Kārlis Egle

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (70); Compiler (14); Editor (16); Author of the comment (14); Person of reception (27)

Photos: Person in photo(5)

NameKārlis Egle
Personal informationEGLE Kārlis (1887.2.VI Druvienas pag. Mazvasaraudzos - 1974.25.VI Rīgā, apbed. Vecpiebalgā, Vidus kapos) - bibliogrāfs, literatūrvēsturnieks, tulkotājs. Rūdolfa Egles brālis.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Vietalavas Odzienas un Ziemera Kaktiņu pagastsk., Šļukuma Neibeizera min-jas sk., ko beidzis 1902. Strād. tēva mājās, 1906 pārcēlies uz Rīgu, pašmācības ceļā sagatavojies un ieguvis skolotāja tiesības. 1908-14 strād. par skolotāju Alūksnē, Lugažos, Ziemerī un Druvienā. Periodikā public. dzejoļus, rakstus par lit. un audzināšanu.
Pirmā publikācija - "Telegramma" žurn. "Vārdotājs" 1906 (6. nr.) - satīra par vācu muižniekiem sakarā ar 1905. g. revolūciju. 1914-17 E. bija mobilizēts Krievijas armijā, 1919-22 Ljas armijā. E. noorganizēja un vadīja O. Jēpes b-ku Cēsīs un Rīgā. Kopā ar brāli R. Egli nodibināja un vadīja žurn. "Latvju Grāmata" (1922-1931), kas ir nozīmīgs latv. lit. vēstures un kritikas krāj., tajā daudz E. rakstu. E. bija Rīgas pils. Misiņa b-kas (kopš 1954 ZA Fundamentālās b-kas nod.) vadītājs (1925-52), pēc tam līdz 1966 galv. bibliogrāfs. 1945-46 E. bija LVU Literatūras, 1946-47 ZA Valodas un lit. institūta Bibliogr. un dokumentācijas nod. vadītājs. 1946 E. noorganizēja LVU Bibliotēku zinātņu katedru (vēlāk nodaļu), to vadīja un tajā lasīja lekcijas līdz 1952. RS b. (1957). LPSR N. b. k. d. (1945).
E. public. periodikā gan bibliogr., gan literatūrvēst. rakstus par T. Zeifertu, J. Misiņu, R. Blaumani, brāļiem Kaudzītēm, Ļ. Tolstoju, M. Māterlinku, Novālisu u.c. Sast. vai komentējis rakstu un kopotu rakstu (J. Poruka, J. Ziemeļnieka, brāļu Kaudzīšu, R. Blaumaņa, E. Veidenbauma, L. Laicena u.c.) izdevumus, kā arī sagatavojis bibliogr. par Raini, A. Upīti, V. Lāci. Savāca un sagatavoja publicēšanai, pievienojot īsas bibliogr. ziņas, latv. rakstn. autobiogrāfiju krāj. "Atziņas" (1-3, 1923-24). E. kopā ar A. Birkertu sakārtojis atmiņas par R. Blaumani (1962). E. papildināja T. Zeiferta "Latviešu rakstniecības vēsturi" (2-3, 1930-34{2}), bija redaktors "Latviešu literatūras vēstures" (1-6, 1935-37) izdevumam (sast. un virsred. L. Bērziņš). Piedalījies J. Misiņa "Izlases" (1962) sastādīšanā, sar. tai apceri "Jāņa Misiņa mūža darbs" un sast. J. Misiņa darbu bibliogrāfiju. Lielu darbu E. paveica, tulkodams cittautu rakstnieku (V. Šekspīra, A. Kuprina, R. Kiplinga, Ļ. Tolstoja, V. Katajeva, M. Ļermontova, A. Puškina, M. Gorkija) darbus. Īpaši atzīmējams E. ieguldījums indiešu rakstnieka R. Tagores darbu tulkošanā un rakstu izdevuma sagatavošanā (1-9, 1927-39), kopā ar R. Rudzīti). Sar. grām. "Īsa latviešu bibliogrāfijas vēsture" (1957) un "Atmiņas" (1972). L. Rozes sakārtojumā iznākusi E. dienasgrāmatas un vēstuļu fragmentu izlase "Manas atmiņas" (1980).
L. Ancītis V. Bagāti gadi. R., 1967 [lit.]; Karulis K. Kārlis Egle latviešu kultūras darbā // Karogs, 1987, 6.
E. Knope
LinksRūdolfs Egle (1889–1947) - Brother
Occupationstranslator
literary scholar
bibliographer
historian
literary historian
Birth time/place02.06.1887
Druviena
Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads
Dzimis Druvienas pagasta "Mazvasaraudzos".
Education
citi izglītības veidi
pašmācības ceļā sagatavojies un ieguvis skolotāja tiesības

mācījies
mācījies Vietalvas pagastskolā

mācījies
mācījies Odzienas pagastskolā

mācījies
mācījies Ziemera Kaktiņu pagastskolā

unknown – 1902
mācījies
mācījies Šļukuma Neibeizera ministrijas skolā
Place/time of death25.06.1974
Rīga
Rīga
BuriedVecpiebalga
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads
Apbedīts Vidus kapos.

Map legendShowing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Druviena
(Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads)
02.06.1887Birth time/placeVillage
2Rīga
(Rīga)
25.06.1974Place/time of deathCity
3Vecpiebalga
(Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads)
(not set)BuriedVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.