Juris Bārs

lv
Report to editor

Works: Person of reception (1)

Photos: Person in photo(1)

NameJuris Bārs
PseudonymK. Br., K.–Br.
Name at birthBaar Georg Heinrich
SummaryJuris Bārs ir pirmais latviešu tautības valodnieks un dzejnieks 19. gadsimtā. Par viņa dzīves gājumu un darbību saglabājušās maz liecību, tomēr veikumam ir bijusi nozīme latviešu valodas attīstībā. Jura Bāra valodniecības darbi lieti noderējuši, Augustam Bīlenšteinam strādājot pie latviešu gramatikas "Lettische Grammatik" (1863) izdevuma. Juris Bārs darbojies Latviešu literārajā (draugu) biedrībā, kur bijis dedzīgs pārvācošanās pretinieks. Viņš pirmais aicinājis reorganizēt latviešu valodu; pētījis fonētiku un pirmais precīzi noteicis skaņu sistēmu, raksturojis lauzto un stiepto intonāciju, izvirzījis šaurā un platā 'e' lietošanas nosacījumus. Valodas pilnveides aspektā nedaudz arī brīvi atdzejojis.
"[..] šim vīram pieder sava vieta mūsu kultūras un inteliģences vēsturē: viņš ir tautisko centienu priekštecis un ieņem redzamu vietu to nacionālistu starpā, kuri darbojās grūtajos klaušu laikos. Nav plašs tas mantojums, ko mūsu kultūras vēsturei atstājis Bārs, bet toties viņš interesants un vērtīgs. Bārs darbojies latvju kultūras labā kā zinātnieks mūsu valodas laukā, kā tautas garīgās kultūras sekmētājs un pamirdz arī kā dzejnieks."
Antons Birkerts. Dr. Juris Bārs. Ilustrēts Vārds, 1925, Nr. 1.

Personal informationDzimis Lāču saimnieka, kalēja Indriķa ģimenē. Agri zaudējis vecākus. Uzaudzis vecākā brāļa ģimenē. Mācības ģimnāzijā uzsācis tikai 23 gadu vecumā, īpaši interesējusi matemātika. Iztiku pelnījis, pasniedzot matemātikas stundas, pārrakstīdams notis. Tērbatas universitātē vēlējies studēt astronomiju, bet praktisku iemeslu dēļ un radu mudināts izraudzījies medicīnas studijas.
Par viņa dzīvi un darbību pieejamas trūcīgas ziņas.

1842: apprecējies ar Aleksandru Bīdermani.

WorkPirmais latviešu tautības valodnieks un dzejnieks.

1836–1837: Tērbatas universitātē darbojās korporācijā Kuronija (Curonorum).

Valodnieka darbība

19. gadsimta 40. gados aktīvi darbojies Latviešu literārajā (draugu) biedrībā, kur uzstājies ar priekšlasījumiem valodniecības jautājumos un bijis dedzīgs tautas pārvācošanas pretinieks, Juris Bārs pirmais aicināja reorganizēt latviešu valodu; pētījis latviešu fonētiku un pirmais precīzi noteicis skaņu sistēmu, raksturojis lauzto un stiepto intonāciju, izvirzījis šaurā un platā 'e' lietošanas nosacījumus.
Jura Bāra valodniecības darbi palīdzējuši Augustam Bīlenšteinam latviešu gramatikas "Lettische Grammatik" (1863) sagatavošanā.

1847: krājuma "Magazin" 9. numura 1. daļā publicētais darbs "Über die in der lettischen Sprache vorkommenden Laute und deren einfache Bezeichnung durch die Schrift" ("Par latviešu valodas skaņām un to rakstības vienkāršošanu") ir mūsdienu ortogrāfijas pamatā; turpat publicēts arī raksts „Beitrag zur Lehre vom Medium der lettischen Sprache." – "Ar šiem rakstiem J. Bārs ieņem diezgan redzamu vietu mūsu valodniecības vēsturē. Vienkārt, Bārs ir pirmais latvju tautības valodnieks, otrkārt viņš iebēris pāris veselu graudu mūsu valodas pētījumu apcirknī. Šie raksti nav arī palikuši bez iespaida uz mūsu valodniecību." Antons Birkerts. Dr. Juris Bārs. Ilustrēts Vārds, 1925, Nr. 1.
Uz Jura Bāra pētījumiem valodniecībā atsaukušies Augusts Bīlenšteins, Jēkabs Lautenbahs un citi.

