Olafs Gūtmanis

lv
Report to editor

Collections (3)

Items: Author (1)

Works: Author (58); Compiler (2); Editor (1); Author of the comment (4); Person of reception (31)

Audio/video: Narrator (1)

Photos: Person in photo(11)

NameOlafs Gūtmanis
Name at birthOlafs Fricis Indulis Gūtmanis
SummaryOlafs Gūtmanis (1927–2012) – rakstnieks, sabiedriskais darbinieks. Galvenokārt rakstījis dzeju, kā arī dažādus prozas darbus – stāstus, tēlojumus, ceļojumu aprakstus, esejveida pārspriedumus un miniatūrtipa apceres. Bijis Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas vadītājas, kā arī Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas priekšsēdētājs.
Personal informationDzimis tiesas ierēdņa Indriķa Gūtmaņa un vīna tirgotavas īpašnieces Irma Gūtmanes (dzimusi Bite) ģimenē.

1964. gadā apprecējies ar ķirurģi Birutu Liedi, ar kuru 1965. gadā piedzimis dēls Māris, bet 1968. gadā – meita Ieva. 1970. gadā laulība šķirta.
1973. gadā apprecējies otrreiz ar mākslinieci Velgu Kļaviņu. Tajā pašā gadā dzimis dēls Dāvis.
Work

Literārā darbība

Pirmā publikācija
1960: dzejolis "Martā" laikrakstā "Komunists" (06.03.)

Dzejoļu krājumi

1964: "Stiprie mezgli"
1972: "Zilā glūda"
1977: "Disonanse"
1981: "Atgriešanās ceļš"
1985: "Saulgrieži"
1996: "Godavārti"
2001: "Visa laba jāņuzāle"

Dzejas izlase
1987: "Pēdu puķes"

Proza
1969: "Mednieku zemē"
1971: "Aiz ziemeļblāzmas"
1982: "Tur, Haijarlika ciedru silos"
1984: "Tundras un taigas stāsti"
1992: "Dzīves grāmata"
2001: "Jūrmalciems"
2003: "Dzērvju dejas"
2004: "Iekoptā Kurzeme"
2005: "No klaidoņa par svētceļnieku"
2006: "Dzintars"

Proza bērniem
1971: "Vectēva alnis"
1977: "Brieža dziesma"

Olafa Gūtmaņa radošā daiļrade apkopota piecos "Rakstu" sējumos, kas izdoti laikā no 2006. līdz 2012. gadam.

Cittautu autoru darbu tulkojumi

Tulkojis no lietuviešu un krievu valodas lugas Liepājas teātrim, kā arī F. Tjutčeva, A. Tolstoja un A. Koļcova dzeju.

Sastādītie raksti

1998: kopā ar citiem sastādījis un rediģējis grāmatu par Tautas fronti Liepājā "Atmiņas nākotnei"
1999: kopā ar A. Miglu sastādījis krājumu par novada literātiem "Liepājnieku smilšu rausis"

Quotations

Par Olafu Gūtmani

"Latvijā neatrast otra tāda dzejnieka un rakstnieka kā Olafs Gūtmanis. Ne ar vienu nesajaucams, ne ar vienu nesalīdzināms. Latviešiem tik iemīļotās dziesmas, kas pavadīja Trešās atmodas laiku, "Pie pleca plecs kā ierindnieki" vārdu autors, LTF Liepājas nodaļas valdes priekšsēdētājs. Līdz kaulam liepājnieks un līdz katrai sava ķermeņa šūnai dabas draugs, tās aizstāvis. Savu spalvas brāli Albertu Cauni Gūtmanis raksturojis ar epitetu dabasgudrs. Iespējams, trāpīgi. Taču visprecīzāk šis epitets raksturo Olafu Gūtmani pašu. Viņam piestāv arī cita kolēģa – Ērika Hānberga veltītais epitets mežatraks."
Lāsma Ģibiete. Dabasviedais, mežatrakais, upesgudrais. Jaunā Gaita, Nr. 264, 2011.

