Miķelis Klusiņš

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (3); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(1)

NameMiķelis Klusiņš
PseudonymBīršnābels
Personal informationKLUSIŅŠ Miķelis (1847.18.XI Lielbērsteles, vēlākā Svitenes pag. Kukaros - 1907.12.II Kijevā, Ukrainā) - skolotājs un literāts.
Dz. saimnieka ģim. Beidzis Bērsteles pagastsk., Bauskas apriņķa sk., Jelgavas ģimn. (1871), Tērbatas univ. stud. astronomiju (1872-74). Strād. par mājskolotāju Igaunijā, Pēterburgā, par vācu val. skolotāju Veļikije Luku reālsk. (1877-82), Pleskavas kadetu korpusā (no 1882), Kijevā (no 1896). Pirmie public. humor. stāstiņi "Pulkstens", "Vilks, volk un lupus" laikr. "Baltijas Vēstnesis" 1869.12.IV. Publicējies laikr. "Balss", žurn. "Pagalms", "Rota", "Austrums", "Zemkopis". Plašākās ir apceres "Par latviešu rakstniecības nākamību" (Rīgas Latv. b-bas Zinību komis. "Rakstu krājums", 1888, 4), kur aplūkota latv. tautas tikumiskā gara izkopšanas nepieciešamība kā tautas un tās rakstniecības eksistences pamats, un "Latvieši un igauņi Pleskavas gubernijā" ("Baltijas kalendārs 1888. gadam"). - Ps.: Aluskausa Jēkabs, Bīršnābels.
L. Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu. R., 1893; [Bērziņš R.] R.B. Par Miķeli Klusiņu // Balss, 1907, 5./18.II.
I. Rubule
Occupationsteacher
litterateur
Birth time/place18.11.1847

Dzimis Lielbērsteles, vēlākā Svitenes pagasta Kukaros.

Education
mācījies
beidzis Bērsteles pagastsk.

mācījies
beidzis Bauskas apriņķa skolu

1871
mācījies
beidzis Jelgavas ģimnāziju

1872–1874
studējis
studē astronomiju Tērbatas universitātē
Place/time of death12.02.1907

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.