Jūlijs Vanags

lv
Report to editor

Collections (4)

Items: Author (1)

Works: Author (161); Translator (1); Compiler (2); Editor (1); Co-author (1); Author of the comment (1); Person of reception (79)

Audio/video: Narrator (1)

Photos: Person in photo(6)

NameJūlijs Vanags
PseudonymĶeksis
SummaryJūlijs Vanags (1903–1986) – rakstnieks un tulkotājs. Darbojies dzejā, prozā un dramaturģijā. Sākotnēji bijis pazīstams kā dramaturgs, kā prozaiķis galvenokārt rakstījis bērniem un jauniešiem. Dzejai raksturīgs liroepisks, balādisks raksturs un lakoniska, melodiska izteiksme. Daiļradē novērojami padomju ideoloģijas uzskati. Veicis literāro apdari latviešu pasaku un teiku grāmatām, rakstījis scenārijus kinofilmām. No krievu, baltkrievu un ukraiņu valodas tulkojis dzeju, prozu un lugas. Sakārtojis baltkrievu un ukraiņu stāstu izlases, Aleksandra Puškina kopotus rakstus latviešu valodā. Kopā ar Frici Rokpelni sarakstījis vārdus Latvijas PSR himnai, kas apstiprināta 1945. gadā.
Personal information1915: kopā ar vecākiem evakuējies uz Vjatkas guberņu (mūsdienās – Kirovas apgabals), Krievijas impērijā.
1922: atgriezies Latvijā, neilgu laiku atradies Rēzeknes koncentrācijas nometnē. Pēc atgriešanās strādājis gadījuma darbus – dzelzceļa strādnieks, koku skaitītājs un šķirotājs, ogļu krāvējs, glābšanas laivu uzraugs Rīgas Jūrmalā, kinoteātru reklāmu zīmētājs, ceļojošais fotogrāfs un cirka artists, medicīnisko instrumentu veikala ekspeditors, bibliotekārs Rīgas pilsētas 1. bibliotēkā.
1934: pēc Kārļa Ulmaņa apvērsuma bijis bezdarbnieks, pēc tam strādājis Valsts statistiskajā pārvaldē par korektoru un statistiķi.
1940: piedalījies Latvijas Rakstnieku savienības dibināšanā.
1941: Otrā pasaules kara laikā, sākoties aktīvai kara darbībai Latvijā, evakuējies uz Krieviju.
1941: oktobrī iestājies Latviešu strēlnieku divīzijā. Viņa korespondences un feļetonus iespiež "Latviešu Strēlnieks". Neilgi strādājis arī armijas laikraksta "За разгром врага" redakcijā. Otrajam pasaules karam veltītas balādes "Liepnas kauja" un "Otrā vada vīri", arī dzeja, kas apkopota izlasē "Sūrie ziedi" (Latvijas Valsts izdevniecība, 1960) un memuāri "Vēstules no tālā ceļa" (Liesma, 1978).
1945: strādājis žurnāla "Karogs" redakcijā.
1946: srādājis J. Raiņa Latvijas PSR Valsts Akadēmiskajā Dailes teātrī par mākslinieciskā vadītāja vietnieku repertuāra jautājumos un literārās daļas vadītāju.
1954: strādājis par Latvijas Rakstnieku savienības valdes sekretāru.
1963: kļuvis par Padomju Savienības komunistiskās partijas biedru.
Work

1927: pirmā nozīmīgā publikācija – stāsts "Bankrots" laikraksta "Sociāldemokrāts" pielikumā "Literatūra un Dzīve".
1941: kopā ar Frici Rokpelni sarakstījis pirmo padomju oriģināllugu "Ceļa cirtēji" (teātrī 1945. gadā, grāmatā – 1946. gadā).

Dzejas krājumi

1946: "Saules vārtos" (VAPP grāmatu apgāds).
1950: "Mazie kolhoznieki" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1950: "Dziļais arums" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1951: "Sudraba sliedes" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1953: "Kapteinis Azāns" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1960: "Sūrie ziedi" (Latvijas Valsts izdevniecība).

1963: "Zeme" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1965: "No atceres kausa" (Liesma).
1970: "Pasaka par Puķu Ansi" (Liesma).
1973: "Gadi" (Liesma).
1973: "Dzeja" (Liesma).
1978: "Čibu-čabu!" (Liesma).
1978: "Pēdas liedagā" (Liesma).

Stāsti

1951: "No Neretas līdz jūrai" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1954: "Stāsti par Daugavu un Lielupi" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1955–1973: "Mazā Mikiņa lielie darbi" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1958: "Klibais vilks" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1961: "Pūtin pūta sila mednis" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1963: "Mežam zelta mētelis" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1967: "Meža dziesma" (Liesma).
1978: "To dienu stāsti" (Liesma).

Tēlojumi

1942: "Snaipers" (PSRS ATK Kara apgādniecība).

Dramaturģija

1933: komēdija "Vēja pūtiens" (Daudzevas Saviesīgās Biedrības izdevniecība).
1946: vēsturiska luga "Ceļa cirtēji" (VAPP grāmatu apgāds).
1948: luga "Satikšanās krastā" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1967: "Balāde par nezināmo zēnu" (Liesma).

