Kārlis Rabācs

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (76); Compiler (3); Editor (1); Author of the comment (2); Person of reception (12)

Photos: Person in photo(3)

NameKārlis Rabācs
PseudonymPeriskops
Name at birthKārlis Rabācis
SummaryKārlis Eduards Rabācs (arī Kārlis Rabācis; 1902–1983) – dzejnieks, žurnālists, redaktors. Pirmās dzejas publikācijas 1923. gadā. Dzejoļiem krājumā "Vasara" (1931) raksturīgs Latvijas dabas, zemnieka darba, jaunības spēka un optimisma cildinājums, pēc tam dzejoļi periodikā (arī trimdā) ar patriotiskiem vai apceres motīviem, kā arī soneti ar balādisku noskaņu. Latviešu varonība dažādos laikos attēlota aprakstu grāmatā "Tēvzemei un brīvībai" (1936), Somijas daba, vēsture un ļaudis atklāta grāmatā "Ezeru un granītu zemē" (1937). Būtiska nozīme kā daudzu periodisko izdevumu redaktoram gan Latvijā, gan trimdas gados, īpaši atzīmējams, ka bijis ilggadīgs lielākā latviešu trimdas laikraksta "Laiks" redaktors. Kopā ar Valdemāru Kārkliņu sakārtojis piemiņas krājumu "Zinaīda Lazda" (1963), sakārtojis Ilzes Šķipsnas piemiņas krājumu "Ilzes pasaulē" (1984), Ērika Raistera piemiņas krājumu "Kad mēs jauni bijām" (1972, līdzautors un līdzredaktors).
Personal informationDzimis zemnieku ģimenē.

1919–1920: piedalījies Latvijas Brīvības cīņās, cīnījies pie Juglas un Cēsīm.
Work

Literārā darbība

1923: pirmās publikācijas humoristiski dzejoļi.
1925: pirmā liriskās dzejas publikācija laikrakstā "Latvis".
1928: mēnešraksta "Daugava" 10. numurā publicēts pirmais īsprozas darbs "Zemes urķis".

1933: 2. aprīlī Ziemeļlatvijas teātrī izrādīta komēdija "Ādama ābols".

Literārie darbi

Dzejas krājums
1931: Vasara (Rīga: Zaļā Vārna).

Tulkotājs
1929
: Tetmajers, Kazimirs. Pana Merija: romāns (Rīga: Grāmatu Draugs).
1937: Dostojevskis, Fjodors. Spēlmanis. Mūžīgais vīrs. Krokodīls. Kopotu rakstu 10. sējums; tulkojums no krievu valodas.
Quotations

Par dzejas krājumu "Vasara" (Rīga: Zaļā Vārna, 1931)

"Kārlis Rabācs ar savu krājumu – Vasara – nav pieskaitāms šīs savas paaudzes dzejnieku vairumam, viņš nav pesimists. Taisni
otrādi – tas ir no galvas līdz kājām optimists. Pie kam šis viņa optimisms nav nekāds neapzinīgi spontānais, bet gan pilnīgi apjausts, apzināts, gribēts, pat dažubrīd taisīts. Brīžiem, liekas, ka Rabācs par varu, par katru cenu grib būt gaišs, priecīgs. Ja kāds viņam iedod dūri sānos, viņš tomēr sakož zobus un saka ar sāju smaidu uz lūpām – Draugi, es tomēr esmu laimīgs. Es nupat minēto negribēju teikt kā pārmetumu – pasarg' Dievs – es vēlējos to tikai konstatēt un vēl piezīmēt, ka tā ir zināmā mērā varonība. Bet vai tad varonība, raksturs mūsu mīkstčauļu laikā peļams? Kārlis Rabācs slavējams vēl arī ar to, ka viņš savā grāmatā ļoti dabīgs. Šo dabīgumu es saprotu tādā nozīmē – Rabācs nāk no laukiem, viņš ir zemnieka dēls un ari raksta par laukiem. No šejienes rodas Rabāca dzejā pilnskanīgums, tematu svaigums un lielā nozīmība, kā arī izjūtas un Izteiksmes pārliecība. Visa Rabāca dzeja sakopota vai nu ap lietām, kas sastopamas uz laukiem, vai arī ap parādībām, kas atrodamas vienīgi tur, kur zaļo meži un lauki. Savā izjūtā un izteiksmē Rabācs nepieder tiem dzejniekiem, kas atšķiras ar savu subjektīvismu, viņš ir samērā diezgan episks. No šejienes viņa dzejā bieži sastopami – mierīgums un nosvērtība un, runājot tieši no šauri formālās puses – klasiskās formas. Savu izteiksmi, formu, Rabācs pārvalda labi, ja at skaita dažas negludības. Savā iztēlē viņš ir skaidrs, valodā vienkāršs un zīmīgs. Pārējos
izteiksmes līdzekļus – gleznas, epitetus, salīdzinājumus – dzejnieks lietā ar atzīstamu atturību."
A. Kārlis Rabācs. Vasara. Students, Nr.178 (24.04.1931)

Par Kārļa Rabāca radošo darbību

"Dzejoļos Rabacs savā laikā ir paspējis izdot pat krājumu Vasara (1931), un, kaut liriskā mūza nu jau sen apklusināta, mūsu plašākās antoloģijas nemēdz iet garām viņa labi slīpētajiem, izteiksmē krāsainajiem un pārdomās pievilcīgajiem pantiem. Rabāca stāsti izkaisīti periodikā, tāpat apceres par literatūru. Grāmatās vēl parādījušies tikai viņa raksti jaunatnei – Tēvzemei un brīvībai (1936), Granīta un, ezeru zemē (1937). Visumā ir noticis tā, ka jau kopš 30-to gadu otras puses talantīgais dzejnieks un rakstnieks arvien vairāk nodevies žurnālistikai, beidzot ziedodams tai sevi gandrīz vai bez atlikuma."
Rudzītis, Jānis. Avīzēs pazudušais dzejnieks. Latvija, Nr.3 (20.01.1962)

