Lilija Dunsdorfa

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (1); Compiler (4); Person of reception (5)

Photos: Person in photo(5)

NameLilija Dunsdorfa
Name at birthLilija Kļaviņa
SummaryLilija Dunsdorfa (dzimusi Kļaviņa, 1906–2005) – agronome, ilggadēja Melburnas Latviešu biedrības bibliotēkas vadītāja. Vēsturnieka Edgara Dunsdorfa sieva. Beigusi LU Lauksaimniecības fakultāti ar agronomes grādu. No 1946. gada Baltijas universitātes mācīblīdzekļu sagādes darbā Vācijā. Kopš 1948. gada dzīvojusi Austrālijā, no 1950. gada līdz pat 1999. gadam Melburnas Latviešu biedrības bibliotēkas pārzine. Savas darbības laikā izveidojusi Melburnas Latviešu biedrības bibliotēku par lielāko latviešu rakstu krātuvi emigrācijā ar vairāk nekā 17 000 publikāciju. Nozīmīgs ir Lilijas Dunsdorfas ieguldījums, kopā ar Magdalēni Irmu Rozentāli palīdzot bibliogrāfam Benjaminam Jēgeram pie latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfijas materiālu apkopošanas vairākos sējumos. Par ieguldījumu grāmatniecības attīstībā saņēmusi PBLA Kultūras fonda Atzinības rakstu (1973), PBLA Krišjāņa Barona prēmiju (1986), Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes (zelta) goda zīmi (1999).
Personal informationTēvs Juris Kļaviņš bijis grāmatspiestuves darbinieks, vēlāk lauksaimnieks. Mātes Līnas, dzimušas Rozes, ģimenes saknes nākušas no Liepājas. Ģimenē līdz ar Liliju augusi arī jaunāka māsa Valija un brālis Arnolds.
Bērnības gaitas Lilija pavada Augšzemē, Sēlpils pagastā, kur tēvs saimniekoja sava brāļa, ārsta Viļa Kļaviņa lauku īpašumā "Kalnamuižā". Pirmā pasaules kara laikā vecāki zaudē ietaupījumus. Pēc kara ģimene pārnāk uz Stopiņu pagastu, kur tēvs Juris vada sava vecākā brāļa Pētera saimniecību "Vidus Ruķus", šeit Lilija dzīvo līdz 20. gadu beigām.

1931. gada 7. martā Rīgas dzimtsarakstu nodaļā noslēgusi laulību ar Edgaru Teodoru Ferdinandu Dunsdorfu.
WorkRakstījusi periodikā par latviešu grāmatniecību un mūziku. Apkopojoši vērtējusi trimdas grāmatniecību, rakstu krājumā "Arhīvs" publicējot apskatus "Latviešu trimdas grāmatniecība" par laikposmu 1950–1989 (1960–1990, 1, 10, 20, 30). Krājumā "Arhīvs" publicēti materiāli dainoloģijas bibliogrāfijai (1964, 4), latviešu inženieru, tehniķu, mūziķu u. c. īsbiogrāfijas (1968–1989, 8, 15, 29), raksts "Kārļa Skalbes dzeja latviešu mūzikā" (1978, 18). Sakārtojusi rakstu krājumu "Vainaga vijējai. Diriģentes Metas Krišjānes-Vīgneres piemiņai" (1961).
Turpat 30 gadu garumā kopā ar Magdalēni Irmu Rozentāli palīdzējusi bibliogrāfam Benjaminam Jēgeram pie latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfijas materiālu apkopošanas vairākos sējumos.
Quotations"Lilija Dunsdorfa nepelnītā kārtā it kā palikusi sava slavenā dzīves drauga ēnā. Viņas brīvprātīgā, neatalgotā sabiedriskā darba apjoms nav bijis mazāks, tikai viņas ziņā vairāk bijis t. s. "melnais" darbs, kamēr profesors veica – radošo. Kamēr profesors grāmatas sarakstīja, Lilija Dunsdorfa tās pārrakstīja, sagatavoja iespiešanai.
Latviešu rakstniecības pētītāji izplatījuši domu, ka Raiņa ("saules") veikumi un slava nebūtu iedomājami bez Aspazijas ("mēness") pamudinājumiem un palīdzības. Tāpat vedas domāt, ka Edgars Dunsdorfs, ja viņam bijusi cita mūža biedrene, būtu paveicis tikai kādu daļu no faktiski paveiktā. Lilijas Dunsdorfas tieksme pēc precizitātes, viņas pedantisms, bija gluži fainomenāli."
Ed. Silkalns. Dienu zaglis (18. turpinājums). Austrālijas Latvietis, Nr. 2545, 14.03.2001., 8. lpp.

