Māris Bērziņš

Report to editor

Collections (2)

Works: Author (26); Person of reception (51)

Audio/video: Narrator (1)

Photos: Person in photo(2)

NameMāris Bērziņš
PseudonymGūtenmorgens
Summary

Māris Bērziņš (1962) – rakstnieks, sešu romānu, vairāku īsprozas un lugu krājumu autors. Sarakstījis romānu "Svina garša", par ko saņēmis plašu atzinību un vairākas godalgas, tostarp Dzintara Soduma balvu par novatorismu literatūrā un Baltijas Asamblejas balvu. Grāmatu sērijas "Es esmu..." ietvaros sarakstījis romānu "Nākotnes kalējs" par rakstnieku, Latvijas PSR Tautas komisāru padomes, Latvijas PSR Ministru Padomes un PSRS Augstākās Padomes Tautību padomes priekšsēdētāju Vili Lāci. 

Personal informationBĒRZIŅŠ Māris (born on December 7, 1962 in Riga) - writer, play writer.

Finished Riga Trade vocational secondary school (1981) and University of Latvia Faculty of Economics, Industrial Economics (1990). He worked in various companies as trade inspector, meteorologist, economist; worked in Ministry of Economics of the Republic of Latvia (1993). He was the State Culture Capital Foundation's State (SCCF) first director (1998-2001), the city of Riga Chairman of the Public Utilities Commission (PUC) (2001-2007). Bērziņš has been a member of the Latvian Writers' Union since 2007.
Māris Bērziņš was handed The Annual Latvian Literature Award 2009 for collection of plays "Imagine" (Iztēlojies) and The Baltic Assembly (BA) prize for Literature 2015 for novel "The Taste of Lead" (Svina garša) and the prize of Dzintars Sodums (2015). The novel portrays fateful events in the lives of Latvians at the beginning of World War II.

BIBLIOGRAPHY

Prose

First novel "Eriks Traums dream" (Ērika Trauma Sapnis; 2003), "Gutenmorgens"(Gūtenmorgens; 2007; in 2009 - second edition), book for childrens "Fat Stranger" (Resnais svešinieks; 2008). "Time Will Save History. Documentary sculpture collection by Aigars Bikše and stories by Māris Bērziņš" (Laika pavēlnieki/ Māris Bērziņš, stāsti; Aigars Bikše, tēlniecība; 2011), "Hello, Dzintar Mihail!" (Sveiks, Dzintar Mihail!; 2013), "The Tase of Lead" (Svina garša; 2015).

Plays

"Imagine. Three plays" (2009).

Work

Literārā darbība

2006, 2008: lugas "Pirmā reize”, "Iztēlojies”, "Bezcerīgs gadījums” un "Kabineta suns” godalgotas ar veicināšanas prēmijām "Nacionālajā lugu konkursā".
2007: pasaka "Resnais svešinieks jeb pasaka par Kristeru un cūkmenu” ieguvusi 2. vietu "Meža pasaku” konkursā.
Stāsti publicēti kultūras izdevumos "Kultūras Diena un Izklaide", "Kultūras Forums", "Karogs", "Mūzikas Saule" un citos.

Romāni

2003: "Ērika Trauma sapnis" (Pētergailis).
2011: "Titāna skrūves" (Dienas Grāmata).
2013: "Sveiks, Dzintar Mihail!" (Dienas Grāmata).
2015: "Svina garša" (Dienas Grāmata).
2019: "Aizliegtais pianīns" (Dienas Grāmata).
2021: "Nākotnes kalējs" (Dienas Grāmata).

Stāstu krājumi

2007: "Gūtenmorgens" (Karogs).
2009: "Gūtenmorgens: mazliet pakuplināts krājums" (Mansards).
2011: "Laika pavēlnieki" (Māra Bērziņa stāsti, Aigara Bikšes tēlniecība) (Dienas Grāmata).
2017: "Gūtenmorgens otrreiz" (Dienas Grāmata).
2017: "Gūtenmorgens (piRm'reiz)" (Dienas Grāmata).

Lugas

2009: "Iztēlojies [i’mædzin]" (Mansards).


Darbu recepcija citās mākslās

2009: pēc stāsta "Gūtenmorgens un laika mašīna” uzņemta īsfilma ar tādu pašu nosaukumu (režisore Elīna Ļihačeva).
2016: Latvijas Nacionālajā teātrī iestudēta luga "Svina garša" pēc Māra Bērziņa romāna ar tādu pašu nosaukumu (režisors Valters Sīlis).
2016: Latvijas Televīzijā pēc stāsta "Vienciems" motīviem uzņemta spēlfilma "Gūtenmorgens Vienciemā" (režisore Linda Olte).
Quotations

Par Māra Bērziņa prozu 

"Māra Bērziņa daiļrade ir dinamiska – katrs nākamais darbs atšķiras gan satura, gan formas ziņā, pāri paliek "tikai" autora specifiskais, ar citiem nesajaucamais stils. [..] Savās grāmatās Bērziņš izvairās no loģiska sižeta un varoņu konkrētības, lai radītu literāro telpu, kurā viss ir iespējams. Biežāk izmantotie paņēmieni – ikviens varonis acumirklī var kļūt par citu, stāstu aizmetņiem trūkst attīstības un atrisinājuma, nav iekšējo monologu un rīcību skaidrojumu. Lai lasītājs šajā telpā nejustos neomulīgi, Bērziņš prot saglabāt stāstu iekšējo loģiku – subjektīvu ritmu un noskaņu, par dzinuli izvēloties komiskas situācijas."

