Jūlijs Vanags

lv
Report to editor

Collections (4)

Items: Author (1)

Works: Author (155); Translator (1); Compiler (2); Editor (1); Co-author (1); Author of the comment (1); Person of reception (79)

Audio/video: Narrator (1)

Photos: Person in photo(6)

NameJūlijs Vanags
PseudonymĶeksis
SummaryJūlijs Vanags (1903–1986) ir dramaturgs, dzejnieks, prozaiķis, tulkotājs. Dzimis Daugavpils apriņķa Ungurmuižas pagasta Irbessalā. 1915. gadā kopā ar vecākiem evakuējies uz Vjatkas guberņu Krievijas impērijā (mūsdienās – Kirovas apgabals). 1940. gadā piedalījies Latvijas Padomju rakstnieku savienības izveidē. Otrā pasaules kara laikā atkal evakuējies uz Krieviju.1941. gada oktobrī iestājies Latviešu strēlnieku divīzijā.
Darbojies dzejā, prozā un dramaturģijā, rakstījis arī bērniem un jauniešiem. Daiļrade pauž padomju ideoloģijas uzskatus.
Personal informationDzimis drēbnieka ģimenē. 1915. gadā kopā ar vecākiem evakuējies uz Vjatkas guberņu (mūsdienās – Kirovas apgabals), Krievijas impērijā. 1922. gadā atgriezies Latvijā, neilgu laiku atradies Rēzeknes koncentrācijas nometnē. Pēc atgriešanās strādājis gadījuma darbus – dzelzceļa strādnieks, koku skaitītājs un šķirotājs, ogļu krāvējs, glābšanas laivu uzraugs Rīgas Jūrmalā, kinoteātru reklāmu zīmētājs, ceļojošais fotogrāfs un cirka artists, medicīnisko instrumentu veikala ekspeditors, bibliotekārs Rīgas pilsētas 1. bibliotēkā. Pēc Kārļa Ulmaņa apvērsuma bijis bezdarbnieks, pēc tam strādājis Valsts statistiskajā pārvaldē par korektoru un statistiķi.

Otrā pasaules kara laikā, sākoties aktīvai kara darbībai Latvijā, evakuējies uz Krieviju. 1941. gada oktobrī iestājies Latviešu strēlnieku divīzijā. Viņa korespondences un feļetonus iespiež "Latviešu Strēlnieks". Neilgi strādājis arī armijas laikraksta "За разгром врага" redakcijā. Otrajam pasaules karam veltītas balādes "Liepnas kauja" un "Otrā vada vīri", arī dzeja, kas apkopota izlasē "Sūrie ziedi" (1960), memuāri "Vēstules no tālā ceļa" u. c.
Work

Darbība literatūrā

Darbojies dzejā, prozā un dramaturģijā. Kā prozaiķis rakstījis galvenokārt bērniem un jauniešiem.
Sākotnēji pazīstams kā dramaturgs. 1933. gadā Strādnieku teātris iestudēja viņa lugu "Vēja pūtiens", bet 1934. gadā – kopā ar Aleksandru Čaku sarakstīto lugu "Pusnakts kuģis".
Jūlija Vanaga dzejai iezīmīgs liroepisks, balādisks raksturs, lakoniska, melodiska izteiksme.
Sakārtojis baltkrievu un ukraiņu stāstu izlases, Aleksandra Puškina kopotus rakstus latviešu valodā.

1927: pirmā nozīmīgā publikācija – stāsts "Bankrots" laikraksta "Sociāldemokrāts" pielikumā "Literatūra un Dzīve".
1941: kopā ar Frici Rokpelni sarakstījis pirmo padomju oriģināllugu "Ceļa cirtēji" (teātrī 1945. gadā, grāmatā – 1946. gadā).

Literārā līdzdarbība mūzikā

1942: kopā ar Frici Rokpelni librets pirmajai latviešu padomju operai "Rūta" (komponists Nilss Grīnfelds; teātrī 1943. gadā).
1945: kopā ar Frici Rokpelni sarakstījis Latvijas PSR Valsts himnas tekstu (komponists Anatols Liepiņš).
Daudzi Jūlija Vanaga dzejoļi izmantoti par dziesmu tekstiem.

Darbība kinodramaturģijā

1955: kopā ar Semjonu Nagorniju pēc Rūdolfa Blaumaņa novelēm – "Salna pavasarī", "Laimes klēpī", "Raudupiete" – scenārijs kinofilmai "Salna pavasarī" (režisors Pāvels Armands un Leonīds Leimanis; iespiests žurnālā "Karogs" 1954. gadā).
1956: kopā ar Semjonu Nagorniju scenārijs kinofilmai "Kā gulbji balti padebeši iet..." (režisors Pāvels Armands; iespiests žurnālā "Karogs" 1957. gadā).
1958: kopā ar Semjonu Nagorniju scenārijs kinofilmai "Latviešu strēlnieka stāsts" (režisors Pāvels Armands).

