Ojārs Vācietis

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (224); Atdzejotājs (3); Compiler (4); Author of the comment (10); Person of reception (145)

Photos: Person in photo(18)

NameOjārs Vācietis
Personal information
Dzimis kalpu ģimenē. Tēvs – Oto Vācietis, māte – Berta Vāciete. Brālis – Imants Vācietis.
1956. gada 11. maijā apprecējies ar dzejnieci, tulkotāju un žurnālisti Ludmilu Azarovu. Abu laulībā dzimis dēls Žanis Vācietis.
Work

Pirmā publikācija

1950: dzejolis "Miera balss" Apes rajona laikrakstā "Sarkanā Ausma"

Literārā līdzdalība citos projektos

Rakstījis scenāriju par kara pēdējām dienām, kas noraidīts.
1993: izdota zīmējumu mape "Starp dzejoli un dzejoli".

Cittautu rakstnieku darbu tulkojumi

1961: Anatolijs Gladiļins "Brigantīna paceļ buras" (kopā ar Imantu Dikesu)
1979: Mihails Bulgakovs "Meistars un Margarita"
R. Roždestvenska, A. Jožefa, M. Isakovska darbi.
Quotations

Par Ojāra Vācieša nozīmi latviešu literatūras vēsturē

"Ojāra Vācieša grāmatas lasot, mēs saklausām latviešu tautas sirdspukstus vismaz trīs desmitgadēs. Bet ne tikai tanīs vien – ar maģisku māksliniecisku intuīciju spēdams dzīvot arī senvēsturē un aizvēsturē, līdzi ugunij burdamies pāri senču kauliem, dziļi sevī juzdams iepriekšējo audžu dumpiniekus, katordzniekus, nacisma naktī pelnos sadedzinātos, revolūcijas jūdasu cauršautos cilvēkus un pazemotās tautas, Ojārs Vācietis ir viens no latviešu kultūras pilnvarotajiem sūtņiem cilvēcē. Viņš ir nesalīdzināmi vecāks par saviem 50 gadiem, ko liktenis tam atvēlēja dzīvot, – viņš ir mūsu gara brīvības un tālas gaismas reģis."

Jānis Peters

"Ojārs Vācietis līdz 60. gadiem turpināja Jāņa Sudrabkalna dzejoļu krājumā "Brāļu saimē" iedibināto dzejas skolu, kam raksturīga padomju dzīves glorifikācija, bet vēlāk nodevās autentiska komunisma un pareiza sociālisma meklējumiem, paužot oficiālajai valsts ideoloģijai nepieņemamu idejiski estētisko pozīciju. Disidentisms kā kultūras parādība un tā izraisītā rezonanse Latvijas sabiedrībā 60. gados saistīta galvenokārt ar diviem dzejoļu krājumiem: Vācieša "Elpa" (1966) un Belševicas "Gadu gredzeni" (1969)."

"Ojārs Vācietis ir un paliek viens no visspilgtākajiem un vispretrunīgāk vērtētajiem autoriem 20. gadsimta latviešu rakstniecībā, un tas ir veicinājis spēcīgu ārpusliterāro kontekstu (vēsturisko, politisko, sociālo) klātbūtni viņa dzejas uztverē un vērtējumos. Vācietis kā dzejnieks dzima un mūžībā aizgāja padomju Latvijā, viņam nebija lemts kā Vizmai Belševicai, Mārim Čaklajam, Imantam Ziedonim, Imantam Auziņam, Jānim Peteram un citiem viņa laika un cīņu biedriem literatūrā pieredzēt Aukstā kara beigas, PSRS sabrukumu un Latvijas valsts atjaunotni. Es neteiktu – pieredzēt Atmodu, jo latviešu tautas intelektuālā atmoda, pateicoties Ojāram Vācietim un viņa brīvdomīgās dzejas grupējumam, bija sākusies jau 60. gados, kad dzeja tika raidīta un lielā sabiedrības daļā arī uztverta kā poētiski konspiratīva informācijas nodošanas un komunikācijas forma. Latviešu literatūras vēsture nav sevišķi bagāta ar tā saucamajiem literārajiem grupējumiem, kas, vairāk vai mazāk noformējušies, būtu nākuši klajā ar manifestiem, programmām un ietekmējuši literāros, un līdz ar to arī sabiedriski politiskos, procesus: Dzelme, Trauksme, jaunnacionālisti, Kaza, Elles ķēķis, t.s. Franču grupa. Šajā uzskaitē trūkst varbūt mūsdienu latviešu rakstniecībai un kultūrai paša būtiskākā grupējuma ar Ojāru Vācieti avangardā un viņa ciešākajiem sekotājiem – Vizmu Belševicu, Imantu Ziedoni, Imantu Auziņu, Māri Čaklo, Jāni Peteru – līdzās, kas jau 60. – 70. gados konsekventi un neatlaidīgi sāka rakstīt neatkarības deklarāciju dzejā."

