Jānis Zālītis

lv
Report to editor

Works: Author (25); Compiler (17); Editor (11); Co-author (1); Author of the comment (26); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(1)

NameJānis Zālītis
PseudonymAnsis
Personal informationZĀLĪTIS Jānis (dz. 1951.3.VII. Bejas c. Dārzniekos) - literatūrzinātnieks, filol. z.k. (1987), filol. dokt. (1992).
Dz. kolhoznieku ģim. Beidzis Bejas astoņg. sk. (1967), Alūksnes 1. vsk. (1970), LVU Filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1975). 1974-93 strād. ZA Val. un lit. inst. (tag. Lit., folkl. un mākslas inst.), kopš 1989 vecākais zin. līdzstrādnieks. Disertācijas tēma - "Latvija un Ļevs Tolstojs: daiļrades recepcija cariskās cenzūras un policijas uzraudzības apstākļos". Bijis galvenais red. izd-bās "Nordik" un "Tapals"(1993-96), galvenais speciālists RLMVM (1996-99), pasniedzējs LU PIrmsstudiju centrā (kopš 1999). RS b. (2001).
Public. periodikā rakstus par lit. sakaru jautājumiem. Nozīm. publikācijas - "Kārlis Skalbe un Ļevs Tolstojs" (krāj. "Latviešu-slāvu literatūras un mākslas sakari", 1982), "Jankavs pret Raini" (krāj. "Rainim 125", 1990) u.c. Sast. un komentējis J. Raiņa Kopotu rakstu 21. sēj. (1985, kopā ar G. Grīnumu, I.Treimani), grām. "Austra Skujiņa vētulēs atmiņās, veltījuma dzejā" (1997), B. Skujenieces un J. Sudrabkalna vēstuļu un daiļdarbu apkopojums "Kā rīta un vakara zvaigzne..." (2002, arī priekšv. aut.). Sakartojis un sar. ievadu J. Grota un E. Ķezberes vēstuļu kopojumam "Pienāks reiz tikšanās mums..." (2000). Sast. un priekšv. vai pēcv. aut. dzejas krāj. - Andrieva Niedras "Dažu skaistu ziedu..." (2000), A. Skujiņas "Vēl viss nav paspēlēts...", J. Ziemeļnieka "Divi gudri satiekas", "Tev padots neprāts mans..." (visi 2002), J. Sudrabkalna dzejas un prozas izlasei "Sapņu vāts" (2003). Dažādos izd. rakstījis par V. Lāmu, V. Kārkliņu, R. Valdesu, J. Ziemeļnieku u.c. autoriem.
R. Briedis
Occupationsliterary scholar
Birth time/place03.07.1951
Education1967
mācījies
Bejas astoņgadīgajā skolā

1970
mācījies
Alūksnes vidusskolā

1975
studējis
LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā

1992
mācījies doktorantūrā
Disertācijas tēma - "Latvija un Ļevs Tolstojs: daiļrades recepcija cariskās cenzūras un policijas uzraudzības apstākļos"

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.