Osvalds Lācis

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (27); Person of reception (29)

Photos: Person in photo(5)

NameOsvalds Lācis
SummaryOsvalds Lācis (1901–1981) – rakstnieks. Dzimis grāmatu tirgotāja ģimenē. Mācījies Madonas un Cesvaines ģimnāzijā, studējis medicīnu Latvijas Universitātē (1920–1928), piedalījies Pāles senkapu arheoloģiskajos pētījumos. Rediģējis "Tautas ārstniecības kalendāru", publicējis stāstus periodikā. 1944. gadā devies bēgļu gaitās uz Vāciju, vēlāk izceļoja uz Austrāliju, dzīvoja Sidnejā un strādāj par tehniķi slimnīcu laboratorijās. Pirmās dzejas publikācijas laikrakstos "Latvis", "Latvijas Kareivis", "Zemgales Balss". Trimdā izdotas vairākas grāmatas – poēma "Barons" (1958), stāstu un noveļu krājumi "Mēs un viņas" (1964), "Ķīvīte"(1968) un "Rīgas kundziņš" (1973). Manuskriptā palikušo darbu krājumu "Ak, pasaulīt!" (1986) sakārtojusi meita Astra Lāce. Darbiem raksturīga stingra uzbūve, ass dzīves vērojums, bagāta valoda.
Personal informationDzimis grāmatu tirgotāja ģimenē.
Sieva Olga Lāce (dzimusi Siliņš; mirusi 1960), meitas – Amanda Lācis un Astra Lācis, grafiķe, ilustrējusi tēvs Osvalda Lāča grāmatas, gatavojusi vākus žurnālam "Mazputniņš", strādāja par grāmatu ilustratori austrāliešu apgādā "Angus and Kobertson".

1944: bēgļu gaitās devies uz Vāciju.
Izceļoja un dzīvoja Austrālijā.
Work

Literārā darbība

Ģimnāzijas laikā ievieto dzejoļus skolas žurnālā, bet pēc ģimnāzijas beigšanas 1920. gadā izdod grāmatā divu iespiedlokšņu biezumā
stāstu "Starp šo sauli un viņu sauli".
Pirmās publikācijas – dzejoļi laikrakstos "Latvis", "Latvijas Kareivis", "Zemgales Balss" .
1924: 15. novembrī laikrakstā "Latvis" publicēts dzejolis "Svētvakars".

Literārie darbi
1958
: poēma "Barons" (poēma saņēma Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas sacensībā 2. vietu; Sidneja: Salas apgāds)
1964: stāstu un noveļu krājums "Mēs un viņas"
1968: stāstu krājums "Ķīvīte"
1973: stāstu krājums "Rīgas kundziņš"
1986: izdoti manuskriptā palikušie darbi krājumā "Ak, pasaulīt!"

Neilgu laiku bijis Veidenes latviešu bēgļu nometnes izdevuma "Krustceļos" literārās daļas vadītājs (izdots 100 eksemplāros).0

Quotations

Par poēmu "Barons" (1958, Sidneja: Salas apgāds)

"Barons ir poēma, kuras autors ir ar labu skolu, un ir rakstījis jau Latvijā. Savā dzejdarbā O. Lācis labskanīgā un svaigā latviešu valodā tēlo kādu Vidzemes Malienas dzīves ainu, ko vienādā mērā var uzskatīt kā par vēstures, tā dabas tēlojumu. Viņš to dara tagad tik reti vairs dzirdētos sešpēdu jambos, šai svinīgi rāmajā pantmērā, kas šķiet tik tāls un svešs mūsu laikmeta īsajiem, nervozajiem emociju izkliedzieniem, kas raksturo standartizētā masas cilvēka iekšējo pasauli. [..] Kas mūs jo sevišķi saista Osvalda Lāča poēmā, ir viņa prasme apvienot poēmas tematikas skarbumu ar jauko formu."
Sarma, Jānis. Autors ar labu skolu. Austrālijas Latvietis, Nr. 470, 1959, 24. janv.

Par stāstu krājumu "Mēs un viņas" (1964)

" Krietni vien "ezeriņiska" ir Osvalda Lāča izteiksme ar itin bagātu un novada vārdiem piebārstītu valodu. "Ezeriņiska" ir Lāča smīnīgā attieksme pret tēlojamiem cilvēkiem un ārkārtējiem notikumiem, ar ko saistīts šo cilvēku liktenis. Bet Lāča smīns allaž ir daudz asāks, nežēlīgāks nekā Ezeriņam. [..] šī grāmata ir viens no visvērtīgākajiem ieguvumiem mūsu pēdējo gadu novelistikā. Ar to, turpinot stāstniecības stingrās formas tradīcijas, sagādāts nepieciešamais atsvars jauno autoru eksperimentiem."
Rudzītis, Jānis. Mēs un viņas. Londonas Avīze, Nr. 968, 1965, 19. febr.