"Olafs ir kārtīgs medniekstāstu stāstītājs, labs dzejnieks un cilvēks, kurš uz kājām stāv stipri un latviski. Viņš ir iesakņojies savā zemē, bet viņa domas lido augstu un tālu. Viņa valoda ir blīva, sveķaina, tai piemīt garša, smarža un dvēsele."
Valda Rūmnieka izteikums, ko fiksējis Valdis Aleksandrovs. Kurzemnieks Gūtmanis atver Jūrmalciemu. Literatūra un Māksla Latvijā, Nr. 45, 08.11.2001.

Par Olafa Gūtmaņa dzeju

"O. Gūtmaņa dzejā būtiskākais ir dzimtā Kurzemes krasta vides atspoguļojums, sakņu un māju motīvs, dzimtenes dzeja. Šī dzeja aicina tautiešus un novadniekus atgriezties mājās, visviens, no kādām sibīrijām, īrijām, briselēm vai rīgām.
Otra atšķirīga O. Gūtmaņa dzejas mākslinieciskā telpa ir Sibīrija. Tā kā izsūtījuma skaudrums okupācijas režīma laikā tiešā veidā dzejā izpausties nevarēja, tad tas izmanāms vien zemtekstos, atsevišķos mājienos, vispārinājumos un abstraktās līdzībās. Priekšplānā izvirzījusies jauna cilvēka pietāte un pat sajūsma Sibīrijas dabas varenības priekšā. Taigas ainojumi izdevušies visai organiski izjusti un krāsaini."
Gūtmanis, et al. Raksti / Olafs Gūtmanis. Liepāja: LiePA, 2006, 466. lpp.

Par Olafa Gūtmaņa prozu

"Liepājnieka galvenais prozas darba lauks ir autobiogrāfiskie un dokumentālie teksti, kas nereti jau robežojas ar personisko dienasgrāmatu, ar tautas dzīves hroniku un memuārliteratūru. Jāņem vērā, ka rakstnieks pats pārpārēm izbaudījis klaidoņu romantiku. Tomēr līdzās faktiem un konkrētībai sava vieta vienmēr atradusies arī iztēlei, iedvesmotiem sapņiem, emocionālai tēlainībai."
Lāms, et al. Kurzemes iekopšana: Olafa Gūtmaņa dzīves un mākslas ceļos. Liepāja: LiePA, 2021, 237. lpp.
Occupationspoet
author
public employee
Birth time/place
10.01.1927
Liepāja
Liepāja
Residence
1927 – 1940
Liepāja
Liepāja
Kopā ar vecākiem dzīvojis Ezermalē, arī Liepājas centra un Jūrmalas parka kvartālos.

1933 – 1939
Kalvenes pagasts
Kalvenes pagasts, Dienvidkurzemes novads
Vasaras pavadījis vectēva Jēkaba lauku mājās "Pavāriņos".

1986
Jūrmalciems
Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads

Īrējis un 1988. gadā iegādājies "Šeiru" mājas.

Education1934 – 1940
Liepājas pilsētas 8. pamatskola
Liepāja
Liepāja

1947 – 1950
Liepājas vakara vidusskola
Liepāja
Liepāja

1947 – 1950
Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskola
Ausekļa iela 11/15, Liepāja
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401

Mācījies vokālajā nodaļā.


1950 – 1952 (Date is approximate)
Krasnojarskas novads
Krasnoyarsk Krai, Russia

Mācījies Tjuthetas rajona krievu vidusskolā un absolvējis 10. klasi.

Working place1941 – 1947
Krasnojarskas novads
Krasnoyarsk Krai, Russia

Strādājis par zvejnieku, plostnieku, krāvēju, siena pļāvēju, tvaika katla kurinātāju, kā arī darījis citus darbus.