Ausma Cimdiņa

Par Mihaila Bulgakova romāna "Meistars un Margarita" tulkojumu

"[..] pats nozīmīgākais notikums tēmā "Mihails Bulgakovs un Latvija" neapšaubāmi ir Ojāra Vācieša veiktais "Meistara un Margaritas" tulkojums, kas nāk klajā izdevniecībā "Liesma" 1979. gadā. "Meistara un Margaritas" tulkojuma nozīme ir plašāka par viena, lai arī ģeniāla, romāna tulkojumu. Tas, līdzīgi Bībeles vai J. V. Gētes "Fausta" tulkojumam, apliecina katras nacionālas kultūras briedumu, tās gatavību, vajadzību un prasmi lietot cilvēces izcilākos garīgos sasniegumus. [..] domāju, ka tulkotāja panākumus nodrošināja viņa paša briedumgadu dzejas stils, kas daudzviet sakrīt ar Bulgakova stilu un balstās uz emocionāliem un stilistiskiem kontrastiem, kur notiek reizēm asa, reizēm plūstoša pāreja no lirikas uz ironisku grotesku, no surdinēta maiguma uz skarbumu un pat rupjību. [..] Gan viens, gan otrs pat uzkrītoši vairās no klasiskiem poētismiem, balstās uz sarunvalodas dažādiem slāņiem un itin nemaz nebēg arī no t.s. vulgārismiem. Gan viens, gan otrs allaž izmanto literārās valodas konkrētos, nevis abstraktos vārdus. Vācietis un Bulgakovs ignorē arī normu, kas nosaka vārdu kārtību teikumā. Tieši ar vārdu kārtības dažādošanu viņi panāk attiecīgajā brīdī nepieciešamo liriski patētisko vai sarkastiski ironisko intonāciju."

Silvija Radzobe
LinksLudmila Azarova (1935–2012) - Wife
Occupationspoet
translator
autors
Birth time/place13.11.1933
Trapene
Trapene, Trapenes pagasts, Smiltenes novads
Residence1960 – 1983
Ojāra Vācieša iela 19, Rīga
Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV-1004

No 1960. gada Ojāra Vācieša ģimene dzīvojusi dzīvoklī Lielajā Altonavas ielā 19 (mūsdienās Ojāra Vācieša iela 19).

Education1942 – 1948
Trapene elementary School
Trapene
Trapene, Trapenes pagasts, Smiltenes novads

1948 – 1952
Gaujiena Secondary School
Gaujiena
Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads

1952 – 1957
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Vēstures un filoloģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras nodaļa
Working placeLiterature and Art
Rīga
Rīga
Redaktors

1958 – 1959
Magazine "Flame"
Rīga
Rīga
Līdzstrādnieks

1959 – 1962
Žurnāls "Bērnība"
Rīga
Rīga
Atbildīgais sekretārs

1962 – 1963 (Date is approximate)
Riga Motion Pictures Studio
Rīga
Rīga
Redaktors 

1968 – 1983
Žurnāls "Draugs"
Rīga
Rīga
Redaktors
Participation in organisations1956 – 1983
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs

Place/time of death28.11.1983
Rīga
Rīga
BuriedCarnikavas kapi
Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads
Memorials24.10.2015
Carnikavas kapi
Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads
Ojāra Vācieša un Ludmilas Azarovas piemiņas ansamblis Carnikavas kapos. Arhitekte Ingūna Rībena, tēlniekam Gļebs Panteļejevs, akmeņkalis Guntis Pandars.
Pieminekļa pamatā ir Ojāra Vācieša dzejoļu krājuma "Zibens pareizrakstība" poētika, un piemineklī dzejnieka portrets ir atveidots zibens šķērsgriezumā, savukārt Ludmilas Azarovas kapavieta attēlota kā balta lode, simbolizējot saulesgaismu un līdzsvaru.
Museums1988
Ojārs Vācietis Memorial Museum
Ojāra Vācieša iela 19, Rīga
Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV-1004

Muzejs atrodas ēkā, kur kopš 1960. gada dzīvoja dzejnieks ar savu ģimeni.

RewardsLatvijas PSR Valsts prēmija
Elpa
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Elpa".
Literatūrā
1967

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1972

LĻKJS prēmija
Prēmija piešķirta par augsti māksliniecisku laikabiedra tēla atspoguļojumu latviešu padomju dzejā.
Literatūrā, mākslā, žurnālistikā un arhitektūrā
1976

LPSR Tautas dzejnieks
1977

PSRS Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu cikliem krievu valodā "Piedod, Dzimtene, man!", "Es gribu tikt pareizi saprasts", "Rītam ticēt" un poēmām "Ekskursija fon Vulfa mežā" un "Klavierkoncerts".
Literatūra
1982

Map legendShowing 1-15 of 15 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Trapene
(Trapene, Trapenes pagasts, Smiltenes novads)
13.11.1933Birth time/placeVillage
2Ojāra Vācieša iela 19, Rīga
(Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV-1004)
1960 - 1983ResidenceBuilding, house
3Rīga
(Rīga)
28.11.1983Place/time of deathCity
4Carnikavas kapi
(Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads)
(Not set)BuriedCemetery
5Trapene
(Trapene, Trapenes pagasts, Smiltenes novads)
1942 - 1948EducationVillage
6Gaujiena
(Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads)
1948 - 1952EducationVillage
7Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
1952 - 1957EducationBuilding, house
8Rīga
(Rīga)
(Not set)Working placeCity
9Rīga
(Rīga)
1962 - 1963Working placeCity
10Rīga
(Rīga)
1968 - 1983Working placeCity
11Rīga
(Rīga)
1958 - 1959Working placeCity
12Rīga
(Rīga)
1959 - 1962Working placeCity
13Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1956 - 1983Participation in organisationsBuilding, house
14Carnikavas kapi
(Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads)
24.10.2015MemorialsCemetery
15Ojāra Vācieša iela 19, Rīga
(Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV-1004)
1988MuseumsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.