Kārlis Ducmanis

lv
Report to editor

Works: Person of reception (2)

NameKārlis Ducmanis
Personal informationDucmanis Kārlis (1881.10.XI Brantu pagasta Kainaišos - 1943.20.VIII Kirovā, Krievijā) - publicists.
Māc. Raunas Jāņa sk., Cēsīs pie K.Zariņa. Beidzis Jelgavas reālskolu. Stud. Pēterburgas univ. inženierzinātnes, tad jurisprudenci (1902-07). Bijis laikr. "Pēterburgas Avīzes" (1904-05), "Pēterburgas Vēstnesis" (1906), žurn. "Zibens" (1906-07)faktiskais rdaktors, laikr. "Līdums" red. (1913-14). Zvērinātā advokāta palīgs Rīgā, 1. pas. kara laikā virsnieks Krievijas armijā, demobilizējies 1918, tad juriskonsults bēgļu organizācijās Vitebskā, laikr. "Baltijas Ziņas"(1918) un "Jaunākās Ziņas" (1918-19) red. loceklis. Ieņēmis augstus posteņus diplomātiskajā korpusā un tiesu resorā: 1919-20 Ljas pārstāvis Dānijā, 1923-25 - Zviedrijā, 1925-29 Ljas delegāts Tautu Savienībā, pēc tam sūtnis Čehoslovākijā un Belgradā, 1933-35 Ārlietu min-jas nodaļas vadītājs, 1934-36 starpt. tiesnesis Zāras apgabalā (Vācijā), 1936-40 senators. 1941 ticis deportēts.
Pirmā publikācija - raksts "Turgeņeva uzskati par dzīvi un laimi" laikr. "Dienas Lapa" 1900. 3./16.V. Public. humoreskas "Zvārguļa Zobgala kalendārā" (1901-03), laikr. "Pēterburgas Avīzes" piel. (1902-03). Rakstījis krievu presē. Sar. grāmatas par tiesiskiem, politiskiem un filozofiskiem jautājumiem. Public. apcere "Vēsturiskais materiālisms un mākslas kritika (laikr. "Dzīve" 1908), grām. "Iz Baltijas provinču tiesībām" (1913), "Georgs Brandess un jaunā strāva mākslas kritikā un filozofijā 19. gadu simtenī" (1928), "Atdzimšanas ceļi kristīgai civilizācijai" (1936). Dāņu val. izd. brošūra "Letland" (1923), zviedru val. grām. "Lettland for och nu" ("Latvija senāk un tagad", 1926). - Ps.: K.D-mans, Atskabarga, Stud. K.D.
R.Briedis
LinksKārlis Bērziņš (1865–1934) - Mother's brother
Occupationspublicist
diplomat
lawyer
Birth time/place10.11.1881
Dzimis Brantu pagasta "Kainaišos".
Education
mācījies
mācījies Raunas Jāņa sk., Cēsīs pie K.Zariņa

mācījies
beidzis Jelgavas reālskolu

1902 – 1907
studējis
Stud. Pēterburgas univ. inženierzinātnes, tad jurisprudenci
Place/time of death20.08.1943
RewardsThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1928. gada 14. novembra lēmumu.
III šķira
1928

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.