Kārlis Krauliņš

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (76); Compiler (10); Editor (21); Author of the comment (11); Person of reception (24)

Photos: Person in photo(1)

NameKārlis Krauliņš
PseudonymK. Rijnieks
SummaryKārlis Krauliņš (1904–1981) – literatūrzinātnieks, profesors. Bijis VAPP Jaunatnes rakstu apgāda vadītājs, Latvijas Padomju rakstnieku savienības valdes sekretārs, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā un ilggadējs Latvijas Valsts universitātes profesors. Kārļa Krauliņa darbi, to vidū arī literatūrzinātniskie raksti par prozu un daiļrades metodi, nav brīvi no vulgārsocioloģiskās pieejas un padomju totalitārā režīma laikmetam raksturīgajām oficiālajām mākslas politizācijas tendencēm.
Personal informationDzimis rentnieka ģimenē.
Work1924: pirmā publikācija – raksts "Māksla kā laikmetiska jaunradīšana" žurnāla "Studentu Dzīve" 3. numurā.
1939: ar pseidonīmu K. Rijnieks, balstoties uz pozitīvisma filozofiju, sarakstījis grāmatas par ētikas un psiholoģijas jautājumiem – "Sengrieķu dzīves gudrība" un "Mūsdienu cilvēks". Turpmāk pārorientējās uz marksistiski socioloģisko metodoloģiju.

Kārļa Krauliņa darbi, to vidū arī literatūrzinātniskie raksti par prozu un daiļrades metodi, nav brīvi no vulgārsocioloģiskās pieejas un padomju totalitārā režīma laikmetam raksturīgajām oficiālajām mākslas politizācijas tendencēm.

Sastādījis lasāmgrāmatas un ābeces skolām.

Akadēmiskā darbība

Vadītās disertācijas filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai
1956: Broņislavs Tabūns "Komunista tēls latviešu padomju romānā".
1965: Т.Т. Зубова "Тетралогия Андрея Упита "На грани веков" как отражение идейно-эстетических взглядов писателя 30-х гг. XX столетия" (Maskava).
1965: Kęstutis Nastopka "Взаимосвязи литовской и латышской литератур (1800–1917)" (Viļņa).
1970: Svetlana Ivanova "Восприятие творчества М.А. Шолохова в Латвии".
1970: Astrīda Skurbe "Конфликты и характеры в современном латышском советском романе".
1971: Zigurds Mikainis "Proletāriskā internacionālisma idejas J. Raiņa darbos".
1975: Inna Bergmane "Восприятие русской прозы в Латвии в 1880–1890-е годы".
1975: Edīte Kļaveniece "Литературные интересы и их роль в эстетическом воспитании учащихся вечерней (сменной) школы".
1976: Anita Liepa "Образы рабочих в драматической трилогии и драме "1905" Андрея Упита".

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

1940: Josifs Staļins. "Biedra Ivanova vēstule un biedra Staļina atbilde" (VAPP Jaunatnes rakstu apgādniecība).
1940: Josifs Staļins. "Runa VĻKJS VIII Vissavienības kongresā: 1928. gada 16. maijā" (VAPP Jaunatnes rakstu apgādniecība).
1945: Vladimirs Potjomkins. "Agresoru nomierināšanas politika un Padomju Savienības cīņa par mieru" (VAPP Grāmatu apgāds).

Occupationsliterary scholar
Birth time/place09.03.1904
Kocēni
Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads
"Leimaņi"

Residence1904 – 1915
Kocēni
Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

1915 – 1923
Valmiera
Valmiera

1923 – 1937 (Date is approximate)
Rīga
Rīga

1937 – 1940 (Date is approximate)
Kocēni
Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

Dzīvojis pie radiem.


