Paula Jēgere-Freimane

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (36); Author of the comment (1); Person of reception (20)

Photos: Person in photo(5)

NamePaula Jēgere-Freimane
Name at birthJēgere
SummaryTeātra un literatūras kritiķe Paula Jēgere–Freimane (1886–1975) pēc Maldoņa ģimnāzijas beigšanas strādājusi par skolotāju. Apmeklējusi Latvju dramatiskos kursus, studējusi Latvijas Universitātē baltu filololoģiju. Sarakstījusi monogrāfiju "Dace Akmentiņa" un aktieru portretu krājumu "Siluetes". Periodikā publicējusi ap 20 rakstu par Annu Brigaderi. Plašākas apceres periodikā par Jāni Poruku, Jāni Veseli, Ivandi Kaiju, Angeliku Gailīti. 1944. gadā emigrējusi uz Vāciju, kur darbojusies kā teātra kritiķe trimdas latviešu izdevumos, 1950. gadā pārcēlusies uz ASV. Publicējusi autobiogrāfiju "Cilvēks domā – Dievs dara" un pēc autobiogrāfiska materiāla veidotu triloģiju "Dzīves romāns".
Personal informationDzimusi kalpa (vēlākā ostas strādnieka) ģimenē.
1889: kopā ar ģimeni pārcēlās uz Rīgu.
1906–1921: bijusi skolotāja dažādās privātskolās, Latviešu izglītības biedrības proģimnāzijā, P. Dzeņa ģimnāzijā evakuācijā Petrogradā, Rīgas 2. pilsētas ģimnāzijā u.c.
1. pasaules kara laikā evakuējusies uz Petrogradu.
1944: emigrējusi uz Vāciju.
1950. decembris: pārcēlusies uz ASV.
Work1913: pirmā publikācija – par Ž. Dalkroza ritmiskās vingrošanas institūtā Vācijā gūtajiem iespaidiem "Viena vasara Hellerauā" žurnālā "Druva" (3. nr.).
No 1921: publicējusi teātra recenzijas žurnālā "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts", laikrakstā "Latvis".
No 1922: nododas tikai rakstniecībai.
No 1935: publicējusi teātra recenzijas laikrakstā "Brīvā Zeme", žurnālos "Sējējs", "Latvju Mēnešraksts" u.c.
Periodikā publicējusi ap 20 rakstu par Annu Brigaderi, parādot viņu kā latviešu modernās sievietes tikumiskās pasaules atspoguļotāju.
Plašākas apceres periodikā par Jāni Poruku (1922, 1923), Jāni Veseli (1928), Ivandi Kaiju (1935), Angeliku Gailīti (1936).

Autobiogrāfiskā proza

"Cilvēks domā – Dievs dara" (1963, K. Barona prēmija 1964)
"Es atgriežos pie sevis" (autobiogrāfiskās triloģijas "Dzīves romāns" 1. daļa) (1966)
"Es apliecinu tevi" (autobiogrāfiskās triloģijas "Dzīves romāns" 2. daļa) (1968)
"Mainīgā, mānīgā dzīve" (autobiogrāfiskās triloģijas "Dzīves romāns" 3. daļa) (1973)
Quotations
"Paulas Jēger-Freimanes stils ir apbrīnojami vienkāršs, viengabalains un skaidrs. Katra frāze atgādina rūpīgi apdarinātu filigrāna darbu. Te nekas nav lieks un nevajadzīgs, katrs vārdiņš ir savā vietā un ja te ko atņemtu vai pieliktu, tad mainītos domas dziļākā jēga. Taisni apskaužama ir rakstnieces māka maz vārdos izteikt ļoti daudz. Šī īpašība sevišķi vērojama pēdējā darbā "Siluetes", kur bieži vien viens pats spalvas vilciens momentāni apgaismo un parāda visu cilvēku. (..) Veidu, kādā Paula Jēger-Freimane pieiet apskatāmai vielai, gribetos apzīmēt par zinātnisku. Ikvienā spriedumā un atzinumā, lai tas būtu teātra, literatūras, vai sadzīves jautājumos, ir jaužams ass, kritizējošs intelekts. Tādēļ arī Paulas Jēger–Freimanes darbos ir vērojama liela skaidrība un noteiktība. Tas, kas lasītāju pārliecina, nav jūsma, kaisla trauksmainība, patoss, bet izkristalizētā doma. Jānis Grīns ("Brīvā Zemē" Nr. 110), sauc Paulu Jēger–Freimani par Annas Brigaderes draudzeni un līdzinieci, to pašu gara radniecību uzsver Kārlis Egle ("Rīts" Nr. 134) un — nevar tam nepiekrist. Savā dziļākā būtībā viņa tiešām ir tuvu rada Annai Brigaderei — tā pati nosvērtība, viengabalainība, domas skaidrība un etoss."