Literārā līdzdarbība folklorā

Jūlijs Vanags veicis literāro apdari latviešu pasaku un teiku grāmatām:
1974: "Latviešu tautas pasakas" (krievu valodā).
1969: "Reiz bija...".
1967: "Nāc nākdama, vasariņa".
1967: "Daugavas rakšana".
1965: "Simts brīnumstāstu".

Ārzemju autoru darbu tulkojumi un atdzejojumi

Tulkojis no krievu, baltkrievu un ukraiņu valodas dzeju, prozu un lugas.

No baltkrievu valodas

1979: Šamjakins Ivans. "Tirgussieva un dzejnieks; Kāzu nakts" (Гандлярка і паэт).
1969: Meležs Ivans. "Negaisa elpa" (Подых навальніцы).
1968: Briļs Janka. "Putni un ligzdas".
1966: Meležs Ivans. "Purva ļaudis" (Людзі на балоце).
1962: Kolass Jakubs. "Slīkšņu purvs".
1960: baltkrievu tautas pasakas.

No igauņu valodas
1953: Talveste Maija. "Vīrs pie vārda, vērsis pie valga" (kopā ar J. Vedrass)

No krievu valodas
1988: Maršaks Samuils. "Laikrite" (Поступь времени; kopā ar Jāzepu Osmani).
1980: Ševeļova Jekaterina. "Aleksandra dārzs" (Александровский сад).
1976: Vorobjovs Jevgeņijs. "Etjēns un viņa ēna" (Этьен и его тень).
1971: Soboļevs Leonīds. "Kapitālais remonts".
1970: Fedosejevs Grigorijs. "Zēns no Lāču gravas".
1967: Puškins Aleksandrs. "Pasakas" (Сказки; atdzejojums kopā ar Jāni Plaudi).
1966: Mihalkovs Sergejs. "Pelikāna uzvediba".
1965: Višņevskis Vsevolods. "Optimistiskā traģēdija" (Оптимистическая трагедия).
1965: "Pifa piedzīvojumi" (darbs pārtulkots no krievu valodas tulkojuma, oriģinālā – franču valoda).
1964: Katajevs Valentīns. "Melnās jūras viļņi" (Волны Черного моря; kopā ar Pēteri Vanagu, S. Cielavu un Ādolfu Talci).
1961: Bianki Vitālijs. "Kolumbu klubs" (Клуб колумбов).
1957: Prišvins Mihails. "Zeltainā nora" (Золотой луг).
1954: Tolstojs Ļevs "Anna Kareņina" (tulkojuma atkārtots izdevums 1970. un 2010. gadā).
1954: Puškins Aleksandrs. "Ruslans un Ludmila" (Руслан и Людмила).
1953: Maršaks Samuils. "Kas ir gads un citi dzejoļi".

1953: Gorkijs Maksims "Pasakas par Itāliju" (Сказки об Италии).
1952: krievu tautas pasakas (kopā ar Martu Silabriedi).
1951: krievu tautas pasaka bērniem "Zvirbulēns: par muļķa Jānīti" (Воробьишко).
1948: Ostrovskis Aleksandrs "Sniegbaltīte" (Снегурочка; tulkojuma atkārtots izdevums 1979. gadā).
1947–1954: Gorkijs Maksims. "Raksti" (kopā ar Elzu Egli, Andreju Upīti u. c.).
1947: Tihonovs Nikolajs. "Stāsti" (Рассказы; kopā ar Andreju Balodi un Mirdzu Ķempi).
1941: Katajevs Valentīns. "Māj selgā bura vientulīga" (Белеет парус одинокий; kopā ar Pēteri Vanagu; tulkojuma atkārtots izdevums – 1946.,1947. un 1956. gadā).
1940: Gergelis Šandros, Ļitovskis Osafs. "Mans dēls" (darbs pārtulkots no krievu valodas tulkojuma, oriģinālā – ungāru valoda; tulkojuma atkārtots izdevums – 1941. gadā).
1923: Londons Džeks. "Dāvida Šeldona un Dženas Lakland piedzīvojumi starp Salamona salu mežoņiem cilvēkēdājiem" (darbs pārtulkots no krievu valodas tulkojuma, romāns oriģinālā – angļu valodā).

No ukraiņu valodas
1963: Ukrainka Ļesja. "Dons Žuans" (Камінний господар).

1926–1928: prof. T. Achels, V. Belše, J. Blochs, u. c. "Vīrietis un sieviete: viņu savstarpējās attiecības un stāvoklis tagadnes kulturelajā dzīvē".

Jūlijs Vanags bijis arī Latvijas PSR Mazās enciklopēdijas galvenās redakcijas loceklis.

LinksĀdolfs Vanags (1909–1957) - Brother
Occupationspoet
translator
author
play writer
Birth time/place08.07.1903
Irbessala
Irbessala, Variešu pagasts, Jēkabpils novads
Tolaik – Daugavpils apriņķa Ungurmuižas pagasta Irbessalā.

