Kārlis Rabācs

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (51); Compiler (3); Editor (1); Author of the comment (2); Person of reception (4)

Photos: Person in photo(2)

NameKārlis Rabācs
PseudonymPeriskops
Name at birthKārlis Rabācis
Personal information1919–1920: piedalījies Latvijas Brīvības cīņās, cīnījies pie Juglas un Cēsīm.

RABĀCS Kārlis Eduards (arī Kārlis Rabācis; 1902.13.I Palsmanes pag. Kadēs jeb Kodēs - 1983.21.VI Bruklinā, Ņujorkā, ASV, turpat apbed.) - dzejnieks, žurnālists.
Dz. zemnieku ģim. Māc. Palsmanes Spaliņu (citos avotos - Paulīnes) pagastsk., Valkas pils. skolā. 1919-20 piedalījies Ljas Brīvības cīņās, cīnījies pie Juglas un Cēsīm. 1920-33 ierēdnis Strenčos un Mazsalacā. Bijis aktīvs b-bas "Zaļā vārna" lit. pasākumu dalībnieks. Strād. laikr. "Ventas Balss" (1933-34), bijis laikr. "Rīts" (1934-40) un "Darbs" (1940-41) radakcijas loc., laikr. "Tēvija" arhivārs, veidojis kult. dzīves hroniku. 1944 emigr. uz Vāciju, kur strād. laikr. "Latviešu Balss" (1944-45), bijis laikr. "Bavārijas Latviešu Vēstnesis" redakcijas loc. (1945-46), laikr. "Latvija" galv. red. (1946-49), žurn. "Ilustrētais Vārds" red. (1947-48). 1949 izceļojis uz ASV, kur līdz 1970 bijis laikr. "Laiks" red., 1970-75 šā laikr. redakcijas kolēģijas loceklis, pēc 1975 aizvietojis arī redaktorus. Latv. Preses biedrības pr-ja vietn. (1945-49). LaRA biedrs.
Pirmās publikācijas - humor. dzejoļi 1923, pirmā liriskās dzejas publikācija laikr. "Latvis" 1925. Dzejoļiem krāj. "Vasara" (1931) raksturīgs Ljas dabas, zemnieka darba, jaunības spēka un optimisma cildinājums, pēc tam dzejoļi periodikā (arī trimdā) ar patriot. vai apceres motīviemm, kā arī soneti ar balādisku noskaņu. Latv. heroisms dažādos laikos attēlots aprakstu grām. "Tēvzemei un brīvībai" (1936), Somijas daba, vēsture un ļaudis - grām. "Ezeru un granītu zemē" (1937). Periodikā public. stāsti ar lauku dzīves tematiku, kam raksturīgi ētiski konflikti, īpatnēju, sirdsšķīstu ļaužu tēlojums. Laikr. "Rīts" public. rakstus par J. Akurāteru, Ā. Ersu, J. Raini, P. Rozīti u.c., citos izdevumos - literatūrkrit. esejas un apc., trimdā - lit. atmiņas un recenzijas. Kopā ar V. Kārkliņu sakārtojis piemiņas krāj. "Zinaīda Lazda" (1963), sakārtojis I. Šķipsnas piemiņas krāj. "Ilzes pasaulē" (1984), Ē. Raistera piemiņas krāj. "Kad mēs jauni bijām" (1972, līdzaut. un līdzred.)
PBLA Kult. fonda Goda balva preses nozarē. - Ps.: Ed. Arājs, Arājs, J. Noleja, Ed. Ķikulis, Periskops.
Izlase "No rīta caur laiku uz mūžību" (1991).
L. Kalniņš N. Aiz darba kalna paslēpusies // Laiks, 1977, 12.I; Strautmanis I. Dzejnieks avīžu ceplī // Izglītība, 1991, 29.III. Skalbergs A. Kārlim Rabācam - 90 // Ljas Jaunatne, 1992, 8.I.
V. Vecgrāvis
Occupationspoet
journalist
Birth time/place13.01.1902
Palsmane
Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads
"Kadēs"

Education
mācījies
citos avotos - Paulīnes pagastskolā
Palsmanes Spaliņu pagastskolā

mācījies
Valkas pilsētas skolā
Working place1933 – 1934
Ventas Balss
Ventspils
Ventspils

Redakcijas loceklis


1947 (Date is approximate)
Žurnāls "Ilustrētais Vārds"
Augsburga
Augsburg, Bavaria, Germany
Redaktors.
Awards1934 – 1940
Laikraksts "Rīts" (1934–1940)
Rīga
Rīga

Redakcijas sekretārs un faktiskais vadītājs


1941 – 1945
Laikraksts "Tēvija" (1941–1945)
Rīga
Rīga
Redakcijas sekretārs

1946 – 1949
Laikraksts "Latvija" (1946–1986)
Gincburga
Günzburg, Bavaria, Germany, 89312
Galvenais redaktors

1949 – 1979
Laikraksts "Laiks"
Ņujorka
New York, USA
Galvenais redaktors
Participation in organisationsMākslinieku biedrība "Zaļā vārna"
Rīga
Rīga
Place/time of death21.06.1983
Bruklina
Brooklyn, New York, United States
Buried
RewardsKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par rakstiem avīzē "Laiks".
1961

Map legendShowing 1-9 of 9 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Palsmane
(Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
13.01.1902Birth time/placeVillage
2Bruklina
(Brooklyn, New York, United States)
21.06.1983Place/time of deathPart of a city
3Ventspils
(Ventspils)
1933 - 1934Working placeCity
4Augsburga
(Augsburg, Bavaria, Germany)
1947Working placeCity
5Rīga
(Rīga)
1934 - 1940AwardsCity
6Rīga
(Rīga)
1941 - 1945AwardsCity
7Gincburga
(Günzburg, Bavaria, Germany, 89312)
1946 - 1949AwardsCity
8Ņujorka
(New York, USA)
1949 - 1979AwardsCity
9Rīga
(Rīga)
(Not set)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.