Lūcija Bērziņa

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (47); Translator (1); Author of the comment (2); Person of reception (56)

Photos: Person in photo(3)

NameLūcija Bērziņa
Name at birthLūcija Beatrise Felsberga
SummaryLūcija Bērziņa (1907–1999) – rakstniece un filoloģe. Ieguvusi filoloģijas maģistra grādu LU angļu valodas un literatūras specialitātē, strādājusi par ģimnāzijas skolotāju, LU lektori. Žurnālos "Daugava", "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts", "Universitas" rakstījusi par angļu literatūru. 1944. gadā devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, vadījusi Baltijas universitātes Pinnebergā Filoloģijas fakultātes Angļu valodas nodaļu. 1949. gadā izceļojusi uz Austrāliju. Trimdas periodikā rakstījusi par literatūras un teātra jautājumiem. Rakstījusi romānus. Tulkojusi angļu valodā Mārtiņa Zīverta lugu "Āksts", Anšlava Eglīša, Rūdolfa Blaumaņa, Jāņa Ezeriņa, Mirdzas Bendrupes, Erika Ādamsona darbus. Rakstījusi arī angļu valodā.
Personal informationTēvs – mākslas vēsturnieks Ernests Felsbergs, māte – angliete Ģertrūde Felsberga (dzimusi Coate).
1. pasaules kara bēgļu gaitās dzīvojusi Krievijā.
1920: kopā ar vecākiem atgriezusies Latvijā.
1925: beigusi Rīgas 1. vidusskolu.
1929: beigusi Angļu valodas institūtu.
1933. gada 8. aprīlī: salaulājas ar tautsaimnieku Arvīdu Bērziņu (1907–2000).
1934: ieguvusi filoloģijas maģistra grādu LU angļu valodas un literatūras specialitātē.
1932–39: strādājusi par ģimnāzijas skolotāju.
1939–44: LU lektore un privātdocente (1944).
1944: devusies bēgļu gaitās uz Vāciju.
1946–49: vadījusi Baltijas universitātes Pinnebergā Filoloģijas fakultātes Angļu valodas nodaļu.
1949: izceļojusi uz Austrāliju, sākumā strādājusi par skolotāju imigrantu nometnēs.
1949–73: angļu valodas un vēstures skolotāja Sidnejas valsts ģimnāzijā.
1951–90: dzīvojusi Sidnejā.
1952: dibinājusi Sidnejas Latviešu biedrības vidusskolu, to vadījusi līdz 1967. gadam.
1954–60: latviešu valodas kursu vadītāja Flindersa universitātes Sidnejas nodaļā.
1968–73: Sidnejas tehniskās koledžas lektore.

Kopš 1990: dzīvoja Anglijā, DVF īpašumā "Straumēnos".
Work1933: pirmā publikācija – apcere "Angļu drāma pēckara gados" (žurnālā "Daugava", 5).
No 1933: žurnālos "Daugava", "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts", "Universitas" rakstījusi par angļu literatūru.
Tulkojusi angļu valodā Mārtiņa Zīverta lugu "Āksts", Anšlava Eglīša, Rūdolfa Blaumaņa, Jāņa Ezeriņa, Mirdzas Bendrupes, Erika Ādamsona darbus.
No vācu valodas tulkojusi Valtera fon der Fogelveides dzejoļus.
Rakstījusi arī angļu valodā.


Mācību grāmatas

1935: "Angļu valodas gramatika ģimnāzijām"
1946: "Angļu valodas pašmācība"

Romāni

1973: "Eingāna"
1976: "Līdzinieks"
1981: "Mans draugs Žanis"
1984: "Viena nedēļa Ernas dzīvē"
1986: "Jaunības atblāzmā"

Atmiņu grāmatas

1986: "Pārnākšana"
1991: "Pa svešiem lielceļiem"
1997: "Ko tu man gribēji teikt, Dienvidu zeme?"