1947 – 1950 (Date is approximate)
Liepāja
Liepāja

Strādājis par mūrnieka palīgu, kā arī transportstrādnieku kooperatīvā "Liepājas Dārznieks".


1950 – 1956
Krasnojarskas novads
Krasnoyarsk Krai, Russia

Bijis mednieks, uzskaitvedis Čuļskas Mašīnu un traktoru stacijā, zvejnieks, kā arī noliktavas strādnieks Krasnojarskā.


1956 – 1959 (Date is approximate)
Liepāja
Liepāja
Strādājis par rēķinvedi sēklu veikalā.

1959 – 1962
Liepājas Muzikāli dramatiskais teātris
Liepāja
Liepāja

Dziedājis Liepājas teātra muzikālās trupas korī.


1962 – 1963
Liepāja
Liepāja

Transportstrādnieks Liepājas Tipogrāfijā.


1964 – 1966
Liepāja
Liepāja

Dispečers zvejnieku artelī "Boļševiks".


1966 – 1967
Laikraksts "Ļeņina ceļš"
Liepāja
Liepāja

Strādājis par vēstuļu nodaļas vadītāju.


1967 – 1970
Tivas Republika
Республика Тыва, Сибирский федеральный округ, Россия
Rudeņos bijis mednieks.

00.04.1967 – 00.08.1967
Bārta
Bārta, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads

Atsveķotājs Bārtas mežniecībā.


00.09.1967 – 1970
Laikraksts "Komunists"
Pasta iela 3, Liepāja
Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401

Līdzstrādnieks.


1970 – 1971
Liepāja
Liepāja

Ugunsdzēsēju brigādes komandieris kokapstrādes kombinātā "Baltija".


00.10.1971 – 00.11.1971
Laikraksts "Ļeņina ceļš"
Liepāja
Liepāja
Korektors.

00.11.1971 – 00.01.1974
Liepāja
Liepāja

Vecākais redaktors Liepājas stacionārajā televīzijas translācijas punktā.


1974 – 1975
Laikraksts "Komunists"
Pasta iela 3, Liepāja
Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401
Tulks.

1975 – 1981
Laikraksts "Komunists"
Pasta iela 3, Liepāja
Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401
Korektors un vecākais korespondents.

1988 – 1992
Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa
Liepāja
Liepāja

Vadītājs un literārais konsultants.


1990 – 1991
Latvijas Tautas fronte
Liepāja
Liepāja

Liepājas nodaļas priekšsēdētājs.


1994 – 1997
Liepājas dome
Liepāja
Liepāja
Deputāts.

2002
Žurnāls "Helikons"
Liepāja
Liepāja
Redaktors, vēlāk redakcijas kolēģijas loceklis.
Participation in organisations1973
Latvian Soviet Writers’ Union

Biedrs.

Travelled1965
Baikāls
Lake Baikal, Russia
Rudenī kopā ar Uldi Briedi apceļojis Baikāla dienvidu krastu.

1966
Tivas Republika
Республика Тыва, Сибирский федеральный округ, Россия
Devies ceļojumā kopā ar trīs ceļabiedriem.

1983
Sibīrija
Siberia, Russia

Ceļojis pa Jeņisejas pieteku Evenkijā.

Deported14.06.1941 – 1947
Krasnojarskas novads
Krasnoyarsk Krai, Russia

Ticis izsūtīts kopā ar ģimeni.


1950 – 1956
Krasnojarskas novads
Krasnoyarsk Krai, Russia

No 1950. gada līdz 1954. gadam kopā ar tēvu un māti dzīvojis Krasnojarskas apgabala Tjuhtetskas rajonā, bet no 1955. gada līdz 1956. gadam nometināts Krasnojarskas pilsētā.

