Kārlis Kundziņš

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (13); Translator (1); Compiler (1); Editor (1); Author of the comment (2); Person of reception (2)

Photos: Person in photo(1)

NameKārlis Kundziņš
Personal informationKUNDZIŅŠ Kārlis (1850.3.V Sīpeles pag. Bērzsīpeles Kundziņos - 1937.18.XI Smiltenē, turpat apbed.) - mācītājs un literāts.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Jelgavas reālsk., beidzis Jelgavas ģimn. (1870). Stud. teoloģiju Tērbatas univ. (1871-76), piedalījies A. Kronvalda vadītajos latv. studentu vakaros. Bijis mācītāja amata kand., palīgmācītājs Dobelē, Tukumā, Puzē, mācītājs Smiltenē (no 1880), vikārmācītājs Alūksnē (1911), no 1921 Valkas iecirkņa prāvests. LU goda doktors (1924). Bazn. virsvaldes loc. (no 1928). Sākot ar 1869, laikr. "Baltijas Vēstnesis" iespiestas K. publikācijas par vēst., etnogr. u.c. jautājumiem. Tulk. un lokalizējis stāstus. Lugā "Vecais Klāva tēvs" (sar. 1870) tēlojis latv. zemn. dzīvi klaušu laikos, paužot jaunlatviešu idejas. Public. pētījumus: "Ernsta Glika nopelni" ("Sēta, daba, pasaule", 1873, 4), "Vecais Stenders savā dzīvē un darbā" (1,1879), "Kārlis Hūgenbergers" (Rīgas latv. b-bas Zinību komis. "Rakstu krājums", 1888, 4), "Kronvalda Atis" (1905), "Aleksandrs Vēbers" ("Druva", 1912-14). Sar. kultūrvēst. apceri "Smiltene" (1926).
L. Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu. R., 1893; Kundziņš K. Mana mūža gājiens. R., 1935; Ķiploks E. Prāvests Kārlis Kundziņš. R., 1939.
Occupationspastor
litterateur
educator
Birth time/place03.05.1850
Sīpeles, tagad Jaunbērzes pasta Bērzsīpeles Kundziņos.
Education
mācījies
mācījies Jelgavas reālskolā

1870
mācījies
beidzis Jelgavas ģimnāziju

1871–1876
studējis
studējis teoloģiju Tērbatas universitātē
Participation in organisationsStudentu korporācija "Lettgallia"
Biedrs.
Place/time of death18.11.1937
Smiltene
Smiltene, Smiltenes novads
BuriedSmiltene
Smiltene, Smiltenes novads
RewardsThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1926. gada 16. novembra lēmumu.
III šķira
1926

Map legend

Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Smiltene
(Smiltene, Smiltenes novads)
18.11.1937Place/time of deathCity
2Smiltene
(Smiltene, Smiltenes novads)
(not set)BuriedCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.