Autobiogrāfiskā proza

1978: "Vēstules no tālā ceļa" (Liesma).

Izlases

1953: "Izlase" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1983: "Kopš pirmajiem gaiļiem" (Liesma).

Literārā līdzdarbība folklorā

Veicis literāro apdari latviešu pasaku un teiku grāmatām:
1965: latviešu tautas pasaku izlase "Simts brīnumstāstu" (Liesma).
1967: "Nāc nākdama, vasariņa" (Liesma).
1967: latviešu tautas pasaka "Daugavas rakšana" (Liesma).
1969: latviešu tautas teikas "Reiz bija..." (Liesma).

Ārzemju autoru darbu tulkojumi un atdzejojumi

Tulkojis no krievu, baltkrievu un ukraiņu valodas dzeju, prozu un lugas.

No baltkrievu valodas
1960: "Baltkrievu tautas pasakas" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1962: Jakuba Kolasa "Slīkšņu purvs" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1966: Ivana Meleža "Purva ļaudis" (Liesma).
1968: Jankas Briļas "Putni un ligzdas" (Liesma).
1969: Ivana Meleža "Negaisa elpa" (Liesma).
1979: Ivana Šamjakina "Tirgussieva un dzejnieks; Kāzu nakts" (Liesma).

No igauņu valodas
1953: Maijas Talvestes "Vīrs pie vārda, vērsis pie valga" (Latvijas Valsts izdevniecība).

No krievu valodas
1923: Džeka Londona "Dāvida Šeldona un Dženas Lakland piedzīvojumi starp Salamona salu mežoņiem cilvēkēdājiem" (darbs pārtulkots no krievu valodas tulkojuma, romāns oriģinālā – angļu valodā) (J. Vanaga apgāds).
1941: Valentīna Katajeva "Māj selgā bura vientulīga" (tulkojuma atkārtots izdevums – 1946.,1947. un 1956. gadā) (Latvijas Valsts izdevniecība).
1947: Nikolaja Tihonova "Stāsti" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1947–1954: Maksima Gorkija "Raksti" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1948: Aleksandra Ostrovska "Sniegbaltīte" (tulkojuma atkārtots izdevums 1979. gadā) (Latvijas Valsts izdevniecība).
1951: krievu tautas pasaka bērniem "Zvirbulēns: par muļķa Jānīti" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1953: Maksima Gorkija "Pasakas par Itāliju" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1953: Samuila Maršaksa "Kas ir gads un citi dzejoļi" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1954: Aleksandra Puškina "Ruslans un Ludmila" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1954: Ļeva Tolstoja "Anna Kareņina" (tulkojuma atkārtots izdevums 1970. un 2010. gadā) (Latvijas Valsts izdevniecība).
1957: Mihaila Prišvina "Zeltainā nora" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1961: Vitālija Bianki "Kolumbu klubs" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1964: Valentīna Katajevska "Melnās jūras viļņi" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1965: "Pifa jaunie piedzīvojumi" (darbs pārtulkots no krievu valodas tulkojuma, oriģinālā – franču valoda) (Liesma).
1965: Vsevoloda Višņevska "Optimistiskā traģēdija" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1966: Sergeja Mihalkova "Pelikāna uzvedība" (Liesma).
1967: Aleksandra Puškina "Pasakas" (Liesma).
1970: Grigorija Fedosejeva "Zēns no Lāču gravas" (Liesma).
1971: Leonīda Soboļeva "Kapitālais remonts" (Liesma).
1976: Jevgeņija Vorobjova "Etjēns un viņa ēna" (Liesma).
1980: Jekaterinas Ševeļovas "Aleksandra dārzs" (Liesma).
1988: Samuila Maršakas "Laikrite" (Liesma).

No ukraiņu valodas
1963: Ļesjas Ukrainkas "Dons Žuans" (Latvijas Valsts izdevniecība).

Literārā līdzdarbība mūzikā

1942: kopā ar Frici Rokpelni librets pirmajai latviešu padomju operai "Rūta" (komponists Nilss Grīnfelds).
1945: kopā ar Frici Rokpelni sarakstījis Latvijas PSR Valsts himnas tekstu (komponists Anatols Liepiņš).

Darbība kinodramaturģijā

1955: kopā ar Semjonu Nagorniju pēc Rūdolfa Blaumaņa novelēm – "Salna pavasarī", "Laimes klēpī", "Raudupiete" – scenārijs kinofilmai "Salna pavasarī" (režisors Pāvels Armands un Leonīds Leimanis; 1954. gadā iespiests žurnālā "Karogs").
1956: kopā ar Semjonu Nagorniju scenārijs kinofilmai "Kā gulbji balti padebeši iet..." (režisors Pāvels Armands; 1957. gadā iespiests žurnālā "Karogs").
1958: kopā ar Semjonu Nagorniju scenārijs kinofilmai "Latviešu strēlnieka stāsts" (režisors Pāvels Armands).
LinksĀdolfs Vanags (1909–1957) - Brother
Occupationspoet
translator
author
play writer
Birth time/place08.07.1903
Irbessala
Irbessala, Variešu pagasts, Jēkabpils novads
Dzimis Daugavpils apriņķa Ungurmuižas pagasta Irbessalā drēbnieka ģimenē.
Education1913 – 1914 (Date is approximate)
Ezernieku vidusskola

Mācījies Krustpils pagasta Spēles skolā (tagad – Ezernieku vidusskola).


