Juris Kārkle

lv
Report to editor

Works: Person of reception (1)

Photos: Person in photo(1)

NameJuris Kārkle
SummaryJuris Kārkle (1893 - 1972) - katoļu garīdznieks, garīgo rakstu un grāmatu autors, publicists un tulkotājs. 1910. gadā iestājies Pēterburgas katoļu garīgajā seminārā, to beidzis 1916. gadā, kad arī iesvētīts par priesteri. 1916.-1918. g. turpinājis studijas Petrogradas Garīgajā akadēmijā, ko beidzis ar teoloģijas kandidāta grādu. Kopš 1918. gada dažādās draudzēs pa visu Latviju bijis vikārs, priesteris un skolu kapelāns.
Jau studiju gados Pēterburgā pievērsies avīžniecībai un līdzdarbojies K.Skrindas vadītajā laikrakstā "Dryva", cieši sadarbojies ar laikrakstu "Latgolas Vōrds". 1921. gadā Kārkle atjaunojis 1. pasaules kara laikā Rēzeknē lielinieku iznīcināto spiestuvi "Darbs un zinība" (vēlāk "Darbs un zinātne"), kas ilgus gadus darbojās arī kā apgāds. Latgaliešu rakstniecībā Kārkle pazīstams kā ražīgs tulkotājs no latīņu, poļu un vācu val., ticības mācības un vēstures grāmatu autors, lūgšanu grāmatu sastādītājs. Pēdējais Kārkles darbs grāmatniecībā - bīskapa J.Peļčara grāmatas tulkojums 4 daļās "Goreigō dzeive voi kristeigō piļņeiba" (1-2, 1937).
Occupationstranslator
publicist
author
priest
Birth time/place29.06.1893
Līvāni
Līvāni, Līvānu novads
Dzimis Līvānu pagasta "Dzeņos".
Education1910 – 1916
Pēterburgas Katoļu garīgais seminārs
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Working place1916 – 1918
Laikraksts "Drywa"
Ņevas prospekts, Sanktpēterburga
Nevsky Prospect, Saint Petersburg, Russia

1918 – 1919
Rēzekne
Rēzekne
Rēzeknes draudzes vikārs un skolu kapelāns

1919 – 1920
Kaunata
Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads
Kaunatas draudzes prāvests

1920 – 1921
Rēzekne
Rēzekne
Sāpju Dievmātes draudzes vikārs

1920 – 1935
Laikraksts "Latgolas Vōrds"

1921 – 1925
Rēzekne
Rēzekne
Rēzeknes draudzes vikārs un skolu kapelāns

1925 – 1926
Barkava
Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads
Barkavas draudzes prāvests

1926 – 1927
Malnova
Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads
Malnavas draudzes prāvests

1927 – 1929
Mariampole [o]
Mariampole, Andrupenes pagasts, Krāslavas novads
Noviciāts mariāņu klosterī Mariampolē

1927 – 1929
Viļāni
Viļāni, Rēzeknes novads
noviciāts mariāņu klosterī Viļānos

1929 – 1938
Rēzekne
Rēzekne
Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudzes prāvests

1940 – 1943
Aizpute
Aizpute, Dienvidkurzemes novads
Prāvests Aizputes draudzē

1943 – 1945
Talsi
Talsi, Talsu novads
Talsu draudzes prāvests

1945 – 1955
Aizpute
Aizpute, Dienvidkurzemes novads
Aizputes draudzes prāvests

1945 – 1955
Vacpiļs
Vecpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads
Vecpils draudzes prāvests

1955 – 1957
Auce
Auce, Dobeles novads
Auces draudzes prāvests

1955 – 1957
Vaiņode [uo]
Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads
Vaiņodes draudzes prāvests

1957 – 1963
Skaistkalne
Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads
Skaistkalnes draudzes prāvests

1963 – 1965
Rubene
Rubene, Kocēnu pagasts, Valmieras novads
Rubenes draudzes prāvests

1965 – 1966
Demene
Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads
Demenes draudzes prāvests

1966 – 1968
Rūjiena
Rūjiena, Valmieras novads
Rūjienas draudzes prāvests

1966 – 1968
Valmiera
Valmiera

Valmieras draudzes vikārs


1968 – 1972
Ilūkste
Ilūkste, Augšdaugavas novads
Ilūkstes draudzes vikārs
Place/time of death16.08.1972
Ilūkste
Ilūkste, Augšdaugavas novads
Buried00.08.1972
Ilūkste
Ilūkste, Augšdaugavas novads
Apbedīts Ilūkstes kapos.

Map legendShowing 1-26 of 26 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Līvāni
(Līvāni, Līvānu novads)
29.06.1893Birth time/placeCity
2Ilūkste
(Ilūkste, Augšdaugavas novads)
16.08.1972Place/time of deathCity
3Ilūkste
(Ilūkste, Augšdaugavas novads)
01.08.1972BuriedCity
4Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1910 - 1916EducationCity
5Ņevas prospekts, Sanktpēterburga
(Nevsky Prospect, Saint Petersburg, Russia)
1916 - 1918Working placeStreet
6Rēzekne
(Rēzekne)
1918 - 1919Working placeCity
7Kaunata
(Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads)
1919 - 1920Working placeVillage
8Rēzekne
(Rēzekne)
1920 - 1921Working placeCity
9Rēzekne
(Rēzekne)
1921 - 1925Working placeCity
10Aizpute
(Aizpute, Dienvidkurzemes novads)
1940 - 1943Working placeCity
11Barkava
(Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads)
1925 - 1926Working placeVillage
12Malnova
(Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads)
1926 - 1927Working placeVillage
13Mariampole [o]
(Mariampole, Andrupenes pagasts, Krāslavas novads)
1927 - 1929Working placeVillage
14Viļāni
(Viļāni, Rēzeknes novads)
1927 - 1929Working placeCity
15Rēzekne
(Rēzekne)
1929 - 1938Working placeCity
16Talsi
(Talsi, Talsu novads)
1943 - 1945Working placeCity
17Aizpute
(Aizpute, Dienvidkurzemes novads)
1945 - 1955Working placeCity
18Vacpiļs
(Vecpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads)
1945 - 1955Working placeVillage
19Auce
(Auce, Dobeles novads)
1955 - 1957Working placeCity
20Vaiņode [uo]
(Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads)
1955 - 1957Working placeVillage
21Skaistkalne
(Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads)
1957 - 1963Working placeVillage
22Rubene
(Rubene, Kocēnu pagasts, Valmieras novads)
1963 - 1965Working placeVillage
23Demene
(Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads)
1965 - 1966Working placeVillage
24Rūjiena
(Rūjiena, Valmieras novads)
1966 - 1968Working placeCity
25Valmiera
(Valmiera)
1966 - 1968Working placeCity
26Ilūkste
(Ilūkste, Augšdaugavas novads)
1968 - 1972Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.