Par Kārļa Rabāca darbu žurnālistikā

"Ilgajās avīžnieka gaitās viņš guvis plašu erudīciju avīzes vadības darbā un izcilu veiksmi, formulējot savu pārliecību un uzskatus ievadrakstos un apcerēs, tāpat ievērojamu notikumu aprakstiem un reportāžām dodot interesantus komentārus. Darbam viņš pieiet
ar lielu rūpību un pienākuma apziņu. Viņš ir skarbs pretinieks daudzu ieskatam, ka trauksmes un steigas dēļ, kādā parasti norit
žurnālista darbs, ir attaisnojama un pieļaujama arī zināma paviršība. Rūpība un atbildīga žurnālista un redaktora darbs šais gadu
desmitos ir iezīmējis Rabāca ceļu latviešu avīžniecībā. Tāpat ir apbrīnojama rosmīgā vērība, ar kādu Rabācs seko sadzīves notikumiem, līdzīgi kā uzmanīgs ārsts sava pacienta sirdspukstiem, lai uztvertu laikmetīgās problēmas un fiksētu un dokumentētu tās laikraksta slejās. Viņa uztverē presei jābūt dzīves atspoguļotājai, bet preses darbiniekiem jāizjūt liela cieņa pret faktiem. Pēdējos nedrīkst ne noklusēt, nesagrozīt, bet tiem var gan tuvoties ar dažādu uztveri."
Čaks, Raimunds. Pagodinājums trimdas presei. Latvija Amerikā, Nr.42 (30.05.1962)
Occupationspoet
journalist
Birth time/place13.01.1902
Palsmane
Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads
"Kadēs"

EducationPalsmane
Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads

Mācījies Paulīnes pagastskolā, citos avotos: Palsmanes Spaliņu pagastskolā.


Valka
Valka, Valkas novads

Mācījies Valkas pilsētas skolā.

Working place1920 – 1933
Strenči
Strenči, Valmieras novads
Ierēdnis Strenčos.

1920 – 1933
Mazsalaca
Mazsalaca, Valmieras novads
Ierēdnis.

1932
Žurnāls "Jaunā Raža"
Rīga
Rīga
Redaktors.

1933 – 1934
Ventas Balss
Ventspils
Ventspils

Redakcijas loceklis


1947 (Date is approximate)
Žurnāls "Ilustrētais Vārds"
Augsburga
Augsburg, Bavaria, Germany
Redaktors.

1949 – 1975
Laikraksts "Laiks"
Beiridža, Ņujorka
Bay Ridge, Brooklyn, New York, United States
Redaktors.
Awards1934 – 1940
Laikraksts "Rīts" (1934–1940)
Rīga
Rīga

Redakcijas sekretārs un faktiskais vadītājs


1941 – 1945
Laikraksts "Tēvija" (1941–1945)
Rīga
Rīga
Redakcijas sekretārs

1946 – 1949
Laikraksts "Latvija" (1946–1986)
Gincburga
Günzburg, Bavaria, Germany, 89312
Galvenais redaktors

1949 – 1979
Laikraksts "Laiks"
Ņujorka
New York, USA
Galvenais redaktors
Participation in organisationsMākslinieku biedrība "Zaļā vārna"
Rīga
Rīga

Latviešu preses biedrība

Latviešu Rakstnieku apvienība

Amerikas Savienotās Valstis
United States

Zinaīdas Lazdas piemiņas fonda valdē, kā arī darbojās Zinaīdas Lazdas dzejas balvas vērtēšanas komisijā.

ServiceLatvian Army
Piedalījies Latvijas Brīvības cīņās.
Emigrated1944
Vācija
Germany
Devies bēgļu gaitās.

24.06.1949
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Place/time of death21.06.1983
Bruklina
Brooklyn, New York, United States
Pārapbedīts28.06.2003
Palsmane
Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads

Pārapbedīts Palsmanes kapos.

RewardsKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par rakstiem avīzē "Laiks".
1961

Map legend

Showing 1-19 of 19 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Palsmane
(Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
13.01.1902Birth time/placeVillage
2Bruklina
(Brooklyn, New York, United States)
21.06.1983Place/time of deathPart of a city
3Vācija
(Germany)
1944EmigratedCountry
4Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
24.06.1949EmigratedCountry
5Palsmane
(Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
(Not set)EducationVillage
6Valka
(Valka, Valkas novads)
(Not set)EducationCity
7Ventspils
(Ventspils)
1933 - 1934Working placeCity
8Augsburga
(Augsburg, Bavaria, Germany)
1947Working placeCity
9Strenči
(Strenči, Valmieras novads)
1920 - 1933Working placeCity
10Mazsalaca
(Mazsalaca, Valmieras novads)
1920 - 1933Working placeCity
11Beiridža, Ņujorka
(Bay Ridge, Brooklyn, New York, United States)
1949 - 1975Working placePart of a city
12Rīga
(Rīga)
1932Working placeCity
13Rīga
(Rīga)
1934 - 1940AwardsCity
14Rīga
(Rīga)
1941 - 1945AwardsCity
15Gincburga
(Günzburg, Bavaria, Germany, 89312)
1946 - 1949AwardsCity
16Ņujorka
(New York, USA)
1949 - 1979AwardsCity
17Rīga
(Rīga)
(Not set)Participation in organisationsCity
18Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
(Not set)Participation in organisationsCountry
19Palsmane
(Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
28.06.2003PārapbedītsVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.