Lelde Stumbre

lv
Report to editor

Collections (2)

Items: Author (1)

Works: Author (59); Compiler (2); Editor (1); Person of reception (24)

Photos: Person in photo(4)

NameLelde Stumbre
SummaryLelde Stumbre (1952) – dramaturģe. Dzimusi žurnālista Ērika Stumbra un muzikoloģes Silvijas Stumbres ģimenē. Neilgu laiku strādājusi laikrakstu "Diena" un ''Literatūra. Māksla. Mēs'' redakcijā un citur, taču galvenokārt pievērsusies literārajai darbībai. Viņas radošo interešu attīstību rosinājusi saskarsme ar mātes brāli, trimdā dzīvojošo latviešu dzejnieku Olafu Stumbru. Rakstnieces pirmās publikācijas ir 20. gadsimta 60. gadu beigās un 70. gadu sākumā publicēti dzejoļi. 70. gados Stumbre pievērsusies dramaturģijai, kļūdama par vienu no novatoriskākajām 20. gadsimta pēdējās ceturtdaļas lugu autorēm, kuras lugās - ''Sarkanmatainais kalps'', ''Jānis'', ''Ipolits'', ''Nākošpavasar'' un citās - jaušamas absurda un sirreālisma drāmas iezīmes. 21. gadsimtā Stumbre daudz rakstījusi arī prozu, darbus bērniem, publicējusi autobiogrāfiskas ievirzes sacerējumus un biogrāfijas.
Work1973: Pirmā nozīmīgākā publikācija: dzejoļi jauno dzejnieku krājumā "Acis". Literāro darbību sākusi ar dzeju, kas publicēta periodikā kopš 1969. gada.

Darbu pirmuzvedumi

1975: "Lietus" (Somerseta Moema stāsta motīvi) Valmieras teātrī
1979: "Gaidīt" Latvijas radio
1980: "Andersons" Dailes teātrī
1980: "Zīmējumi smiltīs" Dailes teātrī
1981: "Vasaras ainava" Latvijas radio
1982: "Bērni" Nacionālajā teātrī
1982: "Ipolits" Nacionālajā teātrī
1982: "Tā, lai var redzēt ceļu" teātrī "Sovremeņņik" (Maskavā)
1982: "Mauglis" (Radjarda Kiplinga "Džungļu grāmatas" motīvi) Jaunatnes teātrī
1984: "Jānis" Valmieras teātrī
1986: "Ziediņi" Jaunatnes teātrī
1987: "Sarkanmatainais kalps" Nacionālajā teātrī
1988: "Kuģītis miglā" teātrī "Kabata" Rīgā
1988: "Nākošpavasar" Valmieras teātrī
1989: "Liels, spoži sarkans autobuss" Latvijas televīzijā
1989: "Kronis" Nacionālajā teātrī un teātrī "Kabata"
1991: "Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums" (Selmas Lāgerlēvas romāna motīvi) Dailes teātrī
1991: "Kaziņa – meitiņa" teātrī "Skatuve"
1992: "Suns" Nacionālajā teātrī
1992: "Roze" Valmieras teātrī
1992: Cikls "Deviņas īsas lugas" Latvijas Televīzijā
1994: "Divi forši suņi" Liepājas teātrī
1995: "Spalvas" Dailes teātrī
1995: "Svešinieki šeit" Nacionālajā teātrī
1998: "Slepkava un slepkava" ("Mīla – jā, mīla – nē") Nacionālajā teātrī
1999: "Aktieri" Sanfrancisko Mazajā teātrī
2003: "Letiņi" Valmieras teātrī
2004: "Saulriets" Nacionālajā teātrī
2005: "Skatiens no augšas" Daugavpils teātrī
2007: "Laimīgā Blūmentāle" Dailes teātrī
2008: "Smiltāju mantinieki" ("Mājās") Nacionālajā teātrī
2008: "Pāris – nepāris" Liepājas teātrī
2009: "Persijs Dievišķīgais" Austrālijas Latviešu teātrī Sidnejā
2012: "Mī.. mālēt" ("Bilde") Nacionālajā teātrī
2012: "Zelta nauda" Daugavpils teātrī (kopā ar Moniku Zīli)
2015: "Droši kā tankā" Dailes teātrī