Apbalvojumi

1976: par darbu pedagoģijas nozarē saņēmusi Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda Krišjāņa Barona balvu.
1977: par darbu etniskās izglītības laukā piešķirta Anglijas karalienes 25 gadu valdīšanas sudraba medaļa.
1981: saņēma Austrālijas daudzvalodu grāmatu izstādes Languages Galore Bilingual Book Competition atzinības rakstu par romānu "Svešnieka acīm skatīts" (Through the Eyes of Stranger), kurā attēloti latviešu ieceļotāju pirmie iespaidi Austrālijā. Darbi sacensībai bija jāiesniedz divās valodās, no kurām vienai bija jābūt angļu valodai.
Quotations"Lūcijas Bērziņas romānos "Eingāna" (1973), "Mans draugs Žanis" (1981) nedaudz ironiskā tvērumā tēlota galvenokārt latviešu sabiedrības dzīve Austrālijā no pirmajiem iespaidiem līdz stabilas sabiedrības struktūras tapšanai. Romānos "Līdzinieks" (1976), "Viena nedēļa Ernas dzīvē" (1984), "Jaunības atblāzmā" (1986) skartas trimdinieku izjūtas uz dažādu zemju fona. Sarakstījusi atmiņu grāmatu "Pārnākšana" (1986), kur pusaugu meitenes skatījumā meistariski tēlota atgriešanās Latvijā no 1. pasaules kara bēgļu gaitām, "Pa svešiem lielceļiem" (1991), "Ko tu man gribēji teikt, Dienvidu zeme?" (1997)."

Benedikts Kalnačs. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

"Ļoti viegli viņa būtu varējusi iekļauties austrāliešu intelektuāļu saimē, bet viņa to nedarīja. Ar Latviju un latvietību viņa bija saistīta dažkārt mezglotām, bet nesaraujamām saitēm. Trimdu viņa nekad īsti nepieņēma, bet zināja, ka svešajai dzīvei ir jāprot pielāgoties. Viņa nedzinās pēc pasaulīgās mantas, un dažkārt ironizēja par vienu otru tautieti, kas mantrausībā un skopulībā pārspēja pat Čarlsa Dikensa (Charles Dickens) Skrūdžu (Scrooge)."

Elga Rodze–Ķīsele. Lūcija Bērziņa–Felsberga 1907–1999. Jaunā Gaita, Nr. 217, jūnijs 1999.

Par romānu "Eingāna" (Sidneja: Salas apgāds, 1973)

"Autore Sidnejai devusi Fīliptaunas vārdu. [..] Mēs redzam tur vēlāko Sidnejas latviešu sabiedrību in statu nascendi. Primārās dzīves nepieciešamībās ir jau cik necik apmierinātas, ļaudīm ir dienišķais darbs un savs jumts virs galvas. Un tūliņ pieteicas lielas slāpes pēc garīguma, neatliekamā vajadzība pec latviskas audzināšanas, pēc latvisko tradīciju kopšanas. Īpatnēja kārtā - tie paši mērķi un tās pašas metodes, kas pirms simts gadiem iezīmēja Atmodas laikmetu, parādās arī šinī jaunajā nacionālo centienu ciklā: dievkalpojumi latviešu valoda, skolas, kori, literārie vakari. Un tad vēl lasītājs redz, kā veidojas sākumi lielajam dienvidu puslodes brīnumam - latviskām Kultūras dienām Austrālijā, kam gan vēl pagaidām tikai Dziesmu svētku nosaukums, bet kuras ir jau reprezentētas daudzas citas latviskas kultūras nozares. Anna jau drīz ir redzama visas sajās nodarbības gan ka aktīva dalībniece, gan ka garīgi atsaucīga klausītāja. Katru, kas uzskata sevi par piederīgu latviešu trimdas saimei, fascinē Annas likteņa traģisms, kas tikpat uzticīgi pavada viņu, kā ikvienu no mums. Un, raugoties viņas tēlā, mums nevilšus iekrīt prātā: cik daudz cilvēks var zaudēt un tomēr vēl palikt nesalauzts! Karš un tam sekojošais katastrofālais haoss paņem visus viņas tuviniekus, - vīru, bērnu un māti. Viena un vientuļa viņa ierodas Austrālijā, lai skatītos acīs sava jaunā dzīves posma dilemmai: vienā puse - nemīlama zeme, nedraudzīga daba, svešādi ļaudis; pretim stāv viņas pašas stiprā tieksme dzīvot garīgi pilnvērtīgu, latvisku dzīvi. [..] Lūcijas Bērziņas romāna specifiska vērtība ir tā, ka tas uzskatami dokumentē Austrālijas latviešu trimdas saimes intensīvo garīgo rosmi. Jau ar to vien tam piekritis paliekama vieta latviešu literatūrā."
Muižnieks, Jānis. Eingāna. Lūcijas Bērziņas romāns. Universitas, Nr.34 (01.04.1974)