1940 – 1941
Rīga
Rīga

1941 – 1944
Krievija
Russia

1944 – 1981 (Date is approximate)
Baznīcas iela 4, Rīga
Baznīcas iela 4, Rīga

Dzīvoklis 5

Education1913 – 1915
Briežu pagastskola
Brieži
"Brieži", Vaidavas pagasts, Kocēnu novads

1915 – 1923
Valmieras vidusskola
Leona Paegles iela 40, Valmiera
Leona Paegles iela 40, Valmiera

1923 – 1928
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Filoloģijas un filozofijas fakultāte

Working place1925
Rīga
Rīga
Strādājis Rīgas privātajās vidusskolās par latīņu valodas, psiholoģijas un loģikas skolotāju.

1928 – 1929
Jelgava State Teacher's Training Institute
Jelgava
Jelgava
Psiholoģijas lektors

1940 – 1941
VAPP Jaunatnes rakstu apgāds
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050
Apgāda vadītājs

1941 – 1944
Laikraksts "Latviešu Strēlnieks"
Krievija
Russia
Laikraksta līdzstrādnieks

1944 – 21.09.1948
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs

1945 – 1966
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Vēstures un filoloģijas fakultātes docents. Docējis literatūras teorijas un PSRS tautu literatūras kursus

1948 – 1951
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Direktora vietnieks zinātniskajā darbā

1966 – 1970
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Vēstures un filoloģijas fakultātes profesors. Docējis literatūras teorijas un PSRS tautu literatūras kursus

1970 – 1981
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Filoloģijas fakultātes profesors Latviešu literatūras katedrā, katedras vadītājs. Docējis literatūras teorijas un PSRS tautu literatūras kursus.
Participation in organisations1941 – 1981
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1942 – 1952
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
Biedrs

1952 – 1981
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedrs
Service1941 – 1944
Sarkanā armija
Krievija
Russia

Kara korespondents

Emigrated1941 – 1944 (Date is approximate)
Uržuma
Urzhum, Kirov Oblast, Russia

Sākotnēji – Halturina, vēlāk – Uržuma.

Place/time of death05.12.1981
Rīga
Rīga
BuriedRaiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026
RewardsSarkanās Zvaigznes ordenis
Ordeni saņēmis kā Latvijas Padomju rakstnieku savienības sekretārs rakstnieks.
1946

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1964

Andreja Upīša prēmija (Skrīveri)
Prēmija piešķirta par Andreja Upīša dzīves un darbības izpēti.
1977

Map legendShowing 1-25 of 25 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Kocēni
(Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads)
09.03.1904Birth time/placeVillage
2Kocēni
(Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads)
1937 - 1940ResidenceVillage
3Kocēni
(Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads)
1904 - 1915ResidenceVillage
4Valmiera
(Valmiera)
1915 - 1923ResidenceCity
5Rīga
(Rīga)
1923 - 1937ResidenceCity
6Rīga
(Rīga)
1940 - 1941ResidenceCity
7Krievija
(Russia)
1941 - 1944ResidenceCountry
8Baznīcas iela 4, Rīga1944 - 1981ResidenceBuilding, house
9Rīga
(Rīga)
05.12.1981Place/time of deathCity
10Uržuma
(Urzhum, Kirov Oblast, Russia)
1941 - 1944EmigratedCity
11Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
(not set)BuriedCemetery
12Brieži
("Brieži", Vaidavas pagasts, Kocēnu novads)
1913 - 1915EducationFarmstead
13Leona Paegles iela 40, Valmiera1915 - 1923EducationBuilding, house
14Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1923 - 1928EducationBuilding, house
15Rīga
(Rīga)
1925Working placeCity
16Jelgava
(Jelgava)
1928 - 1929Working placeCity
17Aspazijas bulvāris 24, Rīga
(Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050)
1940 - 1941Working placeBuilding, house
18Krievija
(Russia)
1941 - 1944Working placeCountry
19Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1944 - 21.09.1948Working placeBuilding, house
20Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1948 - 1951Working placeBuilding, house
21Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
1945 - 1966Working placeBuilding, house
22Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
1966 - 1970Working placeBuilding, house
23Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1970 - 1981Working placeBuilding, house
24Krievija
(Russia)
1941 - 1944ServiceCountry
25Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1941 - 1981Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.