Margarita Biezaite

lv
Report to editor

Works: Author (2)

Photos: Person in photo(1)

NameMargarita Biezaite
Name at birthVusa
Personal informationBeigusi Rīgas 36. psk. (1935), māc. Millera ģimn. (1935-36), beigusi Rēzeknes skolotāju inst. (1941). 1944 devusies trimdā uz Vāciju, 1949 pārcēlusies uz Austrāliju. Māc. Adelaidas mākslas sk. un Adelaidas univ. 1949 dib. un dažus gadus vadījusi Adelaidas latv. skolu. Mākslas un ped. zin. skolotāja Adelaidas ģimn. (1955-61), Augstākās izglītības koledžā (1961-81).
Sar. grām. "Latviešu kultūras dienas Austrālijā. 1971-1990" (1995). Sast. skaidrojošu vārdnīcu latv. tdz. leksikai "Atslēdziņa" (1986), kopā ar Ē.Biezaiti "Mūzikas krātuvē savākto izdevumu rādītāju" (1989) un "Mūzikas krātuves skaņdarbu katalogu" (1992). Laikr. "Austrālijas Latvietis" public. un Latv. Rakstnieku dienās referējusi par lit. ("Pumpura Lāčplēša simtgade", "K.Barona simtpiecdesmitgade", par A.Brigaderi, J.Jaunsudrabiņu, Ā.Elksni, M.Zālīti u.c.), t-ri, mākslu. Vairākkārt bijusi Latv. apvienības Austrālijā kultūras dienu vad., Latv. Rakstnieku dienu organizētāja. Latv. muzeja Austrālijā organizētāja un vadītāja. Piedalījusies ar gleznām un grafikas darbiem Dienvidaustrālijas mākslinieku, Latv. kult. dienu u.c. izstādēs. LaRA biedre.
1996 atgriezusies Ljā, 1997 pārvedusi uz Lju un nodevusi RLMVM Ē. un M.Biezaišu Latviešu mūzikas krātuvi, kā arī daļu materiālu no pašas organizētā un 1970-90 vadītā Latviešu muzeja Austrālijā. 1988 apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.
L. Bērziņa V. Latvija zem svešām debesīm // LMM, 1998, 9./16.IV.
Dz. Vārdaune

BIEZAITE Margarita (dz. Vuss,*1921.30.VII Rīgā – 2007.19.XI Rīgā; pārp., apbed. Ogres kapos) – mākslas pedagoģe, literāte, muzikāli sabiedriska darbiniece. Beigusi Rīgas 36. psk. (1935), māc. Millera ģimn. (1935-36), stud. un abs. Rēzeknes SkI (1937-42). Pēc bēgļu gaitām Vācijā un ierašanās Austrālijā 1949 dib. un dažus gadus vad. Adelaidas latv. skolu, kā arī stud. D-austrālijas mākslas skolā un Adelaidas U. Bijusi latv. ģimn. eksaminācijas komisijas locekle un lektore. 1955-61 mākslas skolotāja ģimnāzijā, no 1961 mākslas un pedagoģijas lektore Augstākās izgl. koledžā (1961-81). Ar grafikas un emaljas darbiem piedal. austrāliešu mākslinieku izstādēs un LKDA mākslas sarīkojumos, 25 gadus dzied. Adelaidas LB korī. Bijusi Austrālijas Latv. Rakstnieku dienu rīcības komisijas priekšsēde, Latv. Apvienības Austrālijā un Latv. Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandēkult. daļas vadītāja (1961-62 un 1976-78), Austrālijas latv. KF valdes locekle (1961-62, 1967-69, 1976-78), 28. LKDA (1978) rīcības komit. priekšsēde. Bieži piedal. LKDA Rakstnieku rītos. Rakstījusi par mākslas, teātra u. c. jautājumiem laikr. Austrālijas Latvietis. Bez atlīdzības 33 gadus piedal. sava dzīvesbiedra Ērika B. vadītās Latviešu mūzikas krātuves Austrālijā izveidošanā un darbībā, atvēlējusi tai telpas ģimenes mājā, bijusi krātuves katalogu līdzautore, pēc Ērika B. nāves nodrošinājusi krātuves pārcelšanu uz Rīgu. Šo krātuvi, kā arī daļu no pašas dib. un 1970-90 vadītā Latviešu muzeja Austrālijā nodevusi RMM Rīgā. Saņēmusi vairākus Austrālijas latv. organizāciju atzinības un pateicības rakstus, 1998 apbalvota ar TZO. B. bijusi biedre D-austrālijas mākslin. apvienībā Royal S.A. Society of Arts, PBLA Kult. fondā, Latv. Rakstn. apvienībā, Adelaidas LB godabiedre.
DARBI: Latviešu teātris Austrālijā // Latviešu kultūras dienas Austrālijā 1961-70, Melburna, 1971, 273. lpp.; LAAJ Mūzikas krātuves skaņdarbu katalogs (līdzaut. Ē. Biezaitis), Adelaidā [1.daļa] 1974, [2.daļa] 1981; Atslēdziņa [latv. tdz. skaidrojošā vārdnīca], Adelaidā 1986; [LAAJ] Mūzikas krātuvē savākto izdevumu rādītājs (līdzautors Ē. Biezaitis), Adelaidā 1989; [LAAJ]Mūzikas krātuves skaņdarbu [apvienotais] katalogs (līdzautors Ē. Biezaitis), Adelaidā 1992; Latviešu kultūras dienas Austrālijā 1971-1990, Adelaidā 1995; Ēriks Biezaitis un Latviešu mūzikas krātuve Austrālijā [līdzaut. R. Zuika] // LjuM, 24, 1995, 2721. lpp.
LIT.: Latviešu mākslinieki Austrālijā. Latvian Artists in Australia [albūms], Strathfield 1979; Gauja M. Krāsu grafiķe // Austrālijas Latvietis, 1979. 8. VI; Kukura L., Trīskārtēja jubileja // Austrālijas Latvietis, 1981. 31. VII; LjuE, I; Bērziņa V., Latvija zem svešām debesīm // LMM, 1998. 16. IV; Lagzdiņa I., Par nerūsējošo mantu // LunMLjā, 2001, 31, 32, 33; Latviešu rakstniecība biogrāfijās, R. 2003; And gou took me in : Cultural Pursuits and Interests, Adelaide 1992
I. Žune, A. Klotiņš
Occupationsfolklore researcher
litterateur
educator
public employee
Birth time/place30.07.1921
Rīga
Rīga
Education
mācījies
mācās Dienvidaustrālijas mākslas skolā

studējis
studē Adelaidas universitātē

1943
studējis
beidz Rēzeknes skolotāju institūtu

1935
mācījies
beigusi Rīgas 36. psk.

1935–1936
mācījies
māc. Millera ģimn.
Place/time of death19.11.2007
Rīga
Rīga
Buried30.11.2007
Rīga
Rīga
RewardsThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Ordeņa domes 1998. gada 8. aprīļa lēmumu.
IV šķira
1998

Map legendShowing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
30.07.1921Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
19.11.2007Place/time of deathCity
3Rīga
(Rīga)
30.11.2007BuriedCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.