Olafs Gūtmanis

lv
Report to editor

Collections (3)

Items: Author (1)

Works: Author (48); Compiler (2); Editor (1); Author of the comment (4); Person of reception (27)

Audio/video: Narrator (1)

Photos: Person in photo(2)

NameOlafs Gūtmanis
SummaryOlafs Gūtmanis (1927.10.I –2012) – rakstnieks.
1941.14.VI deportēts uz Krasnojarskas novada Sovetskas raj., tad uz Taimiras pussalu. Strād. par zvejnieku, plostnieku, kurinātāju. 1947 atgriezies Liepājā, līdz 1950 XI māc. pils. vakarskolā un mūzikas vidusskolā. 1950 otrreiz izsūtīts uz Krasnojarskas novada Tjuhtetas raj. Čulpkas ciemu. Strād. par mednieku, uzskaitītāju MTS brigādē. 1956 reabilitēts, atgriezies Ljā, kādu laiku māc. Liepājas mūzikas vsk., dziedājis Liepājas t-ra muzikālās trupas korī (1959-62), tad transportstrādnieks (1962-64) un dispečers (1964-66) 27. tipogrāfijā. 1966-82 ar pārtraukumiem strād. laikr. "Ļeņina Ceļš", "Komunists". Atsveķotājs Bārtas mežniecībā, rudeņos mednieks Tuvas APSR (1967-70), ugunsdzēsējs kombinātā "Baltija" (1970-71), vecākais red. TV Liepājas filiālē (1971-73). RS b. (1973). Kopš 1988 III RS Liepājas nod. vadītājs. Bijis Ljas Tautas frontes Liepājas nod. valdes pr-js, 1994-97 Liepājas domes deputāts. Dzīv. Jūrmalciemā.
Pirmais dzejolis "Martā" public. laikr. "Komunists" 1960.6.III. Pirmajā dzejoļu krāj. "Stiprie mezgli" (1964) dominē trauksmaina, jūsmīga noskaņa.
Krāj. "Zilā glūda" (1972) centrā piejūras un tundras dzīves romantika, cilvēka un dabas saikne, gaiša, vietām stāstnieciska izteiksme. Krāj. "Disonanse" (1977) pievērsies cilvēka iekšējai pasaulei, tiecies atsegt laika pretrunas. Spēcīgs, patiesi izjusts dabas tēlojums krāj. "Atgriešnās ceļš" (1981). Krāj. "Saulgrieži" (1985) dabas saulgriežu motīvs saistīts ar tautas un indivīda dvēseles pārtapšnas laiku. Izd. dzejoļu krāj. "Pēdu puķes" (1987). Krāj. "Godavārti" (1996) apkopota pirmsatmodas gadu lirika. Krāj. "Visa laba jāņuzāle" (2001) dzejas rindas savijas krāšņā Jāņu vainagā, spēku smeļot Ljas zemē un dabā. Prozas krāj. "Mednieku zemē" (1969), "Aiz ziemeļblāzmas", "Vectēva alnis" (abi 1971), "Brieža dziesma" (1977), "Tur, Haijarlika ciedru silos" (1982), "Tundras un taigas stāsti" (1984). Tajos dominē tundras un taigas cilvēku dzīves uztveres, dabas savdabības tēlojums. Izd. atmiņu tēlojumi "Dzīves grāmata" (1992) - dzejnieka dzīvesstāsts no bērnu dienām līdz izsūtījumam, trimdai Sibīrijā. Grām. "Jūrmalciems" (2001) atainota dzīve skarbajā Kurzemes zemes strēlē starp Liepāju un Nīcu. G. rakstījis arī bērniem, tulk. no liet., krievu val. (lugas Liepājas t-rim, F. Tjutčeva, A. Tolstoja, A. Koļcova dzeju). Kopā ar citiem sast. un red. grām. par Tautas fronti Liepājā "Atmiņas nākotnei" (1998). Sastādījis krāj. par novada literātiem "Liepājnieku smilšu rausis" (1999, kopā ar A.Miglu).
L. Čaklais M. Starp ezeru un jūru // Karogs, 1981, 9; Olafs Gūtmanis: Lit. rād. Liepāja, 1981; Dzīve - uztriepusies kā eļļas glezna: (Saruna ar O.G.) / Pierakst. E.Martuža // Neatkarīgā Cīņa, 1994, 6.I; Olafs. Dzejnieks: (Saruna ar O.G.) / Pierakst. Ē.Kūlis // Kurzemes Vārds, 1996, 4.I.
K. Žestovska
Personal informationDz. tiesas ierēdņa ģim.
Occupationspoet
author
Birth time/place
10.01.1927
Liepāja
Liepāja
Residence
Jūrmalciems
Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Nīcas novads
Education1934 – 1940
Jāņa Čakstes pamatskola
Liepāja
Liepāja

1947 – 1950
Liepājas vakara vidusskola
Liepāja
Liepāja

1947 – 1950
Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskola
Ausekļa iela 11/15, Liepāja
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401
Working placeTjuhteta
Tyukhtet, Krasnoyarsk Krai, Russia
Strādājis par mednieku, uzskaitītāju MTS brigādē.

Bārta
Bārta, Bārtas pagasts, Grobiņas novads
Atsveķotājs Bārtas mežniecībā

1941 – 1947
Krasnojarskas novads
Krasnoyarsk Krai, Russia
Strādājis par zvejnieku, plostnieku, kurinātāju.

1959 – 1962
Liepājas Muzikāli dramatiskais teātris
Liepāja
Liepāja
Dziedājis Liepājas teātra muzikālās trupas korī (1959-62)
Deported14.06.1941 – 1947
Krasnojarskas novads
Krasnoyarsk Krai, Russia

1950 – 1956
Tjuhteta
Tyukhtet, Krasnoyarsk Krai, Russia

Čulpkas ciemu

Place/time of death04.12.2012
Liepāja
Liepāja
RewardsDzejas dienu balva
Saulgrieži
Balva piešķirta par dabas un cilvēka attieksmju mākslinieciski stabilu atainojumu krājumā "Saulgrieži".
Dzeja
1985

Egona Līva piemiņas balva ''Krasta ļaudis''
Balva piešķirta par grāmatas "Raksti" 5. sējumu.
Labākā grāmata
2012

Map legend

Showing 1-12 of 12 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Liepāja
(Liepāja)
10.01.1927Birth time/placeCity
2Jūrmalciems
(Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Nīcas novads)
(not set)ResidenceVillage
3Liepāja
(Liepāja)
04.12.2012Place/time of deathCity
4Krasnojarskas novads
(Krasnoyarsk Krai, Russia)
14.06.1941 - 1947DeportedRegion
5Tjuhteta
(Tyukhtet, Krasnoyarsk Krai, Russia)
1950 - 1956DeportedCity
6Liepāja
(Liepāja)
1947 - 1950EducationCity
7Liepāja
(Liepāja)
1934 - 1940EducationCity
8Ausekļa iela 11/15, Liepāja
(Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401)
1947 - 1950EducationBuilding, house
9Krasnojarskas novads
(Krasnoyarsk Krai, Russia)
1941 - 1947Working placeRegion
10Tjuhteta
(Tyukhtet, Krasnoyarsk Krai, Russia)
(not set)Working placeCity
11Liepāja
(Liepāja)
1959 - 1962Working placeCity
12Bārta
(Bārta, Bārtas pagasts, Grobiņas novads)
(not set)Working placeVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.