Brokāne, Laura. Stāsti un mērces. Latvju Teksti, Nr. 4, 2011.

Par Māra Bērziņa romānu "Svina garša" (Dienas Grāmata, 2015)

"Man aizraujoši šķiet romāni, kas vēstures disciplīnā jau zināmās koncepcijas papildina ar ar kādiem paralēliem nozīmju slāņiem, kuru iekļaušana zinātniskajā naratīvā ir neiespējama. Tāda ir "Svina garša", īpaši sākot ar okupāciju laika tēlojumu. Es teiktu, ka Bērziņam ir izdevies reprezentēt laikmeta sajūtu. Sižetiska izklāsta hronoloģiskajā secībā tikai romāna beigu daļā autors ievieš citu laika dimensiju un līdz ar to – citu realitāti, nemanāmi vājinot manu apņēmību novērot savas reakcijas lasīšanas procesā. Romāns beidzas ar galvenā varoņa geto slimnīcā redzētā dīvainā sapņa šķietamo piedzīvošanu pēc tam, kad viņš līdz ar sava likteņa biedriem ir kļuvis par kādu no zvaigznēm romāna beigu lappusēs. Sapņa atkārtojums ir tiešs trāpījums manā lasītājas sirdī. Nav asiņu un ložu, ir tikai neizskaidrojama atbrīvotība. Nav arī šaubu – Māra Bērziņa romāns ir laba literatūra."

Lipša, Ineta. Par svina garšu. Latvju Teksti, Nr. 2, 2015.

Par Māra Bērziņa romānu "Aizliegtais pianīns" (Dienas Grāmata, 2019)

""Aizliegtais pianīns" ir teksts, kurā autors virtuozi nobalansē starp Gūtenmorgena absurdo komismu un "Svina garšas" reālismu. Romāns nekādā ziņā nav tikai izvērsts farss, lai gan atsevišķas situācijas literārajām vajadzībām, protams, tiek piespēlētas, taču, tā kā teksta beigās ir pievienots avotu saraksts, kurā atrodama 91 vienība – romānā citētie noteikumi, rīkojumi un citi dokumenti –, ir skaidrs, ka galvenais teksta absurditātes cēlonis slēpjas ne jau rakstnieka iztēlē, bet dzīvē.
Spēle pēc noteikumiem vienmēr ir abpusgriezīga. Kurā brīdī aiz noteikumu fona pazūd cilvēcīgais nepareizības faktors? Ar šo jautājumu mokās bērnudārza komiski likumpaklausīgā vadītāja Sabīne, murgā redzot situāciju: ielas otrā pusē saļimst cilvēks, bet priekšā – sarkanā gaisma luksoforā... Kādos apstākļos un, pats galvenais, kurš tiesīgs lemt par to, kas svarīgāks – regula vai sirdsapziņa? Kara laikā par pavēles ignorēšanu varēja saņemt gan lodi, gan ordeni. Aizliegtais pianīns – gan mūsdienīgā un (mazliet neganti) rotaļīgā veidā – uzdod to pašu grūti atbildamo jautājumu – par prioritātēm."

Simsone, Bārbala. Spēle pēc noteikumiem. Kultūras Diena un Izklaide, 2020, 2. janvāris.

Par Māra Bērziņa romānu "Nākotnes kalējs" (Dienas Grāmata 2021)

