Kristofs Reinholds Girgensons

lv
Report to editor

Works: Author (6); Compiler (1); Editor (1); Co-author (2); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(1)

NameKristofs Reinholds Girgensons
Personal informationGIRGENSONS (Girgensohn) Kristofs Reinholds (1752.1.II Zosēnos, vēlākajā Jaunpiebalgas pag. - 1814.27.VI Jaunpiebalgā) - vācu tautības latviešu literāts, tulkotājs.
Dz. rentnieka Reinholda Girgensona ģim. Māc. Kēnigsbergas Frīdriha kolēģijā (1767-69), stud. teol. Leipcigas univ. (1769-72). Bijis mācītājs Ērgļos (1775-91) un Jaunpiebalgā (1791-1814). No 1800 Cēsu apr. prāvests.
Tulk. un sacerējis garīgas dziesmas, liela to daļa (87) public. grām. "Kristīgas dziesmas, Vidzemes baznīcās un mājās dziedamas" (1809). G. bijis viens no šās dziesmu grām. sastādītājiem, pārstrād. un ievietojis tajā Bormaņu Annas un Neredzīgā Indriķa dziesmas. G. laicīgie sacerējumni un savā laikā populāru vācu rakstn. darbu tulk. publicēti krāj. "Stāsti, pasakas, dziesmas un mīklas.." (1823). Grāmatā izpaužas literāra gaume un latv. val. izjūta. Ap 1804 G. tulk. pirmo rom. latv. valodā - bērniem domāto grām. "Robinsons Krūziņš" (1824; D. Defo rom. tulkots pēc J. H. Kampes vācu pārstrādājuma).
Citi G. darbi: "Tā Dieva bauslība.." (1797); "Dziesmas pie jaunas baznīcas iesvētīšanas dziedamas" (1804); "Kleines liturgisches Handbuch fur Prediger bei lettischen Gemeinden" ("Mazā liturģiskā rokasgrāmata latviešu draudžu mācītājiem", 1822). Par G. lit. mantojuma izdošanu pēc viņa nāves rūpējies K.G.Napjerskis. - Kript.: G.
Z. Frīde
LinksKārlis Eduards Napjerskis (1793–1864) - Relative
Occupationstranslator
litterateur
author
Birth time/place01.02.1752
Jaunpiebalga
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Education1767 – 1769
mācījies
mācījies Kēnigsbergas Frīdriha kolēģijā

1769 – 1772
studējis
studē teoloģiju Leipcigas universitātē
Place/time of death27.06.1814
Jaunpiebalga
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads

Map legend

Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Jaunpiebalga
(Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads)
01.02.1752Birth time/placeVillage
2Jaunpiebalga
(Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads)
27.06.1814Place/time of deathVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.