Nikolajs Lečmanis

lv
Report to editor

Works: Author (14); Person of reception (12)

Photos: Person in photo(2)

NameNikolajs Lečmanis
PseudonymFabiāns, J. Ērglis
SummaryDzejnieks, Latvijas valsts armijas virsnieks, redaktors, žurnālists Nikolajs Lečmanis (1904–1986) dzimis Madlienā. Mācījies vietējā skolā, studējis ķīmiju Latvijas Valsts tehnikumā, beidzis Latvijas Karaskolu un kopš 1929. gada bija saistīts ar Latvijas armiju. Pirmās literārās debijas skolas gados, pirmās publikācijas kopš 1925. gada (publicējies līdz 1928. gadam). Rakstniecībai pievērsies atkārtoti trimdā, dzīvojot Vācijā. Līdzdarbojies latviešu laikraksta "Latvija" redakcijā. Personiski kara, gūsta un bēgļu gaitu pārdzīvojumi atspoguļoti miniatūru krājumā "Karavīra nenosūtītās vēstules" (1947). Dzejoļu krājjumiem "Zvaigzne logā" (1962), "Eju savā gaismā" (1968), "Es pasaules tirgū" (1976) raksturīgs pasaules modernistu pieredzes atbalsojums bez trimdas dzejnieku jaunākās paaudzes protesta skaļuma vai tukšām patriotisma deklarācijām.
Personal informationDzimis saimnieka ģimenē.
1929–1941: dzīves ikdiena saistīta ar dienestu Latvijas armijā.

Otrā pasaules kara laikā nonācis gūstā; Latvijā palika sieva un dēls, kuri tika izsūtīti uz Sibīriju.
Work

Pirmā publikācija

Pirmie dzejoļi ievietoti Rīgas valsts tehnikuma radošā pulciņa žurnālā "Saturns".
1925: pirmā publikācija dzejolis "Ziedoņa skaņa" laikraksta "Brīvais Imantas Gars" 11. septembrī.
1925–1928: publicējis dzejoļus un rakstus laikrakstos "Latvijas Sargs", "Latvis", žurnālā "Kadets" un citur.

Literārai jaunradei atkārtoti pievērsies bēgļu gados un trimdā; dzejas un miniatūru publikācijas trimdā – laikrakstos "Nameja Gredzens", "Daugavas Vanagi", "Latvija", "Latvija Amerikā", "Treji Vārti" un citur; rakstījis arī recenzijas par jaunākajām grāmatām.
Pēc nometņu laika beigām piedalās latviešu rakstnieku literāros sarīkojumos, Kultūras dienās Vācijā.

Literārie darbi

1947: miniatūru krājums "Karavīra nenosūtītās vēstules".
1962: dzejas krājums "Zvaigznes logā".
1968: dzejas krājums "Eju savā gaismā".
1976: dzejas krājums "Es pasaules tirgū".

Darbība žurnalistikā

Kopš 1945: darbojas kā žurnālists. Rakstījis žurnālā "Nameja Gredzens" (1945).
1946–1947: Valkas latviešu bēgļu nometnes (Mercfelda) rotētā biļetena "Dienas Ziņas" līdzstrādnieks.
1959–1969: laikraksta "Latvija" politiskais redaktors un apgāda "Latvija" vadītājs.
Quotations

Par Nikolaja Lečmaņa daiļradi

"Nikolajs Lečmanis dzejo savā, īpatā izteiksmē brīvajā pantā ar filozofisku ievirzi. Viņš aicina tiekties pēc ārējā un iekšējā dvēseles klusuma, ko parasti var atrast ārpus pilsētu trokšņiem un tvana. Vakara klusumā dzejnieks var sarunāties ar savu Dievu un tas nāk pretim, ja cilvēks dažus soļus pamet Dievam pretim. [..] ir liels patriots un svešumu nespēj pieņemt. Tādēļ sajūtas vienmēr uz ceļa, kā ceļinieks, ejot savā gaismā."

Daģis, Jānis. Karavīrs un dzejnieks jubilārs. Latvija, 1974, 16. febr.

"Zvaigznes logā" (1962)

"N. Lečmanis mūsu lepni sazēlušajā dzejā ienāk klusu, bez neparastām domu un rakstura īpašībām, un tomēr viņam ir savu doma risināma un pašam savs aistētlskais pārdzīvojums. [..] Šai mazajā grāmatiņā ir daudz īstas, pārdzīvotas dzejas. [..] N. Lečmanis prot uztvert Ikdienas lieta daiļumu. Šo daiļumu viņš prot arī izteikt īpata šarma pilnās gleznās. [..] N. Lečmanis ir spējīgs dzejnieks ar |oti labu dzeju gan aistētiskā pārdzīvojuma un veiklās formas, gan filozofiski iekrāsotā ētiska satura dēļ."

Gāters, Alfrēds. Kluss ienācējs lepni sazēlušajā dzejā. Latvija, 1962, 28. apr.