Par romānu "Mans draugs Žanis" (Bruklina: Grāmatu Draugs, 1981)

"Interesants saturs, īpatnējs rakstīšanas veids un stils dzirkstīgā latviešu valodā ir raksturīgs Austrālijas latviešu rakstnieces Lūcijas Bērziņas jaunākajā grāmatā. [..] Autore savā grāmatā izvēlējusies stāstījumu, kas balstās uz atstātu dienasgrāmatu, vēstulēm un draugu atmiņām. Dažādas nodaļas sarakstītas atšķirīgos stilos. Romāna darbības norise ar to nav pārtraukta, bet izvērtēta no vairākām pusēm dažādu cilvēku skatījumā."
Irbe, Viktors. Savdabīga grāmata. Latvija Amerikā, Nr.42 (17.10.1981)


Par romānu "Viena nedēļa Ernas dzīvē" (Bruklina: Grāmatu Draugs, 1984)

"Jaunā romāna sarežģījumu centrā ir uz Rietumiem aizbēgušas "kādreizējās mākslinieces" Ernas Mežgailes satikšanās ar Sibīrijas izsūtījumā dzimušo mazmeitu. Šī satikšanas notiek Londona, kurp Ernas mazmeita Selga aizbraukusi, kad Vācijā saputējusi viņas laulība, kas bija devusi iespēju "izprecēties" no Latvijas. Tātad temats, kas ne tikai aktuāls, bet kurā arī daudz iespēju jūtu karuseļa
virziena (ar risku pārkāpt robežu sentimentāla tēlojuma virziena) un daudz dramatisma reālpsīcholoģiskā plāksnē. Lūcija Bērziņa ar abiem tiek galā, beigās dodama itin paticamu kāda mezgla atrisinājumu. [..] Vecmāmiņas un mazmeitas tuvošanos patiesības atzīšanas mirklim Bērziņa lo, izprotoši analizējot abu sieviešu jūtas un izturēšanos. Te nav nekādas šabloniskas "krišanas ap kaklu". Drīzāk otrādi — bez pārspīlētības, bet ar dziļu īstenības izpratni Bērziņa tēlo aizbēgušo un aizvesto, kā arī šodien Latvijā dzīvojošo, dažādos atšķirīgos apstākļos veidojušos dvēseles vaibstus, šeit sastopamies ar Ernu, kuras jūtu un izjūtu dziļumos klusi vibrē tāda kā pašsaprotamība, ka aizvestajiem un Latvijā palikušajiem gluži dabīgi būtu "krist ap kaklu" Rietumu trimdā esošajiem "īstenajiem latviešiem". Kamēr Selga, kaut izprecējusies uz Rietumiem, nes sevī ieaudzinātu piesardzību, jā, pat neuzticību iepretim Rietumiem un tajos ieslēptajām dzīves realitātēm. Selgu nervozē arī Ernas pētījošais skatiens, it kā cenšanās izsekot Selgas gaitām Londonā. Un pašās beigās — kaut kur viņā kā brūce sūrst, ļoti ticami — no mātes, Ernas meitas, mantotais "tu mūs pameti, kad mūs aizveda!" Nepamatots, bet cilvēciski ļoti ticams antipātijas izraisītājs faktors. Lūcijas Bērziņas stāstījums ir ticams un veiksmīgs, izzīmējot šo mūsdienīgo konfliktu. [..] Lūcija Bērziņa atkal ir dokumentējusi sev kā iejūtīgu psiholoģiska romāna autori, drosme nerēķināties ar šabloniem un veiksmīga roka, tēlojot neliekuļotu īstenību."
Irbe, Andrejs. Aizvestie un aizbēgušie. Latvija, Nr.16 (29.04.1985)
LinksRaimunds Čaks (1915–1986) - Pupil
Leons Rumaks (1919–1987) - Pupil
Occupationsteacher
author
philologist
public employee
lecturer
Birth time/place08.05.1907
Tartu
Tartu, Tartu County, Estonia
Residence1920 – 1944
Rīga
Rīga