"Melburnas Latviešu nama bibliotēka atradās otrā stāvā. Kā jau vecā ēkā, kāpnes bija stāvas. Pirmajos gados Lilija tipināja pa tām bez īpašas piepūles, taču līdz ar gadu nastu šī tipināšana kļuva lēnāka, līdz pēdējos gados, ienesusi kādus saiņus nama fuajē, viņa savu nesamo atstāja lejā, lai kāds stiprāks vīrs to uznestu augšā. Pati kāpa augšā gandrīz vai četrrāpus. Bet – nekad neradās jautājums, ka viņa šo darbu pamestu. Arī latviešu skolu bērni labprāt iegriezās bibliotēkā, kad tur dežūrēja Lilija Dunsdorfa. Bija vairākas bibliotekāres, bet neviena tik mīļi ar bērniem (un grāmatām) nerunāja!
Bibliografs Benjāmiņš Jēgers allaž teicis, ka, saņemot no Lilijas Dunsdorfas kādus pārskatus vai rakstus, zinājis, ka tie vairs nav jāpārlasa. Tik precīzs bijis viņas darbs. Šī pati precizitāte sastopama Melburnas Latviešu bibliotēkā. Uzsākot grāmatu krātuvi, nedz Lilija Dunsdorfa, nedz viņas līdzgaitnieki nevarēja iedomāties, ka tā izveidosies tik liela. Tāpēc grāmatas jau sākotnēji netika sakārtotas pēc pieņemtās bibliotēkas sistēmas. Taču, gadiem ejot, Lilija Dunsdorfa savu katalogu sistēmu pilnveidoja, un jāatzīst, ka nav bijis grūti sameklēt vajadzīgās vēres. Un, ja vajadzīgs, Dunsdorfa kundze pati vienmēr bija ar mieru palīdzēt! Pienāca arī vairākas Padomju Latvijas grāmatas. Tās netika cenzētas – vienīgi vāku iekšpusē ievietoja zīmīti – "lasāma ar kritiku"."
Valda Liepiņa. Grāmata un dziesma – vārds. Laiks, Nr. 27, 01.07.2006., 21. lpp.

"Nekad gan neiedomājos, ka pati reiz kļūšu par labprātīgu "grāmatu vergu". Par tādu, kas tikai rūpējas, lai tās varētu lasīt citi. Kas tās meklē un vāc, kārto un aprūpē, bet pati ar tām iepazīstas tikai pavirši. Tā tomēr ir noticis, un sākums tam bija 1949. gadā Melburnā. Bibliotēkas noorganizēšanu uzņēmos labprāt… Svētā vientiesība: Toreiz vēl nezināju, ka būtu trimdas sabiedriskā dzīvē vadītāji parasti ir melnā darba darītāji, ne skanīga titula nesēji… Esmu pateicīga kuplajam talcinieku pulkam, kas palīdzējis veikt tiešo darbu bibliotēkā, apkalpojot lasītājus… Liekas, ka nozīmīga ir bijusi tā garīgā rosība, kas ap krātuvi šalkojusi un strāvojusi visus šos gadus. Čaklais jauno talcinieku pulks sākuma laikā. Dzīvā interese par grāmatām tai paaudzē, kam vēl bija pilnīga latviešu skolas izglītība…"
Lilija Dunsdorfa. Citēts no: Daina Grosa: Lilija Dunsdorfa – in memoriam (1906–2005). Austrālijas Latvietis, Nr. 2790, 01.03.2006., 3. lpp.
LinksEdgars Dunsdorfs (1904–2002) - Husband
Occupationslibrarian
agronomist
translator
book scholar
public employee
editor
Birth time/place20.07.1906
Rīga
Rīga
EducationSēlpils
Sēlpils, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads
Mācījusies Sēlpils pagasta pamatskolā.

Viesīte 6-year Primary School
Viesīte
Viesīte, Jēkabpils novads
Mācījusies Viesītes pamatskolā.

20.12.1927 – 14.06.1929
Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības vakara vidusskola
Krišjāņa Barona iela 36, Rīga
Krišjāņa Barona iela 36, Rīga, LV-1011

No 1927. gada 20. decembra līdz 1929. gada 14. jūnijam mācījusies Latviešu kultūras veicināšanas biedrības vidusskolā, ko beigusi.


14.09.1929 – 12.01.1934
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Studijas Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātē; studiju virziens agronomija. Ieguvusi agronoma grādu.