"Te lasītājam būs gan interesanti notikumi, gan erotika, gan smalka daiļrades māksla. [..] Osvalds cis ir nobriedis novelists ar oriģinālu tematiku un savu paša īpatnību. Viņš būtu ierindojams tai kategorijā, kurā mēdz minēt Mopasānu un Jāni Ezeriņu. Tieši ar erotisko problēmu un sievietes vīrieša attieksmju tulkojumiem viņš dod mūsu daiļradei svaigus jaundarbus. Manuprāt, viņam būtu jāatturas no fizioloģisku un psīcholoģisku norišu murgainajām analīzēm, īpaši tad, ja darīšana ar reālistisku noveli. [..] O. Lāča spēks ir reālistiska tēlojuma novele, kurai (kā darbā "Emīne") var efektīvi pārsegt vieglu dabas poēzijas plīvuru."
Gāters, Alfrēds. Nobriedirs novelists. Daugavas Vanagu Mēnešraksts, Nr. 3, 1966.


Par stāstu krājumu "Ķīvīte" (1968, Mineapole: Tilta apgāds)

".. jaunajā grāmatā autors tēmas izvēlē kļuvis daudzpusīgāks. Stāstu un noveļu notikumi norisinās gan Latvijas laukos, gan Austrālijas pilsētās, kur stāstītājs atklāj lasītājam cilvēka daudzšķautnainību. Vieni tiecas dzīvē kaut ko sasnieg; (Abstraktā glezna), citiem piemīt godīgums (Kvīts) vai mantas kāre (Ķīvīte), un dažos darbos Osvalds Lācis kavējas filozofiskās pārdomās (Uzticīgais. Vecā tēva augšāmcelšanās. Ticība). Gluži jauns grāmatā ir Lāča tīkamais humors. [..] Salīdzinot ar pirmajiem darbiem,
rakstnieks jūtami samazinājis metaforu pārbagātību, kādēļ izteiksme kļuvusi mērķtiecīgāka, autora nodoms skaidrāks. Būdams reālists, Osvalds Lācis ar reālo notikuma norisi lasītāju tomēr ne vienmēr pārliecina, bet tas nav arī autora nolūks. [..] Savos stāstos Osvalds Lācis mīl lietot dzimtās vietas Kārzdabas apvidus vārdus. [..] Salīdzinot ar Osvalda Lāča pirmo grāmatu Mēs un viņas, Ķīvīte ir krāsaināka un interesantāka."
Luce, Ņina. Stāsti ar paplašināt tematiku. Londonas Avīze, Nr. 1178, 1969, 11. apr.
LinksAstra Lāce - Daughter
Occupationsauthor
Birth time/place18.08.1901
Rīga
Rīga
EducationUnknown – 1914
Rīgas Aleksandra zēnu ģimnāzija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050

Mācījies līdz 1. pasaules karam, tad mācības turpināja Madonā un Cesvainē.


Unknown – 1920
Cesvaine Secondary School
Cesvaines pils
Pils iela 1, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

1914
Madonas ģimnāzija
Madona
Madona, Madonas novads

1920 – 1927
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Nepabeigtas studijas Medicīnas fakultātē; studiju virziens: medicīna.

Working placeVeidene
Weiden in der Oberpfalz, Bavaria, Germany
Strādāja par laborantu nometnes slimnīcā.

Batersta
Bathurst, New South Wales, Australia
Strādāja nometnē par medicīnas laborantu.

Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia
Strādāja asins laboratorijā Randvikas slimnīcā; nostrādāja visu darba mūžu līdz pensijai.
Participation in organisationsRīga
Rīga
Darbojies mākslinieku pulciņā "Kamols".
Place/time of death22.11.1981
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia

Map legendShowing 1-10 of 10 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
18.08.1901Birth time/placeCity
2Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
22.11.1981Place/time of deathCity
3Madona
(Madona, Madonas novads)
1914EducationCity
4Cesvaines pils
(Pils iela 1, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871)
1920EducationCastle
5Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1920 - 1927EducationBuilding, house
6Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050)
1914EducationBuilding, house
7Veidene
(Weiden in der Oberpfalz, Bavaria, Germany)
(Not set)Working placeCity
8Batersta
(Bathurst, New South Wales, Australia)
(Not set)Working placeCity
9Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
(Not set)Working placeCity
10Rīga
(Rīga)
(Not set)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.