Romāni

2006: Pacietības mērs (Lauku Avīze)
2009: Mācītājas māja (Lauku Avīze)
2010: Savienoto trauku līkums (Lauku Avīze)
2011: Vasaras svelme (Lauku Avīze)
2014: Divas mājas (Lauku Avīze)
2017: Fokstrots (Latvijas Mediji)
2021: Perfekcioniste (Latvijas Mediji)

Proza bērniem

2016: Pūcīte ar zeltainajām acīm (Zvaigzne ABC)

Biogrāfijas

2016: Pasaules lāpītājs - Arvīds Ulme (Drukātava)
2017: Maija, Cher ami! (Latvijas Avīze)

Memuāri

2012: Personīgi (Lauku Avīze)

Dalība citos projektos

2015: autore Jēkaba Jančevska oratorijas ''Māra no Letu zemes'' un skaņdarba ''Naktsvijole'' dzejas tekstiem

Quotations

Par lugu ''Jānis''

Lidz šim dramaturģija piedāvāja galvenokārt varoni, kas traucās no laukiem projām, lai ātrāk tiktu pilsētā: pie komforta, pie visa gatava. Piedāvāja varoni: ņemt un baudīt noskaņotu. Lelde Stumbre un režisore Māra Ķimele veiksmīgas sadarbības rezultātā piedāvā mums jauna tipa varoni, kurš no pilsētas atgriežas laukos, jaunieti, kuram ir svarīgi atrast nevis kaut kādu. bet gan savu īsto vietu dzīvē. Lelde Stumbre, pati būdama jauna, izjutusi savas paaudzes sirdspukstus: - Nav laikam neviena, kuram nebūtu pazīstams kāds Jānis. Jānis ir mums blakus katru dienu, mēs skatāmies uz viņu un vērtējam viņu, jo viņš taču ir JĀNIS. Cilvēks. realitāte. simbols, sapnis. Саur Jāni man gribējās ieraudzīt savas tautas pagātni, šodienu un varbūt arī nākotni. Vai viņš šodien ir tikpat stiprs kā bija kādreiz, vai būs ar mums vienmēr? Ko viņš, Jānis, grib un domā šodien mūsu civilizētājā gadsimtā? Vai viņš vēl sajūt zemes smaržu un tās saldo smagumu, jeb vai tikai pask-rien visam garām, sēžot žigulī? Vai viņš būs tas spēks, kas mūs visus virzīs uz priekšu, saturēs kopā? Vai viņš būs tas JĀNIS? Tādi ir jautājumi, kurus es pati sev uzdevu, rakstot šo lugu.

Austra Skudra. Par zemes smaržu un viduslaiku meiteni. Valmiera, Liesma, nr.195, 12.12.1984.

Par lugu emocionālo intensitāti

"Lasītāja emocionālo kontaktu ar L. Stumbres lugām vispirms rada arī viņas tēlu dzīvīgums, tajos kūsājošās dziņas. Dionīsiskais vīrišķo un sievišķo dziņu pārmērs, ko lugas struktūras rāmjos iekļauj L. Stumbres izkoptā amata prasme. Acīmredzot ir sasniegta tā meistarības pakāpe, kurā formas pieredze vairs nav kanons, kas spīdzina jaunrades impulsus, bet spēks, kas organiski iekļaujas jaunrades procesā. [..] Leldes Stumbres talants ir bagāts arī ar vārda maģijas izjūtu. Autores lugu personāži nevairās no stipriem vārdiem. (..) Bet autores lugu valodā ir arī otrs slānis, te valoda kļūst par zīmju sistēmu, kurā sazinās izredzētie. Šī valoda apliecināja Leldes Stumbres mākslas noslēpumu jau „Zīmējumos smiltīs”. Cilvēku visintīmākās saskarsmes brīžos klasiskais dialogs pāraug pārtrauktajā, kad vārds ir reizē adresēts sev un partnerim.

