Miervaldis Bumbieris

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (1); Person of reception (7)

Photos: Person in photo(1)

NameMiervaldis Bumbieris
SummaryMiervaldis Bumbieris (1921–1998) – dramaturgs, aktieris, režisors. Darbojies Adelaides latviešu teātra ansamblī, bijis režisors un aktieris vismaz 30 lugu izrādēs. Sarakstījis lugas, kas izrādītas Adelaidē, Sidnejā, Melburnā un Pērtā. 1986. gadā izdots lugu krājumus "Pīpes dūmos".
Personal informationDzimis Rīgā tirgotāja ģimenē, bērnību un agros jaunekļa gadus aizvadījis Aizputē.
Agras
jaunības iespaidi vismazāk izbālē gadu tecējumā. Kurzemes apriņķa pilsēta Tebras upes krasta, vēstures teiksmu apvītā Aizputes pils, Latvijas mazpilsētas intīmā gaisotne — tie ir meti, kas bieži atspoguļojas viņa literārajos darbos, lugās.

1944: devies bēgļu gaitās uz Vāciju.
1949: izceļojis uz Austrāliju. Pēc ieceļošanas Austrālijā pirmos 7 gadus strādājis necilus darbus Dienvidaustrālijas dzelzceļu operatīvā daļā.
Work

Literārā darbība

Literatūra saistījusi jau ģimnāzista gados. Rakstījis dzejoļus, kas iespiesti ģimnāzijas žurnālā, vēlāk universitātes izdevumos.
Pirmo
lugu uzrakstījis Vācijas nometnē, tomēr nebija apmierināts ar tā kvalitāti un iznīcinājis.

1946: dzīvojot bēgļu nometnē Vācijā, iesaistījies teātra spēlēšanā, debitējot Jāņa Lejina lugā "Nebrauc tik dikti".
Kopš 1952: darbojies par aktieri un režisoru Adelaidas latviešu teātra ansamblī, kur izrādītas viņa lugas "Klaidonis" (1968), "Es redzu sauli" (1969), "Stamahits un es" (1970), "Mans krusttēvs" (1974), "Laime bija tik tuvu" (1975), "Vienas ziemas hercogs" (1989).
Teātrim pievērsusies visa Bumbieru ģimene dzīvesbiedre Irma, dēls Indulis un meita Veneta.
32 gadus bija Adelaides latviešu teātra ansamblī dažādos administratīvos amatos.
Piedalījies 98
iestudējumos, tēlojot vairāk nekā 40 galvenās lomas.
1958: debitēja kā režisors
Somerseta Moema lugā "Vēstule".

Literārie darbi
1986
: lugu krājums "Pīpes dūmos" (Austrālija).

Blakus teātrim darboties latviešu sabiedriskajās organizācijās
1975–1978: DV Austrālijas valdes priekšsēdis un DV Centrālās valdes loceklis.
Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē vicepriekšsēdis Dienvidaustrālijā.
Muzicējis DV Adelaides nodaļas pūtēju orķestrī.
Dziedājis DV Adelaides nodaļas vīru korī "Daugava".
Adelaides Latviešu biedrības goda biedrs.

Ieguvis fitopatologa izglītību. Piedalījies starptautiskos fitopatologu kongresos ASC, Dienvidāfrikā un Eiropā.
1964: publicējis pirmo pētījumu par sakņu puves sēnītēm priežu sēkleņu audzētavās.
Raksti profesionālās
publikācijās: "Australian Journal of Biological Sciences", "Plant Disease Reporter", "Australian Journal of Science" un citos.
QuotationsPar radošo procesu Miervaldis Bumbieris teicis:
"Kad sāc rakstīt, fantāzija attīstās, idejas nāk klāt, luga sāk raisīties. Prozu nekad neesmu rakstījis. Tam man trūkst pacietības. Ja
rodas kāds aizmetnis, uzreiz iedomājos, kā attiecīgā vieta izskatīsies uz skatuves. Bet man nav noteiktas metodes vai plāna, kā lugas rakstīt."
Austrālijas Latvietis, Nr.1790 (09.08.1985)

Par lugu tematiku:
"Savās lugās nevienu nevēlos pamācīt. Visos darbos parādās mīlestības motīvs. Mīlestība taču redzama visā dzīvē un tā cilvēku pārveido. Vienīgi "Klaidonī" darbība ir politiska rakstura un risinājās Latvijā, bet citām lugām nav noteiktas darbības vietas. Lugā "Mans krusttēvs" skarta cilvēka brīvības ierobežošana un ģenētiska mechanika, par ko darbā daudz runāja, un kas pašlaik
ir tikpat aktuāla, ja ne aktuālāka. Pa reizei uznākot «luste» rakstīt tīru komēdiju. Patīkot rotaļāties ar valodu, dialogiem. Komēdija visu to atļauj. Piemēram, farsu Rakstnieku dienas Kukabara uzrakstījis, lai skatītajiem būtu ko pasmieties. Jautājumam, vai, rakstot lugas,
autors domā arī par teātra apmeklētājiem, Bumbieris atbild: "Dabiski, ka interese, ko domā publika. Ja publika nav atsaucības, nav patikas ne rakstīt, ne spēlēt. Rakstot tieši nedomāju, kā izpatikt publikai, bet ceru, ka tas notiks. Ja luga publikai patīk, autoram gandarījums. Speciāli neeju apkārt un neprašņāju, kā paticis. No skatītājiem turos pēc iespējas tālāk."
Zariņš, Aleksandrs. Jauns lugu krājums. Saruna ar dramatiķi, režisoru un aktieri Miervaldi Bumbieri Adelaidē Austrālijas Latvietis, Nr.1790 (09.08.1985)

