Krišjānis Dinsbergs

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (11); Translator (4); Compiler (1); Person of reception (5)

Photos: Person in photo(2)

NameKrišjānis Dinsbergs
Additional namesDinsberģis
Pseudonym"Prāta karoga" sarakstītājs; P.G.M. ; -rgs.
Linkhttp://lgdb.lnb.lv/index/person/1498/
SummaryKrišjānis DINSBERGS (arī Dinsberģis, 1830–1904) literāts un pedagogs, rakstnieka un skolotāja Ernesta Dinsberga brālis, ir dzimis mežsarga ģimenē. Izglītību galvenokārt ieguvis pašmācības ceļā, īslaicīgi mācījies Kubeles skolā pie brāļa. 1854. gadā Irlavas skolotāju seminārā ieguvis skolotāja tiesības. 50gadu sākumā iepazinies ar Krišjāni Valdemāru, Krišjāni Baronu un ar jaunlatviešu idejām. Dinsberga turpmāko darbību raksturo rūpes par tautas izglītību ar labu skolu, tai skaitā jūrskolu, un publicistikas palīdzību. No 1854. gada līdz 1862. (?) Dinsbergs ir skolotājs Vārves Pasiekstes pagastskolā. No darba atlaists, Krišjāņa Valdemāra aicināts, strādā laikrakstā "Pēterburgas Avīzes" par ekspeditoru un līdzstrādnieku (1862–1864), publicējas. No 1865 strādā par uzraugu A. Spāģa un Zīverta spirta dedzinātavā Rjazaņas guberņā. Atgriezies Latvijā, ap 1870. gadā Užavas Nīkašos atvēra jūrskolu un privātskolu, kas drīz tika slēgtas. No 1872. gada līdz 1875. gadam Dinsbergs atradās apcietinājumā par līdzdalību Kurzemes zemnieku nemieros. No 1875. gada Dinsbergs dzīvo Rīgā, strādā laikrakstu "Baltijas Vēstnesis", "Baltijas Zemkopis" un "Evanģēlists" redakcijā, tirgo grāmatas A. Pumpura grāmatveikalā Rīgā, ir meitas organizētās privātskolas pārzinis, grāmatvedis.
Pirmā publikācija - dialogs "Jāpaks un Ģierts izspriežes par skol`" publicēta laikrakstā "Pēterburgas Avīzes" (pielik., 1863, 21.III, dundadznieku izloksnē), turpmāk "Pēterburgas Avīzēs" un "Baltijas Vēstnesī" publicēti vēl vairāki Dinsberģa dzejoļi, stāsti, apcerējumi un tulkojumi. Atsevišķā izdevumā nāk klajā dzejojums "Kuģinieku dziesma" (1874), nedaudz vēlāk - aforismu krājums "Prāta karogs" (1877) un apcerejums par latviešu tautas pagātni "Baltiešu senatnes vēsture" (1, 1882).
Latviešu laikrakstos Krišjānis Dinsbergs publicējies ar pseidonīmiem: P.G.M., -rgs, "Prāta karoga" sarakstītājs.
Personal informationKRIŠJĀNIS DINSBERGS (1830–1904) ir dzimis Mežsarga Friča Dinsberga (1776–1853) un viņa sievas Marijas (1789–?) ģimenē kā viens no jaunākajiem bērniem, viņa brāļi: Kārlis (1811- ~1883), Ernests (1816–1902), Ansis (1817-1893), māsas: Ede (prec. Rezevska, 1820–?), Trīne (prec. Birziņa, ~1824-?), Bille (?).
Krišjānis Dinsbergs ir precējies ar ventspilnieci ANNU DINSBERGU (1833–1903), kas bijusi "krietna strādniece un tautasdziesmu mīlētāja". Laulībā piedzimst meita, kas vēlāk atver privātskolu Rīgā, vada to kopā ar tēvu; skola darbību beidz 1893. gadā.
No: https://www.geni.com/people/Kri%C5%A1j%C4%81nis-Dinsbergs/6000000050509140017 ; Māra Vīksna. Kas bija Alaunu Renis? Padomju Jaunatne, 150 (1985), 3. aug.
Work