"Tieši šī personiskā pietuvinājuma dēļ Nākotnes kalējam ir potenciāls uzrunāt arī rakstnieka personības nievātājus – ja vien uztveram, ka romāns patiesībā ir nevis biogrāfija, bet gan kaut kas radniecīgs slavenajiem sv. Lojolas Ignācija "sirdsapziņas izmeklēšanas vingrinājumiem". Epizodi pēc epizodes ar lasītāju runā tēls, kura zemtekstos ietvertās dvēseles mokas un prozaiski aprakstītās dzīves nianses netieši mudina lasītāju rast līdzības ar sevi, paurķēties pašam savā sirdsapziņā, meklējot "vīrusu vilislācis". Šai ziņā raksturīgi, ka romāns tikai aptuveni ieskicē Lāča rīcības motivāciju (parakstot izsūtīšanas dokumentus utt.), vairāk uzmanības veltot mēģinājumiem izrauties no viņu savažojušās sistēmas, diemžēl – neveiksmīgiem. Taču neviens neliedz lasītājam savā prātā izspēlēt scenārijus, iztēlojoties, ko jebkurš, kuram ir ko zaudēt, "tautas nodevēja" vietā darītu laikmetā, kad ētiskas izvēles sekas diemžēl bija baismīgas. [..]
Noslēgumā Lācis no romāna skatuves burtiski pagaist – bez efektīvas noslēguma scēnas, bez atvadām un grēknožēlas – ar pēdējo dienasgrāmatā fiksēto teikumu: "Jūtos slikti." Pagaist no vēstures un literatūras atmiņas tomēr tik viegli neizdodas, un joprojām arī pēc romāna izlasīšanas katram lasītājam par Lāci, visticamāk, būs savs viedoklis. Taču, ja būs izdevies kaut uz brīdi pavērst skatienu no ārup uz iekšup, no nosodījuma uz izpratni, no Lāča vēsturē uz to vililāci, kas pašā, – "nākotni kalt" būs bijis vērts."

Simsone, Bārbala. Acetons asinīs. Kultūras Diena un Izklaide, 2021, 19. augusts.
Occupationsauthor
play writer
autors
Birth time/place07.12.1962
Torņakalns
Ozolkalni, Rīga
Residence
Torņakalns
Ozolkalni, Rīga
Education1970 – 1978
Rīgas 59. vidusskola
Kartupeļu iela 2, Rīga
Kartupeļu iela 2, Rīga, LV-1058

1978 – 1981
Rīgas tirdzniecības tehnikums
Tomsona iela 3/5, Rīga
Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013

Ieguvis sabiedriskās ēdināšanas tehnologa diplomu.


1985 – 1990 (Date is approximate)
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

Mācījies ekonomikas fakultātē.

Working place1978 – 1981
Rīga
Rīga

Strādājis par pavāru dažādos uzņēmumos.


1983 – 1989
Rīga
Rīga
Strādājis dažādus darbus, bijis tirdzniecības inspektors, metereologs, sporta metodiķis, prečzinis, krāsotājs.

1989 – 1993 (Date is approximate)
Rīga
Rīga
Ekonomists privātos uzņēmumos

1998 – 2001
Valsts Kultūrkapitāla fonds
Krišjāņa Valdemāra iela 20, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 20, Rīga, LV-1010

Direktors.


2001 – 2007
Rīga
Rīga

Rīgas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora priekšsēdētājs.

Participation in organisations2007
Latvian Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Latvijas Rakstnieku savienības biedrs.

RewardsAnnual Latvian Literary Award
Imagine. Three Plays
Balva piešķirta par lugu krājumu "Iztēlojies".
Dramaturģija
2010

Egona Līva piemiņas balva ''Krasta ļaudis''
Titanium Screws
Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis" diploms par "Literāro veikumu" piešķirts par romānu "Titāna skrūves".
Literārais veikums
2011

Aleksandra Čaka balva
Taste of Lead
Rīgas domes īpašo atzinību saņēma Māris Bērziņš par grāmatu "Svina garša".
Atzinība
2015

Baltijas Asamblejas balva
Taste of Lead
Balva piešķirta par romānu "Svina garša".
Literatūra
2015

Dzintara Soduma balva
Taste of Lead
Balva piešķirta par vēsturisko romānu "Svina garša".
2015

Autortiesību bezgalības balva
Taste of Lead
Balva piešķirta par romānu "Svina garša", kas izdots grāmatas formātā 2015. gadā ("Dienas Grāmata"), pieejams arī e-grāmatas versijā. Iestudēts Latvijas Nacionālajā teātrī (pirmizrāde 2016.04.02.).
2016

Annual Latvian Literary Award
Taste of Lead
Balva piešķirta par romānu "Svina garša".
Labākais prozas darbs
2016

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Valsts prezidenta un Ordeņa kapitula 2022. gada 4. aprīļa lēmumu.
IV šķira
2022

Map legendShowing 1-11 of 11 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Torņakalns
(Ozolkalni, Rīga)
07.12.1962Birth time/placePart of a city
2Torņakalns
(Ozolkalni, Rīga)
(Not set)ResidencePart of a city
3Kartupeļu iela 2, Rīga
(Kartupeļu iela 2, Rīga, LV-1058)
1970 - 1978EducationBuilding, house
4Tomsona iela 3/5, Rīga
(Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013)
1978 - 1981EducationBuilding, house
5Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1985 - 1990EducationBuilding, house
6Rīga
(Rīga)
1978 - 1981Working placeCity
7Rīga
(Rīga)
1983 - 1989Working placeCity
8Rīga
(Rīga)
1989 - 1993Working placeCity
9Krišjāņa Valdemāra iela 20, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 20, Rīga, LV-1010)
1998 - 2001Working placeBuilding, house
10Rīga
(Rīga)
2001 - 2007Working placeCity
11Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
2007Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.