Gunārs Bībers. Būt vienmēr ceļā. Priekšvārds Leldes Stumbres lugu izlasei ''Kronis''. Rīga: AGB, 2000. 7. lpp.
''Leldes Stumbres lugu izejas punkts ir it ka sadzīvisks, bet, lugai virzoties uz priekšu, kļūst redzams, ka katra varoņa rīcību nosaka kāda viena visu pakļaujoša iedoma, noteikts rīcības, domāšanas stereotips. Varoņi neatsedzas kā personības cilvēkiem raksturīgā daudzveidībā, bei viņi iet līdz galam pa kādu vienu jūtu, domāšanas, rīcības līniju. Lidz ar to arī ir neiespējama savstarpējā saprašanās. Ja šādiem cilvēkiem pieietu no sadzīviska viedokļa – varētu teikt, ka mūsu priekšā ir psihiski slimie. Taču šeit notiek kas cits – autores psiholoģiskā intuīcija, spēja saskatīt katrā situācija aizvien jaunas nianses atkal kādā brīdī liek skatītājam sevī sajust tuvību ar šiem varoņiem. Jo viņu rīcību vada vispārcilvēciski, ikvienam vairāk vai mazāk piemītoši motīvi un impulsi. Vienkārši dzīvē tie nav sastopami tik sakāpinātā veidā, kā tas ir lugā – modelī. Notiek tas pats, kas Jāņa Jurkana lugās – identifikācija un pēc tam konfrontācija ar nepieņemamo ceļu, pa kuru aiziet lugas varoņi, tikai, ja Jānis Jurkāns to panāk ar smalku visas cilvēka esamības atspoguļojumu, tad Lelde Stumbre ar precīzi niansētu psiholoģiju. Ja Jānim Jurkanam atsevišķi tēli metaforiski izsaka lugas jēgu, tad Leldei Stumbrei visa luga pāraug metaforā.''

Dainis Grīnvalds. Jaunie dramaturgi – problēmas un perspektīvas. Rīga, Literatūra un Māksla, nr. 2, 14.01.1983.

Par saistību ar teātri

"Teātrim L. Stumbres mūžā ir īpaša nozīme. Viņas lugas daudz rādītas gan profesionālos, gan amatieru teātros, iestudētas televīzijā un radio, atšķirīgu mākslinieku personību iedzīvinātas. Teātris ir viņu mācījis un kalis, īpaši no tā laika, kad S. Moema "Lietus" dramatizējuma uzveduma sagatavošanā Leldei Stumbrei bija iespēja piedalīties režisores Māras Ķimeles mēģinājumos Valmieras teātrī."

Kalnačs, Benedikts. Lelde Stumbre. Latviešu rakstnieku portreti. 70.–90. gadi. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 36. lpp.

Par rakstnieces personību

"Lelde nav ārišķiga, viegla. Ir impulsīva, emocionāla, drosmīga, viegli aizkaitināma, stipra, taisnīga, naiva... Vai nav par daudz pretrunu? Nav, jo dažas no šīm īpašībām attiecas tikai uz viņas lugu personāžiem."