"Lečmanis zīmē vienu eksistences situāciju pēc otras, kas katra vienreizēja, neatjaunojama, nesamaināma; katrā situācijā cilvēkam sevi jāapliecina un jāpārvar atbildības sajūtā. Viens mirklis dzen otru, cilvēks sevī ieaug un nākošā atrod sevi citā situācijā. [..] Autors ir sirds aistēts un nevis fantasts, kas grib aizvilināt ar papīra puķēm. Viņa dzejas gleznās valdzina dabiskums, iejūta un īpats redzēšanas
veids. Dzejnieks paver kādu neredzētā stūrīti, kādu aizmirstās paradīzes jausmu
. [..] Autoram liela tematu dažādība. Pārsvarā arvien problēmu risināšana. Tā Lečmanis mūsu dzejnieku pulkā ieņem īpatu vietu un ir savrupceļa gājējs. Viņš nesakliedzas jauno dzejdaru grupās ar skaļiem lozungiem un ārišķībām, bet paliek uzticīgs mūžīgajām dzejas vērtībām. [..] Viņa dzeja liek cilvēkam sevī pārrūgt, meklēt pazaudēto paradīzi un mulst dzīvības prieka apliecināšanā, lai sevi piepildītu un apliecinātu. "

Spoģis, Alberts. Zvaigžņu vērotājs ar sapņu pīpi. Daugavas Vanagi, 1962, 1. jūl.

"Eju savā gaismā" (1968)

"Krājums Eju savā gaismā ar 33 dzejoļiem pārsniedz pirmā krājuma kvalitāti. Dzejnieks Ir strādājis un darbā audzis. To apliecina izteiksme, kas kļuvusi vienkārša un koncentrēta. Savdabīgajās gleznās vairs nav uzbāzīgu krāsu triepienu, salīdzinājumiem nav "zaļuma piegaršas", kā tas dažuviet ir pirmajā krājumi. Dzejas forma nav mainījusies: tā ir tāla no klasiskās, tik pat tālu no "ultramodernās", un, ja Lečmanis šajā formā var vislabāk izteikties, tad tur nav nekā ko iebilst."

Apse, Arnolds. Eju savā gaismā. Latvija, 1969, 4. okt.

"Es pasaules tirgū" (1976)

"Gadiem ejot lietas un notikumus viņš skatījis citādi, vērtējis savādāk. Ar gadiem radusies skepse, kuplojusi rezignācija un ironija. [..] Nikolajs Lečmanis raksta brīvajā panta, reizēm salaužot rindas nevajadzīgi, kas nepadara dzeju skanīgāku un ritmiskāku. Bet tā ir viņa īpatnība.,kas jāpieņem. Brīvais pants dod lielāku izteiksmes brīvību, bet Lečmanim tā ir pavisam lakoniska. To ko grib. viņš pasaka ar nedaudz vārdiem, pat pavisam ikdienišķiem. Šinī tehnoloģijas laikmetā cilvēki parasti baidās kļūt romantiski un par visam lietām – sentimentāli. Par Lečmaņa Jauno grāmatu nevar teikt – tā ir vienkārša sirsnīga dzeja. Tā jālasa, jāsaprot. Trimdas kupli sazarojušās dzejas vidū tai ir sava vieta."

Alks, Ojārs. Personiska dzeja. Latvija, 1977, 22. janv.

Occupationspoet
journalist
Birth time/place20.02.1904
Madliena
Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads
Dzimis Ērgļu mājās Madlienā, kur vecākiem piederēja dažādu preču veikals, bet Ķeipenes pagastā – labiekārtota lauksaimniecība.
ResidenceVācija
Germany
Grosenbrode, Dillingena.

1969 – 1986
Neištate
Neustadt, Schleswig-Holstein, Germany
EducationMadliena
Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads

Mācījies Madlienas skolā.


1921 – 1925
Rīgas Valsts tehnikums
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1010

Beidzis ķīmijas nodaļu.


1928 – 1929
War School / The National Defence Academy of Latvia
Krišjāņa Barona iela 99, Rīga
Krišjāņa Barona iela 99, Rīga, LV-1012

Beidz kā leitnants.

Working place1929 – 1941
Latvian Army
Rīga
Rīga
4. Valmieras kājnieku pulks Rīgā. Rotas komandieris, organizē dažādus kursus.

1956 – 1969
Laikraksts "Latvija" (1946–1986)
Gincburga
Günzburg, Bavaria, Germany, 89312

Laikraksts "Latvija" redakcijas loceklis un apgāda "Latvija" vadītājs.

Service1926 – 1928
Latvian Army
Dienests 12. Bauskas kājnieku pulkā Daugavpilī.

01.03.1942
28. policijas bataljonā, vēlāk 33. pulkā, veic arī pulka tieslietu virsnieka pienākumus. 1944. gada novembrī pārskaitīts uz 3. būvpulku, kur viņš līdz Vācijas kapitulācijai veic adjutanta pienākumus.
Detention1945 – 1946
Gūstā Šlezvigā-Holšteinā, Putlosas gūstekņu novietnē un Beļģijā — Cēdelghēmā.
Place/time of death23.10.1986
Eitīne
Eutin, Schleswig-Holstein, Germany

BuriedKatskilu brāļu kapi
Bloomer Rd 414, Tannersville, State of New York, United States

Apbedīta pelnu urna.

Map legend

Showing 1-10 of 10 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Madliena
(Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads)
20.02.1904Birth time/placeVillage
2Vācija
(Germany)
(Not set)ResidenceCountry
3Neištate
(Neustadt, Schleswig-Holstein, Germany)
1969 - 1986ResidenceCity
4Eitīne
(Eutin, Schleswig-Holstein, Germany)
23.10.1986Place/time of deathCity
5Katskilu brāļu kapi
(Bloomer Rd 414, Tannersville, State of New York, United States)
(Not set)BuriedCemetery
6Madliena
(Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads)
(Not set)EducationVillage
7Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1010)
1921 - 1925EducationBuilding, house
8Krišjāņa Barona iela 99, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 99, Rīga, LV-1012)
1928 - 1929EducationBuilding, house
9Rīga
(Rīga)
1929 - 1941Working placeCity
10Gincburga
(Günzburg, Bavaria, Germany, 89312)
1956 - 1969Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.