1917 – 1919
Muraši
Murashi, Kirov Oblast, Russia

Mācījies Murašu vidusskolā.


1919 – 1921
Kirova
Kirov, Kirov Oblast, Russia

Studējis Vjatkas Lauksaimniecības tehnikuma zootehnikas nodaļā.

Working placeLatvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Kara patriotiskās literatūras komisijas priekšsēdētājs.

1932 – 1934
Rīgas pilsētas 1. bibliotēka
Rīga
Rīga
Bibliotekārs.

00.07.1940
Žurnāls "Radio Vilnis"
Redaktors.

00.09.1940
Žurnāls "Karogs"
Ģertrūdes iela 6, Rīga
Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010

Žurnāla sekretārs.


00.09.1941 (Date is approximate)
Cittautu literatūras apgāds
Maskava
Moscow, Russia
Latviešu nodaļas redaktora vietnieks.

1943 (Date is approximate)
Latvijas PSR Valsts Mākslas ansamblis
Ivanova
Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia

Literārās daļas vadītājs.


1945
Latvijas PSR Valsts Krievu drāmas teātris
Kaļķu iela 16, Rīga
Kaļķu iela 16, Rīga, LV-1050
Literārās daļas vadītājs.

1945 – 1946
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Žurnāla atbildīgais sekretārs.

1946 – 1950
J. Raiņa Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais Dailes teātris
Lāčplēša iela 25, Rīga
Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1011

Mākslinieciskā vadītāja vietnieks repertuāra jautājumos un literārās daļas vadītājs.


1952 – 1965
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Dramaturģijas konsultants.

1954 – 1965
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs.

1963 – 1965
Latvijas PSR Kultūras ministrija
Antonijas iela 2, Rīga
Antonijas iela 2, Rīga, LV-1010
Mākslas un mācību iestāžu pārvaldes priekšnieks.
Participation in organisations17.10.1940 – 12.10.1986
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs.


1963 – 1989
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Rīga
Rīga

Biedrs.

Service00.10.1941 – 00.10.1944 (Date is approximate)
Sarkanā armija
Krievija
Russia

Latviešu strēlnieku divīzija.

Emigrated1915 – 1922
Kirova
Kirov, Kirov Oblast, Russia

Ar vecākiem Pirmajā pasaules karā evakuējās uz Vjatkas guberņas Staroverčeskas staciju.

Detention1922
Rēzekne
Rēzekne
Rēzeknes koncentrācijas nometne.
Place/time of death12.10.1986
Rīga
Rīga
Buried22.10.1986
Raiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026
RewardsSarkanās Zvaigznes ordenis
1946

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1953

Medaļa "PSRS Bruņoto spēku 50 gadi"
1968

Baltkrievijas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1979

Aleksandra Fadejeva sudraba medaļa
Medaļa piešķirta par grāmatām "Gadi", "Pēdas liedagā", "To dienu stāsti", "Vēstules no tālā ceļa", "Frontes ugunskurs".
1985

Map legendShowing 1-21 of 21 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Irbessala
(Irbessala, Variešu pagasts, Jēkabpils novads)
08.07.1903Birth time/placeVillage
2Rīga
(Rīga)
12.10.1986Place/time of deathCity
3Kirova
(Kirov, Kirov Oblast, Russia)
1915 - 1922EmigratedCity
4Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
22.10.1986BuriedCemetery
5Kirova
(Kirov, Kirov Oblast, Russia)
1919 - 1921EducationCity
6Muraši
(Murashi, Kirov Oblast, Russia)
1917 - 1919EducationCity
7Ģertrūdes iela 6, Rīga
(Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010)
01.09.1940Working placeBuilding, house
8Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1954 - 1965Working placeBuilding, house
9Ivanova
(Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia)
1943Working placeCity
10Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1945 - 1946Working placeBuilding, house
11Kaļķu iela 16, Rīga
(Kaļķu iela 16, Rīga, LV-1050)
1945Working placeBuilding, house
12Lāčplēša iela 25, Rīga
(Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1011)
1946 - 1950Working placeBuilding, house
13Antonijas iela 2, Rīga
(Antonijas iela 2, Rīga, LV-1010)
1963 - 1965Working placeBuilding, house
14Rīga
(Rīga)
1932 - 1934Working placeCity
15Maskava
(Moscow, Russia)
01.09.1941Working placeCity
16Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1952 - 1965Working placeBuilding, house
17Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
(Not set)Working placeBuilding, house
18Krievija
(Russia)
01.10.1941 - 01.10.1944ServiceCountry
19Rēzekne
(Rēzekne)
1922DetentionCity
20Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
17.10.1940 - 12.10.1986Participation in organisationsBuilding, house
21Rīga
(Rīga)
1963 - 1989Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.