Katrīna Rudzīte

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (25); Person of reception (12)

Audio/video: Narrator (1)

Photos: Person in photo(1)

NameKatrīna Rudzīte
Name at birthKuduma
SummaryKatrīna Rudzīte (1991) – dzejniece. Darbojas apvienībā "Sieviešu stendaps". Studējusi sociālantropoloģiju Latvijas Universitātē, patlaban Kultūras akadēmijā studē maģistra programmā "Kultūras un starpkultūru studijas". Par debijas krājumu "Saulesizplūdums" (2014) dzejniece saņēma Latvijas Literatūras gada balvu kategorijā "Spilgtākā debija". Dzeja tulkota angļu, grieķu, slovēņu, krievu, baltkrievu un igauņu valodā. 2020. gadā iznācis Rudzītes otrais dzejas krājums "Ērti pārnēsājami spārni".
Work

Pirmā publikācija

2007: dzejoļi "izspļautiem persiku kauliņiem...", "pilsēta smaržo pēc jūras un visa tā..." un "Zemeņu sarkanlipīgie traipi uz..." laikrakstā "Kurzemes Vārds" (02.11.).

Dzeja

2014: "Saulesizplūdums" (Literatūras kombains).
2020: "Ērti pārnēsājami spārni" (Neputns).
Quotations

Par dzejoļu krājumu "Saulesizplūdums" (Literatūras kombains, 2014)

"Joprojām ļoti jauna, Rudzīte pārliecinoši piebiedrojas tiem dzejas debitantiem divdesmitgadniekiem, kuri pēdējos gados pārsteiguši un iepriecinājuši lasītājus ar spilgti individuālu intonāciju, izkoptu izteiksmi un savaldītu ego, apliecinot, ka talantu un attīstības trūkums Latvijas dzejai nedraud. "Saulesizplūdums" jūtīgi un jutīgi fiksē gaismas un tumsas attiecību dramaturģiju, reģistrē nemitīgo robežu pārvilkšanu starp tām. Gandrīz vienīgais vērojuma objekts un tēlainības avots ir pilsēta, kas veiksmīgākajos gadījumos rada negaidīti strauju un iedarbīgu pārnesi no majestātiski traģiskā uz intīmi sāpīgo..."

Surgunte, Inga. "Saulesizplūduma" robežās. Latvju Teksti, Nr. 4, 2014.

"Jau periodikā publicētais un lasījumos dzirdētais neradīja šaubas par Rudzītes īpašo talantu, tomēr pirmā grāmata vienmēr ir tā, kas ļauj autora spējām izpausties pilnībā un sniedz lasītājam vieglāk aptveramu ainu, pat tad, ja liekais palicis ārpus lappusēm. Debija ir izdevusies ne tikai spēcīgo rindu un dzejoļu dēļ, bet arī tādēļ, ka ļāvusi ieraudzīt, ka Rudzītes poētika ir vēl dziļāka un daudzveidīgāka, nekā varētu šķist, bet daudzslāņainā tēlainība nodrošina, ka, atgriežoties pie dzejoļiem, katrreiz varam atklāt iepriekš nepamanītas detaļas, kas var pat mainīt teksta jēgu."

Viguls, Arvis. "Pieradinot asmeņus". Satori, 27.08.2014.

Par dzejas krājumu "Ērti pārnēsājami spārni" (Neputns, 2020)

"Izsekojot transformācijām Rudzītes radošajā biogrāfijā, var novērot, kā atsijājas pirmās grāmatas maksimālisms un tā vietā nāk niansētāka pasaules aina. Tiek zaudēts zināma līmeņa spriegums, kas vietumis piemita "Saulesizplūduma" tekstiem, varbūt pat – jūtu intensitāte, bet neuzskatu to par lielu zaudējumu, jo tagad mūsu priekšā ir daudzveidīgāka – nobriedusi, drosmīga un inteliģenta dzejniece, kas māk gan pasmieties, gan skumt līdzi novembra tumsai, gan dusmoties."

Šteinbergs, Ivars. ""es vairs neesmu tā meitene"". Satori, 28.05.2020.

"Viņas vēstītājs patur tiesības parādīties arvien jaunās formās. Mēs mūsdienu latviešu dzejā reti redzam autorus vīriešus izejam ārpus stingras „es” kategorijas (izņemot Vērdiņa daudzfunkcionālo „es”, kuram nav sveša neviena persona, neviena sociāla vai dzimtes piederība, vai Pujāta šizofrēnisko Ežēna/Kristeles dialektiku), kamēr Rudzītes „es” pāraug gan daudzskaitlī „mēs”, gan 3. personā, kā vērojot no malas, gan retoriski slidenajā „tu” formā, kurā vēstītājs vēršas pats pie sevis vai vismaz iedomātās sevis formas. Turklāt dažādās formas itin viegli var uzlūkot kā viena vēstītāja hipostāzes. Lai kur literatūras vēsturē mēs mestu skatu, „es” būs vairāk vai mazāk stabilākā pašizpausmes forma, kura, lai arī teksta veidošanās procesā ir mainīga un atsedz jaunas tā šķautnes, saglabā viengabalainību. Tikmēr Rudzīte mākslinieciski pārliecinoši pārredz plašu cilvēcības spektru, kurā ierakstīt pieklusinātas, tomēr estētiski saistošas kaislības, kas mēdz iegūt zvaigznājiem piemītošu attiecību spožumu – veselais veidojas no atsevišķu elementu savstarpējā izvietojuma."

Ķirķis, Raimonds. "Rudzīte un es". Punctum, 12.05.2020.
LinksAnda Kuduma (1966) - Mother
Occupationspoet
Birth time/place25.09.1991
Liepāja
Liepāja
Education01.09.2014 – 30.06.2017
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Sociālantropoloģijas studijas


01.09.2018 Until
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Kultūras akadēmijā studē maģistra programmā "Kultūras un starpkultūru studijas".

Working place01.09.2017 – 31.10.2017
Teksta rediģēšana un audioierakstu atšifrēšana biedrībā "Ekodizaina kompetences centrs"

11.11.2017 – 20.01.2018
Latviešu valodas aģentūra
Lāčplēša iela 35, Rīga
Lāčplēša iela 35, Rīga, LV-1011
Audioierakstu atšifrēšana un literārā rediģēšana

20.04.2018 – 20.07.2018
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Rīga
Rīga
Interviju veikšana un atšifrēšana pētījumā “Optimāla pakalpojuma dizaina modelēšana sociālās rehabilitācijas pakalpojumam no vardarbības cietušām pilngadīgām personām, ņemot vērā dzimuma perspektīvu”
RewardsAnnual Latvian Literary Award
Saulesizplūdums
Balva piešķirta par dzejas krājumu "Saulesizplūdums".
Debija
2015

Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas un Ventspils pilsētas literārā balva ''Sudraba tintnīca''
Ērti pārnēsājami spārni
Balva piešķirta par dzejoļu krājumu "Ērti pārnēsājami spārni"
Dzeja
2020

Map legendShowing 1-5 of 5 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Liepāja
(Liepāja)
25.09.1991Birth time/placeCity
2Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
01.09.2014 - 30.06.2017EducationBuilding, house
3Ludzas iela 24, Rīga
(Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003)
01.09.2018EducationBuilding, house
4Lāčplēša iela 35, Rīga
(Lāčplēša iela 35, Rīga, LV-1011)
11.11.2017 - 20.01.2018Working placeBuilding, house
5Rīga
(Rīga)
20.04.2018 - 20.07.2018Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.