Juris Dauge

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (2); Person of reception (2)

Photos: Person in photo(2)

NameJuris Dauge
Name at birthJuris Georgs
SummaryJuris Georgs Dauge (1835-1910) – literāts un skolotājs. Pedagoga un publicista Aleksandra Dauges un grāmatizdevēja Paula Dauges tēvs, mūzikas pedagoga Nikolaja Dauges vectēvs. Beidzis J. Cimzes skolotāju semināru Valkā (1856). Bijis skolotājs, ķesteris un ērģelnieks, kultūras un sabiedriskās dzīves rosinātājs. 1856.–1962.gadam laikrakstā "Mājas Viesis" publicējis dzejoļus, stāstus, "smieklu stāstiņus", populārzinātniskus un informatīvus rakstus par vēsturiskām personām, citām zemēm un tautām u.tml. No Dauges stāstiem nozīmīgākais – "Turaidas jumprava" (1857).
Personal informationDzimis krodzinieka ģimenē. Piecu bērnu tēvs. Pedagoga un publicista Aleksandra Dauges un grāmatizdevēja Paula Dauges tēvs, mūzikas pedagoga Nikolaja Dauges vectēvs.
WorkSarakstījis mācību grāmatas "Zvaigžņu jeb debess mācība" (1865) un "Stāsti par ticības izskaidrošanu jeb reformacioni" (1869).

Pārtulkojis vairākas grāmatas, kas piederēja pie populārākās 19. gs. lasāmvielas, G. Nīrica stāsts "Belizars, Rītaromnieku karavadons jeb īstena sievas mīlestība un uzticība" (1858), V. O. Horna "Jaifnais skolmeistars un viņa Rozāte" (1863) un citas. Galvenais sižeta virzītājs spēks te ir mīlestība, "Belizara" pievilcību rada arī eksotiskā vide un tālais vēstures laikmets Konstantinopolē 6. gadsimtā, ķeizara Justiniāna valdīšanas laiks. Belizars ir reāla vēsturiska persona. Arī šie stāsti atkārtoti izdoti.

1855: Pirmā publikācija – dzejolis "Rudens dziesma" laikrakstā "Latviešu Avīzes" 20.X.
"Rudens–dziesma.

Jau kokiem augļi noņemti,
Jau lapas vējš sāk projām nīdēt,
Jau vis lauki nopļauti,
Jau rudens saulīte sāk spīdēt.
2.
Nu stārtks un cīruls kopā sāk
Ar bezdelīgām projām doties;
Jau lops no lauka stallī nāk.
Jo ledus jau uz pļavām radies.
3.
Bij kāda silta dieniņa
Un skaties vēl, vai namanīsi
Jel puķi kādu lejiņā,
Nes mājā to, ja aradīsi.
4.
Drīz celsies balti mākoņi,
Un auksta vētra ziemu nesīs.
Sāks aizsalt drīz jau strautiņi,
Un sniegs drīz zaļumus apsēdīs.
5.
Ikkatris prātīgs labi zin,
Sev priekus ņemt, tiek garām skejot;
Kas nāk, to ņem, un ar piemin,
Ka puķes tik var plūkt tām zeļot.
6.
Tie koki, kam vējš purina
Vēl zaļas lapas galotnītēs,
Uz celiņu šie birdina
Nu savas dzeltnas cepurītes.
7.
Tak tīri pliks vēl rudens nav,
Tam vēl ir savi glītumiņi,
Tur plakta laukā skaties, rau
Tur ir, lai ar' ne zaļumiņi.
8.
Pie rudens saules pakalna,
Vai redz ar arklu zemnieciņu,
Ka viņš tur balta smiltaina
Vēl uzsvilp savu meldutiņu.
9.
Un pakaļ viņam vārna brēc,
Un vagad galā purinājās;
Un bērais arklu velk ka krāc,
Lai gan ar grūts, tak nenostājās.
10.
Ak daba tu, cik jauka vēl
Ir nāves drēbēs uzskatāma;
Lai tava šķiršan' mums gan žēl,–
Tak tu ej oriekus atstādama.
11.
Ik lapiņa, kas zemē birst,
Un puķe galvu bokārdama
Vēl saka: "lai ar' nu jāmirst,
Tak prieks ir atkal uzcelšana.""