Residence1917 – 1922 (Date is approximate)
Muraši
Murashi, Kirov Oblast, Russia

1922 – 1983
Rīga
Rīga

1941.–1944. gadā atradies evakuācijā Padomju Krievijā.

Education1913 – 1914 (Date is approximate)
Krustpils pagasta Spēles skola (tagad – Ezernieku).

1917 – 1919
Muraši
Murashi, Kirov Oblast, Russia

Murašu vidusskola.


1919 – 1921
Kirova
Kirov, Kirov Oblast, Russia

Vjatkas Lauksaimniecības tehnikuma zootehnikas nodaļa.

Working placeLatvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Kara patriotiskās literatūras komisijas priekšsēdētājs.

1932 – 1934
Rīgas pilsētas 1. bibliotēka
Rīga
Rīga
Bibliotekārs.

00.07.1940
Žurnāls "Radio Vilnis"
Redaktors.

00.09.1940
Žurnāls "Karogs"
Ģertrūdes iela 6, Rīga
Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010

Žurnāla sekretārs.


00.09.1941 (Date is approximate)
Cittautu literatūras apgāds
Maskava
Moscow, Russia
Latviešu nodaļas redaktora vietnieks.

1943 (Date is approximate)
Latvijas PSR Valsts Mākslas ansamblis
Ivanova
Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia

Literārās daļas vadītājs.


1945
Latvijas PSR Valsts Krievu drāmas teātris
Kaļķu iela 16, Rīga
Kaļķu iela 16, Rīga, LV-1050
Literārās daļas vadītājs.

1945 – 1946
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Žurnāla atbildīgais sekretārs.

1946 – 1950
J. Raiņa Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais Dailes teātris
Lāčplēša iela 25, Rīga
Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1011

Mākslinieciskā vadītāja vietnieks repertuāra jautājumos un literārās daļas vadītājs.


1952 – 1965
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Dramaturģijas konsultants.

1954 – 1965
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs.

1963 – 1965
Latvijas PSR Kultūras ministrija
Antonijas iela 2, Rīga
Antonijas iela 2, Rīga, LV-1010
Mākslas un mācību iestāžu pārvaldes priekšnieks.
Participation in organisations17.10.1940 – 12.10.1986
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1963 – 1989
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedrs
Service00.10.1941 – 00.10.1944 (Date is approximate)
Sarkanā armija
Krievija
Russia

Latviešu strēlnieku divīzija.

Emigrated1915 – 1922
Kirova
Kirov, Kirov Oblast, Russia

Tolaik – Vjatka.

Ar vecākiem Pirmajā pasaules karā evakuējās uz Vjatkas guberņas Staroverčeskas staciju.

Detention1922
Rēzekne
Rēzekne
Rēzeknes koncentrācijas nometne.
Place/time of death12.10.1986
Rīga
Rīga
Buried22.10.1986
Raiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026
RewardsSarkanās Zvaigznes ordenis
1946

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1953

Medaļa "PSRS Bruņoto spēku 50 gadi"
1968

Baltkrievijas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1979

Aleksandra Fadejeva sudraba medaļa
Medaļa piešķirta par grāmatām "Gadi", "Pēdas liedagā", "To dienu stāsti", "Vēstules no tālā ceļa", "Frontes ugunskurs".
1985

Map legend

Showing 1-22 of 22 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Irbessala
(Irbessala, Variešu pagasts, Jēkabpils novads)
08.07.1903Birth time/placeVillage
2Muraši
(Murashi, Kirov Oblast, Russia)
1917 - 1922ResidenceCity
3Rīga
(Rīga)
1922 - 1983ResidenceCity
4Rīga
(Rīga)
12.10.1986Place/time of deathCity
5Kirova
(Kirov, Kirov Oblast, Russia)
1915 - 1922EmigratedCity
6Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
22.10.1986BuriedCemetery
7Kirova
(Kirov, Kirov Oblast, Russia)
1919 - 1921EducationCity
8Muraši
(Murashi, Kirov Oblast, Russia)
1917 - 1919EducationCity
9Ģertrūdes iela 6, Rīga
(Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010)
01.09.1940Working placeBuilding, house
10Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1954 - 1965Working placeBuilding, house
11Ivanova
(Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia)
1943Working placeCity
12Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1945 - 1946Working placeBuilding, house
13Kaļķu iela 16, Rīga
(Kaļķu iela 16, Rīga, LV-1050)
1945Working placeBuilding, house
14Lāčplēša iela 25, Rīga
(Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1011)
1946 - 1950Working placeBuilding, house
15Antonijas iela 2, Rīga
(Antonijas iela 2, Rīga, LV-1010)
1963 - 1965Working placeBuilding, house
16Rīga
(Rīga)
1932 - 1934Working placeCity
17Maskava
(Moscow, Russia)
01.09.1941Working placeCity
18Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1952 - 1965Working placeBuilding, house
19Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
(Not set)Working placeBuilding, house
20Krievija
(Russia)
01.10.1941 - 01.10.1944ServiceCountry
21Rēzekne
(Rēzekne)
1922DetentionCity
22Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
17.10.1940 - 12.10.1986Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.