Proza un dzeja

1863: Jāpaks un Ģierts izspriežes par skol`. Dundzenieku valodā. Pēterburgas Avīžu pielikums, nr. 12.
1864: Kupčis un viņa suns [stāsts] Pēterburgas Avīzes, nr. 12, 13.
Laulības šķiršana [stāsts, tulkojums no vācu stāsta "Die Geschiedenen", kas publicēts laikrakstā Gartenlaube, 1860, nr.14-17], Pēterburgas Avīzes nr. 23.-27.
Sarkans šleijers [stāsts]. Pēterburgas Avīzes, nr. 31., 33., 34.
1869: Priekšvārds. [dzejolis] Baltijas Vēstnesis, nr. 1
Divi kukaiņi. Pasaciņa [fabula] Baltijas Vēstnesis, nr. 21
Divi putni. Pasaciņa [fabula]. Baltijas Vēstnesis, nr. 24
Divi putni. Stārks jeb svētels un lēlis. Pasaciņa [fabula] Baltijas Vēstnesis, nr. 26
Divi govlopi: Krustela un Zīmeļa. Pasaciņa [fabula], Baltijas Vēstnesis, nr. 55.
1874: Kuģenieku dziesma [dzejojums jūrskolu popularizēšanai]. Rīga: brāļi Buši.
1877: Prāta karogs [latviešu un cittautu filozofu un rakstnieku aforismu krājums, noslēgumā - tautasdziesmas]. Rīga: Zīslaks.

Publicistika

1869: Agronomija. Baltijas Vēstnesis, nr. 25.-27.
1882: Baltiešu senatnes vēsture I [hronikās, G. Merķeļa u.c. avotos balstīts ieskats latviešu tautas vēsturē]. Rīga: A. Stāls.

Manuskriptu kolekcija glabājas LU Akadēmiskās bibliotēkas krātuvē.
QuotationsVārves skola, pēc arhibīskapa Teodora Grīnberga vārdiem, līdzinājās zvaigznei, kas atspīdējusi Vārves pagastā un kam bijuši 14 stari - skolotāji, sākot ar Krišjāni Dinsberģi kā pirmo.
No: Vietējā dzīve. Ventas Balss, 113(1937) 5. okt.


Es dzīvoju kā savādnieks, par grāmatu tārpu pārvērties; savā vecumā tikai priecādamies ideālistiskā domu paradīzē, kur sajūtos spirgts un laimīgs it kā jauneklis.
K. Dinsbergs vēstulē brālim Ernestam 1891. gada 3. jūnijā. Citēts pēc: O. Zanders. Kā tilts starp paaudzēm. Karogs 4(1980).
LinksErnests Dinsbergs - Brother
Occupationslitterateur
Birth time/place29.04.1830
Dundagas pagasts
Dundagas pagasts, Dundagas novads
Dundagas pagasts, Dingeskalnu mājas.
Education1854
Irlavas skolotāju seminārs
Irlava
Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads
Studiju laika sākums nav noskaidrots, ieguvis skolotāja tiesības.

1847 (Date is approximate)
Dundagas Kubeles pagastskola
Dundaga
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Mācījies dažas nedēļas skolā pie brāļa. Kad tieši tas bijis, nav zināms. Pats raksta: "Pašmācības censībā viņš sekoja vecākajam brālim Ernestam. Ziemā kādas nedēļas pagasta skolu apmeklējis, vasarās, ganos iedams, iemācījās latviski un vāciski rakstīt, arī iz vārdnīcām vācu valodu. Tad izmācījās Stendera gudrības grāmatu un viņa citus rakstus gandrīz no galvas, sāka arī lasīt G.Merķeļa Baltijas aprakstus vācu valodā, kas lasītāja prātu modināja uz tautas un tēvijas mīlestību."
No autobiogrāfijas manuskripta. Citēts pēc: O. Zanders. Kā tilts starp paaudzēm. Karogs 4(1980).
Working place1854–1862 (Date is approximate)
Vārves skola
Vārve
Vārve, Vārves pagasts, Ventspils novads
Strādā par skolotāju-un izpilda arī muižas rakstveža, klētnieka un zemes mērnieka pienākumus, sastāda grāmatu “Īsie pasaules stāsti” skolu vajadzībām (1857), bet Tērbatas cenzūra to aizliedz publicēt.