1946 – 1949
Pinneberga
Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421

1951 – 1990
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia

1990
Anglija
England, United Kingdom
Education1925
Rīgas 1. vidusskola
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050

1925: beigusi mācības.


1925 – 1927
English Language Institute
Raiņa bulvāris 29, Rīga
Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija, LV-1050

Beigusi Angļu valodas institūta pedagoģijas nodaļu, iegūstot skolotājas tiesības.


1925 – 1935
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Studējusi Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: ģermāņu filoloģija; iegūts maģistra grāds angļu valodas un literatūras specialitātē.

Working place1932 – 1939
Rīga
Rīga
Strādājusi par ģimnāzijas skolotāju.

1939 – 1944
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050
Lektore un privātdocente (1944).

1946 – 1949
Baltijas Universitāte
Pinneberga
Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421
Filoloģijas fakultātes Angļu valodas nodaļas vadītāja.

1949 – 1973
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia
Angļu valodas un vēstures skolotāja Sidnejas valsts ģimnāzijā.

1954 – 1960
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia
Latviešu valodas kursu vadītāja Flindersa universitātes Sidnejas nodaļā.

1962 – 1967
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia
Vadījusi Sidnejas latviešu biedrības vidusskolu.

1968 – 1973
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia
Sidnejas tehniskās koledžas lektore.
Participation in organisationsStudent Sorority "Daugaviete"

Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu apvienība
Rīga
Rīga

1977
Latviešu Rakstnieku apvienība
Emigrated1944
Vācija
Germany

1949
Austrālija
Australia
Place/time of death11.01.1999
Lielbritānija
United Kingdom
Mirusi "Straumēnos" Lielbritānijā.

BuriedRīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026
RewardsPBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par pedagoģisko darbu.
1967

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par latviešu skolas nodibināšanu Sidnejā un tās vadīšanu (1954–1976).
1976

Goppera fonda balva
Balva piešķirta par grāmatu "Pārnākšana".
1986

Spodra Klauverta fonda balva
1987

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par izcilu darbību latviešu prozā.
1988

Map legend

Showing 1-20 of 20 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
08.05.1907Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
1920 - 1944ResidenceCity
3Pinneberga
(Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421)
1946 - 1949ResidenceCity
4Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
1951 - 1990ResidenceCity
5Anglija
(England, United Kingdom)
1990ResidenceCountry
6Lielbritānija
(United Kingdom)
11.01.1999Place/time of deathCountry
7Vācija
(Germany)
1944EmigratedCountry
8Austrālija
(Australia)
1949EmigratedCountry
9Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
(Not set)BuriedCemetery
10Raiņa bulvāris 29, Rīga
(Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija, LV-1050)
1925 - 1927EducationBuilding, house
11Raiņa bulvāris 8, Rīga
(Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050)
1925EducationBuilding, house
12Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1925 - 1935EducationBuilding, house
13Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1939 - 1944Working placeBuilding, house
14Rīga
(Rīga)
1932 - 1939Working placeCity
15Pinneberga
(Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421)
1946 - 1949Working placeCity
16Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
1949 - 1973Working placeCity
17Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
1968 - 1973Working placeCity
18Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
1954 - 1960Working placeCity
19Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
1962 - 1967Working placeCity
20Rīga
(Rīga)
(Not set)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.