Johans Eks

lv
Report to editor
NameJohans Eks
Additional namesEck, Ecke
Personal informationEKS (Eck, Ecke) Johans (? - 1552) - garīgo rakstu tulkotājs.
Bijis Rīgas Doma bazn. kanoniķis (1525), tad pārgājis luterticībā. No 1528 bijis mācītājs Pērnavā, apm. no 1532 strād. par mācītāju un no 1534 par virsmācītāju latv. evaņģēliski luter. draudzē Jēkaba bazn. Rīgā. E. turpinājis N. Ramma aizsākto darbu pirmo rel. tekstu tulkošanā latviski. Viņu tulk. garīgās dziesmas un bazn. teksti latv. draudžu mācītāju vidū izplatījās rokrakstos un lielā mērā veidoja topošās latv. luteriskās bazn. rokasgrām. (1586-87) pamatu. Domājams, E. tulk. M. Lutera "Enchiridion. Der kleine Katechismus..." ("Enhiridijs. Mazais katehisms..", 1586) 2. daļu. Izdevumā "Evangelia und Episteln.." ("Evaņģēliji un epistulas..", 1587) iekļauti E. tulk. evaņģēliji. Saglabājusies iespiesta E. tulk. dziesma par Caharija sludinājumu no Lūkas evaņģēlija (sar. 1535) un slavas dziesma no Jāņa evaņģēlija (sar. 1537, abas public. krāj. "Psalmen und geistliche Lieder oder Gesenge.." - "Psalmi un garīgas dziesmas..", 1615). Tā kā Jēkaba draudzes mācītāji veica amatu ģilžu rakstvežu piemnākumus, domājams, ka E. izdarījis ierakstus latv. valodā izkrāvēju cunftes sarakstos (1543).
L. Straubergs J. 1615.g. dziesmu hronoloģija // IMM, 1934,12
Z. Frīde
Occupationstranslator
Birth time/place
Place/time of death1552

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.