1862–1864
Laikraksts "Pēterburgas Avīzes"
Strādā laikraksta redakcijā, ekspeditors un līdzstrādnieks, nedaudz publicējas.

1864–1868 (Date is approximate)
Rjazaņa
Ryazan, Ryazan Oblast, Russia
Spirta uzrauga vieta pie Rjazaņas guberņā pie Andreja Spāģa, darbs materiāli ļoti ienesīgs, dažos avotos minēts, ka atgriezies Kurzemē 1870. gadā.

1869
Laikraksts "Baltijas Vēstnesis"
Rīga
Rīga
Strādā par ekspeditoru laikrakstā, nedaudz publicējas. Kad pārtraucis attiecības ar "Baltijas Vēstneša" redakciju, nav zināms.

1870–1872
Užavas jūrskola
Užava
Užava, Užavas pagasts, Ventspils novads

Skolas vadītājs, skolotājs


1876
Dzirnavu iela 39, Rīga
Dzirnavu iela 39, Rīga, LV-1010
Vada A. Pumpura grāmatveikalu
Detention1872–1875 (Date is approximate)

Pretrunīga informācija - citur minēts, ka izsūtīts, citur - apcietināts par draudu vēstuļu un politisku pamfletu sacerēšanu, apmelots, ka aicinājis nogalināt muižniekus. Fr.Brīvzemnieks atceras: "Krišjānis Dinsbergs kā izdaudzināts jaunlatvietis bija daudz vajāts un mocīts gan cietumā, gan ārpus cietuma no tolaiku vietējiem vācu varas vīriem. Pieredzētie grūtumi un izbaudītā netaisnība bija sabojājuši viņa nervus un atstājuši iekš viņa neizdzēšanu rūgtumu un īgnumu pret saviem vajātājiem".

Citēts pēc: Ž.Unams. Latviešu tautiskās kustības trimdinieki. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 10(1933), 240.lpp.

Place/time of death13.09.1904
Rīga
Rīga
Buried16.09.1904
Rīgas Lielie kapi
Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija, LV-1013

3./16. septembrī, Rīgā, Lielajos kapos, blakus Krišjānim Valdemāram. Pie kapa no nelaiķa atvadījās skolotājs J.Plāķis un Rīgas skolotāju vārdā - Kade. No: Rīgas ziņas. Baltijas Vēstnesis, 202(1904), 6. sept.


Map legend

Showing 1-10 of 10 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Dundagas pagasts
(Dundagas pagasts, Dundagas novads)
29.04.1830Birth time/placeParish
2Rīga
(Rīga)
13.09.1904Place/time of deathCity
3Rīgas Lielie kapi
(Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija, LV-1013)
16.09.1904BuriedCemetery
4Dundaga
(Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads)
1847EducationVillage
5Irlava
(Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads)
1854EducationVillage
6Vārve
(Vārve, Vārves pagasts, Ventspils novads)
1854 - 1862Working placeVillage
7Rjazaņa
(Ryazan, Ryazan Oblast, Russia)
1864 - 1868Working placeCity
8Užava
(Užava, Užavas pagasts, Ventspils novads)
1870 - 1872Working placeVillage
9Dzirnavu iela 39, Rīga
(Dzirnavu iela 39, Rīga, LV-1010)
1876Working placeBuilding, house
10Rīga
(Rīga)
1869Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.