Karola Dāle. Paula Jēger–Freimane un viņas 25 darba gadi. "Latviete" Nr. 2, 1.02.1938.


"Teātra kritikās apkarots mazvērtīgs repertuārs, profesionāli analizēts skatuves mākslas sniegums, vispusīgi atsegtas dramatiskās vielas ētiskās un estētiskās vērtības; spriedumi patstāvīgi, loģiski argumentēti, emocionāli atturīgi. (..) Periodikā publicējusi ap 20 rakstu par Annu Brigaderi, parādot viņu kā latviešu modernās sievietes tikumiskās pasaules atspoguļotāju. (..) Publicistikas rakstos, kas ievietoti krājumā "Atziņu ceļi" (1936), uzsvērta sievietes mātes un audzinātājas ētiskā loma literatūrā, ģimenē, valsts dzīvē."

Biruta Gudriķe. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.
LinksDzintars Freimanis (1925–1978) - Son
Occupationsteacher
literary scholar
literary critic
theater critic
Birth time/place20.12.1886
Ķīļi
"Ķīļi", Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139
Dzimusi agrākā Vecmoku pagasta Ķīļos.
Education1895 – 1900
Torņakalna Latviešu palīdzības biedrības elementārskola
Torņakalns
Rīga

1901 – 1906
Maldoņa Rīgas sieviešu ģimnāzija
Rīga
Rīga

1910 – 1912
Latvju dramatiskie kursi
Rīga
Rīga

1912
Vācija
Germany
Apmeklē Žaka Dalkroza ritmiskās vingrošanas institūtu.

1919 – 1924
University of Latvia
Rīga
Rīga

Baltu filoloģija

Working placeBaltijas Universitāte
Vācija
Germany
Mācībspēks drāmā.

1906 – 1907
M. Martinellas privātskola

Skolotāja


1907 – 1908
Vintera proģimnāzija
Skolotāja

1908 – 1915
Latviešu izglītības biedrības proģimnāzija
Rīga
Rīga

Skolotāja


1915 – 1916
Pētera Dzeņa ģimnāzija
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Skolotāja P. Dzeņa evakuētā ģimnāzijā Pēterpilī.


1916 – 1917
Ļišinas ģimnāzija
Rīga
Rīga
Skolotāja

1917 – 1918
Latviešu izglītības biedrības vidusskola

Skolotāja


1919 – 1922
Riga 2nd Secondary School
Rīga
Rīga

Skolotāja


1922
Laikraksts "Brīvā Zeme"
Rīga
Rīga
Teātra kritiķe
Participation in organisationsStudent Sorority "Varavīksne"
Goda filistre
Emigrated1944
Vācija
Germany

00.12.1950
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Place/time of death22.08.1975
Potaketa
Pawtucket, Rhode Island, United States
BuriedSwan Point kapsēta
585 Blackstone Blvd, Providence, RI 02906, USA
RewardsKrišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par grāmatu "Dace Akmentiņa".
1930

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par autobiogrāfiju "Cilvēks domā – Dievs dara".
1963

Map legend

Showing 1-16 of 16 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Ķīļi
("Ķīļi", Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139)
20.12.1886Birth time/placeFarmstead
2Potaketa
(Pawtucket, Rhode Island, United States)
22.08.1975Place/time of deathCity
3Vācija
(Germany)
1944EmigratedCountry
4Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
01.12.1950EmigratedCountry
5Swan Point kapsēta
(585 Blackstone Blvd, Providence, RI 02906, USA)
(Not set)BuriedCity
6Rīga
(Rīga)
1910 - 1912EducationCity
7Torņakalns
(Rīga)
1895 - 1900EducationPart of a city
8Rīga
(Rīga)
1901 - 1906EducationCity
9Rīga
(Rīga)
1919 - 1924EducationCity
10Vācija
(Germany)
1912EducationCountry
11Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1915 - 1916Working placeCity
12Rīga
(Rīga)
1919 - 1922Working placeCity
13Rīga
(Rīga)
1908 - 1915Working placeCity
14Rīga
(Rīga)
1922Working placeCity
15Rīga
(Rīga)
1916 - 1917Working placeCity
16Vācija
(Germany)
(Not set)Working placeCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.