Osvalds Akmentiņš

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (50); Co-author (1); Person of reception (11)

Audio/video: Narrator (1)

Photos: Person in photo(3)

NameOsvalds Akmentiņš
SummaryOsvalds Akmentiņš (1914-2004) - publicists. Aktīvi darbojies žurnālistikā un sabiedriskajā darbā. Pirmā publikācijas kopš 20. gs. 30. gadiem. 1944. gada rudenī devās bēgļu gaitās uz Vāciju, vēlāk izceļoja uz ASV, dzīvoja Bostonā. Vācis arhīvu par veclatviešiem Amerikā, kā arī publicējis grāmatu "Amerikas latvieši" (1958), "Latvijas idejas Amerikā" (1969) un citas. Ap 200 rakstu par Latviju un Baltijas valstu problēmām iespiests amerikāņu laikrakstos.
Personal informationDzimis amatnieka ģimenē.

Precējies ar Irēni Akmentiņu (dzimusi Ulmane), dēli Juris Akmentiņš un Pēteris Akmentiņš, meita Sandra Akmentiņa.
Work

Darbība žurnālistikā

1932: pirmā publikācija jaunatnes žurnālā "Dzintarzeme".
Darbojies laikrakstos "Jaunajā Dienas Lapā," "Pēdējā Brīdī", "Rīts", "Brīvā Zeme" un reģionālajos laikrakstos kā dienas korespondents.

Vairākus gadus
pavadījis Ērgļos, kur pētījis Rūdolfa Blaumaņa gaitas un rakstnieka saskari ar vietējiem
ļaudīm. Par Rūdolfu Blaumani plašāks apcerējums iespiests "Latvju Mēnešrakstā".

Otra pa
saules kapa laikā rakstījis frontes laikrakstam "Daugavas Vanagi", kur sniedzis kultūrvēsturiskas studijas par pirmajiem latviešu kara koresdentiem jau no serbu un turku kara laika. Beidzis Oļģerta Liepiņa vadīto Darba kameras žurnālistikas kursu.
1946-1948: laikraksta "Nākotnes Ceļš" redaktors , darbojies arī citos latviešu bēgļu laika un trimdas izdevumos, tostarp "Latvju Žurnāls", "Laiks", "Latvija Amerikā"; publicējis apceres par dažiem izciliem veclatviešiem Jēkabu Siebergu, Frici Freidenfeldu u. c, arī par latviešu māksliniekiem trimdā.
1950:
rediģēja laikrakstu "Bostonas Ziņas".
Quotations"No Vietalvas pagasta Vecsniedzēm Vidzemē līdz Bostonai Amerikai ir tāls un raibs ceļš, ko liktenis lēmis nostaigāt publicistam Osvaldam Akmentiņam [..]. Nav bijusi viegla viņa augšupeja no gājēja jaunekļa, kam jāizbauda visas lauku dzīves grūtības, līdz šobrīd redzamam preses darbiniekam. Arī izglītība vairāk iegūta pašmācības ceļā, kaut, aizgājis no laukiem uz Rīgu, iestājās Latvijas Tautas universitātē, kur klausījās lekcijas Mākslas un filozofijas fakultātē. Diena aizritēja darbā, vakari - skolā. Pats viņš par sevi saka: "Visu to darīju tāpēc, ka par savu dzīves uzdevumu uzskatīju kalpošanu rakstiem.""

Sudrabiņš, Jānis. Osvaldam Akmentiņam - 75. Pilsonis, 1992, 25. aug.
Occupationspublicist
author
Birth time/place30.05.1914
Vecsniedzes
"Vecsniedzes", Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads, LV-5109

Residence1945 – 1950
Ķīle
Kiel, Schleswig-Holstein, Germany
Dzīvoja latviešu bēgļu nometnē.

1950 – 2004
Bostona
Boston, Massachusetts, United States
Education
Pabeidzis Darba Kameras žurnālistu kursus.

1924 – 1929
Sausnējas sešklasīgā pamatskola
Sausnēja
Sausnēja, Sausnējas pagasts, Madonas novads

1929 – 1930
Suntažu sešklasīgā pamatskola
Suntaži
Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads

1938 – 1941
Latvijas Tautas universitāte
Rīga
Rīga

Studējis Mākslas un filozofijas fakultātē.

Working placeLaikraksts "Latvija Amerikā"
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
Līdzstrādnieks.

Rīga
Rīga

Paralēli studijām Latvijas Tautas augstskolā strādājis Rīgas spirta fabrikā.

Participation in organisationsLatviešu preses biedrība
Bostona
Boston, Massachusetts, United States

Bostona
Boston, Massachusetts, United States
Latviešu-lietuviešu vienības dalībnieks.

Daugavas Vanagi
Bostona
Boston, Massachusetts, United States
Darbojās Bostonas nodaļā.
Emigrated00.10.1944
Vācija
Germany
Ar ģimeni devās bēgļu gaitās.

1950
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Place/time of deathBostona
Boston, Massachusetts, United States

Buried09.01.2004
Vestroksberija
West Roxbury, Boston, Massachusetts, United States

Apbedīts Ģetzemanes kapos.

RewardsKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par aktīvu 50 gadu darbu žurnālistikā, īpaši pievēršoties nacionālajiem jautājumiem.
1993

Map legend

Showing 1-15 of 15 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Vecsniedzes
("Vecsniedzes", Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads, LV-5109)
30.05.1914Birth time/placeFarmstead
2Ķīle
(Kiel, Schleswig-Holstein, Germany)
1945 - 1950ResidenceCity
3Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
1950 - 2004ResidenceCity
4Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
(Not set)Place/time of deathCity
5Vācija
(Germany)
01.10.1944EmigratedCountry
6Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1950EmigratedCountry
7Vestroksberija
(West Roxbury, Boston, Massachusetts, United States)
09.01.2004BuriedCity
8Sausnēja
(Sausnēja, Sausnējas pagasts, Madonas novads)
1924 - 1929EducationVillage
9Suntaži
(Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads)
1929 - 1930EducationVillage
10Rīga
(Rīga)
1938 - 1941EducationCity
11Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
(Not set)Working placeCity
12Rīga
(Rīga)
(Not set)Working placeCity
13Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
(Not set)Participation in organisationsCity
14Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
(Not set)Participation in organisationsCity
15Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
(Not set)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.