Lita Silova

lv
Report to editor

Collections (2)

Items: Author (1)

Works: Author (67); Compiler (1); Author of the comment (3); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(2)

NameLita Silova
SummaryLita Silova (dzimusi 1968) - literatūrzinātniece, kritiķe un skolotāja. Beigusi Dobeles 1. vidusskolu, studējusi Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē, iegūstot maģistres grādu (1994) ar pētījumu par igauņu rakstnieku Frīdebertu Tuglasu un ar filoloģijas doktores grādu (1998) ar pētījumu par rakstnieka Marģera Zariņa prozu. Kopš 1994. gada publicējas latviešu literārajā periodikā. Bijusi pētniece LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Literatūras teorijas nodaļā. Uzmanības lokā gan latviešu literatūras vēstures jautājumi (Marģeris Zariņš, Regīna Ezera, Alberts Sprūdžs u. c.), gan jaunākās literatūras procesi, autoru daiļrade (autoru vidū Inga Ābele, Jānis Einfelds, Māris Bērziņš u. c.) un literatūras teorijas jautājumi. Monogrāfiskā pētījuma "Rakstnieks Marģeris Zariņš" (2004), kolektīvā pētījuma "Latviešu literatūra 2000-2006" (2007) līdzautore.
Literatūrzinātnieces zināšanas, intereses un kontekstu un kopsakarību apjauta saaužas ikdienas darbu, kopš 1992. gada strādājot Rīgas Franču licejā, kopā ar skolēniem iesaistoties arī LaLiGaBas norisēs, mācību filmu veidošanā, mācību procesa daudzveidošanā.
Ir vairāku mācību līdzekļu līdzautore, aktīvi iesaistītās mācību satura pilnveidē.
Work1994: 1. numurā debitēja žurnālā "Karogs" ar publikāciju "Romantisms nevaid miris. Lai dzīvo (romantisms?)!".
Vairākkārt darbojusies Latviešu literatūras Gada balva (LaLiGaBa) žūrijā, kopā ar Rīgas Franču liceja skolēniem iesaistījusies balvas pasniegšanas ceremonijā.
Piedalās zinātniskās konferencēs Rīgā Liepājā, Daugavpilī.
Piedalās mācību satura izstrādē, sagatavojot ieteikumus latviešu valodas un literatūras mācību procesa pilnveidē un mācību līdzekļu sagatavošanā.
2000: piedalījusies jauno filologu vasaras skolā Greifsvaldes universitātē.

1998: Dr. philol. par promocijas darbu "Marģera Zariņa proza".

2004–2006: Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares eksperte un priekšsēde.

Sagatavojusi kopā ar Rīgas Franču liceja skolēniem "Dzejfilmas" par Klāvu Elsbergu, Imantu Ziedoni, Ojāru Vācieti un citiem.

Apbalvojumi

2007: Rīgas Domes balva izglītībā Zelta pildspalva
Quotations"Apgūstot kursu dzejas teorijā un analīzē, klusā dobelniece izcēlās ar prasmi patstāvīgi, smalki un precīzi vērtēt dzeju, kā arī ar nepārprotamu interesi par pētniecisko darbu. [..] Litu visvairāk aizrāva proza."

Kalniņa, Ieva E. 2004. gadā.
Occupationsteacher
literary scholar
Birth time/place09.04.1968
Dobele
Dobele, Dobeles novads

Education1974–1986
Dobele Secondary School No.1
Dobele
Dobele, Dobeles novads

1986–1992
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Filoloģijas fakultāte


1992–1994
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

absolvējusi Filoloģijas fakultāti ar Mg. philol. grādu par pētījumu "Frīdeberts Tuglass un latviešu literatūra".


1994–1997
University of Latvia
Rīga
Rīga
studijas Filoloģijas fakultātē doktorantūrā
Working place1988–1991
University of Latvia
Rīga
Rīga
sekretāre, administratore Studentu centrā

1992
Riga French Lycée
Rīga
Rīga

(kopš) 1992. gada latviešu valodas un literatūras skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā, Izglītības metodiķe


01.11.1999–28.06.2010
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Rīga
Rīga

pētniece Literatūras teorijas nodaļā

Participation in organisationsLatvian Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Map legend

Showing 1-9 of 9 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Dobele
(Dobele, Dobeles novads)
09.04.1968Birth time/placeCity
2Dobele
(Dobele, Dobeles novads)
1974 - 1986EducationCity
3Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1986 - 1992EducationBuilding, house
4Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1992 - 1994EducationBuilding, house
5Rīga
(Rīga)
1994 - 1997EducationCity
6Rīga
(Rīga)
1992Working placeCity
7Rīga
(Rīga)
01.11.1999 - 28.06.2010Working placeCity
8Rīga
(Rīga)
1988 - 1991Working placeCity
9Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
(not set)Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.