Par lugu "Mans krusttēvs" autors teicis:
"Mana definīcija par lugu ir vienkārši - luga. Tā nav ne drāma, ne arī komēdija. Ja tas būtu iespējams, es šo darbu drīzāk nodēvētu par stāstu vai noveli ar ilustrācijām. Lugā kāds jauneklis stāsta par dažiem notikumiem viņa krusttēva mikrobiologa Jāņa Zemzara dzīvē. Stāstu ilustrē aktieri teātra veidā. [..] Varētu sacīt, ka šī luga savā apdarē visumā atgādina to drāmas veidu, ko dēvē par episko teātri."
Austrālijas Latvietis, Nr.1225 (03.05.1974"

Par lugu krājumu "Pīpes dūmos" (1986)

"Krājumā "Pīpes dūmos" ietvertas piecas M. Bumbiera lugas: triju darbība rit Austrālijā, pirmās lugas notikumi mezglojas. Latvijā kādā Kurzemes mazpilsētiņā, bet lugā "Vienas dienas hercogs" M. Bumbieris liek pārcelties uz Kurzemes hercogisti un tikties ar populāro Sakšu Moricu. M. Bumbieris visbiežāk raksta par to, ko pats dzīvē vērojis un pieredzējis, viņš prot lugās uzzīmēt sulīgus, savdabīgus raksturus, raiti raisās dialogs, bet uz īpaši oriģinālu un dziļu problēmu risinājumu autors nedomā pretendēt, viņš rūpējies
par repertuāru savam kolektīvam."
Hausmanis, Viktors. Viens trimdas teātrniekiem. Literatūra un Māksla, Nr.32 (28.08.1992)
Occupationsdirector
play writer
actor
Birth time/place01.11.1921
Rīga
Rīga
Residence1945 – 1949 (Date is approximate)
Eihštete
Eichstädt, Oberkrämer, Oberhavel, Brandenburg, 16727, Deutschland
Dzīvoja latviešu bēgļu nometnē.

1945 – 1949
Rēgensburga
Regensburg, Bayern, Deutschland
Dzīvoja latviešu bēgļu nometnē.

1949 – 1998
Adelaida
Adelaide, South Australia, Australia
EducationUnknown – 1940
Kazdang Agricultural Technical School
Kazdangas pils
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3457

1940: beidzis mācības.


1940
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Nepabeigtas studijas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē; studiju virziens: ekonomika, jo, sākoties nacionālo studentu vajāšanām, no universitātes izslēgts.


1974 – 1979
The University of Adelaide
Adelaida
Adelaide, South Australia, Australia

1979: beidzis studijas ar Master of Agricultural Science gradu par disertāciju "Phytophthora cryptogea priežu mežos Dienvidaustrālijā".

Working placeAizpute
Aizpute, Aizputes novads
2. pasaules kara laikā darbojies Aizputes apriņķa pārvaldē.

1958 – 1973 (Date is approximate)
The University of Adelaide
Adelaida
Adelaide, South Australia, Australia

1958: sāka darbu Adelaides universitātes Vaita Lauksaimniecības pētīšanas institūta fitopatoloģijas departamentā.


1973
Dienvidāfrikas zemkopības ministrijas aicināts, strādā Stelenbosas augkopības institūtā, kur pētī augsnes sēnīšu, Phytophthora cinnamoni un P. Frytoga izplatību augļu un vīnu dārzos.
Participation in organisationsDaugavas Vanagi
Austrālija
Australia

Austrālāzijas fitopatologijas apvienības biedrs — dibinātājs.

Korporācijas "Patria" filistrs.
Service1942

Otrā pasaules kara laikā brīvprātīgi stājies karavīru rindās un cīnījies 25. Abavas bataljona sastāvā.

Travelled1978
Anglija
England, United Kingdom
Apmeklē vairākus pētniecības institūtus un papildinās Phytophthora sugu taksonomijā, Mikologijas Institūtā Londonā.
Place/time of death08.04.1998
Adelaida
Adelaide, South Australia, Australia
BuriedAdelaida
Adelaide, South Australia, Australia
RewardsPBLA Krišjāņa Barona prēmija
Par ilggadēju un veiksmīgu darbību teātra mākslā.
1993

Map legend

Showing 1-13 of 13 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
01.11.1921Birth time/placeCity
2Eihštete
(Eichstädt, Oberkrämer, Oberhavel, Brandenburg, 16727, Deutschland)
1945 - 1949ResidenceCity
3Rēgensburga
(Regensburg, Bayern, Deutschland)
1945 - 1949ResidenceCity
4Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
1949 - 1998ResidenceCity
5Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
08.04.1998Place/time of deathCity
6Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
(Not set)BuriedCity
7Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1940EducationBuilding, house
8Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
1974 - 1979EducationCity
9Kazdangas pils
(Jaunatnes gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3457)
1940EducationCastle
10Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
1958 - 1973Working placeCity
11Aizpute
(Aizpute, Aizputes novads)
(Not set)Working placeCity
12Anglija
(England, United Kingdom)
1978TravelledCountry
13Austrālija
(Australia)
(Not set)Participation in organisationsCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.