Literārā darbība

1846–1847: laikrakstā "Latviešu Avīzes" publicēti dzejoļi (parakstīti ar K.–Br. vai K. Br.) un atdzejojumi, tostarp "Pasaka", "Cūka un lakstīgala", "Zālamana gars" "Suņu draudzība", "Vilks un lācēns".
1847: laikrakstā "Latviešu Avīzes" (Nr. 35) ar parakstu Baar publicējis I.vanaKrilova fabulas "Melkulis" brīvu atdzejojumu.
Quotations"Bāra dzejas tehnika izkopta, valoda labāka nekā citiem tā laika dzejniekiem, to īpaši atzīmējis Juris Alunāns sava krājuma "Dziesmiņas" (1856) priekšvārdā."
Zigrīda Frīde. Juris Bārs. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga, 2003, 61. lpp.

"Bārs nepieder pie kaunīgiem latviešiem, bet ir latvietis ar atklātu seju. Bet – un tas ļoti raksturo Bāru – viņa latvietība nav agresīva un pati izteiksme miera pilna pēc nolūkiem un urbāna pēc izteiksmes līdzekļiem. [..] Atmiņas par Bāru ir nogrimušas laiku dzelmē, kāpēc ziņas par šo goda vīru ir diezgan trūcīgas. Bet vienā ziņā atmiņas ir ļoti noteiktas un saskanīgas: kas, ar Bāru nākdami kontaktā ,paši spēja par latviešu valodu spriest, tie visi vienbalsīgi atzina Bāru par lielu autoritāti latviešu valodas lietas. [..] Bārs bij izdaudzināts lietpratējs latviešu valodas lietās; bet publicējis par valodas jautājumiem ir gauži maz. [..] Bārs bij latviešu tautai parādījis augstāku mērķi un sveštautiešiem latviešu dabu un spējas ar savu personību rādījis dziļi simpātiskā apgaismojumā kas kā piemērs un paraugs savu staru blāzmu var mest uz dzīves ceļu arī tagadējai audzei."
Ludis Bērziņš. Juris Bārs. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1930, Nr. 7.

"Bārs būs bijis maz pazīstams tautisko darbinieku aprindās. Un tomēr šim vīram pieder sava vieta mūsu kultūras un inteliģences vēsturē: viņš ir tautisko centienu priekštecis un ieņem redzamu vietu to nacionālistu starpā, kuri darbojās grūtajos klaušu laikos. Nav plašs tas mantojums, ko mūsu kultūras vēsturei atstājis Bārs, bet toties viņš interesants un vērtīgs. Bārs darbojies latvju kultūras labā kā zinātnieks mūsu valodas laukā, kā tautas garīgās kultūras sekmētājs un pamirdz arī kā dzejnieks."
Antons Birkerts. Dr. Juris Bārs. Ilustrēts Vārds, 1925, Nr. 1.
Occupationspoet
doctor
linguist
Birth time/place23.02.1808

Education1830 – 1833
Jelgava
Jelgava
ar radu atbalstu, jo agri zaudējis vecākus, mācījies Jelgavas ģimnāzijā

1842

beidzis Tērbatas universitātes Medicīnas fakultāti ar I šķiras ārsta grādu

Working place
strādājis laikrakstu "Laviešu Avīzes" redakcijā

1842 – 1844

ārsts Žagarē, tolaik Kauņas guberņā


1844 – 1855

ārsts Dundagā


1855 – 1878
Kuldīga
Kuldīga, Kuldīgas novads
apriņķa un skolu ārsts
Place/time of death19.12.1879

BuriedKuldīga
Kuldīga, Kuldīgas novads

Map legendShowing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Kuldīga
(Kuldīga, Kuldīgas novads)
(Not set)BuriedCity
2Jelgava
(Jelgava)
1830 - 1833EducationCity
3Kuldīga
(Kuldīga, Kuldīgas novads)
1855 - 1878Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.