās ar citiem Indivīdiem, dzejnieks tiecas pēc miera un līdzsvara. Viņš saredz un saprot to neiespējamību, bet tiekšanās pēc tiem ir būtiski nepieciešama. Indivīds-sabiedrība: viens no divdesmitā gadsimta galvenajiem tematiem literātūrā. [..] Konflikta situācija rodas, tātad, starp pārējās sabiedrības "laikmeta" prasībām un nenovēršamo "uzbāzību" un indivīda nespēju šiem spēkiem pretoties. Šai tematikai veltītie dzejoli pieder pie krājuma labākajiem. Tajos ir laba daļa pašironijas un tie tieša valodā pārnes autora būtiski izjustu problēmu, "identitātes krīzi", kurai atrisinājumu atrast nenāksies viegli."

Kronbergs, Juris. Modernisms un Pāvils Johansons. Latvija, 1977, 23. apr.

LinksVeronika Strēlerte (1912–1995) - Mother
Andrejs Johansons (1922–1983) - Father
Occupationsteacher
poet
musician
Birth time/place18.10.1947
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden

EducationStokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Mācījies Stokholmas latviešu papildskolā.

1971
Stokholmas Universitāte
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden

Beidzis studijas ar maģistra grādu.

Participation in organisationsLatvijas PEN klubs
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden

20. gs. 70. gadu sākumā darbojies valdē.


2017
Latvian Writers’ Union
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011
Travelled00.07.1970
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Viesojās Ņujorkā un apkaimē, arī Kolumbijas universitāte ar muzikālu dzejas programmu.

14.07.1976
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany
Ar dzejas lasījumiem piedalījās Minsteres Latviešu ģimnāzijā.

00.08.1977
Lestera
Leicester, East Midlands, United Kingdom
Piedalījās Anglijas latviešu dziesmu dienu Rakstnieku rītā.

00.12.1977
Austrālija
Australia

Apmeklēja Austrālijas latviešu 27. Kultūras dienas un piedalījās Jauniešu sarīkojumā.


00.04.1987
Bostona
Boston, Massachusetts, United States
Pāvila Johansona autorvakars.

Map legend

Showing 1-10 of 10 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
18.10.1947Birth time/placeCity
2Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
1971EducationCity
3Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(not set)EducationCity
4Austrālija
(Australia)
01.12.1977TravelledCountry
5Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
01.04.1987TravelledCity
6Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
01.07.1970TravelledCountry
7Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
14.07.1976TravelledCity
8Lestera
(Leicester, East Midlands, United Kingdom)
01.08.1977TravelledCity
9Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(not set)Participation in organisationsCity
10Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
(Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011)
2017Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.