Milda Geidāne

lv
Report to editor

Works: Author (18); Author of the comment (2); Person of reception (5)

Photos: Person in photo(1)

NameMilda Geidāne
Additional namesMilda Ābola
PseudonymDaigne E., Dzelonis I., Podiņš Miķelis
SummaryMilda Geidāne (1928–2004), rakstniece. Stāstu krājuma "Pāri jātiek" (1960), garo stāstu "Viena vasara" (1963), "Viršu saulgoze" (1967) autore. 1969. gadā pēc meitas notiesāšanas par pretpadomju darbību Geidāne literāro darbību pārtraukusi. 90. gados stāsti publicēti žurnālos "Lauku Dzīve", "Zvaigzne", "Dadzis", "Skola un Ģimene", laikrakstos "Ventas Balss" un "Zeme". Vairākkārt ar panākumiem piedalījusies "Lauku Avīzes" romānu konkursos. Sarakstījusi vairākus romānus.
Personal informationDzimusi būvtehniķa, Aknīstes puses pazīstamākā 1905. gada revolucionāra Mārtiņa Geidāna ģimenē.
1936–41: mācījusies Rīgas 17. pamatskolā.
1941–42: mācījusies Viesītes pamatskolā.
1944–47: mācījusies Viesītes vidusskolā.
1947–51: strādājusi par biškopi Aknīstē.
1952–56: strādājusi par biškopi Bulduru tehnikuma mācību saimniecībā Vildogā.
Mācījusies klubu vadītāju kursos Rīgā.
1954: strādājusi par kluba vadītāju Līgatnē.
1956–61: Republikas neklātienes tehnikumā mācījusies dārzkopību un biškopību.
1956–60: strādājusi par biškopi Allažos.
1960–62: strādājusi par biškopi Dobeles rajona kolhozā "Daile".
1965–66: strādājusi par biškopi Tukuma rajona kolhozā "Zaļā zeme" un Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacijā.
1968–70: strādājusi par Dundagas bibliotēkas vadītāju. No bibliotēkas bijusi spiesta aiziet pēc meitas notiesāšanas par pretpadomju darbību.
1970–75: strādājusi dažādus darbus Tukuma rajonā.
No 1975: strādājusi Ugālē par apdrošināšanas aģenti, ugunssargu, vidusskolas sekretāri.
1983: pensionējusies.
No 1993: dzīvojusi Vārves pagastā.
Work1951: pirmā publikācija – stāsts "Puķes" žurnālā "Bērnība" (3. Nr.).
1969: sakarā ar meitas notiesāšanu literāro darbību pārtraukusi.
1985: atsākusi literāro darbību ar stāsta "Bagātība" publikāciju žurnālā "Lauku Dzīve" (8. Nr.).
1990. gados: stāsti publicēti žurnālos "Lauku Dzīve", "Zvaigzne", "Dadzis", "Skola un Ģimene", laikrakstos "Ventas Balss" un "Zeme".
Vairākkārt ar panākumiem piedalījusies "Lauku Avīzes" romānu konkursos.


Stāsti

"Pāri jātiek" (stāstu krājums, 1960)
"Viena vasara" (garstāsts,1963)
"Viršu saulgoze" (garstāsts, 1967)

Romāni

"Vēju dziesma" (periodikā 1997-98, grāmatā 2001)
"Puisiķciems" (1999)
"Bāka pār mežiem" (2000)
"Negaisa laiks" (2000)
"Kārklu sīkstums" (2002)
"Pie mums Čusnakciemā" (2003)
"Atvars aiz laipas" (2003)
"Pūķu nams" (2004)
"Izrautās saknes" (2006)
"Sili deg" (2007)

Quotations"Stāstu krājumā "Pāri jātiek" (1960), garajos stāstos "Viena vasara" (1963), "Viršu saulgoze" (1967) Milda Geidāne centusies ieskatīties cilvēku iekšējā pasaulē, lauku dzīves ikdienā un problēmās. Svaiga un izteiksmīga tēlainība stāstos rodama kopā ar krasu personāža dalījumu pozitīvajos un negatīvajos, uzsvērtu didaktiskumu. Attēloto ikdienišķo problēmu jūklī nereti grūti saskatīt darba ideju. Geidānes jaunākajiem darbiem raksturīga tēlaina valoda, saistoši Kurzemes dabas apraksti, taču to literāro vērtību mazina varoņu un situāciju shematiskais veidojums un vienkāršotais problēmu risinājums."