Čaklais, Ingmārs. Lelde Stumbre un viņas lugas. Stumbre, Lelde. Kronis. Rīga: AGB, 2000. 516. lpp.
LinksOlafs Stumbrs (1931–1996) - Father's brother
Occupationsplay writer
Birth time/place30.01.1952
Auce
Auce, Dobeles novads
Residence1952
Rīga
Rīga
EducationUnknown – 1970
Rīgas 5. vidusskola
Āgenskalna iela 21a, Rīga
Āgenskalna iela 21A, Rīga, LV-1048

1978 – 1984
The Maxim Gorky Literature Institute
Povarskaya 25А, Maskava
Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069

Diplomdarbs - luga ''Sarkanmatainais kalps''

Working placeVides Vēstis
Kalnciema iela 28, Rīga
Kalnciema iela 28, Rīga, LV-1046

Līdzstrādniece


Zaļās atmodas muzejs un vides izglītības centrs
Pils iela 1, Jūrmala
Pils iela 1, Jūrmala, LV-2015

1971 – 1972
Radio Latvia
Doma laukums 8, Rīga
Doma laukums 8, Rīga, LV-1050

Teletaipiste


1974 – 1978 (Date is approximate)
Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs
Rīgas Botāniskais dārzs
Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083

Sardze


1990 – 1990
Laikraksts "Diena"
Mūkusalas iela 15, Rīga
Mūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004

Žurnāliste


1998 – 1999
Laikraksts "Literatūra. Māksla. Mēs"
Rīga
Rīga

Žurnāliste


2007
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Vadījusi dramaturģijas meistarklases

2011
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Vadījusi dramaturģijas meistarklases

2013 – 2016
Žurnāls ''Mezgls''
Rīga
Rīga

Ārštata autore


2014
The Saeima of the Republic of Latvia
Jēkaba iela 11, Rīga
Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1050

11. Saeimas deputāte

Participation in organisations1983
Latvian Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

1987
Vides aizsardzības klubs

Kluba biedre un viceprezidente


1999
Latvijas Dramaturgu ģilde
Vaļņu iela 9, Rīga
Vaļņu iela 9, Rīga, LV-1050

Valdes priekšsēdētāja

RewardsAndreja Pumpura prēmija
Prēmija piešķirta Leldei Stumbrei un Valmieras teātra uzvedumam "Jānis" (režisore M. Ķimele), komponistam I. Zemzarim.
1985

Annual Latvian Literary Award
Kronis
Balva piešķirta par lugu krājumu "Kronis".
Dramaturģija
2001

Annual Latvian Literary Award
Smiltāju mantinieki (Mājās)
Balva piešķirta par darbu "Smiltāju mantinieki".
Dramaturģija
2009

Map legendShowing 1-16 of 16 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Auce
(Auce, Dobeles novads)
30.01.1952Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
1952ResidenceCity
3Āgenskalna iela 21a, Rīga
(Āgenskalna iela 21A, Rīga, LV-1048)
1970EducationBuilding, house
4Povarskaya 25А, Maskava
(Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069)
1978 - 1984EducationBuilding, house
5Mūkusalas iela 15, Rīga
(Mūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004)
1990 - 1990Working placeBuilding, house
6Doma laukums 8, Rīga
(Doma laukums 8, Rīga, LV-1050)
1971 - 1972Working placeBuilding, house
7Rīgas Botāniskais dārzs
(Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083)
1974 - 1978Working placePark
8Rīga
(Rīga)
1998 - 1999Working placeCity
9Jēkaba iela 11, Rīga
(Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1050)
2014Working placeBuilding, house
10Kalnciema iela 28, Rīga
(Kalnciema iela 28, Rīga, LV-1046)
(Not set)Working placeBuilding, house
11Pils iela 1, Jūrmala
(Pils iela 1, Jūrmala, LV-2015)
(Not set)Working placeBuilding, house
12Rīga
(Rīga)
2013 - 2016Working placeCity
13Ludzas iela 24, Rīga
(Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003)
2007Working placeBuilding, house
14Ludzas iela 24, Rīga
(Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003)
2011Working placeBuilding, house
15Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1983Participation in organisationsBuilding, house
16Vaļņu iela 9, Rīga
(Vaļņu iela 9, Rīga, LV-1050)
1999Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.