Place/time of death04.12.2012
Liepāja
Liepāja
Buried2012
Liepājas Centrālā kapsēta
Klaipēdas iela 83, Liepāja, LV-3416
Memorials2014
Uliha iela 38, Liepāja
Uliha iela 38, Liepāja, LV-3401
Pēc Ērika Kūļa un Jēkaba Ozoliņa iniciatīvas pie O. Gūtmaņa pēdējās dzīvesvietas atklāta dzejniekam veltīta piemiņas plāksne.
RewardsDzejas dienu balva
Saulgrieži
Balva piešķirta par dabas un cilvēka attieksmju mākslinieciski stabilu atainojumu krājumā "Saulgrieži".
Dzeja
1985

Egona Līva piemiņas balva ''Krasta ļaudis''
Balva piešķirta par grāmatas "Raksti" 5. sējumu.
Labākā grāmata
2012

Map legendShowing 1-36 of 36 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Liepāja
(Liepāja)
10.01.1927Birth time/placeCity
2Jūrmalciems
(Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads)
1986ResidenceVillage
3Liepāja
(Liepāja)
1927 - 1940ResidenceCity
4Kalvenes pagasts
(Kalvenes pagasts, Dienvidkurzemes novads)
1933 - 1939ResidenceParish
5Liepāja
(Liepāja)
04.12.2012Place/time of deathCity
6Krasnojarskas novads
(Krasnoyarsk Krai, Russia)
14.06.1941 - 1947DeportedRegion
7Krasnojarskas novads
(Krasnoyarsk Krai, Russia)
1950 - 1956DeportedRegion
8Liepājas Centrālā kapsēta
(Klaipēdas iela 83, Liepāja, LV-3416)
2012BuriedCemetery
9Liepāja
(Liepāja)
1947 - 1950EducationCity
10Liepāja
(Liepāja)
1934 - 1940EducationCity
11Ausekļa iela 11/15, Liepāja
(Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401)
1947 - 1950EducationBuilding, house
12Krasnojarskas novads
(Krasnoyarsk Krai, Russia)
1950 - 1952EducationRegion
13Krasnojarskas novads
(Krasnoyarsk Krai, Russia)
1941 - 1947Working placeRegion
14Liepāja
(Liepāja)
1959 - 1962Working placeCity
15Bārta
(Bārta, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads)
01.04.1967 - 01.08.1967Working placeVillage
16Krasnojarskas novads
(Krasnoyarsk Krai, Russia)
1950 - 1956Working placeRegion
17Liepāja
(Liepāja)
1962 - 1963Working placeCity
18Liepāja
(Liepāja)
1964 - 1966Working placeCity
19Liepāja
(Liepāja)
1966 - 1967Working placeCity
20Pasta iela 3, Liepāja
(Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401)
01.09.1967 - 1970Working placeBuilding, house
21Tivas Republika
(Республика Тыва, Сибирский федеральный округ, Россия)
1967 - 1970Working placeRegion, area
22Liepāja
(Liepāja)
1970 - 1971Working placeCity
23Liepāja
(Liepāja)
01.11.1971 - 01.01.1974Working placeCity
24Liepāja
(Liepāja)
1988 - 1992Working placeCity
25Liepāja
(Liepāja)
1990 - 1991Working placeCity
26Liepāja
(Liepāja)
1994 - 1997Working placeCity
27Liepāja
(Liepāja)
1947 - 1950Working placeCity
28Liepāja
(Liepāja)
1956 - 1959Working placeCity
29Liepāja
(Liepāja)
01.10.1971 - 01.11.1971Working placeCity
30Pasta iela 3, Liepāja
(Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401)
1974 - 1975Working placeBuilding, house
31Pasta iela 3, Liepāja
(Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401)
1975 - 1981Working placeBuilding, house
32Liepāja
(Liepāja)
2002Working placeCity
33Baikāls
(Lake Baikal, Russia)
1965TravelledLake
34Tivas Republika
(Республика Тыва, Сибирский федеральный округ, Россия)
1966TravelledRegion, area
35Sibīrija
(Siberia, Russia)
1983TravelledRegion, area
36Uliha iela 38, Liepāja
(Uliha iela 38, Liepāja, LV-3401)
2014MemorialsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.