Diāna Kurpniece. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.
Occupationsauthor
Birth time/place09.07.1928
Rīga
Rīga
Residence1993
Vārves pagasts
Vārves pagasts, Ventspils novads

Ar ģimeni dzīvoja un saimniekoja zemnieku saimniecībā "Segliņi".

Education1936 – 1941
Rīgas 17. pamatskola
Telts iela 2a, Rīga
Telts iela 2A, Rīga, LV-1004

1941 – 1942
Viesīte 6-year Primary School
Viesīte
Viesīte, Jēkabpils novads

1944 – 1947
Viesītes vidusskola
Vaļņu iela 7, Viesīte
Vaļņu iela 7, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

1954 (Date is approximate)
Rīga
Rīga

Mācījusies klubu vadītāju kursos Rīgā.


1956 – 1961
Latvijas republikāniskais neklātienes lauksaimniecības tehnikums

Mācījusies dārzkopību un biškopību.

Working place1947 – 1951
Aknīste
Aknīste, Jēkabpils novads
Strādājusi par biškopi Aknīstē.

1952 – 1956
Vildoga [uo]
Vildoga, Līgatnes pagasts, Cēsu novads
Strādājusi par biškopi Bulduru tehnikuma mācību saimniecībā Vildogā.

1954
Līgatne
Līgatne, Cēsu novads
Strādājusi par kluba vadītāju Līgatnē.

1956 – 1960
Allaži
Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads
Strādājusi par biškopi Allažos.

1960 – 1962
Dobeles novads
Dobeles novads
Strādājusi par biškopi Dobeles rajona kolhozā "Daile".

1965 – 1966
Tukuma novads
Tukuma novads
Strādājusi par biškopi Tukuma rajona kolhozā "Zaļā zeme".

1965 – 1966
Pūre
Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads
Strādājusi par biškopi Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacijā.

1968 – 1970
Dundaga
Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads
Strādājusi par Dundagas bibliotēkas vadītāju. No bibliotēkas bijusi spiesta aiziet pēc meitas notiesāšanas par pretpadomju darbību.

1970 – 1975
Tukuma novads
Tukuma novads
Strādājusi dažādus darbus.

1975 – 1983
Ugāle
Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads
Strādājusi par apdrošināšanas aģenti, ugunssargu, vidusskolas sekretāri.
Place/time of death11.11.2004
11. novembra vakarā rakstnieci uz Ventspils—Kuldīgas šosejas mājupceļā pēc lauku ambulances apmeklējuma notrieca kāds BMW.

Map legend

Showing 1-16 of 16 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
09.07.1928Birth time/placeCity
2Vārves pagasts
(Vārves pagasts, Ventspils novads)
1993ResidenceParish
3Vaļņu iela 7, Viesīte
(Vaļņu iela 7, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237)
1944 - 1947EducationBuilding, house
4Rīga
(Rīga)
1954EducationCity
5Telts iela 2a, Rīga
(Telts iela 2A, Rīga, LV-1004)
1936 - 1941EducationBuilding, house
6Viesīte
(Viesīte, Jēkabpils novads)
1941 - 1942EducationCity
7Aknīste
(Aknīste, Jēkabpils novads)
1947 - 1951Working placeCity
8Vildoga [uo]
(Vildoga, Līgatnes pagasts, Cēsu novads)
1952 - 1956Working placeVillage
9Līgatne
(Līgatne, Cēsu novads)
1954Working placeCity
10Allaži
(Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads)
1956 - 1960Working placeVillage
11Dobeles novads1960 - 1962Working placeRegion
12Tukuma novads
(Tukuma novads)
1965 - 1966Working placeRegion
13Pūre
(Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads)
1965 - 1966Working placeVillage
14Dundaga
(Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads)
1968 - 1970Working placeVillage
15Tukuma novads
(Tukuma novads)
1970 - 1975Working placeRegion
16Ugāle
(Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads)
1975 - 1983Working placeVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.