Quotations"1853. gadā uzņemts Cimzes skolotāju seminārā Valkā. To beidzis ar uzslavas rakstu 1856. gadā, viņš strādā par mājskolotāju Rīgas pievārtē esošajā Baložu muižā. Jau semināra laikā sākuši izpausties Jura Dauges literārie dotumi viņš kopš 1855. gada periodikā ir publicējis gan dzeju, gan prozu. īsti ražens viņam ir Baložu posms. Te strādādams, viņš Tērbatā no kārto mājskolotāja eksāmenu un kopš pirmā latviešu progresīvā laikraksta "Mājas Viesis" iznākšanas k|ūst par tā rosmīgu līdzstrādnieku. No 1856: līdz 1862. gadam te parādās ap simts viņa publikāciju dze joli, stāsti un smieklu stāstiņi (anekdotes), pasakas, populār zinātniski, informatīvi raksti, praktiski padomi dārzkopībā u. tml. Juris Dauge tādējādi iekļaujas tik nozīmīgajā tautas masu izglītošanas darbā, ko veica jaunlatviešu un viņu do mubiedri. Kopsolī ar jaunlat viešiem viņš iet arī ar smieklu stāstiņiem, pasakām un fabu lām, kas apliecināja smieklus kā nozīmīgu sabiedrisku spēku. Bet blakus šiem darbiem viņš rakstījis arī klaji reliģiozi didaktiskus stāstus tolaik tik populārās tulkotās neliteratūras tradīcijās Juris Dauge ir pārejas laikmeta cilvēks. Baložos tapis pats nozīmīgākais Jura Dauges literārais darbs grāmata "Turaidas jumprava", kas publicēta 1857. gadā. Gan literatūrvēsturēs, gan citur šī grāmata tiek dēvēta par baltvācu autora Adalberta Kammerēra darba «Die Jungfrau von Treyden» (1848) lokalizējumu. Bet tā nepavisam nav. A. Kammerers tāpat stāstījis par Turaidu un Maijas likteni nekādu cittautu sižetu Dauge nav piesaistījis Latvijai un tās vēsturei, tātad nav lokalizējis. Arī par tulkojumu Jura Dauges grāmata nav saucama. Vienkārt vācu teksts ir dzeja, latviešu proza. Un otrkārt Juris Dauge leģendas sižetu ir pārstāstījis brīvi, dažas epizodes izvēršot, citas apejot vai tikai pieminot, iekļauti tiek fakti (piemēram, par Maijas kristīšanu, Helda dzimtās pilsētas nosaukums, sēru zāle ar Maijas šķirstu u.c.), kādu Kammerera tekstā nav. Acīmredzot Juris Dauge ir pārzinājis un izmantojis visus tolaik esošos materiālu publicējumus par Turaidas Rozi vācu valodā."

Kiršentāle I. Juris Dauge un viņa "Turaidas jumprava". Dauge J.Turaidas jumprava. R., 1987.
LinksAleksandrs Dauge (1868–1937) - Son
Mārtiņš Bruņenieks (1866–1950) - Pupil
Pauls Dauge (1869–1946) - Son
Nikolajs Dauge (1894–1964) - Grandson
Occupationsteacher
organist
conductor
writer
author
Birth time/place04.10.1835
Kokneses pagasts
Kokneses pagasts, Aizkraukles novads

Pasta muižas Kancleru krogā.

Education
Kokneses draudzes skola
Kokneses pagasts
Kokneses pagasts, Aizkraukles novads


Ikšķiles draudzes skola
Ikšķile
Ikšķile, Ogres novads

1844
Jaunjelgavas elementārskola
Jaunjelgava
Jaunjelgava, Aizkraukles novads

1853 – 1856
Vidzemes Skolotāju seminārs
Valka
Valka, Valkas novads
Working place1858 – 1894
Sauka 6-year Primary School
Sauka
Sauka, Saukas pagasts, Jēkabpils novads
Place/time of death17.10.1910
Sauka
Sauka, Saukas pagasts, Jēkabpils novads
Miris Saukas pagastā.
Buried
Smiltaines kapi
"Vecbungātāji", Neretas pagasts, Aizkraukles novads, LV-5118

Map legendShowing 1-8 of 8 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Kokneses pagasts
(Kokneses pagasts, Aizkraukles novads)
04.10.1835Birth time/placeParish
2Sauka
(Sauka, Saukas pagasts, Jēkabpils novads)
17.10.1910Place/time of deathVillage
3Smiltaines kapi
("Vecbungātāji", Neretas pagasts, Aizkraukles novads, LV-5118)
(Not set)BuriedCemetery
4Jaunjelgava
(Jaunjelgava, Aizkraukles novads)
1844EducationCity
5Kokneses pagasts
(Kokneses pagasts, Aizkraukles novads)
(Not set)EducationParish
6Ikšķile
(Ikšķile, Ogres novads)
(Not set)EducationCity
7Valka
(Valka, Valkas novads)
1853 - 1856EducationCity
8Sauka
(Sauka, Saukas pagasts, Jēkabpils novads)
1858 - 1894Working placeVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.