1969 – 1972
The University of Melbourne
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia

Studējusi mūzikas teoriju Melburnas universitātē.

Working place1936 (Date is approximate)
Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība
Rīga
Rīga
Līdz 1936. gadam strādājusi Latvijas Piensaimniecības centrālās savienības Rīgas piena centrālē.

1936 – 1940
Latvijas Lauksaimniecības kamera
Bijusi Latvijas Lauksaimniecības kameras ārzemju preses referente.

1940 – 1944 (Date is approximate)
Latvijas Valsts statistikas pārvalde
Rīga
Rīga
Līdz 1944. gadam ražu statistikas apakšnozares vadītāja Valsts statistikas pārvaldē Rīgā.

1946 – 1948
Baltijas Universitāte
Hamburga
Hamburg, Germany
No 1946. gada Baltijas universitātes mācīblīdzekļu sagādes darbā Vācijā.

1950 – 1999
Melburnas Latviešu biedrības bibliotēka
3 Dickens St., Elwood, Melbourne
Dickens Street, Elwood, Melbourne, City of Port Phillip, Victoria, 3184, Australia

No 1950. gada Melburnas Latviešu biedrības bibliotēkas pārzine.


1960 – 1993
Archīvs
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia
Bezatlīdzības darbs rakstu krājuma "Archīvs" sagatavošanā un ekspedīcijā
Participation in organisationsMelburnas Latviešu biedrības jauktais koris "Rota"
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia
Melburnas Latviešu biedrības kora "Rota" koriste

Melburnas Latviešu biedrība
3 Dickens St., Elwood, Melbourne
Dickens Street, Elwood, Melbourne, City of Port Phillip, Victoria, 3184, Australia
Melburnas Latviešu biedrības goda biedre

Studenšu vienība "Ausma"
Biedre Latvijā akadēmiskā vienībā "Ausma"

Akadēmiskā vienība "Auseklis"
Biedre Vācijā un Austrālijā akadēmiskajā vienībā "Auseklis"

1948
Kopš 1948. gada – Australian Federation of University Women locekle.
Emigrated00.10.1944
Vācija
Germany
1944. gada oktobrī kopā ar dzīvesbiedru Edgaru Dunsdorfu devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, vispirms Dancigu, tālāk Berlīni.

1948
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia

1948. gadā izceļojusi uz Austrāliju, kur kopš tā gada aprīļa dzīvoja Melburnā.

Place/time of death10.11.2005
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia
Buried07.06.2006
Raiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026

Pelnu urna apbedīta Raiņa kapos līdzās dzīvesbiedram Edgaram Dunsdorfam.

RewardsPBLA Kultūras fonda Atzinības raksts
Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija, 1940-1960
PBLA Kultūras fonda goda raksts piešķirts Lilijai Dunsdorfai un Magdalēnai Rozentālei par pienesumu Latviešu trimdas bibliogrāfijas sagatavošanā.
1973

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par nopelniem grāmatniecības attīstībā.
1986

The Order of Three Stars
Goda zīme piešķirta ar Ordeņa domes 1999. gada 10. marta lēmumu.
I pakāpes goda zīme
1999

Map legendShowing 1-17 of 17 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
20.07.1906Birth time/placeCity
2Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
10.11.2005Place/time of deathCity
3Vācija
(Germany)
01.10.1944EmigratedCountry
4Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
1948EmigratedCity
5Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
07.06.2006BuriedCemetery
6Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
14.09.1929 - 12.01.1934EducationBuilding, house
7Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
1969 - 1972EducationCity
8Krišjāņa Barona iela 36, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 36, Rīga, LV-1011)
20.12.1927 - 14.06.1929EducationBuilding, house
9Sēlpils
(Sēlpils, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads)
(Not set)EducationVillage
10Viesīte
(Viesīte, Jēkabpils novads)
(Not set)EducationCity
113 Dickens St., Elwood, Melbourne
(Dickens Street, Elwood, Melbourne, City of Port Phillip, Victoria, 3184, Australia)
1950 - 1999Working placeBuilding, house
12Rīga
(Rīga)
1936Working placeCity
13Rīga
(Rīga)
1940 - 1944Working placeCity
14Hamburga
(Hamburg, Germany)
1946 - 1948Working placeCity
15Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
1960 - 1993Working placeCity
16Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
(Not set)Participation in organisationsCity
173 Dickens St., Elwood, Melbourne
(Dickens Street, Elwood, Melbourne, City of Port Phillip, Victoria, 3184, Australia)
(Not set)Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.